Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.01.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20.1.2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: v.z. Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11:


Hosté:
Klára Škodová, Vladimír Kincl, Tomáš Licek, Tomáš Drábek, Petr Hodač, Tomáš Jedlička, Jakub Huspek

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 17. 12. 2014 [5min] (Kuba)
2) Představení nových zástupců [15min] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:01)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-0001
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 17. 12. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 17. 12. 2014 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0002
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

20:10 Přichází Michal Souček
--------------------------------------------------------------------------------
2) Představení nových zástupců [15min] (Kuba)

Informativní body, bez usnesení.
Představujou se zástupci bloku 2, 6, 10.

Ondřej Šorf informuje o zájmu zvýšení společenského života bloku X.

Jakub Brož informuje o orgánech klubu. Představuje složení představenstva, centrály klubu Silicon Hill a jak vedení klubu funguje.

Představuje taky Studentskou Unii ČVUT jako mateřskou organizaci klubu Silicon Hill.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož informuje o nepřítomnosti sekretářky klubu minimálně do 23.1.2015.

= || = informuje o změně systému proplácení účtenky. Už nadále nebude možné proplácet účtenky, na kterých nebudou konkrétní položky.

= || = průběžně představuje členy centrály a informuje o funkcích jednotlivých členů centrály.

= || = informuje o povinnosti podepsat arch vzorových podpisů kvůli 4kč fondu.

= || = informuje o možnosti delegovat zástupce člena představenstva na schůzi představenstva klubu Silicon Hill.

= || = informuje o rekonstrukci bloků strahovských kolejí. Ve čtvrtek 22.1.2015 se bude konat schůzka s firmou odpovědnou za rekonstrukci. Následně bude k dispozici finální harmonogram rekonstrukce.

Tomáš Jedlička informuje o možnosti poslat mu feedback na úroveň úklidu na bloku. Petr Stanošek si stěžuje na úroveň úklidu na bloku 7.
Tomáš Jedlička vyzývá členy představenstva, aby si okamžitě stěžovali emailem na aktuální problémy s úklidem.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:15)
Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 17. 12. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20141217
MD5 (20141217.txt) = dc6792373fa443602ceed2c28048246e

MD5 hash tohoto zápisu je: 4967d3a0335a8e6e61221b05ccd1728e

Tato verze souboru txt/20150120.txt byla nahrána 19.02. 2015 11:12:02.