Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.06.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 25. 6. 2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: v.z. Tomáš Drábek (19135)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 5: v.z. Petr Schefzu (20346)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: v.z. Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9:
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)

Hosté:
Vladimir Kincl, Bronislav Robenek, Dominik Malis, Adam Horcica, Vojtech Suk, Jan Kulhavy, Vaclav Puzman, Vaclav Mach, Jakub Huspek, Dalibor Fanta


Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________

Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)
2) Schválení zápisu z 5. 5. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)
3) Schválení zápisu z 23. 5. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)
4) Přeschvalení rozpočtu 2015 - WiFi [50 min, hlasovaní] (Kuba, Michal Kothera)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10) Předsedající Jakub Brož (Kuba) zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2015-0022
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

Kuba představuje nového zástupce B3 Vencu Nováka a novou kolejní manažerku Nikol Jaterkovou.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 15. 4. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)

U zápisů chyběly přílohy a nikdo si toho nevšiml.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 4. 2015 (viz Příloha číslo 1).
::Číslo: 2015-0023
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 5. 5. 2015 [5min, hlasovani] (Kuba)

V zápise byla krátce před schůzí opravena gramatika.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 5. 5. 2015 (viz Příloha číslo 2).
::Číslo: 2015-0024
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 7
-> Schváleno


(20:30)
--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení zápisu z 23. 5. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)

<< Venca si jako jediný napamatuje své UID. Ostatní jsou shovíváví, protože se jedná o jeho první schůzi ve funkci. Příště mu však hrozí lynčování a veřejná pohana.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 23. 5. 2015 (viz Příloha číslo 3).
::Číslo: 2015-0025
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

<< Zuzka hlasovala proti, protože byla zmatená z vyhlašování přestávek, a tak část výjezdní schůze prospala.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Přeschválení rozpočtu 2015 - WiFi [50 min, hlasovaní] (Kuba, Michal Kothera)

Kuba prezentuje změny v rozpočtu, které umožní nákup wifi na čtyři bloky.
U dokončených akcí (SHOW, IF, ...) byly zbytky z čerpaných položek převedeny do rezervy. Dále má Kuba v úmyslu převést do rezervy 800k z krizové rezervy. Takto by zůstalo 200k v krizové rezervě a dalších cca 200k v rezervě po nákupu wifi.
Kuba vysvětluje, že považuje krizovou rezervu ve výši 1M za zbytečnou - v současné podobě akorát leží na účtu a ztrácí hodnotu.

Hlasovat se bude nadvakrát. Prve se přeschválí rozpočet s navýšenou rezervou. Následně se bude hlasovat o čerpání rezervy na nákup wifi.

Arubu odkoupilo HP. Zatím nevíme, co to pro nás bude znamenat. Nemáme záruku, že Veracomp zůstane výhradním dodavatelem Aruby v ČR, a momentální cenovou nabídku máme garantovanou pouze do konce července.
Partner nemá problém s prodejem na dvě splátky. Polovina by se zaplatila teď, polovina na podzim.

Aruba také vyhrála test v NTK a momentálně ji testuje i Masařka.

Broňa připomíná, že krizová rezerva ve výši 1M byla určena k zajištění fungování klubu po jeden rok v případě nečekaného výpadku příjmu, a raději navrhuje půjčku od SU, třeba i úročenou.
Kuba považuje půjčku za zbytečnou administrativu, jelikož máme dostatek vlastních prostředků.
Broňa označuje zrušení krizové rezervy jako "závazek pro budoucí vlády".

Dominik argumentuje, že pokud nastane megaprůser - např. agresivní kampaň mobilních operátorů, klub nebude schopen nadále fungovat.
Kuba tvrdí, že taková situace výhledově nehrozí a i kdyby, minimálně půl roku vydržíme.

<< Luboš považuje za největší hrozbu příliv imigrantů a jejich ubytování na Strahově!

Kuba zdůrazňuje, že SU není náš nepřítel, a Bejzz potvrzuje, že v případě problému budeme spolupracovat na jeho řešení.

Brt se ptá, zda nákup wifi spěchá.
Kuba s Michalem vysvětlují, že z hlediska discountu a cen licenci je potřeba nakoupit wifi alespoň na tři bloky.

Petr Schefzu se ptá, jak je náplanováno nasazení wifi.
Přednostně budou vybrány bloky, které se angažovaly při testování. Nasadit wifi na jednom bloku lze i za víkend. Zatím není rozhodnuto, které bloky to budou.
O prázdninách se objednají a vymění poslední switche na nultých patrech. Suterény a B12 zatím nebudeme řešit. Wifi na zbylé bloky by se dokoupila v následujícím roce.
<< Michal Kothera: Nasazení testovacích AP trvalo déle. Na devítce byl ten problém, že je tam SUK.

V případě nákupu by mělo být vše dodáno do konce srpna.
B8 určitě nebude letos. B11 nejspíš také ne, protože je atypický.

Přípravy pro nasazení wifi (natahání kabelů, předvrtání, ...) lze provádět již s předstihem.
<< Brt navrhuje, aby byly osazeny bloky, které první zvládnou přípravu, přičemž nikomu nepůjčí vrtačku. Muhehe!
<< Kuba zakazuje nekalé konkurenční praktiky a pivní úplatky.

Vláďa se ptá, zda existuje alternativní řešení bez zrušení krizové rezervy.
Kuba odpovídá, že ne. Pokud se nepřeschválí rozpočet, budeme teprve hledat jiné řešení.

Dominik znovu zpochybňuje záměr snížit krizovou rezervu.
Kuba tvrdí, že na účtu vždy bude zůstatek alespoň 1M, a v případě nouze se lze dohodnout se SÚZem na odkladu plateb. Dále i Honza Kulhavý poukazuje na fakt, že se nečerpá vždy 100% rozpočtu a přelívají se peníze vždy do dalšího = tudíž ne jen 1M, ale většinou 3-4M, které už několik let ztrácí svojí hodnotu.
Dominik namítá, že tyto úvahy jsou nepodložené.

Žádné další příspěvky do diskuse.

(21:20)
Kuba vyhlašuje 10 minut pauzu na kontrolu navrženého rozpočtu.

(21:32)
Schůze pokračuje.
<< Kuba rozbíjí vzorce v rozpočtu, Kuba opravuje vzorce v rozpočtu.
<< Řeší se problém s kódováním v sekci Vzdělání = za všechno můžou slováci!

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro 2015 za účelem snížení krizové rezervy (příloha...).
::Číslo: 2015-0026
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


Brtovi vadí, že nebyly poskytnuty písemné podklady k hlasování o wifi - zhodnocení wifi na B9 a vize do budoucna. Další členi představenstva by taktéž uvítali lepší podklady.

Petr Schefzu se ptá na zkušenosti z B9.
Michal s Kubou odpovídají, že nejsou žádné negativní ohlasy s výjmkou jedince, kterému vadí, že AP na pokoji píská. Nikdo jiný to neslyší.
Obyvatelé B9 jsou s kvalitou wifi spokojeni. Síla jednoho AP byla testována i na InstallFestu, kde na něm bylo cca 150 zařízení zároveň.
Ne všechna zařízení fungují bezproblémově - některé síťovky filtrují příliš silný signál. Ohledně wifi je v plánu školení pro registrátory.

Hlasování o wifi je odsunuto na další schůzi, která by měla proběhnout v horizontu dvou týdnů. Michal mezitím připraví požadované podklady.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé

Rušíme účet u Raiffky, platby v následujícím semestru musí být zasílány na nový účet.

Info z Parlamentu:
- Podolí je pozastaveno. Podolské představenstvo nebylo dostatečně informováno předsedou a o vzniklých problémech ani nevědělo. Podolí nyní usilovně pracuje na nápravě.
- Kuba upozorňuje, že je v zájmu členů představenstva, aby se sami zajímali o dění v parlamentu.
- Další zasedání parlamentu proběhne až po prázdninách.

Rekonstrukce:
- Gury řeší klimatizaci, kterou poškodili dělníci. Stavební firma nakonec uhradí nákup nové jednotky.
- Kuba řeší žaluzie. SÚZ zkoušel couvnout, ale už vypisuje výběrové řízení.
- Začíná rekonstrukce B11 - už probíhají práce na střeše. Nakonec na B11 nebudou použita stará okna.
- Včera (24. 6.) netekla teplá voda na blocích 8, 9 a 10 kvůli výměně oken v kotelně na B9. Ani na SÚZu o tom nikdo nevěděl.

(22:17)
Petr Schefzu odchází.

SPAFi má v plánu uvolnit některé místnosti ve školicím centru. Řešíme krátce, budeme informovat.

Bejzz chválí Viktora Fúru (správce GC a pípy). Odmakal spoustu práce za Martina Slováka a Dalibora Fantu.
<< Dalibor Fanta = Bejzz.
Bejzz dále informuje o probíhajícím upgradu sanitačního zázemí pro pípy.
<< Dle Bejzzových slov to bude "luxus, luxus", tedy dvojnásobný luxus.
<< Starosta se holedbá, že pomáhal s obklady. Podle Bejzze pouze prudil.

Vláďa děkuje Broňovi za debug televize.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:30)
Kuba ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 15. 4. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150415
MD5 (20150415.txt) = 498ed6b9e3391926f61fc09801478475

Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 5. 5. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150505
MD5 (20150505.txt) = 2793e6edf50616f4c1174ec0f2b7e7c6

Příloha č. 3: Zápis ze schůze dne 23. 5. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150523
MD5 (20150523.txt) = 59a9f56487fb8da44b864d41009aa44b

Příloha č. 4: Rozpočet 2015 V3 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20150625-Priloha-4-Rozpocet_2015_V3.pdf
MD5 (20150625-Priloha-4-Rozpocet_2015_V3.pdf) = 548b85850c3952fb4446b2ba6c9c40ad

MD5 hash tohoto zápisu je: a4e314955d6285688a60aa66ad5e4c00

Tato verze souboru txt/20150625.txt byla nahrána 20.07. 2015 21:08:03.