Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21. 12. 2015
===================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2:
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5:
Blok 6: Luboš Vinař (22663)
Blok 7: v.z., Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: v.z., Dalibor Fanta (9481)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)

Hosté: Jiří Knotek, Petr Hodač, Sabina Krausová, Jindřich Stibůrek, Iveta Terezie Pelikánová, Otto Hollmann, Michal Kothera

Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________

Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
---------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovani] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 16. 12. 2015 [10min, hlasovani] (Kuba)
2) Udělení statusu Zasloužilého člena a VIP [50min, hlasovani] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:11)
Předsedající Jakub Brož (Kuba) zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2015-48
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

Řeší se chybějící podpisy na prezenčce.
<< Jaterková a SUK jsou oficiálně kreténi, protože se neumí podepsat.

Kuba děkuje Pavlu Rysovi za kvalitně zpracovaný zápis z minulé schůze.

<< Bejzz nechává kolovat Břevnovské Abbey 17°.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 16. 12. 2015 [10min, hlasovani] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 16. 12. 2015 (viz Příloha č. 1).

(20:11)
::Číslo: 2015-49
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Udělení statusu Zasloužilého člena a VIP [50min, hlasovani] (Kuba)

Kuba: Ozvalo se několik lidí s názorem, že Honza Bednář, navržený na zasloužilého člena, by měl být navržen rovnou na VIP. U Honzy Bednáře budeme tedy hlasovat o VIP.

Navrženi jsou:
+-------+-------------------+-------------+------------+
| UID | JMÉNO A PRÍJMENÍ | NAVRHOVATEL | NAVRŽEN NA |
+-------+-------------------+-------------+------------+
| 11519 | Jindřich Stibůrek | Jakub Brož | Zasl. člen |
| 12364 | Jan Bednář | Jakub Brož | VIP |
| 16476 | Tomáš Gura | Jakub Brož | VIP |
| 18183 | Jan Erbrt | Jakub Brož | VIP |
+-------+-------------------+-------------+------------+

Kuba prezentuje a obhajuje výše uvedená navržení.

(20:22)
Švach informuje Kubu, že nestíhá.

(20:30)
Pauza. SUK a Gury jdou pro pizzu.

<< Pizza přijela do ulice od Tesca.

<< Nikol se snaží určit bejzzův inteligenční strop.

(20:38)
Gury a SUK přinášejí pizzu, schůze pokračuje.

(20:44)
Přichází Tomáš Švach.
<< Tomáš Švach a otvírá okno s tím, že představenstvo smrdí.

Hody, Gury a bejzz doplňují info o činnosti Honzy Bednáře na Strahově.

(20:55)
Kuba navrhuje tajné hlasování a stanovuje jeho průběh.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "Zasloužilý člen" Jindrovi Stibůrkovi (UID 11519).
::Číslo: 2015-50
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP člen" Janu Bednářovi (UID 12364).
::Číslo: 2015-51
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP člen" Tomáši Gurovi (UID 16476).
::Číslo: 2015-52
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP člen" Janu Erbrtovi (UID 18183).
::Číslo: 2015-53
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé

<< Kuba děkuje všem idiotům, kteří tu nejsou.

Rekapitulace uplynulého roku.
- proběhla rekonstrukce
- některé bloky mají wifi
<< Švach si posteskl, že některé bloky nemají ani rekonstrukci ani wifi.

SUK a Švach se loučí s představenstvem. Na Strahově zatím zůstávájí.

Kuba apeluje na představenstvo, aby se staralo o dění v parlamentu.

Blok 8 zvažuje povolení routerů z důvodu absence wifi. Routery by nastavovali registrátoři a ubytovaní by na ně neměli přístup. Probíhaly by námatkové kontroly.

14. 1. 2016 bude volba nového předsedy.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:26)
Kuba ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 16. 12. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20151216
MD5(20151216.txt) = acc6ac087dcfc2d066619f3257e5d679

MD5 hash tohoto zápisu je: f8dba379a2a159bffc4e4ba8b5d3173b

Tato verze souboru txt/20151221.txt byla nahrána 15.01. 2016 00:30:04.