Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.11.2016

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 29.11.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: v.z. Václav Novák (24057)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: v.z. Jakub Zigmund (22864)
Blok 3: N/A
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6:
Blok 7: v.z. Vít Diviš (22663)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: v.z. Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Vojtěch Suk (18614), Jan Flachs (30568), Kristína Krupová (22101), Adam Plecitý (26384), Jan Horáček (27638), Václav Pužman (24687), Michal Kothera (22143), Jabuk Šejna (28044), Martin Schäfer (18244), Michal Jurásek (21877), Klára Škodová (23888)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 26. 10. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Informace ze zasedání Parlamentu SU [10 min, informativní] (J. Huspek)
3) Informace ze schůzky s ředitelem SÚZ [10 min, informativní] (J. Huspek)
4) Informace k rozpočtu pro rok 2017 [10 min, informativní] (J. Huspek)
5) Schválení založení projektu Klub stolního fotbalu Strahov [30 min, hlasování] (A. Plecitý, K. Škodová)
6) Schválení úpravy rozpočtu síťové sekce [10 min, hlasování] (M. Kothera)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:14)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.


---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program
::Číslo: 2016-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:15)
1) Schválení zápisu z 26. 10. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)

Probíhají drobné opravy překlepů a gram. chyb.

(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 26. 10. 2016.
::Číslo: 2016-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno

---
(20:22)
3) Informace ze zasedání Parlamentu SU [10 min, informativní] (J. Huspek)

24.10. bylo svoláno mimořádné zasadaní parlamentu SU, za účelem volby nového prezidenta SU. Vyhrál v pomeru 12 - 1 Jozef Šebák z Pod-o-lee.
Ostatní body byly pouze informativní.

Vojta Suk rekapituluje zápis z RSS, který byl zaslán emailem do vedení 29. 11. 2016.
Probíralo se téma pračky, výběrové řízení bylo schváleno právníkem a momentálně je už vypsané.
SÚZ slíbil ekonomickou analýzu praček, táto analýza ještě nebyla prezentována.

Druhým bodem střetnutí byl nábytkový fond. Jeden z problémů je chybějíci/nedostatnečná evidence nábytku na kolejích.

M. Schäfer se ptá, co bude s pračkami do momentu nákupu nových praček v r. 2017. A také proč jsou na Strahov přiděleny čtyři pračky a proč právě na bloky 8, 9, 10, 11.

V. Suk odpovídá, že do nákupu praček se současný stav zřejmě řešit nebude. Počet praček je údajně rozdělen počtem studentů. Proč byly vybrány dané bloky, nevíme.

J. Erbrt říká, že podle něj je počet na Strahov nedostatečný.
P. Rys porovnáva počet studentů (~450) na Masarykově koleji vs. (~4000) na Strahově.

M. Schäfer žádá svého zástupce v představenstu (za blok 11), aby požádal představenstvo o hlasování ve věci vytvoření právního dokumentu, kterého předmětem je stížnost na snížení kvality ubytování z důvodu poruchy za účelem kompenzace. Kniha závad totiž není oficiálni kanál na vytváření stížností.

M. Kothera upozorňuje, že na SH se objednává 6 praček a 3 sušičky.

J. Huspek vyzýva představenstvo, aby připravilo návrh, co všechno by spadalo pod teto závady a postup, jak ich řešit.

Dokument popisovaný M. Schäferem by měl byt jednotný formulář, který poskytneme členům SH, případně členům jiných klubů SU. Tento dokument bude oficiální stížností.


---
(20:49)
4) Informace ze schůzky s ředitelem SÚZ [10 min, informativní] (J. Huspek)

J. Huspek informuje, že na schůzce s ředitelem SÚZ se otevřela otázka centrální prádelny, která by byla pod dozorem.

Ředitel SÚZ je ochotný v případě potřeby dorazit na představenstvo SH.

---
(20:51)
5) Informace k rozpočtu pro rok 2017 [10 min, informativní] (J. Huspek)

4. 12. proběhne schůze centrály, kde se vytvoří první nástřel pozpočtu.
Centrála se shodla na přípravě rozpočtového řádu, který je předpřipravený z r. 2011. Tento řád by měl být schválený ještě před čerpáním rozpočtu.

V. Kincl poukazuje na nedodělanou kuchařku k financím v IS. S J. Huspekem se dohodli, že tuto kuchařku dodělají spolu s rozpočtovým řádem.


---
(20:55)
5) Schválení založení projektu Klub stolního fotbalu Strahov [30 min, hlasování] (A. Plecitý, K. Škodová)

K. Škodová vysvětluje pozadí vzniku. Projekt stolního fotbalu na Strahově se už na představenstvu pojednával. Tehdy představenstvo pověřilo Adama Plecitého organizací nultého turnaje. Tento turnaj proběhl s velmi pozitivní zpětnou vazbou účastníků.

Adam Plecitý prezentuje vizi projektu Klub stolního fotbalu Strahov - prezentace v příloze.

J. Huspek vyzývá představenstvo k otázkam.

J. Erbrt říká, že se mu tento nápad zamlouvá. Podle něj nemá smysl na této schůzi řešit rozpočet. Nelíbí se mu název. Je zmatečné, aby klub SU měl pod sebou další klub, také si myslí, že tento projekt by měl mít v názvu zakomponován název SiliconHill-u. Představenstvo obecně souhlasí.

V. Kincl se ptá na smysl půjčovaní dalších stolů od federace. Adam odpovídá, že potřeba půjčovaní stolů vyplyne z rozsahu akcí organizovaných projektem.
V. Kincl se taky ptá, zda je reálné organizovat takovou velkou akci na SH. Adam odpovídá, že je úplně reálné v Praze organizovat turnaj pro 100 lidí.

J. Huspek se ptá, jaký smysl má organizovat akce i pro nečleny klubu, taky si myslí, že od členů klubu se nemá požadovat zápisné. Adam s touto výtkou souhlasí. J. Huspek se ptá jestli není možnost dlouhodobého pronájmu stolů za protislužbu. Adam odpovídá, že mu tato možnost ani nenapadla, ale nemyslí, že by to bylo pro pronajímatele zajímavé.

V. Novák se ptá, jestli se informovali i u vícero dodavatelů. Adam odpovídá, že stoly této kategorie dodává jen jediný dodavatel.

K. Škodová upozorňuje, že levnější stoly nejsou použitelné. Levnějšími variantami prý dokáže ona sama pohnout, což není přípustné.
V. Kincl se ptá, jestli není možné použít současné stoly na blocích. Adam a ostatní zakládajíci členové odpovídají, že hra na současných stolech je úplně jiná jak na soutěžních stolech.

M. Schäfer se ptá, jak bude projekt přístupný běžným členům klubu SH. Adam odpovídá, že stoly budou umístneny na bloku 8, za dveřmi s ČVUT čtečkou.
M. Schäfer se ptá, jestli není možné koupit si nový stůl od Rosengardu. Adam odpovídá, že Rosengard tyto stoly jenom pronajímá.

V. Kincl se ptá, jestli od Rosenberga dostaneme nějaký servis. Záruční servis na repasované stoly neexistuje.
M. Schäfer poznamenáva, že za buzerák SUZ požaduje nájemné.

M. Schäfer se ptá jestli je možné tyto stoly obstarat ze 4kč fondu SUZ. J. Huspek odpovídá, že 4kč fond je pouze pro bloky.

J. Huspek navrhuje vytvoření projektu s platností jednoho roku.


::USNESENÍ: Představensto klubu SiliconHill schvaluje založení projektu 'Stolní fotbálek SiliconHill'
::Číslo: 2016-0040
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
(21:59)
6) Schválení úpravy rozpočtu síťové sekce [10 min, hlasování] (M. Kothera)


M. Kothera představuje požadovanou změnu v rozpočtu sítě.
Kartě FWSM končí v září 2017 support od Cisca, proto chce namísto placení supportu Ciscu raději koupit další kus karty.

V. Kincl poukazuje na svoje emaily do vedení, o tom, že není systémové nakupovat prvky do Cisco 6500, taky se ptá, jestli se tato karta bude hned používat, nebo bude ležet v šuplíku. Michal odpovídá, že by další kartu použil na load balancing s aktuálni kartou.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup karty FWSM z prostředků vyčleněných na support síťových prvků Cisco.
::Číslo: 2016-0041
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(22:12)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Pavel Rys navrhuje při příležitosti odchodu do důchodu p. Hubky zorganizovat nějaký způsob poděkování.
J. Huspek souhlasí, oznamuje, že připraví akci z fondu předsedy klubu.

(22:13) odcházi Radim Knížek


M. Schäfer oznamuje, že si zvolil zástupce.
Také oznamuje, že kvůli inflaci a ekonomické udržitelnostipožaduje navýšení sportovního členství. Na otázku V. Kincla odpovídá, že si představuje částku 1000 - 1200 kč.

J. Huspek oznamuje, že bylo ukončené elektronické hlasováni do představenstva SH. Doteď nebyly vzneseny žádné stížnosti a volby probíhají bez problémů. Oznamuje také, že v pondělí 5. 12. proběhne další schůze legislativní skupinky s tématem volebního a jednacího řádu.--------------------------------------------------------------------------------


---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 26. 10. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20161026
MD5(20161026.txt) = 246253af32cf741ed15a1c01ec36c504

MD5 hash tohoto zápisu je: 35a4cb1d2b6f698a8a0a16c2fe4caabd

Tato verze souboru txt/20161129.txt byla nahrána 23.12. 2016 03:58:10.