Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.11.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum 12.11.2014
==================


Přítomni:
---------
Předseda SH: Jakub Brož (22156)
Místopředseda SH: Tomáš Gura (16476)
CKZ1: v.z. Tomáš Gura (16476)
CKZ2: v.z. Vladimír Kincl (25225)
CKZ3: Jan Erbrt (18183)


Blok 2: Pavel Šumera (16519)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (20346)
Blok 6: v.z. Vít Diviš (22663)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10:
Blok 11:


Hosté: Tomáš Jedlička (16399), Tomáš Drábek (19135), Radek Beňo (10813), Luděk Holub (21074), Adam Hořčica (10854)

Zapisovatel: Michal Souček, Podpis:___________________

Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze (22.10.2014) (zapisovatel)
2) Změna PR rozpočtu [30 min] (Tom Drábek)
3) Kolečko bloků [50 min] (Tomáš Jedlička)
4) Různé

(20:39)
Předsedající Tomáš Gura zahajuje schůzi

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
---

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2014-32
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


1) Schválení zápisu z minulé schůze (22.10.2014) (zapisovatel)
---

20:41 přichází Petr Stanošek

Kuba Brož odkládá hlasování kvůli špatně pojmenované příloze a odkládá hlasování na další schůzi.

2) Změna PR rozpočtu [30 min] (Tom Drábek)
Z dobíhajíćího rozpočtu se bývalému PR manažerovi (Tom Švach) nestihlo realizovat zrovna všechno, aktuálnímu manažerovi to úplně nevyhovuje a tak navrhuje změny rozpočtu PR sekce.
Změny se týkají pouze provozu a jeho položek - chtěl by realizovat nákup propagačních materiálů za maximálně 60kczk, jejichž distribuci by řídila HR sekce.
Konkrétní změna je v Halloween party - navýšení o 10kczk z důvodu neúspěšné komunikace se sponzorem a navýšení rozpočtu na propagační předměty.

20:50 přichází Radek Beňo

Probíhá diskuse o podobě a množství kupovaných předmětů: 200ks osušky (á 200 - 250 czk), 20ks papučí, SH taška na nákup.
Prý by se mělo měnit logo SH - není pak zbytečné vyrábět PRpředměty s "starým" logem? Není, že existuje nějaký kouzelník!

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje upravený rozpočet pro rok 2014 dle přílohy 1 za účelem přeschválení PR rozpočtu
::Číslo: 2014-33
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno

21:31 - odešel Tomáš Drábek
21:33 - přišel Tomáš Drábek
21:51 - odešel Tomáš Drábek, Adam Hořčica

3) Kolečko bloků [50 min] (Tomáš Jedlička)

Luděk Holub udělal anketu ohledně úklidu na Strahovských kolejích (přes gdocs, šířeno Facebookem především na B9 a B5), proběhla prezentace výsledků.
Odpovědí ~ 300. Lidé spíše nespokojeni. Nejčastější návrh na řešení: Kniha úklid + kontrola úklidu.
Bloky 2, 5, 6, 7, 10 mají úklid v pořádku.


Diskuse na téma "lidi jsou prasata" a odpadkové koše na konci chodeb & v kuchyňkách.
Hospodářky - většinou v pohodě, až na výjimky dobré vztahy.
Údržba většinou pomalá a především neschopná, některé závady si raději řeší někteří svépomocí. Do závad dávat i závěsy!

22:16 - odešel Luděk Holub

Po 15. listopadu, nejpozději v neděli bude rozeslán Doodle ohledně schůze SUZ & zástupci, schůze bude buď brzo ráno nebo odpoledne (po obědě/14. hodině). Je potřeba, aby přišli všichni. Schůze by byla +- na hodinu.
Chipovi je nutné poslat závady, aby je mohl pořešit se SUZem.

22:29 - odešel Pavel Rys
22:32 - přišel Pavel Rys

4) Bod různé:
Brožík upozrorňuje, abychom udržovali štítky aktuální a nestávalo se, že lidi na strahově nebydlící mají štítky.
Vláďa se ptá, proč se za členské příspěvky nakupuje tvrdý alkohol.
SUK nevidí nic špatného na malém množství alkoholu na infoschůzku, kupoval se vždy
Brt říká, že na desítku se kupuje proto, protože se pije.
Na akci HRuSHka a na výjezdka, aby se to oživilo

--------------------------------------------------------------------------------
22:55 ukoncuje Gury schuzi
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Upravený rozpočet pro rok 2014 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20141112-Priloha-1-Rozpocet_2014_V7_PR.pdf
MD5 (Rozpocet_2014_V7_PR.pdf) = a8227714537cbfcac09dc6d6778b8583

MD5 hash tohoto zápisu je: 0dbfeecadf78ce365d9785685e2500ab

Tato verze souboru txt/20141112.txt byla nahrána 18.12. 2014 07:48:22.