Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.09.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 22.9.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Bronislav Robenek v.z. (20288)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Adam Plecitý v.z. (26384)
Blok 6: Luboš Vinař (23140)
Blok 7: Radek Čehák v.z. (23831)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Ondřej Sobek v.z. (16566)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Klára Škodová (23888), Jakub Šejna (28044), Michal Jurásek (21877), Václav Pužman (24687), Michal Kothera (22143), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Vít Diviš (22663), Petr Hodač (14621), Adam Hořčica (10854), Vojtěch Suk (18614)

Zapisovatel: Vojtěch Suk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 30. 6. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Schválení odpustků na ZS 2016 [20min, hlasovaní] (J. Huspek, V. Diviš)
3) Stanovy klubu Silicon Hill [45min, diskuze] (J. Huspek)
4) Udělení statusu VIP pro Jakuba Brože, UID: 22156 [20min, hlasovani] (J. Huspek, A. Horcica)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:11)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.

---
(20:12)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

---
(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2016-0027
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
(20:12)
1) Schválení zápisu z 30. 6. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)

V. Kincl připomínkuje zápis z 30.6.2016, u zástupce B11 chybělo "v.z. Tomáš Švach"

(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 30. 6. 2016.
::Číslo: 2016-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno


---
(20:17)
2) Schválení odpustků na ZS 2016 [20min, hlasovaní] (J. Huspek, V. Diviš)

J. Huspek informuje o odpustcích, má dvě připomínky.
- K. Škodová ho poprosilam že by chtěla přidělit odpustek místo toho který nedostala když odjela do zahraničí, financovat se bude z fondu předsedy.
>> Klára informuje že její email je skodova.klara@sh.cvut.cz ne k.skodova@. Klára s emailem k.skodova@ je dlouholetou členkou SH, emaily pak musí přeposílat do správných rukou. Tato komunikace ji nijak neobtěžuje, alespoň se občas dozví něco nového. Řeší se proč si ta paní stále platí čl. příspěvky.
- Kuba by chtěl aby si Adam Plecitý (26384) obhájil, co za poslední půlrok dělal, aby mohl dostat odpustek.A. Plecitý přemýšlí co přesně dělal, odpovídá: HRuSHka, staral se o HR místnost, náborové grilovačky, projekt fotbálek. Má ale pocit že si to nezaslouži. L. Vinař navrhuje aby odpustek dostal když si ho tedy nezaslouží.
A. Plecitý říká, že na HRuSHce uklízel a bylo toho úklidu dost (včetně prohledávání v popelnicích). J. Huspek dělá průzkumné hlasovaní, pro přidání odpustku byla většina přítomných. B. Robenek se ptá, kdo ho na odpustek navrhl, Adam P. odpovídá že on ne.

Petr Rejman (20448) má mít odpustek za práce pro projekt který je pozastavený (Modelland). Luboš říká že klíče půjčujou, a lidi tam chodí.
J. Erbrt si myslí že se s Modellandem nehlo. K. Škodová navrhuje abychom mu odpustili základní členství, že občas půjčí klíče a byl jediný který byl ochotný odpovídat na emaily.
B. Robenek se ptá jestli děla víc než registrátor. V. Kincl navrhuje neodpustit nic, protože je projekt pozastavený.
J Erbrt se ptá jak je možné že jsou pozastavení a přesto dál půjčují klíče. Protože P. Boček (20005) si s hospodářkou domluvil že si vymění FABku od místnosti.

(20:28) Přichází Radim Knížek
(20:29) Odchází Radim Knížek

J. Huspek navrhuje, že mu odpustek nedáme a na příštím představenstvu si ho budou moct obhájit.
J Huspek pošle Rejmanovi email s informací že si má odpustek obhájit na příštím představenstvu a peníze za již zaplacené členství se mu pošlou zpět.

K. Škodová má dotaz na fotoateliér.
- Jak to že nemá vlastní rozpočet. V. Diviš říká, že se rozpočet zrušil protože projekt nikdo nepředal a správci odešli, proto nikdo nesestavil rozpočet. Momentálně se financuje z fondu projekťáka.

J. Erbrt má připomínku k Teymuru Azayevovi (25102)
- má v ISu otočené příjmení a jméno než je v dokumentu. V. Kincl říká ze Teymur zní jako křestní jméno. J. Huspek jméno v dokumentu opravil podle údajů z ISu.
- R. Knížek se ptá jestli mu odpustek zrušíme jen za špatně napsané jméno.

J. Erbrt se ptá jestli řešíme i chyby 'ů' vs 'ú'. K. Škodová upozorňuje že u Slavomíra Kožára (23739) jsou také špatně Účka.

>> Obecně se opravuje gramatika v činnostech, Kuba se ptá jestli ISu vadí špatně napsané činnosti. Skupinka ISu odpovídá, že ne, že se IS řídí podle UID.

(20:31) Přichází Radim Knížek

J. Erbrt se ptá jak funguje projekt 3D tisk.
- Vojta odpovídá že až na V. Suka a P. Vitvara mají všichni pravidelné šluzby a jsou aktivní. Kuba potvrzuje informaci.

K. Škodová se ptá jestli jsou v dokumentu všechny projekty. V. Diviš odpovídá, že mu odpověděli všichni, kontroloval to podle rozpočtu.

V. Kincl se ptá na Jiřího Chaloupku (9339), jestli by měl dostat odpustek za "neoficiální Cisco support", když si platíme support officiální.
- M. Kothera odpovídá, že ofiko si platíme když se něco rozbije, neofiko je k tomu když se někdo potřebuje jen na něco zeptat.
V. Kincl se ptá kolikrát jsme ho využili za poslední semestr, bez odpovědi.
T. Gura říká ze J. Chaloupka byl vždy nápomocný když se něco řešilo.
J. Huspek říká že ho zná jen z emailové komunikace, ale potvrzuje informaci M. Kothery, přijde mu férové odpustit housing, když si sám platí Síť+Základ.
K. Škodová říká že housing bývalo to nejcennější co máme, a ptá se jestli je to tak i dnes, jestli ho dostanou jen ti "nej" lidi.
- J. Huspek odpovídá že teď neexistuje IP který by to řídil a že ho dnes může dostat kdokoli, když to schválí předseda.
K. Škodová se ptá jestli ještě dostane odpuštěné taneční. J. Huspek odpovídá že ji odpustek můžeme přidat během semestru zpětně podle zásluh.

J. Erbrt se ptá jestli je 20 lidí v PR v pořádku nebo ne. V. Diviš odpovídá že jich hodně promazal. B. Robenek upozorňuje že PR manuál ještě ani není zveřejněný na webu. V. Diviš říká že si to ti lidi zaslouží.
V. Kincl se dotazuje na videostřihače, za co má odpustek - podle dokumentu nakonec žádný odpustek nemá.

T. Gura říká že J. Kameniar (23842) a K. Peclinovský (24026) točí pivo pouze na jedničce, na klubových akcích pivo netočili.
- K. Škodová navrhuje, že by mohli dostat odpuštěno jen základní členství.
- V. Diviš odpovídá, že chodí točit na ostatní akce (Halloween), je to za celý rok, proto si to zaslouží.

V. Kincl se ptá že tam má odpustky pro 3 organizátory a ptá se co organizují.
- V. Diviš odpovídá že 5 blokovek. V. Kincl se ptá jestli potřebuje 3 lidi na blokovky. V. Diviš odpovídá že jich je bězně 5.

K. Škodová říká že J. Kameniar měl odpuštěno i minulý půlrok a to 600 za HR a to je to v rozporu se slovy V. Diviše.
Je vysvětleno, že PR není HR a že z PR minulý semestr opravdu odpuštěno neměli.

J. Erbrt se ptá kolik bylo kurzů autodesku.
- T. Gura odpovídá že dva (Revit a Revit pokročilí).
- J. Erbrt říká, že je tam asi 5 lidí s odpustky.
- J. Huspek se ptá jak dlouho jeden kurz trvá, odpověď je hodinu a půl.
- T. Gura říká že to učil Šimák a Veselka. J. Erbrt se ptá jestli to víme jistě, T. Gura odpovídá, že to je napsané na webu. A. Plecitý se ptá kolik lidí to musí vyučovat, nebo se jakkoli podílet - prý asi jen jeden.
J. Huspek navrhuje abychom lidem kteří neučili odpustek nedali a pozvali je na příští představenstvo.

Odebírame odpustky (J. Huspek těmto osobám napíše email):
- Bouček Martin (21404)
- Tomas Petrík (23793)
- Klíma Jan (25000)

(20:54) J. Huspek zaslal dokument s odpustky do konference vedení a žádá o kontrolní součet dokumentu.

(20:56)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků tak jak byly zaslané 22.9.2016 do konference vedení.

::Číslo: 2016-0029
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(20:58)
3) Stanovy klubu Silicon Hill [45min, diskuze] (J. Huspek)

J. Huspek informuje že na předchozím parlamentu byly schválené nové stanovy SU, pro nás to znamená že musíme přeschválit naše stanovy.
Návrh nových stanov promítne na plátně a ptá se kdo si je četl - asi tak půlka představenstva.

B. Robenek se ptá, kdy budou nove stanovy SU zveřejněné,
- J. Huspek odpovídá že nejdéle 1.1.2017. Mely by být zveřejněné jako přílohy zápisu kdy byly chválené. Ale SU přílohy nezveřejňuje.
J. Huspek apeluje na to aby si je každý přečetl (jak naše nové stanovy tak stanovy SU) a okomentoval, protože představenstvo je v klubu orgán který tu ma největší moc. Informuje o změnách starých stanov SU versus nových.
Informuje také že se nekolikrát sešla legislativní skupinka, zapracovávaly se připomínky z minulého letního výjezdka. Informuje že následující schůzka bude příští pondělí od 19:00.

R. Knížek se ptá jestli opravdu budou 4 CKZ.
- J. Huspek odpovídá že to klidně mohou opřipomínkovat a změnit. Zároveň řiká že navazují na stanovy SU, že se snažíme neduplikovat články ale využíváme velké stanovy SU a že současná verze je maximálně zjednodušená.
Na dalším parlamentu chce J. Huspek oznámit, že na nových stanovách pracujeme a také poslat rozpracovanou verzi do legislativní skupinky SU. Stanovy prý musí být schválené do 1.11.2016 ale schvalené je budeme mít 2.11.2016, což je termín parlamentu SU.
T. Gura říká že jsou termíny parlamentu schválně, aby se 2.11.2016 vyřešili kluby které nové stanovy mít nebudou. J. Huspek by chtěl příští měsíc dvě představenstva, kde stanovy probereme a to druhé by jsme je schválili.

(21:05) Kuba začíná diskuzi ke stanovám a připomíná, že je doporučeno přijít na legislativku v pondělí.

R. Knížek se ptá co bylo impulzem mít 4 CKZ. Kuba odpovídá, že 3 CKZ se špatně volí a hlavně by se pak každý rok obměnily pouze 2 CKZ, ne všichni.
J. Huspek zároveň říká že chce aby vznikl dokument kde bude stanoveno jak nové stanovy vznikly a proč jsou napsané tak jak jsou.
R. Knížek se ptá co má být za výraz "mávající orgán". Odpovědí je, že šlo o malý chyták aby se ukázalo kdo stanovy opravdu četl. B. Robenek říká že mu tento název nepřišel špatný.

B. Robenek informuje ze se zrušila definice týmu manageru, ale odkazujeme se na centrálu.
J. Huspek odpovídá že ještě tohle nemáme finálně a že nechce svazovat centrálu jmenováním a schvalováním představenstvem.
B. Robenek také říká že není řádně vydefinováno co je IP, co je předpisová základna. Chtěl by aby tam byly typy předpisů a kdo je vytváří.
Dále, člen má nějaké právo a pak v době pozastaveni členství nemá nárok na žádné práva - že si to protiřečí.
J. Huspek odpovídá že stanovy zašle k posouzení právníkovi.
Zároveň říká, že nikde nemáme vydefinované žádné členské výhody, a nemáme předpis který by je definoval.
B. Robenek dále říká, že někde odkazujeme konkrétní IP a někde pouze obecně IP.

(21:11) Odchází Luboš Vinař.

J. Huspek říká, že hned po stanovách se začne řešit volební řád.
B. Robenek říká, že by se měla začít držet číselná řada u vydávaných předpisů. V. Suk informuje že chceme předpisy udržovat podobně jako zápisy na jednom místě přehledně a dohledatelně.

J. Huspek znovu apeluje aby si představenstvo opravdu stanovy pročetlo a připomínkovalo.

(21:13) Pauza (10 minut)

(21:29) Přichází Luboš Vinař

(21:32) Schůze pokračuje - všichni jsou přítomni

---
(21:32)
4) Udělení statusu VIP pro Jakuba Brože, UID: 22156 [20min, hlasovani] (J. Huspek, A. Hořčica)

J. Huspek žádá A Hořčicu aby odprezentoval připravenou prezentaci a ptá se, kdo J. Brože nezná - L. Vinař a R. Knížek se hlásí.

(21:33) A. Hořčica prezentuje ...

J. Erbrt dodává že se J. Brožovi povedlo narovnat vztahy s SU.

V. Kincl by chtěl připomenout, že za celou dobu co byl J. Brož předseda nebyly vyhlášeny volby do dozorčí rady.
T. Gura informuje, že to bylo nahrazeno usnesením představenstva.
V. Kincl rozporuje, že to není pravda a že se to usnesení nikdy neodhlasovalo.
P. Hodač informuje že to mohl navrhnout kdokoli z představenstva.
B. Robenek poukazuje že nedodržel předpisy.
M. Kothera připomíná že VIP se nedává za dodržování předpisů, ale za to, co pro klub udělal, většina souhlasí, že to je možná pochybení, ale není to překážka k udělení VIP.
V. Kincl by chtěl ještě upozornit citaci z usneseni o VIP že se VIP uděluje pouze významným členům klubu.
O. Sobek říká, že J. Brož toho pro klub udělal dost.
P. Hodač se ptá B. Robenka, jestli si předseda za předsednictví VIP zaslouží, B. Robenek odpovídá že si myslí že ne, že za předsednictví si VIP nemusí zasloužit.
A. Plecitý se ptá jestli si myslí že v něčem pochybil, B. Robenek říká že jeho názor je, že se mu nezdá že mimořádný projekt je storage, nebo pomoc při rekonstrukcích.
P. Hodač se ptá, kolika lidem by B. Robenek VIP zrušil protože si to nezaslouží, B. Robenek říká že si myslí že dřív se VIP rozdával zbytečně moc, že chybí představa co je VIP a co je zasloužilý člen, jak by se změnila situace kdyby někdo J. Brože navrhl na zasloužilého člena. Že v historii bylo spousty významných lidí i těch kteří klub dokázali dostat do problémů a jiných, kteří ho z problémů vytáhli a že to je těžko posouditelné.
Ale myslí si že za předsedu by VIP dostávat neměl.
V. Kincl dodává, že jestli se klub za dva roky posunul je subjektivní.

V. Kincl vyžaduje tajné hlasování

>> Připravujeme tajnou volbu. J. Huspek ukazuje že hlasovací urna je prázdná. O. Sobek se ptá jestli má jako zástup hlasovací právo, ano má.


(21:59)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill pověřuje Vítka Diviše (UID:22663), Ivetu Terezii Pelikánovou (UID: 22012) a Václava Pužmana (UID: 24687) jako členy volební komise k tajné volbě.

::Číslo: 2016-0030
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

(22:21) Přichází volebí komise a oznamuje výsledky

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena pro Jakuba Brože, UID: 22156.

::Číslo: 2016-0031
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 4
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno
---
(22:22)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

J. Huspek informuje, V. Diviš posílal tabulku na objednávání piva od Lobkovitze,
J. Huspek by chtěl aby se pivo objednávalo výhradně od Lobkowitze a ptá se jestli s tím má někdo problém. Oznamuje že s nima máme smlouvu zajišťující lepší ceny a zapůjčí nám dvě rychlopípy.
A. Plecitý se ptá jestli by se nechal domluvit nějaký sponzoring, V. Diviš říká, že asi ne, protože nám teď budou ještě upravovat ceník (výhodněji pro nás) a že budou zadarmo kelímky. Oznamuje že by byl rád kdyby byl dokument do 25.9. vyplněný.

J. Huspek informuje, že se změnilo se vedení SÚZ, paní Kabourkové byly zrušeny veškeré pravomoce a zastupuje ji p. Kocour (vedouci ek. odboru).
J. Huspek se na něj obracel ohledně informací co měl rozjednané z dřívějška a chtěl by se sním sejít.

J. Huspek informuje o dění na včerejším Akademickém senátu ČVUT.
R. Knížek se ptá jestli půjde čerpat 4Kč fond, J. Huspek doufá že ano.
O. Sobek se ptá jak dlouho trvá vyřizování 4Kč fondu, odpověď že někdy skoro rok.
V. Kincla se ptají na pračky, odpovídá že na B11 konečně fungují obě.

Probíhá debata nad nákupem nových praček (celkem by jich mělo být 8, na Strahov asi 6), aktualně se prý čeká na podpis rektora.

J. Huspek prosí aby si zástupci dali dopořádku nástěnky, protože právě probíhají nástupy. Apeluje na komunikaci s nováčky. Dne 5.10.2016 bude akce prvák, prosí o sdílení událostí na sociálních sítích, PR bude mít plakáty.

R. Knížek se ptá na výměnu malých kuchyněk, že prý se měnily pouze prac. desky, ale ne vybavení. Ostatní zástupci potvrzují. L. Vinař říká, že je to logika SUZu každých 5 let vymění prvek a za 40 let to bude moderní.
V. Kincl má problém na bloku s údržbou, že prý když předělávali elektriku, tak přestaly fungovat světla v switchovne.

J. Huspek informuje že Klára Škodová je nový projekťák. Dále pak že o prázdninách došlo ke zrušení HR a povinosti jsou předané na centrálu. Se štítky na dveře a klíče se obracejte na V. Suka.

J. Erbrt říká že blok 6 a 7 mají černý puntík, protože vrátili poškozené vrtačky. Řeší se vracení věcí, J. Huspek upozorňuje aby lidi věci předávali a dodržovali evidenci.

(22:34) Odchácí Luboš Vinař

(22:42) Jakub Huspek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 30. 6. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160630
MD5(20160630.txt) = eabf49baf2485d47181d61a9d2c1753f

Příloha č. 2: Schválení odpustků pro ZS 2016 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20160922-Odpustky_2016ZS.pdf
MD5(20160922-Odpustky_2016ZS.pdf) = 399503c991ed2604fca45ee4f2e965c2

MD5 hash tohoto zápisu je: 204813865a6503e39503f2d6e0398775

Tato verze souboru txt/20160922.txt byla nahrána 27.10. 2016 17:19:04.