Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.07.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20. 7. 2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: v.z. Jakub Huspek (25830)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: v. z. Jan Kotrlík (23850)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: v.z. Ondřej Camfrla (23941)
Blok 6:
Blok 7: v.z. Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: v.z. Dalibor Fanta (9481)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)

Hosté:


Zapisovatel: Radim Knížek, Podpis:___________________

Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 25. 6. 2015 [5min, hlasování] (Kuba)
2) Čerpání z rezervy - WiFi [40 min, hlasování] (Kuba, Michal Kothera)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:11) Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

(20:14) Michal odchází
<< Nejspíš jde o Michalovu starou, neví se, kdy se vrátí.
--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2015-0027
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

<< Bejzz dělá rádce Kotrlíkovi.

--------------------------------------------------------------------------------

(20:18)
Michal se vrací.
Přichází Tomáš Švach.


--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 25. 6. 2015 [5min, hlasování] (Kuba)

Jakub Brož děkuje Brtovi za minulý velmi kvalitní zápis

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 6. 2015 (viz Příloha číslo 1).
::Číslo: 2015-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno

<< SUK se teprv teď dozvěděl, co se o něm psalo v minulém zápisu.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Čerpání z rezervy - WiFi [40 min, hlasování] (Kuba, Michal Kothera)

Bod navazuje na minulé představenstvo.

Zjistili jsme, že počítáme ceny od Aruby bez DPH. Nyní vychází vyšší cena, a proto se uvažuje o menším počtu APček.
Nyní vycházíme s cenou a počtem APček na pokrytí 3 bloků (75 AP místo původních 100 AP).
Brt se ptá, zda garantují stejnou cenu při menším počtu AP. Kuba potvrzuje, že cena zůstane.

<< Michal je uvědomělý blb. Sám přikyvuje.

Otevírá se debata, jaké bloky se udělají. Nejvíce se uvažuje nad 10kou, mají hodně aktivních lidí, jsou blízko 9ky. Další 2 bloky se uvažují, aby byly vedle sebe. Vyberou se bloky, které budou připraveny - pracovní síla na tahání kabelů, aktivita lidí, zájem.
Určitě ne 11ka a 8ka - jsou jinak rozloženy než ostatní bloky.

Kuba informuje, že máme od Cisca objednané switche na další patra (mimo sklep). Objednané jsou i další moduly do Nexusu.

<< Kuba Huspek se dívá na porno. Nakonec se přiznává Kotrlík, že to funění jde od něj.
<< Nikol upozorňuje, že má super pero.

AP dorazí kolem srpna/září.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání rezervy do výše 1 650 000 Kč za účelem nákupu a nasazení WiFi.
::Číslo: 2015-0029
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------

X) Různé

SU informace:
Uvažuje se nad hromadnou ekonomickou činností, něco jako služba na připojování lidí přes prázdniny za menší cenu. Nejde zatím moc o SH, ale hlavně o jiné kluby. Uvažuje se nad společným řešení napříč SU.
Otázka je, kdo je bude registrovat. Uvažuje se nad výpomoci od SUZu (kompenzace pro registrátory?, sami si to zařídí?). Dřív než za rok to nebude.

Rekonstrukce:
Nikol informuje o příštím kontrolním dni. Žádá zástupce bloků, aby jí napsali problémy do mailu.

Brt navrhuje hromadnou žalobu na ochranu osobnosti kvůli soustavnému narušování soukromí ubytovaných. Klubu se do toho moc nechce kvůli zachování dobrých vztahů se SÚZem.

<< SUZ dělá všechno špatně aneb hromadné brečení, jak je SÚZ neschopný.

Bejzz vybízí představenstvo, ať se zamyslíme nad propagací klubu navenek a dovnitř. Přesněji jak by měl vypadat web siliconhill.cz. Máme plno kanálů (wiki, siliconhill.cz, support) a bylo by fajn je sjednotit.

Brt hledá rudlík.

Ztráta sudů z gril centra. SÚZ říká, že je to naše chyba a nic klubu nahrazovat nebude.

BEST dělá problémy. Křičeli (možná zpívali?) v gril centru Včelku Máju. Na BEST se vykašlat příště.

Michal ztratil krimpovací kleště bloku 8. Půjčil je na předminulém představenstvu.


--------------------------------------------------------------------------------

(21:35) Předsedající Jakub Brož ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 25. 6. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150625
MD5 (20150625.txt) = a4e314955d6285688a60aa66ad5e4c00


Příloha č. 2: Wifi [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20150720-Priloha-2-Plan_WiFi.pdf
MD5 (20150720-Priloha-2-Plan_WiFi) = 4b44b5f2c7baff7cb1756f32a3f9601c

MD5 hash tohoto zápisu je: 2272ae1b31fbe3f1631ea543e7498b3d

Tato verze souboru txt/20150720.txt byla nahrána 10.09. 2015 07:11:04.