Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.05.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 23. - 24. 5. 2015
========================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: vz. Václav Novák (24057)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: nemá zástupce
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6:
Blok 7: vz. Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (aka SUK) (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11:


Hosté:
Michal Halenka (28153)
Michal Kothera (22143)
Jindřich Stibůrek (11519)
Tomáš Drábek (19135)
Jan Kotrlík (23850)
Jakub Huspek (25830)
Adam Hořčica (10854)
Pavel Vitvar (16937)
Vojtěch Suk (18614)
Jan Kulhavý (22885)
Petr Hodač (14621)

Zapisovatel: Nikol Jaterková (20454), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož (22156), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovani] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)
2) Schválení zápisu z 5. 5. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------

(10:13)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-0019
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

<< SUK usnul na salámu.

--------------------------------------------------------------------------------

1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 4. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno

<< Překapává se kofola. Radim má blbý kecy. Po bazénu vypadá šťastný. Kendy po bazénu šťastný nevypadá.

--------------------------------------------------------------------------------

2) Schválení zápisu z 5. 5. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 4. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0021
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

O. Šorf Má připomínku k opravení “k dni” na “ke dni”. Nebylo bráno v potaz a byl upozorněn, jako celé představenstvo, že zápisy jsou většinou do 24h na webu zapisy.sh.cvut.cz a je možné je hned připomínkovat.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

<< Pavel Rys si hraje na barmana. SUK opět usnul, tentokráte na chlebu, salám uz sežral.
<< Prezident studentské unie dělá bordel, protože ho blok 4b (docasně přejmenovaný blok 3) navádí a taktéž dělá bordel.
<< Michal Kothera přinesl kofolu, na Nikol zapomněl. Schválně?!

Kuba informuje o vyhlášených volbách na zástupce bloku 3 - doplňovačky. Jsou v celkem krátkém terminu, ale vše by se mělo zvládnout. Zatím jsou dva kandidáti, oba přítomni. Marek Vakula požaduje, aby se představili - Kotrlík je členem serverové skupinky a aktivní na bloku, Novák je aktivní hlavně na bloku, ale ukázal se i jako zručný šikula - něco jako Brt :)

<< Stále nemám kofolu... O 5min pozdeji už mám kofolu, Míša mi ji donesl.

Dotaz na kufrárny na B9 a B10, v řešení. Uhání se Hubka a firma, aby se místnosti pro kufrárny dodělaly do konce měsíce.

<< SUK a Suk šermujou, nikoliv však penisy, ale všudypřítomnýmy pěnovýmy nesmysly, které tu jsou z noční bojovky.

Brt dává informace o pípě: Velká pípa přežila neodbornou manipulaci během oslav narozenin klubu, žádost o její přesunutí na B5, v plánu zakoupit novou pípu s větším výkonem a další malou, investice cca 60 000, možné přeschválení rozpočtu představenstvem.

<< Radim dělá kraviny a málem rozflákal GoPro. "Radime polož tu selfie-buzno tyč, nebo tady něco rozbiješ." O par minut později padá buzna tyč i s GoPro na Rysovo notebook. Pavel nevypadá moc šťastně a naznačuje líbivým gestem, že je Radim jednička a že ho chce obejmout.

Návrh na zapůjčování pípy pouze a jenom Kámenovi nebo lidem, kteří projdou školením o používání pípy. Předejde se tak problémům, že někdo napustí vodu do kompresoru.

Michal a Kuba informují o nabídce k wifi, která přisla včera. Poptalo se 100AP + licence. Může nastat problém, že po 1. červenci už nebudeme mít domluvený discount, protože do Aruby přijde vedeni HP a budou se všechny smlouvy a dohody uzavírat znova. Kuba s Hodym zkusí zjistit situaci, jestli si pomůžeme, nebo naopak.

Kuba informuje o rozložení skupinek. Jsou 3: stanovy, volební řád a IP o síti. Stanovy vede Kuba, volby Tazi a síť Michal.
Přes den budou skupinky dělat na daných tématech. Ve 14:00 bude 1. kontrolní bod, kde si všichni řeknou, jak jim to jde a jestli mají nějaké problémy atd...

11:03 Předseda vyhlašuje přestávku do 14:00.

14:02 pokračování schůze.
Skupinky pracují, vše v pořádku, všude klid :)

14:10 předseda vyhlásil pauzu do 16:00

16:02 Pokračujeme ve schůzi

Tomáš Drábek shrnuje výsledek své odpolední činnosti: Projednávání volebního řádu, urnové volby nelze zrušit kvůli nečlenům klubu ubytovaným na bloku. Urnové volby budou přesunuty do HR místnosti a budou tam jen na nezbytně dlouhou dobu.
Pro proti a zdržel se: při jednom kandidátovi bude ano a ne, při více kandidátech: ano a zdrží se. Tomáš Drábek dodá soupis ze své schůze.
Probíhá diskuze o tom, jak moc klesne volební účast. Závěr je, že lidi co chtějí hlasovat stejně volí elektronicky a nebo si prostě do toho HR dojdou. Volení typu někoho zakroužkuj u urnovek nechceme.

Michal Kothera přednáší výsledek práce skupinky debatující o pravidlech sítě. Dojde ke zjednodušení, sazebník trestů. SU má IP o síti, který se vezme a upraví. Není třeba dělat a vymýšlet něco svého, stejně se musíme řídit 15 let starým nařízením od rektora ČVUT, a to jen tak nezměníme.
Diskuze, jestli můžeme na HAVLA připojovat ext. subjektu > můžeme, ale musí se řídit stejnými podmínkami jako všichni ostatní, je to tak v rámcovce.

Jakub Brož mluví o výsledku práce své skupinky debatujících o stanovách SH. Především o změně průběhu volby nového předsedy > volba bude dříve, aby se mohlo vedení klubu plynule předat a nemuselo dojít k "restartu".
Změní se počet hlasu pro schválení rozpočtu a odvolaní předsedy.
Ve stanovách není dořešeno, když někdo umře > předseda zesne a pak poruší stanovy, že nevyhlásil volby :)

<< Účastníci výjezdního zasedani vychlastali cely sud (30l). Nastavá panika.

16:37 Vyhlášena přestávka představenstva předsedou, pokračování ve 20:00 u grilu.

20:00 Předseda klubu vyhlašuje pokračování schůze
20:01 Kuba představuje plán večerní činnosti. Gril, přednášky, volný program.
20:02 Předseda klubu vyhlašuje přestávku do 21:30
21:30 Předseda klubu vyhlašuje pokračování schůze
21:31 Předseda klubu vyhlašuje přestávku do 23:00
23:00 Již lehce společensky unavený předseda klubu vyhlašuje pokračování schůze.
23:03 Pokračování v 9:00 ráno.

24. 5. 2015 9:08 Předseda klubu vyhlašuje pokračování schůze u snídaně.
<< Řesí se, kdo byl nejvíce postříkán šlehačkou a vypraví se “nepravdivé” historky z předešlé noci.

--------------------------------------------------------------------------------
(24. 5. 2015 9:20)
Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 15. 4. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150415
MD5 (20150415.txt) = 6eda03a7e9af4e7011f82affbc1e8237

---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 5. 5. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150505
MD5 (20150505.txt) = da324bfa35b2eed01c8035d33f5f81c3

MD5 hash tohoto zápisu je: 59a9f56487fb8da44b864d41009aa44b

Tato verze souboru txt/20150523.txt byla nahrána 25.06. 2015 23:44:03.