Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.04.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 15.4.2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2:
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté:
Nikol Jaterková (20454), Klára Škodová (23888), Martin Zach (21031), Radim Roška (10835), Karel Landa - Charlie (7760), Tomáš Licek (20697), Václav Pužman (24687), Jan Kotrlík (23850), Václav Novák (24057), Michal Kothera (22143), Vladimír Kincl (25225), Vojtěch Suk (18614), Adam Hořčica (10854)


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 18. 2. 2015 [5 min, hlasování] (Kuba)
2) Schválení zápisu z 25. 3. 2015 [5 min, hlasování] (Kuba)
3) Založení nového projektu [20 min, informace, diskuze, hlasovaní] (Klára Škodová, Martin Zach)
4) Schválení VIP - Radim Roška [5 min, hlasováni] (Karel Landa)
5) Spolupráce s CTU CarTech [10 min, hlasování] (Kuba a Michal)
6) Přeschválení rozpočtu 2015 - SHOW [10 min, hlasování] (Kuba a Klára)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)


--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

(20:05)
Přichází Luboš Vinař

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-0009
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 18. 2. 2015 [5 min, hlasování] (Kuba)

(20:14)
Přichází Jan Mašek.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 18. 2. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0010
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 25. 3. 2015 [5 min, hlasování] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 3. 2015 2015 (viz Příloha číslo 2).

::Číslo: 2015-0011
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
3) Založení nového projektu [20 min, informace, diskuze, hlasování] (Klára Škodová, Martin Zach)

Následuje prezentace nového projektu od Martina Zacha.

Luboš Vinař poukazuje na nevýhodnost tohoto projektu pro klub Silicon Hill.

Jakub Brož poukazuje na možné právní problémy.

Jan Erbrt se táže na konkrétní výhody pro členy klubu Silicon Hill.
Martin odpovídá, že hlavním ziskem pro klub by bylo PR "klub by se mohl pochlubit snímačem s takovým dosahem".


Michal Souček poukazuje na to, že meteostanici na SH využívá široká veřejnost bez ohledu na členství v klubu Silicon Hill.

V reakci na Brtovy a Guryho dotazy jsme zjistili, že nemá smysl kupovat nové antény a přijímače dříve, než FD odstěhuje svůj systém. V současnosti postačuje poskytnout projektu server.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje spolupráci s FD na příjmu leteckých dat. SH poskytne server pro zpracování dat. (viz Příloha číslo 2).

::Číslo: 2015-0012
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

Jakub Brož se zavázal spojit s Martinem Zachem za účelem ověření právní korektnosti projektu. Slavomír Kožár a Pavel Rys zkontrolují leteckou legislativu.

(20:07)
Jakub Brož vyhlašuje 5 min. přestávku.

(20:14)
Jakub Brož ukončuje přestávku.


--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení VIP - Radim Roška [5 min, hlasování] (Karel Landa)

Petr Hodač představuje Karla Landu novým členům představenstva.
Karel Landa představuje působnost Radima Rošky jak v klubu Silicon Hill, tak i Studentské Unii.

Jiří Knotek upozorňuje, že VIP členství je možno udělit i za aktivity v SU, ne jenom SH.

Petr Hodač představuje další činnosti Radima na SH.

Zuzka Trnovská klade dotaz, proč navrhuje Karel Radimovi VIP členství až po tak dlouhém čase.
Karel odpovídá, ze čekal až mu někdo z představenstva navrhne VIP bez impulzu z jeho strany. Jiří Knotek se hájí, že dříve nebyla správná doba pro navrhnutí z jeho strany, kvůli neshodám s bývalým předsedou.

Nastala všeobecná diskuse o činnostech Radima Rošky v klubu.

Tomáš Gura navrhuje tajnou volbu.

Jakub Brož představuje systém tajné volby.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje udělení VIP členství Radimovi Roškovi.

::Číslo: 2015-0013
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

(21:46)
Radim Roška, Karel Landa odchází.

--------------------------------------------------------------------------------
5) Spolupráce s CTU CarTech [10 min, hlasování] (Kuba a Michal)

Spolupráce se plánuje s eForce FEE Prague Formula, ne CTU CarTech.
Kuba navrhuje odložit hlasování z důvodu dezinformace o názvu projektu (jiný tým okolo formule). Po diskuzi se došlo k závěru, že hlasování proběhne, protože nechceme zbytečně kvůli klubové byrokracii přijít o slibnou spolupráci.

Spolupráce se vztahuje na umístění serveru do housingu a na oplátku budeme mít logo SH na formuli.
Řeší Michal Kothera.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje spolupráci s týmem eForce FEE Prague Formula.

::Číslo: 2015-0014
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


(21:59) Odchází Michal Kothera.


--------------------------------------------------------------------------------
6) Přeschválení rozpočtu 2015 - SHOW [10 min, hlasování] (Kuba a Klára)

Jakub navrhuje, ať se každý zamyslí nad formátem, v jakým vytvářet rozpočet z důvodu diffování souboru.

(22:16) Odchází Luboš Vinař
(22:19) Přichází Luboš Vinař

(22:20) Odchází Pavel Rys
(22:27) Přichází Pavel Rys

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet 2015 - SHOW, dle přílohy číslo 3.

::Číslo: 2015-0015
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Adam Plecitý představuje akci - Fotbálkový turnaj.
Představenstvo bylo informováno o akci fotbálkového turnaje a souhlasí s jeho realizací.

Klára informuje o projektu breakdance.

(22:52) Odchází Tomáš Švach.

Klára informuje o nákupu piva na SHOW, dává blokům možnost objednat si sudy piva za výhodnější ceny.

Nastává všeobecná diskuse na téma rekonstrukce a problémy s ní spojené.

Michal Souček oznamuje, že jedná s obchodem Kytary.cz o možnosti slevy na vybavení hudeben výměnou za propagaci obchodu v hudebnách.

--------------------------------------------------------------------------------
(23:22)
Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 18. 2. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150218
MD5 (20150218.txt) = 993540513a32a9c31a0cd682d1ea0c63

---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 25. 3. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150325
MD5 (20150325.txt) = 5d4317813aaaea4a6553560415601e19

---
Příloha č.3: Rozpocet 2015 V2 - SHOW [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20150415-Priloha-3-Rozpocet_2015_V2.pdf
MD5 (20150415-Priloha-3-Rozpocet_2015_V2.pdf) = 59748dd80d77c70e22dbdf027f91c146

MD5 hash tohoto zápisu je: 498ed6b9e3391926f61fc09801478475

Tato verze souboru txt/20150415.txt byla nahrána 25.06. 2015 23:44:03.