Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.05.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 5. 5. 2015
=================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: vz. Václav Pužman (24687)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: vz. Michal Kothera (22143)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11: vz. Vít Diviš (22663)


Hosté:
Adam Hořčica (10854), Jan Huspek (25830), Nikol Jaterková (20454), Jan Kotrlík (23850), Václav Novák (24057)


Zapisovatel: Vít Diviš, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovani] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)
2) Čerpání financí z rezervy - housing a CS [10 min, hlasovani] (Václav Pužman, Tomáš Gura)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)


--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

(20:11) přichází Michal Kothera
--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.


::Číslo: 2015-0016
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 4. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0017
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:4
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
2) Čerpání financí z rezervy - housing a CS [10 min, hlasovani] (Václav Pužman, Tomáš Gura)

Klimatizace na bloku 4:
Tomáš Gura zdůvodňuje čerpání rezervy a jako hlavní důvod uvádí zateplení bloku, a následná montáž by už nemusela být možná na zákaz SUZu.
Levnější varianta není možná z důvodu rychlé koroze plechu a následně opětovného porušení fasády, opět by nemuselo být povoleno SUZem.
Nabídka byla utvořena u jedné firmy z důvodu současných zkušeností s touto firmou a následný servis, který je bez problému. Navíc firma prodlouží záruku až na 5 let místo standardních 2 let.
Je v plánu umístit další klimatizaci, na základě rozpočtu na 2016.

<< Představenstvo je informováno o skutečnosti, že Tomáš Králík, jinak zvaný Krális prohrál sázku, že nebude 2 měsíce pít alkohol. Našli ho v brzkých ranních hodinách, v blíže nespecifikovaném stavu, spát na schodech na bloku 3...

Admins doporučují schválení této položky, aby nedošlo k poškození housingu z důvodu výpadku současné klimatizační jednotky.
Na schůzi se o tom dlouho bavili a došli k závěru, že jako investice do budoucna je to důležité.

<< Nikol upadlo cosi na zem a dělá bordel. Zavládlo ticho. "Nikolo ty jsi totální střevo!", zaznělo místností od neznámého jinocha.

Probíhá diskuze na téma jedné nabídky a proč nejsou další. Další firma, která nám dělala CS je nespolehlivá a s firmou Klasic mamé dobré zkušenosti a ceny v nacenění jsou maximální.

Tomáš Gura nechá do úterý 12. 5. 2015 nacenit nabídky od dalších firmem, kde strop je 38.000 a diskuze proběhne v konferenci vedení.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z rezervy v maximální výši 38.000,- za účelem předělání všech venkovních jednotek a realizace přípravy svodu klimatizace na bloku 4.
Nejpozději do 12.5.2015 proběhne diskuze o jiných nabídkách v konferenci vedení.

::Číslo: 2015-0018
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

(20:42) Přichází Ondřej Šorf
(20:43) Přichází Luboš Vinař

Tomáš Gura představuje výměnu prvků EZS a EPS v CS, při navrhování rozpočtu bylo požádáno o 25.000 (odhadovaná částka), zbytek částky se vezme v sekci investice.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Wifi na bloku 9:
<< Nastala tma. Všichni v místnosti s napětím odpočítávali sekundy posledního přeživšího Cisco AP na bloku 9. TADA! "Klik na apply a je to... Aha, tak ne ještě přihlásit a teď to je - hleďte!" a asi po 20s se AP místo modré barvy přeplo do zeléné a SSID Silicon Hill už nebylo v éteru.

Michal Kothera, představuje souhrn práce zasíťování AP na bloku 9. Celý blok už je pokryt wifi od Aruby a může se začít testovat.
<< Představenstvo poměřuje vybavení wifi karet na jejich zařízeních. Jakub Brož má nejlepší wifi kartu a naměřil download přes 350Mbit/s :D
Následovat bude další testování v plné zátěži.

<< Nikol Jaterková a Zuzka Trnovská budou odteď na každém představenstvu sedět u stolu do kříže, protože dělají bordel.

Jakub Brož informuje o konferenci otevřená wokna, která se uskuteční 15.5. 2015.

Jakub Brož informuje o výjezdku, které se uskuteční od 22.5. až 24.5. 2015. Na výjezdku se bude řešit volební řád, jednací řád a stanovy klubu.

Michal Souček otevírá diskuzi z minulého představenstva jak se budou řešit přílohy k představenstvu. Jakub Brož odpovídá že by rád exportoval zápis do HTML přes online editor přímo na stránkách zápisu.
Luboš a další poukazují na Latex (vyslovuje se [:latek:], [:lejtek:], [:lachtan:] jak poznamenávají členové představenstva) a jeho výhody. Finální koncept ještě není, ale další rozpočet se už bude dělat po novu.

Jan Mašek (24061) oznamuje, že k dni 5.5.2015 rezignuje na funkci zástupce bloku 3.

<< Zuzka Trnovská žádá aby SUZ zafinancoval pelargonie na balkónech.

<< Jakub Brož vyhlašuje minutu ticha za prohýřené představenstvo.


--------------------------------------------------------------------------------
(21:50)
Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 15. 4. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150415
MD5 (20150415.txt) = 498ed6b9e3391926f61fc09801478475

MD5 hash tohoto zápisu je: 2793e6edf50616f4c1174ec0f2b7e7c6

Tato verze souboru txt/20150505.txt byla nahrána 25.06. 2015 23:44:03.