Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.10.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28. 10. 2015
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8:
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10:
Blok 11:


Hosté:
Teraza Jakubů (27050), Dalibor Fanta (9481), Vojtěch Suk (18614), Tomáš Drábek (19135), Jakub Huspek (25830), Adam Hořčica (10854), Nikol Jaterková (20454)


Zapisovatel: Slavomír Kožár (23739), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 24. 9. 2015 [5min, hlasování] (Kuba)
2) Odpuštění členského příspěvku [30min, hlasování] (Kuba)
3) Návrh na udělení VIP pro Adama Hořčicu [30min, hlasování] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

<< Bastliri rusi s pizzou. A nerozdelili se!

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-0036
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 24.9.2015 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 24.9.2015 (viz Příloha 1).

::Číslo: 2015-0037
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 5
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
2) Odpuštění členského příspěvku [30min, hlasovani] (Kuba)

Jakub Brož otvírá diskusi na téma odpouštění členských příspěvků externím lektorům.
Všichni členové představenstva s tím souhlasí a nemají problém v tomto výjimečném případě odpustit předem.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění základního členského příspěvku pro Kláru Schovánkovou UID 29326.

::Číslo: 2015-0038
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Návrh na udělení VIP pro Adama Hořčicu [30min, hlasování] (Kuba)

Jakub Brož představuje Adama Hořčicu, jeho aktivity v klubu.

<< Kuba prezentuje a ukazuje Adama pred 8 lety > vseobecna diskuze o tom, jak se Adam zmenil. Nikol: "zmena ucesu" a Gury pritakava, "ano proridlo mu to".

<< Vypada to, ze Kuba za chvili pozada Adama o ruku, jak o nem mluvi.

Neprobiha tajne hlasovani.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena Adamovi Hořčicovi UID 10854

::Číslo: 2015-0039
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož opět informuje o změně ředitele SUZ.
Jakub Brož informuje o dění na posledním akademickém senátu.

Tomáš Gura informuje, že schůzka o ukončení rekonstrukce bude 9. 11.

Jakub Brož připomíná, že se budou konat volby na bloky 3, 5, 7, 9 a doplňující na bloku 10.

Tomáš Drábek poukazuje na končící mandáty členům volební komise.

Jan Erbrt říká, že pohnul se zasedačkou na bloku 7 a o víkendu bude montovat podhledy. Všichni jsou srdečně zvání přijít dát ruku k dílu.

Nikol informuje o situaci se 4kč fondu. Žádosti je možné podávat do pátku 30. 10. 2015.
Čerpat bez výběrového řízení je možné do 15 000 bez DPH. Není možné kupovat od jedné firmy (s jedním IČO) nad 15 000 kč bez výběrového řízení.


--------------------------------------------------------------------------------
(21:08)
Jakub Brož ukončuje schůzi.

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 24. 9. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20150924
MD5 (20150924.txt) = 5fc06d56364316878f0cc1be0a7c2040

MD5 hash tohoto zápisu je: 8d5addef3336bbc29f2eb87ca0fc9223

Tato verze souboru txt/20151028.txt byla nahrána 17.12. 2015 09:01:04.