Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.09.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 9. 9. 2015
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 9: Michal souček (21557)
Blok 10: Ondřej Šorf (23032)
Blok 11:

Hosté:
Nikol Jaterková (20454), Jakub Huspek (25830), Adam Hořčica (10854), Otto Hollmann (26671), Jindřich Stibůrek (11519), Vít Diviš (22663), Jan Kotrlík (23850), Dalibor Fanta (9481)


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________

Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 20. 7. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)
2) Čerpání rezervy na pořízení nového výčepního zařízení [20 min, hlasování] (Brt)
3) Infoschůzky, Akce prvák [20 min, diskuze] (Kuba, Vítek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:08) Předsedající Jakub Brož (Kuba) zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2015-0030
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 20. 7. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 20. 7. 2015 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2015-0031
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Čerpání rezervy na pořízení nového výčepního zařízení [20 min, hlasování] (Brt)

Brt informuje, že současná pípa svými parametry nestačí velkým akcím - Akce prvák a podobné.
Současná řešení na trhu nevyhovují požadovaným parametrům, proto chce Brt postavit vlastní mobilní zařízení podobné pípám v hospodách.

Brt taky informuje, že velká pípa je aktuálně mimo provoz. Do infoschůzek by měla být ok.

Jakub Brož tvrdí, že SH nepotřebuje pípu s tak vysokou výtočností piva. Navrhuje levnější, profesionální, ale méně výkonné, řešení.
Argument pro výkonnější pípu je zkrácení front na velkých akcích. Jakub Brož oponuje, že vysoký výkon pípy není pro SH priorita, protože na akcích by se zase tak moc pít nemělo.

Luboš Vinař poukazuje na fakt, že v porovnání s infoschůzkou na B10 se nepije ani v hospodě na B10.

Brt informuje o výhodě takto postavené pípy s vodním chlazením proti klasické pípě s kontaktním chlazením.

Jakub Brož navrhuje realizovat tuto pípu jako SH projekt.
Taky vyjadřuje svoji pochybnost o realizaci vlastní pípy do termínu velkých akcí na začátku semestru.

Vit Diviš oznamuje, že na Akci prvák pípy dodá pivovar Lobkowicz.

Brt připomíná také potřebu koupit další malou pípu.

Jakub Brož navrhuje informativní hlasování o realizaci nové pípy.
V informativním hlasování byla většina pro.

Jakub Brož si rozmyslel realizaci pípy jako projektu a navrhuje řešení v rámci sekce provozního technika.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z rezervy do maximální výše 60 000,- za účelem postavení velké přenosné pípy. Zodpovědná osoba je Jan Erbrt (UID 18 183) a zodpovídá za celý projekt a výstupní zprávu / prezentaci ze stavby pípy. Zbylou částku je možné využít na nákup malé přenosné pípy.

::Číslo: 2015-0032
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Infoschůzky, Akce prvák [20 min, diskuze] (Kuba, PR manažer?)


Jakub Brož představuje nového PR manažera - Víta Diviše.

Vít Diviš informuje, že 15. 9. 2015 budou v kanceláři k dispozici nové průvodce strahováka.

Vít Diviš představuje koncepci infoschůzek. Zástupci dostanou k dispozici dokument, ve kterém si budou moct objednat pivo a porovnat termíny infoschůzek s oficiálními akcemi klubu.

Akce prvák bude 6. 10. v ten samý den bude akce "Žij studijný život" před NTK, kde se klub bude taky prezentovat a zvát lidi na Akci Prvák.

Vít Diviš informuje o uzavření klubu Hvězda, proto je akce Halloween ohrožena.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Změna banky! Tlačit tuto informaci k lidem.

Bloky dostanou seznam věcí, které mají vyvěsit na bloky před nástupy prváků.

Kolečko informací o realizaci WiFi:
Blok 4 - navrtáno na polovině bloku, nenavěseno, ať lidé "nešahaj". V neděli bude hotovo.
Blok 5 - dnes začali, do nástupu bude ok.
Blok 10 - chybí navrtat pár mountkitů, řeší papíry s hospodářkou

Jakub Brož informuje o postupu podpisu předávacího protokolu s obyvatelem pokoje s AP.

Jakub Brož informuje, že 23. 9. se budou otevírat obálky s firmami přihlášenými do obstarávání žaluzii.

<< Brtova historka ze seřizovaní oken:
<< Chodil chlap, slušnej. Sekuriťák mu otevřel, on se byl slušný, zul se, vlezl mi do postele a strčil mi tam šroubovák.

Probíhá rekonstrukce zasadačky na B7, do týdne Brt pošle email s prosbou o pomoc při montáži stropních desek.

Kačenka si zaslouží metál za to, že uklidila po dělnicích v CCNA učebně.

21:28 Jakub Brož ukončuje schůzi.

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 20. 7. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20150720
MD5 (20150720.txt) = 2272ae1b31fbe3f1631ea543e7498b3d

MD5 hash tohoto zápisu je: ec055361aa709cd6a0476ea2dac0bac3

Tato verze souboru txt/20150909.txt byla nahrána 17.12. 2015 09:01:04.