Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 17.12.2014

Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 17.12.2014
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož
Místopředseda: Tomáš Gura

CKZ1: v.z. Tomáš Gura (16476)
CKZ2: v.z. Vladimír Kincl (25225)
CKZ3: v.z. Jindřich Stibůrek (11519)

Blok 2: v.z. Tomáš Drábek (19135)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Slavomír Kožár (23739)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10:
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté:
Vít Diviš, Adam Hořčica, Štěpán Křivanec, Zuzana Trnovská, Dominik Mališ


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 12. 11. 2014 [5min] (Kuba)
2) Schválení zápisu z 11. 12. 2014 [5min] (Kuba)
3) Rozpočet 2015 [15min] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:16)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2014-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

20:18 přichází Tomáš Švach

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 12. 11. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 12. 11. 2014 (viz Příloha 1).

::Číslo: 2014-0039
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

20:20 Jakub Brož informuje představenstvo klubu Silicon Hill, že všechny zápisy jsou na Git-u.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 11. 12. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 11. 12. 2014 (viz Příloha 2).

::Číslo: 2014-0040
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

Do budoucna by bylo vhodné psát obsáhlejší zápisy.
HR sekce sežene ještě jednoho nezávislého zapisovatele.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Rozpočet 2015 [15min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2015 dle návrhu v příloze 3 a dále schvaluje pravidlo pro čerpání tohoto rozpočtu, že o změně položky do 10 000 Kč v rámci sekce při zachování charakteru (provozní, osobní, investiční) rozhoduje předseda.

::Číslo: 2014-0041
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
->Schváleno

Z fondu předsedy se koupí headsety pro PR.

Mění se rozpočet sítě, zařazuje se tam nákup modulu do nexusu, které se nestihly koupit v roce 2014.

Vladimír Kincl otevírá diskusi na téma zařazení investice do Wi-Fi do provozní rezervy.
Jakub Brož říká, že se podle výsledku nasazení pilotu na bloku 9 přeschválí rozpočet na jaro 2015.

Vladimír Kincl poukazuje na to, že AVC má rozpočet navýšen o vlastní ekonomickou činnost. Jakub Brož argumentuje tím, že je to jeden z nejlepších projektu Silicon Hillu a jako takový si zaslouží značný rozpočet a je to zároveň investice do budoucnosti a možný zdroj financí.

Jakub Brož informuje o výsledcích FSP.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Dominik Mališ navrhuje jednou měsíčně exportovat data z NatDet, která se budou posílat do konference vedení, kam budou zástupci bloku odpovídat, jak s těmito informacemi naložili.

Jakub Brož oznamuje, že pořád není k dispozici harmonogram rekonstrukce Strahova.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:08)
Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 12. 11. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20141112
MD5 (20141112.txt) = 0dbfeecadf78ce365d9785685e2500ab


---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 11. 12. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20141211
MD5 (20141211.txt) = d339d6b40c4be594652416566ad8a2ec

---
Příloha č.3: Rozpočet na rok 2015 [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20141217-Priloha-3-Rozpocet_2015.pdf
MD5 (20141217-Priloha-3-Rozpocet_2015.pdf) = a441c15123d8629cab178fd194cda8c4
-------------

MD5 hash tohoto zápisu je: dc6792373fa443602ceed2c28048246e

Tato verze souboru txt/20141217.txt byla nahrána 21.01. 2015 09:04:22.