Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.12.2014

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 11.12.2014
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal (16396)
CKZ2: Dominik Mališ (19252)
CKZ3: Jan Erbrt (18183)

Blok 2: v.z. Tomáš Drábek (19135)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Slavomíř Kožár (23739)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: v.z. Ondřej Šorf (23032)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté:
Martin Pospíšil, Vladimír Petrík, Vladimír Kincl, Vojtěch Motyčka, Petr Hodač, Dalibor Fanta,
Bronislav Robenek, Zuzana Trnovská, Klára Škodová, Jindřich Stiburek, Adam Hořčica, Jakub Huspek,
Martin Borýsek, Ivan Bittner, Štěpán Křivanec, Jan Kuchavý, Tomáš Srna, Vít Diviš


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Přeschválení zápisu z 24. 9. 2014 [5min] (Kuba)
2) Schválení zápisu z 22. 10. 2014 [5min] (Kuba)
3) Schválení zápisu z 12. 11. 2014 [5min] (Kuba)
4) Rozpočet 2015 [40 min] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:08)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2014-0034
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Přeschválení zápisu z 24.9.2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 24.9.2014 (viz Příloha 1).

::Číslo: 2014-0035
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno


20:15 Příchází Jan Mašek

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 22. 10. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 22. 10. 2014 (viz Příloha 2).

::Číslo: 2014-0036
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení zápisu z 12. 11. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 12. 11. 2014 (viz Příloha 3).

::Číslo: 2014-0037
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 8
-> NEschváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4) Rozpočet 2015 [40 min] (Kuba)
Zkompletuje se bicí souprava, bude se půjčovat na předávací list. Na starosti to bude mít správce hudeben.

(21:15) odchází Tomáš Drábek
(21:17) přichází Tomáš Drábek

Tomáš Švach zařídí LAN párty na začátku letního semestru.

Projektu SHerna bude umožněno čerpat finance až po zpřístupnení herny.
Projekt SHerna bude dostupný pro členy se síťovým členstvím.

V projektu Taneční je DPP možné vyplácet jen nečlenům SH.

(21:38) odchází Petr Stanošek
(21:40) přichází Petr Stanošek

(21:42) odchází Slavomír Kožár
(21:45) přichází Slavomír Kožár

(21:46) Jakub Brož vyhlasuje občerstvovací pauzu.
(21:55) Jakub Brož ukončuje občerstvovací pauzu.

Jako malá provozní rezerva může sloužit i fond předsedy.

(22:42) odchází Viktor Bohuslav Bohdal

PR na akcích klubu SiliconHill bude víc propagovat samotný klub.

(22:53) odchází Tomáš Drábek

PC do MSIT sa v případe koupí z provozní rezervy.

(22:55) přichází Tomáš Drábek

(23:06) odchází Tomáš Švach

V případe úspěšného běhu Adobe akademie se certifikace lektorů zaplatí z provozní rezervy.

(23:10) přichází Tomáš Švach

HR a Akademie se dohodnou na sjednocení knihoven.

Sekci PR bude zapůjčen počítač s monitorem zo školíciho centra. Po zkušební době PR představí svoje výsledky. Na základne nich se představenstvo rozhodne o zakoupení nového počítače pro PR.

PR otestuje stávajíci vysílačky zakoupené v minulosti, v prípadě, že nebudou vyhovovat představenstvo rozdhodne o zakoupení vysílaček.

(00:59) odchází Tomáš Švach
(01:02) přichází Tomáš Švach

(01:03) odchází Petr Stanošek

Dominik Mališ otevíra diskusi na tému nákupu alkoholu za peníze klubu.
Následuje blokové kolečko, kde se zástupci bloku vyjádřují k nákupu alkoholu.

Převláda názor, že není problém nakupovat tvrdý alkohol z klubových peněz v takovém měřítku, jak se čerpalo letos.
Opačný názor mají 3 členové přítomného představenstva.

Jakub Brož požaduje meziroční porovnání výdajú směrujúcich k nákupu alkoholu (S tolerancí 5%).

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož informuje o schůzce s novým vedením PR.
Jakub Brož informuje o možnostech začlenení skupinky IS mezi sekce klubu.
Jakub Brož informuje o změně banky Studentské Unie ČVUT. Dominik Mališ potvrzuje, že nebude problém doimplementovat nové API z banky do ISu.
Jakub Brož informuje o rekonstrukci strahova, harmonogramu rekonstrukce bloku 9.

--------------------------------------------------------------------------------
(02:15)
Jakub Brož ukončuje schůzi.

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 24. 9. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140924
MD5 (20140924.txt) = d5272339a150ea29ae1cc911a19acc49


---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 22. 10. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20141022
MD5 (20141022.txt) = 36b6cdaff7fe2ca984d3d92fc24abbcc

---
Příloha č.3: Zápis ze schůze dne 12. 11. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20141112
MD5 (20141112.txt) = bd1a385b0c615395a446faafedacc2ee

MD5 hash tohoto zápisu je: d339d6b40c4be594652416566ad8a2ec

Tato verze souboru txt/20141211.txt byla nahrána 18.12. 2014 07:48:22.