Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.02.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 18.2.2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté:
Tomáš Licek, Adam Hořčica, Jakub Huspek, Václav Novák, Petr "hody" Hodač, Iveta Terezie Pelikánová, Bronislav Robenek, Dominik Mališ, Michal Kothera

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 20. 1. 2015 [5min] (Kuba)
2) Schválení odpuštění členských příspěvku LS - 1/2015 [30min] (Zuzka a Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:04)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-0003
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 20. 1. 2015 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 20. 1. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0004
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení odpuštění členských příspěvku LS - 1/2015 [30min] (Zuzka a Kuba)

Jakub Brož otevírá diskusi o odpuštění housingu Janu Friedlovi a Petru Kopfovi.

Tomáš Licek opravuje chybu ve vyplnění odpustku u Antonína Odložilíka.

Na žádost Kláry Škodové se přidávají odpustky Martinu Slovákovi (Základ + IT).

(20:25) Přichází Tomáš Švach

(20:30) Přichází Michal Kothera

Na základě nedoporučení Michala Kothery se neuděluje odpuštění služby housing Petru Kopfovi.

Tomáš Gura otevírá diskusi na tému Modelland a jejich odpustky.

Na návrh Zuzky Trnovské se ruší odpustek Zuzane Rajkovové, protože si členství již zaplatila.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků v LS - 1/2015 (viz Příloha číslo 2).

::Číslo: 2015-0005
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož informuje o hromadném nákupu vysavačů.
Marek Vakula informuje o možnosti nákupu sáčků do vysavačů přes pí. Kozlovou na B11.

Jakub Brož informuje o možnosti dovozu nábytku na Strahov nákladním autem.

Otevírá se všeobecná diskuse o rekonstrukci.

Jakub Brož upozorňuje na problémy s vrátnými.

Jakub Brož oznamuje, že kolejní manažér se odstěhoval ze Strahova.
--------------------------------------------------------------------------------
(21:19)
Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 20. 1. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20150120
MD5 (20150120.txt) = 4967d3a0335a8e6e61221b05ccd1728e

---
Příloha č.2: odpuštění členských příspěvku LS - 1/2015 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20150218-Priloha-2-Odpustky_1_2015.pdf
MD5 (20150218-Priloha-2-Odpustky_1_2015.pdf) = 334be31c0cc46d086da259bbb6f88bd9

MD5 hash tohoto zápisu je: 993540513a32a9c31a0cd682d1ea0c63

Tato verze souboru txt/20150218.txt byla nahrána 15.04. 2015 23:00:03.