Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.05.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 19. 5. 2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: v.z. Michal Kothera (22143)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: v.z. Viktor Fúra (23348)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Vojtech Suk (18614), Otto Hollmann (26671), Jan Benáček (26734), Jakub Jančička (27381), Václav Pužman (24687), Martin Schäfer (18244), Jakub Brož (22156), Tomáš Drábek (19135), Adam Hořčica (10854)


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 27. 4. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Schválení grafického manuálu klubu Silicon Hill [5 min, hlasování] (T. Bilák, J. Benáček)
3) Sdílení připojení aktivním členem klubu [20min, hlasování] (J. Huspek)
4) Nákup nové UPS do centrální serverovny [10min, informativní] (T. Gura, M. Kothera, V. Pužman)
5) Přeschválení rozpočtu 2016 V1.2 [20min, hlasování] (J. Huspek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:06)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

J. Benáček žádá o posunutí bodu 2 Schválení grafického manuálu klubu Silicon Hill z důvodu zpoždění T. Biláka. Bod bude přesunut na konec.

---
(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2016-0016
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno---
(20:18)
1) Schválení zápisu z 27. 4. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze 27. 4. 2016.
::Číslo: 2016-0017
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno


---
(20:20)
2) Sdílení připojení aktivním členem klubu [20min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek oznamoval, aby v zápisu nebylo celé jméno, v zápisu budou iniciály a UID.
J.K. UID 23850 spolu se svoji přítelkyní M.S. UID 26680 mají oba singl ubytování, jeden pokoj pronajímali přes službu airbnb.
Spolu s pokojem pronajímali taky připojení k internetu. V IS-u je častá manipulace se zásuvkou v 'pronajímaném' pokoji.
J.K. argumentoval tím, že nepřepisoval MAC adresy v IS-u, ale měl v pokoji umístěn svůj vlastní notebook, který užívali nájemníci.

Celý incident je nahlášen ředitelce SUZ.

Gury navrhuje odebrat mu v ISu zarizeni, která má navíc, odebrat mu všechna práva a umístit jeho zařízení za NAT.

Zuzka navrhuje udělit standardní ban.

Martin Schaffer upozorňuje, že sdílení připojení jeho přítelkyni a připojování 'nájemcům' za účelem vlastního obohacení jsou dva odlišné problémy. Myslí si, že tento prohřešek si zasluhuje vyšší trest.

Jakub Huspek upozorňuje, že už tím, že upozornil nejdříve jeho a až pak SUZ udělal ústupek, z důvodu jeho aktivit v klubu.

Gury rekapituluje možnosti:
Vyloučení z klubu
Ban na síťové členství a zrušení zařízení nad běžný standard
Odpracovat si to

Nikol navrhuje ban na neurčito, s možností okamžitě si ho odpracovat.

Jakub Huspek navrhuje udělit ban, s nulovou minimální délkou a maximální délkou 6 měsíců. Ban je Možné zkrátit vykonáním prospěšné činnosti pro klub.

20:34 dorazil T. Bilák

(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje J.K. UID 23850 ban za sdílení připojení k síti třetím osobám s nestanovenou minimální délkou a maximální délkou 6 měsíců. Ban je možné zkrátit vykonáním prospěšné činnosti pro klub.

::Číslo: 2016-0018
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

(20:41)
---
3) Nákup nové UPS do centrální serverovny [10min, informativní] (T. Gura, M. Kothera, V. Pužman)

Po 10 letech provozu UPS v centrální serverovně vypověděla službu.
Současnou UPS už není možné servisovat, protože se už nevyrábí. Její nahrazeni stejným modelem je absolutně nerentabilní, proto začal výběr nové UPS.

Na stole byly 2 řešení, pronajmout si UPS, nebo si zakoupit vlastní.

V příloze je srovnání nabídek na několik UPS na nákup i na pronájem.

Na schůzce admins a netadmins se vybrala varianta koupě nové UPS.

A. Hořčica se ptá, kolik stojí akumulátory do těchto UPS. Zda-li, nebude provoz dražší UPS dlouhodobě výhodnějši.

Záruku maji všechny baterky stejnou, standardně 1 rok. Doba životnosti každé baterky je 5 let.
Dodavatel vybrané UPS je schopen taky ekologicky zlikvidovat stávajici UPS.

Martin Schafer se ptá, jaký je odhadovaný roční náklad na servis UPS. Gury informuje, že v připadě uzavření smlouvy na hw support.

M. Schaffer upozorňuje na potřebu začlenit takový support do rozpočtu.

---
(21:05)
4) Přeschválení rozpočtu 2016 V1.2 [20min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek informuje o změnách v rozpočtu.
- došlo k přepočítání rezervy dle skutečného stavu financí na konci roku 2015
- upravila se položka InstallFest, podle reálného rozpočtu akce
- z provozní rezervy se odečetla položka UPS

(21:03)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet na rok 2016 ve verzi 1.2.

::Číslo: 2016-0019
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Preschváleno

---
(20:19)
5) Schválení grafického manuálu klubu Silicon Hill [5 min, hlasování] (T. Bilák, J. Benáček)

Na víkendovce grafiku SH byl vytvořen grafický manuál SH.
J. Benáček představuje tento grafický manuál představenstvu.

Jakub Brož se ptá, jaké budou sankce za nedodržení logotypu.
J. Benacek vysvětluje, že tento manuál je berličkou k vytváření jednotné grafické identity.

Jakub Brož se ptá, zda jsou všechny fonty uvedené v logomanuálu dostupné pod dostatečně volnými licencemi. PR skupinka tuto informaci ověří.

V. Novak navrhuje změnit tento bod na informativní.

M. Schaffer navrhuje vytvořit usnesení, že existuje graficky manuál, který je nutné dodržovat při používání loga SH.

N. Jaterkova navrhuje každou změnu v tomto manuálu zasílat do konference vedeni.


21:24 odchází Vojtěch Suk.
21:25 přichází Vojtěch Suk.

V. Kincl poukazuje na některé drobné chyby. Tyto chyby grafici zapracují a aktualizovaný logomanuál zašlou do konference vedeni.


(21:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill bere na vědomí grafický manuál a souhlasí s jeho používáním. Tento grafický manuál bude umístěn na internetových stránkách klubu. O jeho změnách bude informováno představenstvo.

::Číslo: 2016-0020
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno---
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Jakub Huspek informuje, že se na něj obrátila proděkanka FD. Mají ubytovaného jednoho výměnného studenta na bloku 8. Jakub Huspek tomuto studentovi odpustil členství na dobu jednoho měsíce po dobu výměnné stáže.

Jakub Brož upozorňuje na to, že odpuštění členského příspěvku je možné jen představenstvem SH.

Vladimir Kincl a Luboš Vinař jsou proti odpuštění členství tomuto studentovi.

Jakub Huspek informuje o dění na studentském parlamentu SU 17. 5. 2016
- byla zhodnocena podle nás špatná anketa na FB o připojení k internetu an kolejích ČVUT jejímž autorem je Michal Jex (delegát za akademický senát v parlamentu SU). Výsledkem této ankety bylo, že lidé jsou spokojeni se současným stavem připojení k internetu na kolejích. Michal Jex se sejde s několika členy SU a vytvoří novou anketu, která by neměla nikoho napadnout.
- klub Best se omluvil za chování na některých akcích pořádaných v areálech kolejí i Dejvického kampusu

Nikol Jaterková informuje o tom, že párty na B4 byla zrušena a každá další podobná akce bude na smlouvu, s jasným určením odpovědné osoby. Tato informace je zatím nepotvrzená, počkáme na oficiální vyjádření vedení SÚZ.

Probíhá všeobecná diskuse na téma akce na Strahově.

21:49 odchází Jakub Huspek
21:51 přichází Jakub Huspek

21:53 odchází Jakub Huspek
22:01 přichází Jakub Huspek

Jakub Huspek pověřuje Nikol Jaterkovou jednáním na téma studentské akce na SH s ředitelkou SUZ.

Jan Erbrt informuje, že klub dostal poslední posudek na zastřešení grilovacího centra. Momentálně to už stoji a padá jen na SUZ.

Michal Kothera apeluje na bloky 6 a 7, aby reagovali na věci spojené s WiFi svižněji. Ptá se taky, jak jsou na tom bloky, které už WiFi mají, s protokoly o umístění WiFi AP.

(22:20)
Předseda klubu Jakub Huspek ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 27. 4. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160427
MD5(20160427.txt) = edd159e21214944fefc18e76e8bddea3
---
Příloha č. 2: Rozpočet 2016 V1.2 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20160519-Rozpocet_2016_V1.2.pdf
MD5(20160519-Rozpocet_2016_V1.2.pdf) = 79ec184e4558c5200afb68fe8c40b225

MD5 hash tohoto zápisu je: fc4f382701f62de17210ff490e0128c9

Tato verze souboru txt/20160519.txt byla nahrána 07.07. 2016 08:55:05.