Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.02.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 23.2.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6:
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Gabriela Hančíková (24574)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Tomáš Drábek (19135), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Stanislav Zeman (27125), Jan Kotrlík (23850), Tomáš Licek (20697), Václav Pužman (24687), Dalibor Fanta (9481),
Tomáš Gura (16476), Adam Hořčica (10854), Martin Schafer (18244)


Zapisovatel: Nikol Jaterková, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 14. 1. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)
2) Schválení zápisu z 11. 2. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)
3) Přeschválení rozpočtu 2016 [15min, hlasování] (J. Huspek)
4) Schválení odpustků pro LS 2016 [40min, hlasování] (J. Huspek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:13)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.

---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)


---
(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2016-0006
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno---
(21:16)
1) Schválení zápisu z 14. 1. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek nás informuje o problému ztraceného seznamu obsahujícího cca polovinu hostů.
Po debatě je rozhodnuto, že budou doplněni lidé, kteří při volbě předsedy pokládali otázky a dále ti, na které si vzpomeneme. V případě nalezení seznamu budou doplnení hosté v kompletním znění.
Hlasování se odkládá na příští schůzi.


(20:18)
:: Příchází Tomáš Švach
:: Osob s hlasovacím právem: 13


---
(20:20)
2) Schválení zápisu z 11. 2. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)


(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 11.2. 2016.
::Číslo: 2016-0007
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
::Schváleno


---
(20:22)
3) Přeschválení rozpočtu 2016 [15min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub provedl změny v dokumentu obsahujícím rozpočet:
- Změna roku uvedeného v hlavičce listu provozního technika, a projektů
- AVC doplněno o odpustky
- Opraven špatý vzoreček u výpočtu rezervy
- V sekci výtvarky přesunuty 4000Kč z investičních nákladů a 1000Kč z kurzu pro aktivní do provozních nákladů


Bez dalších dotazů a připomínek.


Jakub dále informuje, že zůstatek je stále pouze odhad
V budoucnu se bude muset znovu přeschvalovat kvůli nákupu nové UPS.
Jakub odeslal upravený rozpočet do vedení.


(20:30)
::USNESENÍ: Změna v rozpočtu 2016 V1.1
::Číslo: 2016-0008
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
4) Schválení odpustků pro LS 2016 [40min, hlasování] (J. Huspek)

(20:33)
Připojuje se Vladimír Kincl pomocí Hangouts

>> Rys si strká telefon i s Kinclem do kapsy

Zuzka Trnovská vznáší námitku ohledně nových zástupců (Gabriela Hančíková, Tomáš Severa) a jejich odpustků základního i IT členství z fondu předsedy.
Po debatě se účastníci shodují na kompromisu: z fondu předsedy se odpustí základní členství a případné další odpustky si daní zástupci odpustí dle úvahy z rozpočtu svého bloku. Tomáš a Gabča s tím nemají problém a přesouvají si IT členství do svých blokových rozpočtů.

Bylo upozorněno na Martina Shafera, jako nově jmenovaného člena centrály, který má taktéž odpuštěno z fondu předsedy. Sám Martin nemá problém s tím, že by si členství zaplatil sám, ovšem účastníci se shodují na tom, že vzhledem k tomu, že na přebrání své funkce aktivně pracoval po většinu semestru, nikomu nevadí odpuštění jeho příspěvků z fondu předsedy.

Martin sděluje, že Jakub Maršík (19116) se stěhuje pryč ze Strahova a nebude odpustky potřebovat, prosí tedy o jeho smazání ze sekce sport.
Jan Fára nechává smazat Hanu Fauovou (21153)


Zuzka přednáší dotaz Chipa (Tomáš Jedlička), zda by mu nemohlo být odpuštěno základní a IT členství, jakožto bývalému kolejnímu manažerovi. Po krátké debatě je rozhodnuto, že vzhledem k tomu, že svou funkci již proběhlý semestr nevykonával, členství mu odpuštěna nebudou.

Na přetlumočený popud Pavla Vitvara jsou ze seznamu 3D tisku smazáni Tomáš Svoboda a David Zollpriest, nejsou aktivní dostatečnou dobu.

Zuzka dopisuje základní člentví Martině Jandové do fondu tanečních a IT člentví Ivanu Brychovi ze sekce sport.

Vladimír Kincl vyjadřuje svůj nesouhlas s odpuštěním housingu a základního členství Danihlekovi. Na konzultaci byl přizván Václav Pužman, zasedající ve vedlejší místnosti na schůzi Netadmins. Pužmi tvrdí, že toho dělal dost na odpuštění a jeho případná nečinnost byla zaviněna chybou v komunikaci a neochotou ostatních členů sekce. Je poznamenáno, že Danihelka je už aktivní v klubu velmi dlouho (čtyřmístné UID začínající číslem 3), a velmi dlouho má také svůj server v housingu. Dále jsou účastníci informováni, že se Danihelka nachází v zahraničí a je tedy pro něj problematické vyřešit případný přesun stroje na jinou lokaci. Vojta a Brt poznamenávají, že je poněkud hloupé vyhodit někomu server z housingu po takové době bez předchozího varování. Martin připomíná, že je to navíc na poslední chvíli. Probíhá debata o tom, zda je to morálně správné. Padl dotaz, zda to dělá pro dobro klubu nebo pouze pro housing. Na to nikdo neumí odpovědět a padla pochybnost o relevanci této skutečnosti.

Vláďa stále nesouhlasí s odpuštěním a připomíná, že se to již v minulosti řešilo, došlo se tehdy k závěru, že si to nadpracuje následující semestr a bylo mu odpuštěno. Což se prý následně nestalo. Ovšem v tehdejším zápise to zmíněno není a z přítomných si nikdo nevybavuje, jak se daná situace řešila či jaká byla fakta ohledně odvedené práce a podobně.

Padl návrh, ať se mu neodpouští základní členství, ale pouze housing, debata stále probíhá s víceméně stále neměnnými názory všech zúčastněných.
Nakonec je dohodnuto, že se tento problém zanese do zápisu, bude o něm informován a bude předem upozorněn na možnost neodpuštění housingu v příštím semestru. Pro tentokrát je mu odpuštěn housing, základní členství si zaplatí sám.

Martin navrhuje ustanovení podmínek housingu tak, aby každý žadatel nějakou formou, ať už písemnou předem či přímo na místě, prezentoval svou práci za uplynulý semestr a důvod, proč by si měl odpustek zasloužit. Návrh je zhodnocen jako velmi zajímavý.

Padl návrh na prodloužení "výpovědní lhůty" housingu.

Nikdo nemá další připomínky týkající se odpustků.

(21:22)
:: Odchází Tomáš Severa
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Představenstvo se rozhodlo počkat s hlasováním na Tomáše Severu

(21:26)
:: Příchází Tomáš Severa
:: Osob s hlasovacím právem: 13

(21:27)
::USNESENÍ: Schválení odpustků pro LS 2016
::Číslo: 2016-0009
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(21:27)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub informuje že od Nového roku jsme plátce DPH, tudíž musíme dělat výkazy každý měsíc.
Informuje o stavu hostovských karet. Aktuálně SUZ nakoupil dalších 200. Nebudou vydávány na nic jiného než než velkou posilovnu. Na vrátnici bloku 1 je nový řád k vydávání karet, podle kterého se již karty aktivně vydávají.

Paní Budská je stále nemocná.

Bejzz žádá zástupce bloků, aby si aktualizovali wiki.
Apeluje na mladší členy, kteří by měli aktualizovat blokovou wiki a jestli má smysl držet informace na dvou místech - kontakty wiki / kontakty web.

Vojta Suk mluví a žádá lidi aby se zapsali do prezenční listiny.

Jan Fára se ptá, zda je možné vystavit potvrzení o zaplacení členství.
Ano, je to možné.

Nikol informuje o plánu zavést toilet info na všechny bloky, jakožto možný nelepší informační kanál. Informace je přijata neutrálně, debata je zmatená, Tomáš Drábek poznamenává, že informace vyvěšené na toaletách by si zřejmě přečetlo nejvíce lidí. Souhlasné mručení.

>>>>>> Moje další osobní poznámka: Hajzly jsou nejlepší

(21:43) Odchází Vojta Suk a přichází Gury
(21:46) Přichází Vojta suk

Vláďa Kincl se odpojuje.

Brt sděluje, že kdo chce přístup do zasedací místnosti, má mu poslat mail se žádostí.
Pípa by měla být hotova do infoschůzek 2016.

(21:49)
Jakub Huspek ukončuje schůzi


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 11.2. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160211
MD5(20160211.txt) = 5eb503468018b3686666d35c98884235
---
Příloha č. 2: Rozpočet 2016 V1.1 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/Rozpocet_2016_V1.1.pdf
MD5(rozpocet_2016_V1.1.pdf) = f5981a022119bc039136cbef51e11b9b
---
Příloha č. 3: Seznam odpustků LS 2016 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/seznam_odpustku_ls2016.pdf
MD5(seznam_odpustku_ls2016.pdf) = df268aa5c274fe3585088d4632abccf4

MD5 hash tohoto zápisu je: 29cac6f5ce13bdad3291607b1e6303d8

Tato verze souboru txt/20160223.txt byla nahrána 16.05. 2016 22:12:04.