Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.12.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 22.12.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2:
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3:
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5:
Blok 6:
Blok 7: v.z. Martin Schäfer (18244)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: v.z. Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Vojtěch Suk (18614), Michal Souček (21557), Jiří Petrovský (20788), Adam Hořčica (10854), Václav Pužman (24687), Alžběta Kolářová (29606), Michal Trněný (27205), Jakub Šejna (28044), Vojtěch Anderle (30055), Marie Böhmová (23898), Otto Hollmann (26671), Michal Jurásek (21877), Michal Kothera (22143), Iveta Terezie Pelikánová (22012), František Flachs (25724)

Zapisovatel: Vojtěch Suk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 29. 11. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Informace ze zasedání ZZSVS [10 min, informativní] (V. Suk)
3) Schválení rozpočtu pro rok 2017 [1 hod, hlasování] (J. Huspek)
4) Schválení volebního řádu klubu Silicon Hill [20min, hlasování] (J. Huspek)
5) Schválení jednacího řádu klubu Silicon Hill [20min, hlasování] (J. Huspek)
6) Informace ohledně navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [10min, informativní] (J. Šejna)
7) Požadavek na sloučení jednotlivých položek investic a provozu v sekci sportu [10min, informativní] (J. Šejna)
8) Odpuštění členského příspěvku fotograf SU (hlasováni, 10min) (J. Huspek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:16)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.

---
(20:17)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

J. Huspek chce změnit bod 3. Schválení rozpočtu pro rok 2017 na informativní bod. Se změnou nemá nikdo problém.
M. Trněný se dotazuje jestli může přidat další bod - rozpočet Výtvarky. Dohodli se že se to probere v bodu 3.

---
(20:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program
::Číslo: 2016-0042
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
(20:19)
1) Schválení zápisu z 29. 11. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)

(20:20)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 29. 11. 2016.
::Číslo: 2016-0043
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno


---
(20:20)
2) Informace ze zasedání ZZSVS [10 min, informativní] (V. Suk)

V. Suk informuje ohledně zasedání. Viz zápis ZZSVS dne 15. 12. 2016 zaslaný do konference Vedení.
M. Schäfer upozorňuje, že počet praček které jsou nakoupené v rámci výběrového řízení, není dostatečný.


---
(20:39)
3) Schválení rozpočtu pro rok 2017 [1 hod, informativní] (J. Huspek)

>> Diskuze nad rozpočtem Výtvarného kroužku

M. Trněný vysvětluje důvody proč by potřebovali ponechat rozpočet Výtvarného kroužku v jimi požadované výši. Argumentuje násobením počtu unikátních návštěvníků a základního členství
V. Kincl má dotaz, jestli je fér že chtějí celých 200 Kč ze členství.
M. Schäfer upozorňuje že Výtvarku nelze srovnávat s hudebnou, protože hudebny mají placené členství a ptá se, jestli by výtvarka taky nechtěla samostatné členství.
A. Kolářová infromuje, že členství nedává úplně smysl, protože program je různorodý a ne všichni návštěvníci si budou platit členství když je některé kurzy nezajímají.

M. Schäfer se ptá kolik částka, o kterou žádají, pokryje lidí. A. Kolářová odpovídá, že cca 15 lidí na každé lekci. Říká, že členy hlídají, aby nespotřebovávali nasmyslně velké množstvímateriálu.
M. Trněný říká, že přes FB mají trochu přehled o tom kdo přijde.

T. Gura se ptá jeslti si něco přispívají, nebo jestli celé vše platí klub. A. Kolářová odpovídá, že návštěvníci občas přinesou vybavení, nebo že si například nosí atypickou velikost trička.

J. Fára se ptá, co nejvíc vadí když se seškrtá. M. Trněný odpovídá, že při škrtech by museli změnit typy kurzů.
T. Gura se ptá, proč si část věcí nepřinesou návštěvníci sami.

J. Huspek navrhl, aby si probrali připomínky a zaslali do konference Vedení způsob jak by mohli dále fungovat.


>> Přechází se ke zbytku rozpočtu.

J. Huspek informume o jednotlivých položkách rozpočtu.
SHerna a Výtvarka byla za projekty nejrozporuplnější. Dále informuje ohledně PR, žádali o propagační předměty, ale částka záleží na výsledcích ankety.

J. Šejna informuje za fitko ohledně analýzy udržitelnosti masáží, došli k závěru, že není možné aby dále fungovali v těchto cenách a navrhují aby byly ceny navýšeny.
J. Fára se ptá jaké jsou úskalí navýšení plateb. J. Huspek odpovídá, že to znamená pouze přeschválit ekonomickou činnost.

J. Šejna dále žádá o sjednocení položek za malé posilovny, protože je náročné pružně reagovat na aktuální potřeby během roku.
M. Schäfer dále informuje, že pokud se povede registr identit ČVUT, tak budou blokové posilovny více navštěvované.
Dále informuje o navýšení členství pro velkou posilovnu v příštím zimním sememstru. Je to z důvodů potřeby velkých investic do velké posilovny, většina strojů je na konci životnosti a bude je potřeba obnovit.

M. Souček se ptá, jestli je nějaká anketa mezi členy fitka o navýšení členství. Odpovídají, že se lidí ve fitku ptali a navýšení o 200-400 by v podstatě nikoho od navštěvování fitka neodradilo.

J. Fára se ptá, na jednoruční činky, co je na nich špatně. J. Šejna informuje, že jsou stojany zohýbané a u činek větších hmotností se povolují závity.

T. Gura upozorňuje, že jsou ty položky dohromady protože je na nákup hromadná sleva.

J. Erbrt se ptá, jestli když se v půlce roku navýší členství zda si fitko bude ihned nárokovat další čerpání. M. Schäfer odpovídá že ne, že ty peníze budou čerpat až zpětně (další rok).

V. Kincl se ptá na support síťových prvků a upozorňuje, že některé moduly C6K5 mají v roce 2018 vyhlášen end-of-support. M. Kothera informuje, že na příští rok už je support zaplacený.

(21:37) J. Rubáš odchází

Michal Kothera ověří konce životnosti supportu a v případě potřeby v průběhu roku zajistí nákup redundantních modulů.


(21:39) Radim Knížek odchází
(21:40) J. Rubáš přišel

M. Schäfer se ptá ohledně výše rozpočtu AVC. J. Huspek informuje o způsobu čerpání z ekonomické činnosti. Informuje, že příští rok, všechny položky AVC k čerpání bude schvalovat představensto.

A. Hořčica se ptá na položku v rezervě na stěhování centrální serverovny. V. Pužman odpovídá, že jde o řešení problému se zatékáním do prostorů kde CS je.

J. Erbrt se ptá představenstva na rozpočet PR, jestli se jim zdá že je tato částka odpovídající pro PR. Přítomní se shodují, že částka je dost vysoká.

(21:42) Radim Knížek přišel

>> Diskuze k SHerně

F. Flachs hovoří o tom že si připravili dvě verze rozpočtu.
Možnost je, že by přesunuli Xbox 360 na jiný blok a na oplátku si zařídí PS4 Pro s VR.
Otázka je o financovani vybavení místnosti, jedna možnost že by si ji financoval blok sám, druhá financovala by to SHerna.

J. Rubáš se ptá jestli je nutné upravovat místnost když už téměř každý blok má vlastní televizárnu. Odpověď je, že je potřeba hlídat místnost kamerou, odhlučnení, atp.
J. Huspek se ptá jestli mají motivaci zakládat další místnost.

Informativní hlasování: polovina představenstva nemá problém s investicí do PS4, už teď bez rozdělení do jiné místnosti.

A. Hořčica se ptá na kamery v investicích serverů. V. Pužman odpovídá, že jde o obnovu kamer v posilovnách a zájmových místnostech.

(22:22) Jakub Huspek vyhlašuje přestávku.
(22:34) Pokračujeme


---
(22:35)
4) Schválení volebního řádu klubu Silicon Hill [20min, hlasování] (J. Huspek)

V. Suk a M. Böhmová informují o změnách oproti starému volebnímu řádu.


(22:38)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Volební řád klubu Silicon Hill ve zněním ve kterém byl zaslán do konference Vedení 20.12.2016
::Číslo: 2016-0044
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno


---
(22:39)
5) Schválení jednacího řádu klubu Silicon Hill [20min, hlasování] (J. Huspek)

M. Kothera informuje o tom, že vznikne přehledová tabulka jak a kdy se hlasuje.


(22:54)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Jednací řád klubu Silicon Hill ve zněním ve kterém byl zaslán do konference Vedení 22.12.2016
::Číslo: 2016-0045
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno


---
(22:57)
6) Informace ohledně navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [10min, informativní] (J. Šejna)

>> Probráno v rozpočtu

---
(22:58)
7) Požadavek na sloučení jednotlivých položek investic a provozu v sekci sportu [10min, informativní] (J. Šejna)

>> Probráno v rozpočtu

---
(22:58)
8) Odpuštění členského příspěvku fotograf SU (hlasovani, 10min) (J. Huspek)

Michal Halenka (Prezident SU) požádal J. Huspeka o přístup do fotoateliéru pro Lukáše Kozla (31497). Domluvili se, že odpustek by dostal od 1.1.2017 a je ochotný fotit i pro SH.
Je členem klubů Pod-O-Lee a eFDrive.


(23:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku základ + fotoateliér pro Lukáše Kozla (31497) na další pololetí.
::Číslo: 2016-0046
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Usnesení přijato


---
(23:08)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

J. Huspek informuje o harmonogramu zasedání představenstva, který navrhla K. Škodová. Chtěl by aby si ho příští představenstvo schválilo a dodržovalo, prozatím je ale rozpracovaný.

M. Kothera informuje ohledně jednání o rámcové smlouvě.

J. Erbrt informuje o tom, že 18.12.2016 rezignoval na funkci provozního technika.

T. Gura, P. Rys, J. Erbrt a J. Fára děkují za dosavadní spolupráci, protože jim k 31.12.2016 končí mandát.


(23:27) Jakub Huspek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 29. 11. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20161129
MD5(20161129.txt) = 35a4cb1d2b6f698a8a0a16c2fe4caabd

Příloha č. 2: Volební řád klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161222-Priloha-2-volebni_rad_v1.pdf
MD5(20161222-Priloha-2-volebni_rad_v1.pdf) = 7f7d2005593b6de0b11a248153ee52b1

Příloha č. 3: Jednací řád klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161222-Priloha-3-jednaci_rad_v1.pdf
MD5(20161222-Priloha-3-jednaci_rad_v1.pdf) = 94f719ccef3477fd5815233a9471ef30

MD5 hash tohoto zápisu je: d7f407233487c1a464da3aff5b78d14a

Tato verze souboru txt/20161222.txt byla nahrána 21.01. 2017 18:54:11.