Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.06.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 30.6.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Vít Diviš v.z. (22663)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4:
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6: Slavomír Kožár v.z. (23739)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Gabriela Hančíková (24574)
Blok 11: Tomáš Švach v.z. (19594)

Hosté: Vojtech Suk (18614), Václav Pužman (24687), Michal Kothera (22143), Martin Schäfer (18244), Jakub Šejna (28044), Stanislav Zeman (27125), Adam Hořčica (10854), Tomáš Drábek (19135), Karel Landa (7760), Petr Hodač (14621), Marie Bóhmová (29898), Jakub Brož (22156),

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 19. 5. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Přidělení financí včelám [10min, hlasovaní] (K. Landa)
3) Přeschválení rozpočtu Rozpočet 2016 V1.3 [10 min, hlasování] (J. Huspek)
4) Nové stanovy SU [15min, informativní] (J. Huspek)
5) Odpuštění členského příspěvku Janu Friedlovi (UID: 20675) [10min, hlasování] (V. Novák)
6) Odpuštění sportovního členství Zuzaně Rajkovové (UID: 21607) [10min, hlasování] (M. Schäfer)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:14)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.

---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)


---
(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2016-0021
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:15)
1) Schválení zápisu z 19. 5. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze 19. 5. 2016.
::Číslo: 2016-0022
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6
::Schváleno


---
(20:17)
2) Přidělení financí včelám [10min, hlasovaní] (K. Landa)

K. Landa informuje, že se v projektu včely rozhodli využít dotace z ministerstva zemědělství.
Jedna z věcí, které aktuálně potřebuji je vařák na vyvaření vosku. V poslední době je tendence kupovat lokální vosk, protože komerční vosk je nekvalitní.
Další zajímavý doplněk ke včelám je úlová váha.
Pomocí této váhy by bylo možné na dálku monitorovat snesený med.


(20:20) Přichází Tomáš Švach

Jakub Huspek se ptá, jake zkušenosti má K. Landa s čerpáním této dotace. K. Landa odpovídá, že Silicon Hill Včely jeste nečerpaly, ale pravidelně se scházejí s komunitou včelařů, kde se této dotace pravidelně probírajíj. Taktéž konzultujou tenhle projekt s profesorem z CZU.

Jakub Huspek se ptá, na stav projektu včely, kolik členů projektu bydlí na Strahove atd.
K. Landa odpovidá, že aktuálně je v konferenci včely hodně lidí, přidáva tam postupne lidi, kteří projeví zájem. Na Strahove z nich bydlí 2 az 3 lidi.

Michal Kothera se ptá, kde se bude provozovat plynový hořák na vosk.
K. Landa odpovidá, že chtějí používat elektrický vyvíječ páry.

Jakub Huspek se ptá, kolik medu vytočí od včel a co se následně s tím medem děla.
K. Landa dopovidá, že ročně vytočí cca 100kg medu a ze prý mizí z místnosti na bloku 8. Taky říká, že jestli si zažádame, tak dostanem. Taky, med se rozdavá při výpomoci aktivním členům projektu.

Brt se pta, co maj v plánu s vyrobeným medom, a naco tu mame včely.
K. Landa odpovidá, ze včely byly prvotně zafinancované z projektu ČVUT, kde v podmínkách je, že tyto projekty nesmějí mít komerční využití.
M. Scaffer se ptá, jaka je dlouhodobbá udržitelnost tohoto projektu, v současném stavu 4 aktivních lidí z projektu.
K. Landa tvrdí, že nabírat aktivní lidi do projektu včel není úkol vedoucího projektu, ale PR resp HR.

J. Huspek se ptá, jaký bude další postup, když peníze dostanou.
K. Landa odpovidá, že účtenky za posledni období si vyžáda od p. Budské, sepíše zprávu a podá žádost o grant. Tuto žádost je potřeba podat do 31. 8.

Gury poukazuje na to, že tato investice do včel byla v plánu už v minulém rozpočtu.
(20:51)
::USNESENÍ: Představensto klubu Silicon Hill schvaluje čerpání rezervy po projekt včely ve vysi 25 000Kč. Případná poskytnutá dotace od SZIF bude vrácena klubu Silicon Hill v plné výši.

::Číslo: 2016-23
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

(20:52)
---
3) Přeschválení rozpočtu Rozpočet 2016 V1.3 [10 min, hlasování] (J. Huspek)

M. Schaffer představuje změny v rozpočtu v sekci sport.
Ve fitcentru sportovní sekce žádá o přeschválení rozpočtu investicí fitcentra. Je to z důvodu změny vedení fitcentra.
Fitcentrum taky žádá sjednocení provozních položek pod jednu velkou položku, protože nené možné plánovat čerpáni v jednotlivých položkách provozních nákladů.
Fitcentrum taky žádá o navřšení investic o 20 000 Kč, z důvodu pokažení všech vysavačů.

V případě blokových posiloven a bouldru žádají o navýšeni rozpočtu na úroven standardní v minulých letech.
Take provoz blokovych posiloven je sloučen do jedné položky.


(21:06) Odchází Vojta Suk
(21:07) Přichází Vojta Suk

(21:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2016 ve verzi 1.3 tak, jak byl 30. 6. 2016 zaslán do konference vedení.


::Číslo: 2016-24
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(21:11)
4) Nové stanovy SU [15min, informativní] (J. Huspek)

Jakub Huspek informuje, že nové stanovy SU jsou schvalené.
Ve tvaru, jak byly zaslané do konference vedení.
Změna je, že u člena, který je fyzickou osobou je nutné evidovat:
- jméno a přijmení
- datum a misto narození
- adresa trvalého bydliště

Důležité kroky pro klub:
- do 1.11. 2016 musíme upravit stanovy klubu tak, aby byly v souladu s novými stanovami SU
- 1. 1. 2018 pozbývají účinnosti všechny IP, nařízení a uznesení, které vznikly před stávajícími stanovami


---
(21:17)
5) Odpuštění členského příspěvku Janu Friedlovi (UID: 20675) [10min, hlasování] (V. Novák)


V. Novák informuje, že Jan dělal admina na B3, pak neměl odpuštěno, protože odcestoval do zahraničí a teď je znova na SH.

Jakub Broz potvrzuje, že to tak bylo.

V. Diviš : Zuzka chtěla, aby jsem řekl, ze lidem se odpouští zpětně.

Jakub Broz říká, že nebudeme myslet prdelí...


(21:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští členský příspěvek Janu Friedlovy (UID: 20675) z rozpočtu Bloku 3 na zimní semestr 2016.

::Číslo: 2016-25
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:22)
6) Odpuštění sportovního členství Zuzaně Rajkovové (UID: 21607) [10min, hlasování] (M. Schäfer)

Zuzana věnovala do fitcentra crosový trenažér, proto by Martin chtěl odpustit Zuzaně sportovní členství.


(21:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpousti sportovni clenstvi Zuzane Rajkove (UID: 21607) z rozpoctu fitcentra na zimni semestr 2016.

::Číslo: 2016-26
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Na parlamentu SU bylo upozorněno, na to, ze IP na čerpání z Fondu Projektu SU je neplatné.
Čerpání z tohoto fondu musí schválit parlament. Odhlasovalo se čerpání ve výěi 70 000 Kč. Toto rozhodnutí bylo vetovano SH. Do fondu chcem přihlásit Grill Centrum a chcem žádat o 100 000 Kč. Proto klub zablokoval hlasování. SH ma připravený projekt GC.

Ředitelka SUZ odložila schůzku, řeší se také nákup nových praček. V rozpčtu je to na prosinec 2016.
Až se uskuteční schuzka s ředitelkou, SH chce poskytnout pomoc při výběru praček a taky jak probihá oprava praček.
Gabča se ptá, jaké bloky mají problémy s pračkami. Hlási se většina bloků.

S ředtielkou se taky řeší Grill Centrum a další věci.
Schůzka proběhne v pondělí o 15:30. Jakub po skončení této schůzky bude informovat vedení.

Jakub se bavil s Kozlovu na téma organizace akci. Není mozne argumentovat tým, že hospodářka s akcí souhlasí. Hospodářka totiž o podobnych akcích nesmí vědět.

Jakub Huspek upozorňuje na včasné donášení registračních formulářů do kanceláře.

Gury informuje o stavu UPS.
Instalace je naplánována na 15. 7. Před tím je nutné se SUZ konzultovat úpravu elektroinstalace v serverovně na B8.

J. Huspek informuje o uniklé zprávě o fungovani SUZ. Tato zpráva obsahuje citlivé údaje. Silicon Hill se distancuje od šíření téhle zprávy a klub nesouhlasí se šířením a vynesenim této zprávy.

Brt informuje, že schváleny byly pouze stanov SU, ne IP, proto je stále možnost se zapojit do tvorby / úpravy těchto predpisu.

Brt se ptá na další informace z AS. Jakub informuje, že se řešila rámcová smlouva s SU a ČVUT.

M. Schaffer se ptá na wifi na B12. B12 je v plane obsadit kompletně studentama. Na B12 je kabelama pokryté první patro a částečně druhé patro. Na dalším jednání s ředitelkou SH navrhne ředitelce, že SH pokryje B12 wifinou. Čím SH ušetrí peníze, ktere je možné proinvestovat jinde.


(22:09) Jakub Huspek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 19. 5. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160519
MD5(20160519.txt) = d8486d23c564f2b0512bdd6b4e443ba7
---
Příloha č. 2: Rozpočet 2016 V1.3 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20160630-Rozpocet_2016_V1.3.pdf
MD5(20160519-Rozpocet_2016_V1.2.pdf) = 200151278f4bad8cba28cb5353f49edf

MD5 hash tohoto zápisu je: db0713161a9a7a02acd8ee73b918aa97

Tato verze souboru txt/20160630.txt byla nahrána 23.09. 2016 17:59:05.