Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.01.2016

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 14. 1. 2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Brož (22156)
Místopředseda: Tomáš Gura (16476)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Gabriela Hančíková (24574)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté: Kateřina Náhunková (20540), Zuzana Rajkovová (21607), Tomáš Suchomel (24631), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Jan Bednář (12364), Stanislav Zeman (27128), Michal Halenka (28153), Adam Hořčica (10854), Vojtěch Suk (18614), Tomáš Drábek (19135), Vít Diviš (22663), Jan Kulhavý (22885), Lucie Mlčochová (15950), Václav Pužman (24687), Jakub Jančička (27381), Otto Hollmann (26671), Ondřej Camfla (23941), Martin Schafer (18244), Tomáš Švach (19594), Jozef Beneš, Jozef Šebák, Michal Kothera (22143), Jiří Dostál (9634), Viktor Fúra (23348), Marie Bohmová (23898), Petr Hodač (14621), Jakub Huspek (25830), Michal Souček (21557)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasovani] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 21. 12. 2015 [10min, hlasovani] (Kuba)
2) Par slov na zaver [3min, informativni] (Kuba)
3) Volba predsedy [2h, hlasovani] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:08)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2016-0001
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

Jakub Brož představuje nově zvolené zástupce bloků. Tomáš Severa, Gabriela Hančíková a Vladimír Kincl

>>Jakub Brož poukazuje na jeho možnost vyloučit člověka ze schůze.
>>Nikol Jaterková mluví sprostě.
>>Vláďovi Kinclovi někdo ukradl víčko z pera. Byl to Jakub Brož, ten taky mluví sprostě.--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 21. 12. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 21. 12. 2014 (viz Příloha číslo 1).

::Číslo: 2016-0002
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Par slov na závěr [3min, informativní] (Kuba)

Jakub Brož vyjadřuje svůj dík všem aktivním lidem.
Sumarizuje hlavní aktivity za poslední 2 roky - wifi, rekonstrukci...
Jakub Brož speciálně děkuje Tomovi Gurovi, Hodymu, Brtovi, Nikol.

Kuba dostává dárek na památku od Nikol, Hodyho a Michala Kotheru za cca dalších 30 lidi.


3) Volba předsedy [2h, hlasování] (Kuba)
--------------------------------------------------------------------------------
Jakub Brož představuje harmonogram voleb a postup předávání předsednické funkce.
Mandát mu vyprší k 16. 1. po tomto datu se kormidla ujme nový předseda. Do tohoto data Jakub Brož předá všechny náležitosti.

Tomáš Švach navrhuje Vladimíra Kincla na kandidáta na předsedu SH.

Ondřej Camfrla souhlasí s kandidaturou a nemá připravenou žádnou prezentaci.
Jakub Huspek souhlasí s kandidaturou a také nemá žádnou prezentaci.
Vladimír Kincl souhlasí s kandidaturou.
V krátkosti představuje problémy klubu, které jsou podle něho podstatní:
- inventarizace
- stanovy a předpisy

Jakub Brož vyzývá 3 kandidáty na předsedu klubu k tabuli, začíná grilováni kandidátů.

Jakub Brož pokládá první otázku, žádá každého kandidáta o představení.
Postupně se představují Ondřej Camfrla, Jakub Huspek a Vladimír Kincl.

SUK se ptá jestli si kandidáti myslí, že na to mají a proč.
Ondřej - dlouho nad tím přemýšlel, vzhledem na zkušenosti z osobního a pracovního života si myslí, ze to zvládne.
Jakub - odpovídá, že poznal za poslední období klub z nitra.
Vladimír Kincl - -- || --

Otázka: Co jste zatím udělali pro klub, jaké jsou vaše benefity, které vás předurčují.
Ondřej - admin B5, zásluha na pokrytí wifi a pomoc ostatním blokům se sítí. Mysli si, že zvládá dobře manažovat lidi.
Jakub - vede MacGyver, je férový a nekonfliktní
Vláďa - IS, Síť. Jako svůj plus vidí, ze je hodně kriticky.

Hody se ptá, jestli mají kluci zkušenosti s vedením lidí a s byrokracií typu faktury a podobně.
Vláďa - částečně vedl síť jako zástupce Síťového manažera.
Jakub - vede bastlírnu, má tedy zkušenosti s lidmi, i byrokracií.
Ondřej - nevedl skupinu lidi, má zkušenosti z osobního podnikaní.

Jakub Brož se pta, co Ondřej dělá za podnikaní v osobním životě.
Ondřej - affiliate marketing, eshop 3D tisku.

Gabča se ptá, jestli bude Ondřej stíhat.
Ondřej - jo bude.

Jiřák se ptá, jestli kandidáti mají vytipovaný nějaký tým lidí.
Vláďa - V hlavě má už seznam lidi, na teoreticky úrovni je domluven s pár aktivními lidmi z SH.
Jakub - Sešel se s lidmi z centrály, jako místopředsedu si vybral Vojtu Suka.
Ondřej - setkal se s lidmi z centrály, místopředsedu si ještě nevybral.

Jiřák se ptá, na nějakou konkrétní věc, kterou by chtěli prosadit.
Jakub - Chtěl by hlavně rozvinout vzdělávání v klubu. Podle něj, je hlavni pointa klubu vzdělávání.
Vláďa - Má plán k inventarizaci, a chtěl by zrealizovat webhosting a VPS pro kazdyho clena.
Ondřej - chtěl by se zasadit o změnu akce Prvák, která je podle něj špatně organizovaná.

Lubos ma serii otázek:
Ondřej - zabýváš se osobním rozvojem, myslíš si že budeš umět vést, jak to víš?
Zná různé donucovací a motivační techniky! :-D
Jakub - myslíš si, že dokáže prosadit svůj názor.
Jakub si myslí, že nemůže svoje názory prosazovat sám, že na to musí mít tým lidí, které mu v těchto otázkách pomůžou.
Vláďa - dokazes si včas osvojit byrokracii a finance?
Snad jo, když člověk chce, všechno se dá.

Brožík Brožík poukazuje na to, že nevidí iniciativu od Vláďi na změnu stanov, i když toto téma otevřel už před rokem. Co uděláš, aby byli nové stanovy.
Vláďa - existují různé drafty stanov, třeba je učesat a schválit na představenstvu.

Hody, jestli kandidáti mají přehled o rozpočtu na rok 2016, jak by ho případně chtěli změnit.
Jakub - byl na schůzkách o rozpočtu za MacGyver, měl možnost se vyjádřit na nich.
Ondřej - nemá problém s rozpočtem, počítá jen s novou UPS do CS na B8.
Vláďa - byl na představenstvu, měl výtky, které byly přerokovány.

Marek Vakula se ptá na první úkol po zvolení
Vláďa - vytvořit centrálu, určit mistopředsedu
Jakub - -- || --
Ondřej - -- || --

Michal Halenka se pta, jaké jsou jejich znalosti o SU.
Ondřej - znalosti jsou skromné a teoretické - jen z webunetu.
Jakub - byl na par schůzkách parlamentu SU, zná chod SU.
Vláďa - zná i lidi z jiných klubů.

Nikol se ptá, jak hodnotí výsledky klubu za poslední období a jak na ně chce navázat.
Vláďa - pokračovat ve wifi a síti, to je pro něj hlavní pointa klubu
Jakub - Pozitivně hodnotí wifi a mysli si, ze síť je vlajková loď, ale chce udělat z SH nejen síťový klub.
Ondřej - souhlasí! Klub není poskytovatel internetu.

Hody se chce zeptat, jaké 2 největší problémy na Strahově jsou?
Jakub - smlouvy projektových místností. školící centrum.
Vláďa - SÚZ, malá aktivita aktivních lidi
Ondřej - neumíme pracovat s novými lidmi

Hody se pta, kolik lidi mají 'domluvených' na spolupráci
Ondřej - 7
Jakub - 4
Vláďa - 4

Suk se chce zeptat, jak chtějí zvýšit povědomí o klubu?
Ondřej - akce Prvák, změna programu. Změna způsobu registrování - info při registraci.
Vláďa - si mysli, ze není pointa cíleně dostat klub do povědomí všech strahováků.
Jakub - Chce to změnit, ještě není dost v obraze.

Brt, kolik si myslíte, ze budete času potřebovat na tuto funkci / kolik chcete obětovat.
Vláďa - myslí si, že se může rozloučit s veškerým volným časem. Pracuje, ale nepotřebuje spát.
Jakub - informoval se u současného předsedy, podle něj to závisí od stavu - problému a podobně. Odhaduje to na 4 hodiny denně.
Ondřej - 5 hodin.

Tomas Suchomel se pta na školu / práci?
Vláďa - studuje, pracuje
Jakub - pozastavené studium, pracuje
Ondřej - studuje, v září konci BC, pak určite ještě zůstane na SH

Nikol - klub je hlavně o lidech, jak vycházíte s lidmi a jak chcete zlepšovat vztahy.
Ondřej - nezapojoval se, mezilidské vztahy jsou u něj v pohodě, nemá problém komunikovat.
Jakub - zná téměř všechny aktivní v klubu, vychazí s nimi dobre.
Vláďa - snažím se s lidmi vycházet, srážku s blbcem vydýchá :-D

Gury se pta, co všechno jsou kandidáti ochotni obětovat
Jakub - obětoval klubu dost času, obětuje i další!
Ondřej - dodělává školu, času má dost
Vláďa - i teď řeší promptně všechny problémy v síti.

Slavo se ptá, jestli MacGyver nebude odvádět Jakuba od klubových aktivit.
Jakub - mám náhradu na funkci vedoucího MacGyveru

Martin Schafer jaky názor mají kandidáti na členské příspěvky?
Vláďa - nemyslí si, že by jsme měli upravovat příspěvky, určitě ne zvyšovat.
Ondřej - Nesahal by na výši členských příspěvků.
Jakub - jsme hodně pod cenou vzhledem na kvalitu služeb. Připouští, ze radši zvýší příspěvky, než sníží kvalitu služeb.

Tomas Suchomel - co je největší motivace, aby jste šli do kandidatury?
Jakub - je strahovák, chce aby strahov vzkvétal, záleží mu na strahově.
Ondřej - chtěl by se naučit / zkusit si vést tým lidí.
Vláďa - má zájem o funkci klubu, je to úžasná zkušenost

Slavo jak chcete motivovat lidi v klubu
Vláďa - chce jít příkladem
Ondřej - mysli si, ze odpustky jsou páka
Jakub - v sh je možnost k získávání zkušeností, seberealizaci.

Nikol, nevadí Vám, že z toho nebude mít nic kromě odpustků, případně řádku v CV
Ondřej - položka do životopisu, zkušenost, která mu chybí
Jakub - nebude tomu věnovat víc času než teď, a doteď to dělal také zadarmo
Vláďa - dobrý pocit, zkušenost, ... obrovská zkušenost ...

Marek Vakula koho vyhodíte z centrály?
Jakub - nemá v planu vyhazovat nikoho, nejdříve by se sešel se starou centrálou a probere to s nimi.
Vláďa - chtěl by každému dát možnost rozhodnout se, jestli chtějí pokračovat
Ondřej - je domluven s lidmi, kteří chtějí zůstat, s ostatními se domluví

Halis, jak Vas zasáhne případné nezvolení? Šli by jste do centrály Vašemu protivníkovi?
Vláďa - Vláďa s tím problém nemá, dal by dělal co dělá doteď
Ondřej - nijak ho nezasáhne nezvoleni, sekne s funkci admina
Jakub - bude pokračovat v MacGyveru

Hody, budete se jako zvolený předseda podílet aktivně na akcích klubu?
Ondřej - nebraní se pomoci, kde bude potřeba
Jakub - MacGyver se zapojuje do akci, proto i on. Předseda má povinnost na akce chodit, aby je mohl směřovat.
Vláďa - předseda musí reprezentovat, je samozřejmě, ze předseda se aktivně zapojuje.

Ondřej, nechceš si to rozmyslet?
Ne.
Jakub, souhlasí tvá přitelkyně s kandidaturou?
Ano. Byla přesvědčena o tom, ze má souhlasit.
Vláďa, si si vědom, ze až budeš zvolený, nějaké akce můžeš negativně ovlivnit?
Ne.

Brt, Ondra, Kuba proc jste nekandidovali do voleb představenstva?
Jakub, v klubu byl zapojenej, myslel si, ze zasahuje dostatečně a nemyslel si, ze jako zástupce bloku / celoklubový zástupce by neměl moc větší vliv.
Ondřej, doteď nemel dost volného času.

Brožik, Vláďa - nemysliš si, ze po neuspěšné volbě na CKZ je to oklika k funkci?
Vláďa, nemysli si, ze je to nějaká oklika.

Kačenka, jak hodnotíte jednotlivé sekce, můžete nějak pozitivně / negativně vypíchnout?
Ondřej - fitko se dotuje, raději nebude povídat dál.
Jakub - dobře fungují projekty, sítě, servery. Negativně hodnotí stagnaci HR.
Vláďa - Paradní práce sítě a serveru, nemysli si, ze by v nějaké sekci byl extrémní průser.

(22:00) Jakub Brož vyhlašuje 15 minutovou přestávku do 22:15
(22:15) Schůze pokračuje!!!

Tomáš Švach, souhlasíte s ohodnocováním aktivních lidi, udělovaní VIP, zasloužilého člena
Jakub - ohodnoceni je v pohodě
Vláďa - dal by víc lásky pro aktivní na blocích, ohledně zasloužilých členů a VIP-ů. Myslí si, že VIP se trošku znehodnocuje.
Ondřej - není moc seznámen s mechanizmem, nemyslí si že je ho třeba měnit. Myslí si že je potřeba víc motivovat lidi na bloku.

Honza Kulhavý, jak se stavíte ke spolupráci s průmyslem (firmama)?
Vláďa - neměli by jsme byt zneužíváni průmyslem.
Ondřej - nějaká forma spolupráce by mohla být, vždy se dá dosáhout win-win situace.
Jakub - Spolupráce jen taková, která má smysl pro klub.

Honza Kulhavy, Jakub - chceš snížit byrokracii, jak?
Jakub - dost to zavisí od změn stanov a předpisů. Nic konkrétního ho teď nenapadá.

Halis, představili jste nám cíle, proč si myslíte že post předsedy je ten nejvhodnější, jak cíle dosáhnout.
Ondřej - protože předseda vede, má největší možnost směřovat lidi k cílům.
Jakub - chce být předseda, protože chce aby klub fungoval dobře
Vláďa - Předseda určuje směr ... Z pozice předsedy je nejlepší dávat podněty klubu.

SUK, jak Vas láká sláva spojená s postem předsedy?
Jakub - nejde do tohok tomu kvůli slávě a zviditelnosti.
Vláďa - slavný by neměl být předseda, ale klub.
Ondřej - netoužím po žádné slávě, ani po moci. Toužím po zkušenosti.

Zuzka, zpatky k centrale, nechali by ste manazerum autonomii?
Vláďa - chce nechat volnost menazerum, ale predseda jim do toho urcite ma kecat
Ondřej - planuje nechat volnost, predseda ma mat dohlad
Jakub - predseda by mal rozhodovat v momente, ked nastava nezhoda / problem.

Mari, Brožik, jste schopni vzdorova matadorum strahova? Do jake miry se nechavate ovplyvnit silnymi osobnostemi?
Ondřej - vyslechnu si nazory, nepodlehnu !
Jakub - v rozhodujich momentech rozhoduje predseda
Vláďa - nazory starsich su cenne, tak ako kazdeho aktivniho a neaktivniho. Predseda ale musi tlacit i svuj nazor.

Vitek, propagacni predmety - Radi by ste odmenovali aktivni lide na bloku. V PR na to nejsou penize?
Vláďa - je potreba davat vic rekalmnich predmetu mezi lidi na bloky a min mimo klubu - tam nejsu ocenene.
Ondřej - lizatka na bloky!
Jakub - som pozitivne nakloneny PR predmetum, k rozpoctu se neumim vyjadrit.

Zuzka, kde chcete byt za ty 2 roky?
Ondřej - mam vize, je tezke je definovat.
Jakub - chce se naucit mluvit pred lidmi, jinak je to daleko
Vláďa - chtel by dodelat skolu, najit si praci.

Puzmi, jak vnimate centralu.
Jakub - centrala je dulezita, jeden clovek to neutahne.
Vláďa - centrala su nejblizis, predseduje deleguje prava. Predseda se bez centraly zblazni.
Ondřej - delegovat 260 aktivnich jeden clovek nezvladne.

Slavo, nebojite se, ze povinnosti zabiju vasu kreativitu. Vase plany pojdu na stranu voci vecem, ktore horia.
Vláďa - pocitam se zmenami planu a prisposobovani
Ondřej - co se nepodari prvy rok, podari se druhy
Jakub - tomuto chce zabranit prave centralou.

Brt, jak se stavite k prozirani klubovych penez?
Ondřej - obcas na nekterych akcich to nemusi byt, omezil bych soucasny stav.
Jakub - je to jeden z benefitu pro aktivni cleny.
Vláďa - je super, ze se alkohol neschovava. Momentalne je to v rozumnej mire. Je proti tvrdymu alkoholu z klubovych penez.

Hody, jak moc sa chcete zapojovat do meziklubovych aktivit? Zvlast s temou "rekrutingu" aktivnich
Jakub - akce treba podporovat, ale problem s naborom aktivnich vidi skor v registracich.
Vláďa - je za podporu vsech projektu
Ondřej - je za kazdou spolupraci

Brožik, vztah k vyjezdkam
Vláďa - byl jsem se podivat na vyjezdko, jsou moc fajn, melo by se vic zasedat
Ondřej - nebyl jsem na vyjezdku, chtel jsem, ale uz bylo plno
Jakub - byl jsem na vyjezdkach, je to super na ozajstne spoznavanie ludi

SUK, jak osobne vychazite se suz-em?
Ondřej - nemel odstrasujici skusenost, delal vratneho
Jakub - ve styku se SUZ-em ohledne dilny. Nedopadlo to moc dobre. Reseni problemu vazne.
Vláďa - zatim mel stesti, z jeho pohledu zatim problem nema.

Vojta Suk, Vláďa je nove zvolenej zastupce B11, vis o nastupci na zastupce B11?
Vláďa - urcite by se nasel nejakej aktivnej ;)

Nikol, co kdyz centrala bude v opozici k Vam?
Ondřej - je to o diskusi
Jakub - ze zacatku bude mat centrala urcite velke slovo.
Vláďa - je hloupost vetovat vlastni centralu

Brož, zvladnete prevzit i nazor z centraly?
Ondřej - centralu si volim ja, proto budu souhlasit s tym co centrala spolocne vytvori
Jakub - vypadal bych za blbce, kdybych to prezentoval negativne.
Vláďa - predseda je reprezentant klubu, musi umet prezentovat i veci, ktere se mu nelibi.

Venca, paky na SU?
Jakub - predseda nejvetsiho klubu zacina diskusi, ale nema zadnou konkretni paku
Vláďa - vsetci su rovnocenni
Ondřej - -- || ---

Gury, jak se stavite k "proplaceni" jizd autem, a podobnych veci, ktore nejdu oficialne zaplatit
Vláďa - je proti podobnym mene oficialnim akcim
Ondřej - je za odmeny
Jakub - MacGyver se skladal na cesty, nemaju s tym problem.

Pavel Rys, byli nazory, ze centrala by mala vezt klub a predstavensto by melo resit min veci, redukovani predstavenstva a podobne...
Ondřej - redukce neni nutna, navrhuje narust poctu CKZ
Jakub - centrala a predstavenstvo su 2 rozdilne veci. Je za prohloubeni spoluprace. Mysli si, ze na bloku je dost lidi, aby jeden z nich sedel v predstavenstvu.
Vláďa - znizeni poctu zastupcu na ukor CKZ je dobry napad, ne kazdy zastupce bloku zaujima celoklubove problemy.

23:16 odchazi Radim Knizek
23:19 dosel Radim Knizek

Honza, myslite si, ze si dokazete prosadit nazor, mate na to koule?
Adam Horcica - Kuba pusobi na prvy dojem subtilne, ale dokaze si ist dost tvrde za svojim.

Gabika, jak by si sa postavil k pripadnym chybam
Vsetci - postavit sa k chybam celom, prijat nasledky, niest zodpovednost bla bla bla....

Zuzka Trnovska, co si myslite o pomeru muzov a zien mezi aktivnimi?
Ondřej - je dulezite, aby to bylo namichane.
Jakub - lidi by se nemeli rozlisovat na holky a kluky
Vláďa - gendrova vyvazenost nasilu je spatny napad, nema zmysel naplnat nejake "normy"

Radim, jak motivovat zastupce bloku k motivovani registratoru?
Jakub - schuzka, zistit situaci a jestli blok funguje lip nez ine, tak nech sa ine bloky poucia z tych lip fungujicich
Vláďa - na predstavenstve resit pripadne aj s clovekem za HR
Ondřej - debata se zastupcema, chtel by se sejit i s registratormi...

Brt, co by se muselo stat, aby ste rezignovali ?
Vláďa - neschopnost sestavit funkcni centralu, nedostatok casu
Ondřej - nedovedu si predstavit, co by me odradilo
Jakub - spatne feedbacky od najblizsich lidi

Brt, proc bych vas nemel volit?
Ondřej - nenecham se ovlivnit
Jakub - neumim se ohodnotit, potrebuju slyset to i od inych, mam male problemy v komunikaci
Vláďa - obcas je moc tvrdohlavej, az neprijemnej

Brt vycerpal svoje dotazy!

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu SiliconHill menuje volebni komisi pro volbu predsedy ve slozeni Vaclav Puzman, Vit Divis, Tomas Drabek, Michal Halenka, Adam Horcica, Tomas Suchomel, Zuzka Rajkovova.

::Číslo: 2016-0003
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

(23:40) Prestavka
(23:58) Pokracovani v schuze

Clenove volebni komise si zvolili predsedu Tomáše Drábka

Jakub Brož informuje o prubehu hlasovani
- kazdy zastupce bloku / CKZ ma jeden hlas, ktory muze udelit maximalne jednemu kandidatovi
- ke zvoleni v prvnik kole je potreba 3/5 hlasu
- hlasovat se bude tajne

Predseda Volebni komise oznamuje, že hlas se bude pridelovat listkem oznacenym Prijmenim kadidata.Suk, koho by jste volili, kdyby ste meli hlas?
Vláďa - volba je tajna, nemusim odpovedet
Ondřej - zdrzel bych se
Jakub - zdrzel bych se

Vit Divis, jak zvladate praci ve stresu?
Ondřej - normalne, jsem odolnej vuci stresu
Jakub - pracovat ve stresu je spatne, zvladam ji
Vlado - prace ve stresu je problem, vzdy se snazim uklidnit a pak jednat

Podoli, co by ste chteli prosadit v SU?
Jakub - nemam dost informaci aby som vyvodil zaver, ze neco treba zmenit
Vláďa - --||--
Ondřej - --||--


Podoli, jak si predstavujete spolupraci mezi kluby?
Vláďa - sitove akce, velmi super
Ondřej - spoluprace je super, nema konkretne napady
Jakub - spoluprace zacina, bude se snazit ju rozvijet

Radim, co by jste delali jinak nez byvaly predsedove?
Ondra - nic
Jakub - netlacil na 2 mistnosti pro bastlirnu
Vláďa - malo veci se dostava z centraly do sekci

Brožik, se pta na osobni problem s Vladem, proc ho nespomina v diskusi.
Vláďa - nema potreby osobne spory resit verejne.

Hody, jaky mate pocit z tohoto grilovani?
Jakub - myslim ze to k tomu patri, lide chteji vedet koho volit, proto se ptaj.
Vláďa - pocitam s tim
Ondřej - jsem spokojenej, chci si sednout

Hody, jste ten nejlepsi kandidat pro strahov?
Vláďa - ano
Ondřej - ano
Jakub - ano

Halis, mate konkretni predstavy o centrale, jaka bude role novych lidi v centrale, proc jste si je vybral?
Ondřej - mam par lidi, chci aby pokracovali, pretoze to delali a delali do dobre
Jakub - vybral som si skusenych lidi
Vláďa - nema konkretni predstavy o centrale, bude hledat lidi, ktere budou nejlepe vykonavat svou funkci, a budou mat podobnej nazor

Volebni komise, nechce nektery z kandidatu stahnout svoji kandidatku?
Vláďa - ne
Jakub - ne
Ondřej - ne

(00:26) Volebni komise zahajuje tajnou volbu
(00:37) Prvni kolo volby bylo ukonceno, volebni komise jde pocitat hlasy
(00:48) Volební komise představuje výsledky.

Jakub Huspek, byl zvolen předsedou klubu Silicon Hill.

Predstavensto nevzneslo zadne namitky vuci prubehu hlasovani.
--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Brož se louci.

Prezident Studentske Unie jmenuje Jakuba Huspeka predsedou klubu SiliconHill do dalsiho obdobi.

(00:55) Jakub Brož ukoncuje schuzi predstavenstva!

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 21. 12. 2015 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20151221
MD5(20151221.txt) = f8dba379a2a159bffc4e4ba8b5d3173b

MD5 hash tohoto zápisu je: ad72458a253857c26b2c185122ecb633

Tato verze souboru txt/20160114.txt byla nahrána 16.05. 2016 22:12:04.