Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.11.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 12. 11. 2015
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1:
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: v.z. Slavomír Kožár (23739)
Blok 7: v.z. Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: v.z. Otto Hollmann (26671)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: není
Blok 11: v.z. Vít Diviš (22663)


Hosté: Tomáš Drábek (19135), Tereza Jakubů (27050), Šárka Hnyková (27100), Jan Benáček (26734), Michal Kothera (22143), Vladimír Kincl (25225)Zapisovatel: Slavomír Kožár (23739), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 28. 10. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)
2) Noví členi do volební komise [30min, hlasovaní] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovaní] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-40
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 28. 10. 2015 [5min, hlasovaní] (Kuba)

Kvůli nesrovnalostem v zápisu objeveným na poslední chvíli se o zápisu z 28. 10. 2015 nebude hlasovat.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Noví členi do volební komise [30min, hlasovaní] (Kuba)

Jakub Brož a Tomáš Drábek představují nové členy volební komise.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje členy volební komise ve složení Tomáš Drábek (UID: 19135), Ivan Brych (UID: 11842), Aneta Králíková (UID: 26372), Jan Benáček (UID: 26734), Šárka Hnyková (UID: 27100), Tereza Jakubů (UID: 27050)

::Číslo: 2015-41
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož informuje o možnosti čerpat finance ze 4kč fondu do 20. 11. 2015.
Nikol Jaterková informuje o stavu stávajících podaných žádostí ze 4kč fondu.

Jakub Brož informuje o stavu montovaní žaluzií.

Tomáš Gura vysvětluje, že databázi IS-u a ČVUT čtečkového systému synchronizuje ručně, proto vzniká prodleva mezi přidáním členství (sportovní, hudebny, ...) nebo osobního čísla ČVUT a funkčností vstupu do posiloven a jiných místností.

Nikol Jaterková ubezpečuje, že podle nejnovějších informací se 4kč fond rušit nebude, jenom se změní pravidla.

Zuzana Trnovská informuje, že Vánoční večírek bude na základě doodlu zřejmě na Strahově.

Vladimír Kincl a Michal Souček představují detaily kauzy "změny mac adresy u zabanovaných lidí". Ve zkratce : Člen klubu s platným síťovým členstvím si nechal přidat MAC adresu zabanoveného člena a tím mu sdílel svoje internetové připojení.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:43)
Jakub Brož ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 8227f019a788e4a1d75a32185137bebd

Tato verze souboru txt/20151112.txt byla nahrána 17.12. 2015 09:01:04.