Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 16. 12. 2015
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: v.z. Michal Kothera (22143)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: v.z. Vít Diviš (22663)
Blok 7: Petr Stanošek (8319)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: není
Blok 11: v.z. Vladimír Kincl (25225)


Hosté: Jan Bednář (12364), Stanislav Zeman (27125), Roman Káčer (21928), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Martin Schäfer (18244), Bronislav Robenek (20288), Tomáš Licek (20697), Václav Pužman (24687), Jan Kulhavý (22885), Kateřina Náhunková (20540), Nikol Jaterková (20454), Jakub Huspek (25830), Petr Hodač (14621), Jindřich Stibůrek (11519), František Flachs (25724), Ondřej Slavíček (25364), Otto Hollmann (26671)Zapisovatel: Pavel Rys (20560), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož (22156), Podpis:___________________Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)
1) Přeschválení zapisů z 9. 9. 2015 a 24. 9. 2015 [10min, hlasování] (Venca, Kuba)
2) Schválení zápisu z 28. 10. 2015 a 12. 11. 2015 [10min, hlasování] (Venca, Kuba)
3) Odvolání Petra Kavuloka (UID 25878) z funkce vedoucího fotoateliéru [10min, hlasování] (Stano)
4) Rozpočet pro rok 2016 [3h, hlasování] (Kuba, J. Kulhavý)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

(20:11)
::Číslo: 2015-42
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Přeschválení zapisů z 9. 9. 2015 a 24. 9. 2015 [10min, hlasování] (Venca, Kuba)

(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje zápisy z 9. 9. 2015 a 24. 9. 2015.
::Číslo: 2015-43
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 28. 10. 2015 a 12. 11. 2015 [10min, hlasování] (Venca, Kuba)

(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 28. 10. 2015.

::Číslo: 2015-44
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 12. 11. 2015.

::Číslo: 2015-45
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------
3) Odvolani Petra Kavuloka (UID 25878) z funkce vedouciho fotoatelieru [10min, hlasování] (Stano)

Petr Kavulok v červnu odešel ze Strahova, nedal nám to vědět. O situaci se vědělo, ale doteď nebyl schopen sám rezignovat.
Fotoateliér stále funguje.
Petr by měl mít stále klíč od fotoateliéru - musí se dořešit, měl by stále bydlet v Praze, takže by neměl být problém.
Proč odvoláváme? - Aby mohl fotoateliér dále fungovat a čerpat z rozpočtu.
Nově by fotoateliér vzal Vít Diviš. Má už svého nástupce, ale ten se musí nejdříve rozkoukat.

(20:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odvolává Petra Kavuloka (UID 25878) z funkce vedoucího fotoateliéru ke dni 16. 12. 2015.

::Číslo: 2015-46
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4) Rozpočet pro rok 2016 [3h, hlasování] (Kuba, J. Kulhavý)

<< Jídla a pití máme dost, můžeme tu zůstat klidně celou noc.

Na centrále seškrtáno kolem 1 000 000 Kč
Často tiskárny, věci do tiskáren, kanc. potřeby - řeší se přes paní Budskou.
Nekupovat piva, limonády atd. ve skle!!!
Seškrtána trička. Bude velká objednávka cca za 80 000 Kč. Nebudou zvláštní trička (bloky, blokovky) - lze žádat přes FSP, projekty SU, ...
Fitko - už mají textil za 70 000 Kč. Mají dost zásob na několik let, mají zákaz objednávat.
Projekty nebudou mít teambuildingy (zůstanou jen těm větším).
Jakub Brož vysvětluje specifika nového rozpočtu.

---
(20:30)
Projekty:
AVC
- pochybnosti ohledně jejich fungování
- lidé si půjčují techniku na soukromé akce (mají to jako odměnu za práci vykonanou pro projekt), nedostávají žádné fin. odměny z klubu, jejich odměna je, že si můžou hrát se “super hračkama” a půjčit si je
- v AVC mají přesný seznam, kdo a jakou věc si půjčil a všichni členové AVC k tomu mají přístup
- nákup počítače do AVC - Motyčka -> zákaz nakupovat věci od členů klubu a provádět podobné 3,14čoviny!!!
- Brož: má někdo něco k fungování AVC? má někdo výhrady k tomu, jak se “odměňují”?
- nikdo nic
- proč má AVC tak vysoký rozpočet, když má vysokou ekonomickou činnost? (cca 220000)
- AVC pronajímá techniku cca za cenu 2% z ceny techniky na den
- pokud AVC poskytuje komerční služby, nejsou za to členové AVC placeni - objednavatel platí pouze pronájem techniky
-> probíhá diskuze
- položky:
- je třeba přerozdělit výdaje mezi provoz a investice
- Jan Bednář obhajuje některé položky
- k AVC jsme se vrátili v (22:20)
- přerozdělili položky mezi investiční náklady a provozní náklady
- na 4K kameru se pokusí sami vydělat ekonomickou činností, pokud by ji nutně potřebovali, mohou požádat představenstvo a koupí se z rezervy, případně mohou zažádat z fondu SU
- warez, síť a AVC je momentálně asi největší PR klubu
- AVC je stále větší a nechceme aby nám přerostlo přes hlavu -> musí se vyřešit jejich kontrola (např. měsíční reporty o jejich činnosti, případně člen v centrále)
- AVC sepíše manuál, jak se půjčuje a za jaké ceny, pro budoucí generace a aby byl o tom přehled

---
(21:06)
Fotoateliér
- nemá vedoucího, nečerpá

---
Fotokomora
- fotopapír = provozní materiál - členové si budou nosit svůj

---
Hudebny
- jsou v dezolátním stavu - je třeba konečně investovat (loni se na nich šetřilo kvůli WiFi a byly slíbeny peníze tento rok)

---
MacGyver
- úhlovou brusku a okružní pilu dostanou od Brta (!!! Brt slibuje !!!)
<< pokud se vyškrtne elektrický hoblík, tak se Venca upíše k doživotnímu hoblování v mučírně
- bude mít teambuilding (MacGyver, výtvarka, 3D tisk, robotici dohromady -> dost lidí)

---
Modelland
- není

---
3D tisk
- spotřební materiál bude pro členy v omezeném množství, ostatní si ho budou platit
- 7 členů - točí se na službách, tisknou pro členy, kteří požádají, aby se naučili tiskárnu ovládat
<< bude zakázáno tisknout dilda (Pavel si je prý ale tiskne v práci) - dilda jsou super, SUK osobně vyzkoušel
<< 3D tisk dluží SHerně 1 dildo za to, že se SHerna zastala tiskařů na představenstvu

---
SH liga ve stolním tenise
- funguje, turnaje po blocích, 2x do roka závěrečná akce pro asi 50 lidí

---
(21:28)
SHerna
- sedací vaky
- kdo sežene levnější vaky pro lidi vážící 100 kg, ať se ozve
- normální klasický vak, platí se za kvalitu, ne za design
- nabíječka na telefony
- nakonec bude
- televize
- chtějí, aby se zabavili i ti, co momentálně nehrají (často bývá v místnosti kolem 15 lidí)
- především na retro hry
- dosud mají půjčen monitor ze studovny
- v polovině roce mají udělat refresh a požádat o její zakoupení, prozatím NEBUDE

---
SHOW
- vypadá, že příští rok bude buzerák, asi i za podobné peníze jako dříve
- na SHOW budou finance z FSP, navrhovaný rozpočet s tím už počítá
- výjimka - mají teambuilding, trička a mikiny (propracovaný systém odměňování)

---
Taneční
- funguje, nejsou problémy -> rozpočet se měnit nebude

---
Včely
- zatím není vedoucí, nejspíš bude Charlie
- vozík nebude - má Brt

---
Výtvarka
- vedoucí projektu bude končit
- pravidelně kolem 15 účastníků každý týden
- v (0:24) návrat k výtvarce - snížen spotřební materiál

-------
(21:51) Jakub Brož vyhlašuje přestávku

(22:02) Jakub Brož ukončuje přestávku
-------

Síť
- aktualizována cena za WiFi - máme slevy stále stejné (cena je i s DPH!!!)
- kontroler by mohl počkat na další rok
- nechaly se nacenit outdoorová AP, ale zatím namontujeme zpět Cisco, navrtá SÚZ (resp. firma, co dělala rekonstrukci)
- support na kontroler od Aruby máme zaplacen na 3 roky, záruka na AP je 5 let od data ukončení výroby
- servery na kterých běží IS začínají pomalu odcházet, až jeden z nich umře, budou se muset koupit 2 nové - ideálně od ověřených vendorů a se supportem (max 200 000 Kč) -> počítat s tím v provozní rezervě
- v (0:30) návrat - odstraněn tester kabelů (v případě potřeby poskytne Gury), sprinty, víkendovky a TB sloučeny se servery a přesunuty pod HR

---
Servery
- domény se platí na několik let dopředu
- bude nutno dořešit klimu na B4, storage (odchází disky)
- nová storage by stála kolem 500 000 Kč, dalo by se i půjčit na "operativní leasing" - cena cca 4 000 Kč/měsíc
- PDU nebudou třeba
- pužmi chce koupit KVM -> do provozní rezervy
- v (0:28) návrat - z rozpočtu odstraněna kamera, sprinty, víkendovky a TB sloučeny se sítí a přesunuty pod HR
- MSDNAA běží na soukromém serveru a musí se vyřešit přesun na klubový stroj!!!

-------
(22:40) odchází Vladimír Kincl
-------

Sport
- návrh zpoplatnit malým příspěvkem malé blokové posilovny
- hloupost - těžké schvalování, naštvali bychom spoustu lidí
- návrh řešit jejich financování přes sponzory - pokusy byly, nefunguje to
- lepší by možná bylo zkusit to přes SÚZ, jsou teď vstřícnější při přerozdělování peněz
- výhoda - lidi by si vybavení vážili
- návrh zvýšit cenu za masáže - dotujeme lidi se sportovním členstvím
- drtivá většina lidí chodících na masáže má sportovní členství zaplaceno
- otázka, jestli nezrušit masáže
- cena za masáže se zvýší - cena za půl hodiny 100 Kč pro členy, resp. 200 Kč pro nečleny (bude se muset vyřešit přes parlament SU)
- náklady na mzdy jsou nadsazené, např. letos zbylo 40 000 Kč

-------
(23:11) SUK odchází
---
(23:12) SUK přichází
-------

Provoz
- osekané náklady na kancelář
- levnější banka -> ušetří se spousta peněz
- školící centrum
- musíme SÚZ donutit, aby investoval
- bezpečnostní služba je +- k ničemu, zabezpečení by se pak řešilo podle toho, jestli stav školícího za to bude stát
- přemrštěné ceny za energie, SPAFI asi odejde
- co s Cisco učebnou? - v hrozném stavu
- příští rok bychom měli pustit buď školící a nebo Cisco učebnu
- na Autodesku běžel jen jeden kurz

---
Vzdělávání
- už je hodně očesáno z centrály
- Autodesk v zimě možná nebude (je tam zima)
- Cryptofest a Retrofest budou, pokud se na ně seženou dary
- na rozpočet InstallFestu sahat nebudeme (Hody a spol. náklady odhadnou lépe)
- SUT - minimální investice

---
HR
- vánoční večírek snížen o 5000 Kč (posledních pár let stál mezi 40000 - 45000 Kč)
<< Radim smrká slovní průjem
- výjezdní zasedání
- jsou bez triček
- nejezdí se zasedat, otázka, co sním
- Michal Kothera: radši si zaplatí sobotní oběd a odveze si tričko z akce -> budou trika, HR se bude muset do rozpočtu vejít
- na jídlo a chlast se budou lidi skládat (příspěvky organizátorům) -> ušetří se
- HRuSHka, léto s klubem
- postrádají smysl, třeba předělat koncept
- léto s klubem se zruší a zvýší se podpora aktivních

-------
(23:33) Jakub Brož vyhlašuje přestávku
(23:38) Odešel Petr Stanošek
(23:46) Jakub Brož ukončuje přestávku
-------

PR
- koupí se levnější PR počítač (11 000 Kč)
- nekoupí se půllitry
- nekoupí se mikiny, nechají se jen trička za 40 000 Kč
- Adobe už neprodává licence Illustrator CS6 a CC je moc drahý -> nebude
<< Jakub Brož veřejně děkuje webu pivnidarky.cz za osvětu, týkající se správného psaní slova půLLitr
- SH bude spolupracovat s MÚVS ČVUT na zlepšování propagace klubu
- letos byl 1. halloween, na kterém jsme ušetřili a nic jsme nedopláceli
- zrušena soutěž ve vaření

---
Provozní technik
- největší položka je zastřešení grillcentra (nad betonovou deskou) - letos snad konečně klapne
- dalo by se domluvit s SU, aby pomohla s financováním - grillcentrum často používají i ostatní kluby SU
- škrtat se nebude, už to trvalo dost dlouho
- teambuildingy sníženy na polovinu

---
- krizová rezerva se zvyšuje na 500 000 Kč, SU má dostatečně velkou krizovou rezervu, která by nás případně měla zachránit

(01:02)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2016 dle návrhu v příloze 5 a dále schvaluje pravidlo pro čerpání tohoto rozpočtu, že o změně položky do 10 000 Kč v rámci sekce při zachování charakteru (provozní, osobní, investiční) rozhoduje předseda.

::Číslo: 2015-47
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, informativní body)

<< Kotherák zdržuje!!!
<< SUK se probudil a zdržuje taky!!!

--------------------------------------------------------------------------------
(01:08) Jakub Brož ukončuje schůzi.

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 9. 9. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20150909
MD5 (20150909.txt) = ec055361aa709cd6a0476ea2dac0bac3

---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 24. 9. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20150924
MD5 (20150924.txt) = 5fc06d56364316878f0cc1be0a7c2040

---
Příloha č.3: Zápis ze schůze dne 28. 10. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20151028
MD5 (20151028.txt) = 8d5addef3336bbc29f2eb87ca0fc9223

---
Příloha č.4: Zápis ze schůze dne 28. 10. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20151112
MD5 (20151112.txt) = 8227f019a788e4a1d75a32185137bebd

---
Příloha č.5: Rozpočet pro rok 2016 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20151216-Priloha-5-Rozpocet_2016.pdf
MD5 (20151216-Priloha-5-Rozpocet_2016.pdf) = 0ef955efabe4270b6f99ebfec98b69a4

MD5 hash tohoto zápisu je: acc6ac087dcfc2d066619f3257e5d679

Tato verze souboru txt/20151216.txt byla nahrána 21.12. 2015 20:38:05.