Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.01.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20.01.2017
================

Přítomní:
---------
Předseda:
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: v.z. Jan Vais (26311)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7:
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:

Iveta Miturová (29625), Kristína Krupová (22101), Adam Plecitý (26384), Pavel Rys (20560), Otto Hollmann (26671), Kristýna Jeziorská (28842), Jiří Petrovský (20788), Václav Pužman (24687), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Michal Souček (21557), Petr Hodač (14621), Adam Arlt (25555), Filip Michel (24119), Šárka Trousílková (24614), Petr Mikšíček (27625)Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Vojta Suk, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Suk)
1) Informace o novinkách v předpisové základně [30min, informativní] (V. Suk, M. Kothera)
2) Schválení zápisu z 22. 12. 2016 [5min, hlasování] (V. Suk)
3) Udělení souhlasu představenstva pro navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [10min, hlasování] (J. Šejna, D. Stěhule)
4) Rozpočet pro rok 2017 [1h, hlasování] (V. Suk)

X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------


(20:15) V. Suk zahajuje schůzi

---
()
---
(20:16)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Suk)

---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2017-0001
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:18)
1) Informace o novinkách v předpisové základně [30min, informativní] (V. Suk, M. Kothera)

V. Suk informuje, že se změnil způsob delegování hlasovacích práv pro schůze představenstva. Po novu se e-mail musí posílat alespoň 3 hodiny předem.
Změnila se také podmínka 3 absencí pro ztrátu mandátu. Nově je za absenci považováno také delegování hlasovacích práv.

V. Suk informuje, že změna je také v způsobu hlasování o rozpočtu. Pro schválení rozpočtu musí na schůzi hlasovat nadpoloviční většina členů představenstva. V případě hlasováni o rozpočtu se nepočítají delegované hlasy.

M. Kothera představuje tabulku, ve které je přehled hlasování, která vychází z řádu klubu SH a SU a po revizi bude zaslána vedení klubu.


---
(20:25)
2) Schválení zápisu z 22. 12. 2016 [5min, hlasování] (V. Suk)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 22. 12. 2016.

::Číslo: 2017-0002
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno


---
(20:26)
3) Udělení souhlasu představenstva pro navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [10min, hlasování] (J. Šejna, D. Stěhule)

D. Stěhule informuje, že ceny masáží se od roku 2007 drží na úrovni 50 Kč za půl hodiny pro členy se sportovním členstvím. Vedení fitcentra Silicon Gym navrhuje změnu na cenu 100 Kč za půl hodiny pro členy se sportovním členstvím.

(20:28) Přichází Michal Souček

Tuto změnu bude muset schvalovat ještě parlament SU.

M. Šidlovský se ptá, co znamená zlepšení služeb masáží, kterou vedení fitcentra argumentuje za zvýšení ceny. D. Stěhule říká, že by to znamenalo kromě jiného navýšení počtu masáží.

R. Knížek se ptá, jestli ve fitcentru masírují profesionální maséři. D. Stěhule odpovídá, že ve fitcentru právě pracují 3 profesionální maséři.

D. Molin se ptá, jak došlo vedení fitcentra k sumě, o kterou předpokládá navýšení rozpočtu fitcentra. D. Stěhule říká, že fitcentrum propočítalo tuto sumu podle počtu masáží jednotlivých druhů členů, o kterých mají statistiky.

M. Kothera podle platů masérů spočítal, že za poslední rok se udělalo 602 masáží.

J. Hanuš se ptá, jestli peníze získané masážemi jdou do rozpočtu SH, nebo fitcentra. V. Suk odpovídá, že fitcentrum nemá samostatný rozpočet, platby za masáže tedy jdou do rozpočtu SH.

J. Vais upozorňuje, že se zvýšením sportovního členství už začínají být masáže předražené.

D. Molin navrhuje, aby se hlasování o zvýšení a ať se J. Šejna dostaví na následující představenstvo.

I. T. Pelikánová upozorňuje, že změna sportovního členství se bude týkat až členství od podzimu 2017.

(20:51) dorazil Petr Hodač

(20:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí se záměrem navýšení ceny masáží tak, jak bylo zasláno dne 18. 1. 2017 do konference vedení.
::Číslo: 2017-0003
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 3
::PROTI: 7
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Neschváleno

Představenstvo klubu žádá o statistiky, ze kterých vycházeli při výpočtu nových sum v rozpočtu ekonomické činnosti fitcentra.

(20:54) Nasleduje přestávka.
(21:08) Schůze pokračuje.

---
(21:09)
4) Rozpočet pro rok 2017 [1h, hlasování] (V. Suk)

V. Suk informuje o změnách v rozpočtu.
Investice a provoz byly nastaveny na nulu u projektů SHerna a Výtvarný kroužek.
Tyto projekty byly požádány o dodání dalších informací o jejich budoucím směrování, tyto projekty mají šanci do února připravit jejich vize, a následně v únoru bude rozpočet přeschválen.

Změna je taky v sekci PR, na propagační předměty je věnována nulová částka. V průběhu roku PR přijde s návrhy na nákup a realizaci propagačních předmětů a následně se jim rozpočet přeschválí.

Další změna se týká poplatků za televizi v sekce Servery. Suma 50 000 Kč byla přerozdělená mezi ostatní položky v sekci Servery.

Blokové posilovny žádají o seskupení položek na drobné opravy a nákupy do jediné větší položky.

V. Suk taky upozorňuje na změnu zůstatku na účtu v rozpočtu k 18. 1. 2017.(21:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2017 tak jak byl zaslán do konference vedení 18. 1. 2017
::Číslo: 2017-0004
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

---
(23:08)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

Hody poukazuje na to, že generování MD5 kontrolního součtu není nikde zaveden v legislativě klubu. Tímto podnětem se bude zaobírat legislativní skupinka.

A. Plecitý se ptá na přesný datum čerpání rozpočtu. V. Suk odpovídá, že to bude po schůzi představenstva v počátku února 2017.

R. Knížek se ptá, jak jsou na tom podpisové vzory. Jelikož máme nové zástupce bloků bude potřeba vytvořit nové podpisové vzory.

R. Knížek upozorňuje nové zástupce bloků na to, aby si udržovali wiki stránku bloku.

M. Kothera představuje harmonogram schůzí představenstva, podle kalendáře zaslaného do vedení. Přibližně týden před předpokládaným termínem schůze bude zaslán doodle do vedení na dohodnutí přesného data. M. Kothera vyzývá zástupce bloků k pečlivosti při podepisování a doručování předávacích listin k Wifi AP.
M. Kothera vysvětluje, že historicky existuje rámcová smlouva o poskytování místnosti pro síťové prvky, elektřinu pro ně a konektivitu na koleje.
Tato rámcová smlouva byla vypovězena. Momentálně probíhají jednání s vedením ČVUT. Podle posledního jednání s ČVUT to vypadá, že podmínky by mohly zůstat zachovány.

V. Pužman oznamuje, že jednají se studentským klubem z Drážďan (AG DSN). Tato spolupráce v budoucnosti může vyžadovat prostředky klubu (cestování, ubytování). Obecný názor v představenstvu je, že taková spolupráce má smysl i za cenu výdajů z rozpočtu klubu.

M. Böhmová zve všechny na schůzku předpisové skupinky 25. 1. 2017.

P. Rys se ptá na situaci s pračkami. V. Suk představuje koncept centrální prádelny. Ptá se na názor představenstva na vznik centrální prádelny. V představenstvu jsou jednom 2 hlasy proti a představenstvo tedy není proti, ale záleží na implementaci tohoto projektu.

(22:13) V. Suk ukončuje schůzi

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 22. 12. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20161222
MD5(20161222.txt) = d7f407233487c1a464da3aff5b78d14a

Příloha č. 2: Návrh na zvýšení ceny masáží [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170120-Priloha2-Navrh_na_navyseni_ceny_masazi.pdf
MD5(20170120-Priloha2-Navrh_na_navyseni_ceny_masazi.pdf) = 6a60872043b3e8f4c089f6674b8a7d0b

Příloha č. 3: Rozpočet 2017 V1.0 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170120-Priloha3-Rozpocet_2017_V1.0.pdf
MD5(20170120-Priloha3-Rozpocet_2017_V1.0.pdf) = c9e1a05ac1ed84093e3a7cd632eee380

MD5 hash tohoto zápisu je: df73c464d03ff7ee805a03b69bb2b55e

Tato verze souboru txt/20170120.txt byla nahrána 10.02. 2017 16:10:14.