Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.02.2016

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 11. 2. 2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda:

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: v.z. Tomáš Drábek (19135)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: v.z. Slavomír Kožár (23739)
Blok 7: v.z. Lukáš Nesvadba (27411)
Blok 8: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 9:
Blok 10: Gabriela Hančíková (24574)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté: Martin Schafer (18244), Adam Hořčica (10854), Jan Kotrlík (23850)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 14. 1. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)
2) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [10min, hlasování] (J. Huspek)
3) Představení jmenované centrály [5min, informativní] (J. Huspek)
4) Aktualizované dokumenty SÚZ [10min, informativní] (J. Huspek)
5) Úprava pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill [10min, hlasování] (V. Kincl)
6) Přeschválení rozpočtu Výtvarky [5min, hlasování] (S. Zeman)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:15)
Předsedající Jakub Huspek zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek oznamuje, že by rád přesunul bod o přeschválení rozpočtu do programu příští schůze.
Říká, že přeschválení rozpočtu Výtvarky není akutní, a bude zapotřebí přeschvalovat i rezervu a rozpočet AVC.

Jakub Huspek otevírá diskusi na téma úpravy pravidel užívaní sítě klubu.
Vláďa Kincl navrhuje, že by bolo přínosné schválit nové verze dokumentů, ne jenom změny.
Jakub Huspek nedohledal interní předpis o pravidlách používaní sítě, našel je jenom na Wiki.
Navrhuje nejprve vytvořit kompletní dokument s danými změnami a ten následně schválit.

M. Kothera se ptá na stav zápisu z 14.1. Slavo a Gury připomína, že v zápisu nejsou všichni hosté.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2016-0004
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [10min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek oznamuje, že jako mistopředsedu si vybral Vojtu Suka.

Brt se pta, jestli bude Vojta chodit na centrály, Jakub odpovída, že ano.
Vláďa se ptá, jestli bude Vojta chodit na schůze představenstva, Jakub odpovída, že ano.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje na návrh předsedy místopředsedu Vojtěcha Suka (18614).

::Číslo: 2016-0005
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
3) Představení jmenované centrály [5min, informativní] (J. Huspek)

Jakub Huspek představuje složení centrály, většina centrály zůstala beze změn.
Martin Schäfer nahradil Jindru Stibůrka ve funkci vedoucího sportu.
Martin se představuje.

Nikol Jaterková - Kolejní manažer
Michal Kothera - Správce sítě
Vít Diviš - PR manažer
Václav Pužman - Technický manažer
Martin Schäfer - Manažer pro sport
Jan Erbrt (Brt) - Provozní technik
Jan Kulhavý - Finanční manažer
Zuzana Trnovská - HR manažerka
Tomáš Licek - Manažer pro vzdělávání
Stanislav Zeman - Projektový manažer


Nově je v centrále i Vláďa Kincl, za skupinku IS-u.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Aktualizované dokumenty SÚZ [10min, informativní] (J. Huspek)

Jakub informuje o změně dokumentů SUZ-u s příchodem nové ředitelky SUZ-u.
Změna nastala v 4kč fondu, 4kč se nově berou z každé včasné platby, nejenom z plateb studentů.
Změnily se také ceník náhrad (ubytovací jistina bude 3000 ,-Kč), scénář ubytování (zejména datumy), harmonogram ubytování a pravidla ubytování.
Změny se budou schvalovat na akademickém senátu.


--------------------------------------------------------------------------------
5) Úprava pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill [10min, hlasování] (V. Kincl)

Jakub Huspek sumarizuje debatu z úvodu schůze. Navrhuje vytvořit nový dokument o pravidlech využívání sítě. V něm vykonat navrhované změny a schválit.
Brt se ptá na stav stanov Studentské Unie. Jakub Huspek informuje, že návrh stanov je u právnika, Jakub zjistí aktuální stav.

Brt upozorňuje, že s novými stanovami musíme počkat na Studentskou unii. Vláďa upozorňuje, že je zapotřebí překonfigurovat hlavně interní předpisy.
Jakub Huspek se dohodl s Vláďou Kinclem, že si vezme na zodpovědnost průzkum a vytvoření přehledu všech platných interních předpisů.
Jan Erbrt přidává Vladimíra Kincla do konference legislativní skupinky.

Vláďa pošle Doodle na hromadnou akci dohledávání předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Michal Kothera oznamuje, že v únoru začne na bloky 2,3,6,7 distribuovat materiál a informace o zavedení wifi na tyto bloky.
Nasazení Wifi by mělo proběhnout do nástupů na koleje v září.

Michal také informuje, že chce na SHOW vypůjčit externí wifi AP. Jakub Huspek bude řešit se SUZ možnosti montováni externích AP na rekonstruované fasády a střechy.

Jakub Huspek nechává kolovat prázdne archy na podpisové vzory.

Gury informuje, že se ozvala dalši firma na řešení UPS. Příští týden dorazí do serverovny zástupkyňe této firmy a technik.

Radim se ptá na stav montáže žaluzií. Většina bloků nehlásí problémy.

Micha Schäfer upozorňuje na zabezpečení oken ve společenských mísnostech na přízemí - konkrétně ve fitcentru. Momentálne okna nejsou nijak zajištená. SUZ je ochotný namontovat tyče zevnitř, aby nebylo možné okna otevřít dokořan.
SUZ nechce montovat exteriérové mříže. Řešením je namontovat zabezpečovací systém s magnetickými snímači otevření oken. Micha s Vencou navrhnou řešení zabezpečení, které se bude prezentovat jako požadavek na SUZ.

Martin se stěžuje, že uklízečka využívá stroje ve FITku.

(21:24) Jakub Huspek ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 5eb503468018b3686666d35c98884235

Tato verze souboru txt/20160211.txt byla nahrána 08.03. 2016 03:23:04.