Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.10.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 22. 10. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Jakub Brož (Kuba)
Místopředseda SH: Tomáš Gura (Gury)

CKZ1: v.z. Tomáš Gura (UID 16476)
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt (Brt)

Blok 2: Pavel Šumera (Šumák)
Blok 3: Jan Mašek
Blok 4: Radim Knížek
Blok 5: Marek Vakula
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: v.z. Stanislav Solnař (Sranda, UID 21500)
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Petr Hodač (14621), Vladimír Kincl (25225), Michal Kothera (22134), Jakub Šefčík (18773), Matyáš Richter (16520), Michal Schiller (KV), Vlastimil Černý (KV)

Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________


Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 24. 9. 2014 [5min] (Kuba)
2) Nákup WiFi na blok 9 [50min] (Kuba a Michal Kothera)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:11)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min]

(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2014-29
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 24. 9. 2014 [5min] (Kuba)

(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 24. 9. 2014 (viz příloha č. 1).
::Číslo: 2014-30
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
2) Nákup WiFi na blok 9 [50min] (Kuba a Michal)

- Kuba uvadí bod.

- Anketní otázka: Kdo chce na Strahově wifi?
-> Všichni přítomní krom Podoláků a Srandy (kterému zrovna nefunguje tablet).

- Testování bylo důkladné, pokrytí na záchodech pouze v prvních dvou kabinkách.

- Nová nabídka od Cisco: pilot pouze za cenu licencí (cca 12k USD), ale nejasné celkové podmínky.

- Z testování vyplynul jako vítěz Aruba - viz Závěrečná zpráva (příloha č. 2).

(20:22) Přichází Tomáš Švach (B11).
(20:23) Přichází Jan Mašek (B3).

- Od partnerů nemáme fixní kurzy. Navržené částky počítány pro EUR/CZK = 28 a USD/CZK = 22.
-> Přidána rezerva 100k pro případné vyrovnání změny kurzu.

(20:28) 5 minut pauza na kontrolu rozpočtu.

(20:31) Přichází Dominik Mališ (CKZ3).

(20:33) Prostor pro diskusi.

- Brt: Proč byl vyřazen z výběru Ruckus?
- Michal Kothera: Nesplňuje požadavky na bezpečnost portu k AP - viz Závěrečná zpráva.

- Šumák: V závěrečné zprávě jsou uvedeny rozdílné ceny oproti návrhu rozpočtu?
- Kuba: Kupujeme o dvě AP navíc - jedno do bastlírny, druhé na testování. Naceněná AP nebyla testována (vyšší model). Pokud to půjde, testovací AP pořídíme s předstihem.

- Švach: Co se stane když pilotní projekt nebude fungovat?
- Kuba: Může se to stát. V tom případě budou AP použity na zvýšení pokrytí společenských prostor.


- Jak řešit cizí AP - rušení pásma?
- Michal Kothera: AP od Aruby umí rušit "nepřátelská" AP. Michal vysvětluje mechanismus rušení. Je to legální.

- SÚZ nemá problém s umístěním AP na pokoje a chodby. AP na pokojích budou řešena ubytovací smlouvou jako inventář pokoje.

- Pavel Rys: Jak se bude řešit wifi na B8?
- Kuba: Momentálně není v našich silách. V následující vlně neplánujeme.

- Řešíme se SÚZem zasíťování B12. Jsou zde ubytováváni studenti, hostel končí.

- Brt: Jak řešení sdíleče připojení? S wifi to bude jednodušší.
- Michal Kothera: Pravděpodobně resolver na MAC adresy? Do budoucna možná i určení polohy zařízení.
- Tomáš Švach: Uživatelé mohou nosit zařízení k registrátorovi.

- Žádné další dotazy.

- Pokud se pilot osvědčí, nasazování na další bloky proběhne v pořadí podle aktivity adminů.

(20:54)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje upravený rozpočet pro rok 2014 dle přílohy č. 3 (Rozpočet_2014_V6_wifi.pdf) za účelem realizace pilotního projektu wifi na bloku 9.
::Číslo: 2014-31
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

- Kuba iformuje o změnách v Centrále: Síť - Michal Kothera, PR: Tomáš Drábek.

- 15. 2. vypukne rekonstrukce Strahova. B11 se rekonstruovat nebude, pouze dostane dosavadní plastová okna z ostatních bloků.

- Chip připravuje schůzku zástupců bloků s hospodářkami.

- Vrácení sudů z infoschůzek.

- Kuba pověřuje Guryho svoláním a vedením další schůze představenstva.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:03)
Jakub Brož ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 24. 9. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140924
MD5 (20140924.txt) = 3b8e2e80b005343dd5cb5cf4ede0df5b

Příloha č. 2: Závěrečná zpráva wifi skupiny [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20141022-Priloha-2-WiFi_zaverecna_zprava.pdf
MD5 (20141022-Priloha-2-WiFi_zaverecna_zprava.pdf) = 3f29222a9aa3201ee3e08c4876e6bf4a

Příloha č. 3: Rozpočet 2014 V6 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20141022-Priloha-3-Rozpocet_2014_V6.pdf
MD5 (20141022-Priloha-3-Rozpocet_2014_V6.pdf) = 03c8055ef8797970e49ca3dde44feac3

MD5 hash tohoto zápisu je: 36b6cdaff7fe2ca984d3d92fc24abbcc

Tato verze souboru txt/20141022.txt byla nahrána 12.12. 2014 12:17:22.