Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 08.02.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 08.02.2017
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21945)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5:
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Václav Pužman (24687), Pavla Skalická (16459), Martin Schäfer (18244), Jakub Šejna (28044), Petr Prouza (21011), Ivan Brych (11842), Michal Jurásek (21877),
Pavel Nutil (6337), Jan Flachs (30568), Adam Hořčica (10854), Klára Škodová (23888), Jakub Brož (22156), Jan Bednář (12364), Otto Hollmann (26671),
Michal Býna (20423), František Flachs (25724), Gura Tomáš (16476), Erbrt Jan (18183)Zapisovatel: Michal Kothera, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 20. 1. 2017 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Návrh na změnu ve velkých investicích fitcentra Silicon Gym [30min, hlasování] (J. Šejna)
3) Udělení souhlasu představenstva pro navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [15min, hlasování] (J. Šejna)
4) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [1h, hlasování] (J.Huspek, V. Suk)
5) Odpusteni clenskych prispevku LS 2017 [20 min, hlasování] (J. Huspek)
6) Informace o centrální prádelně, výstup ze schůzky se SÚZ [30min, informativní] (K. Škodová)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------


(19:11) J. Huspek zahajuje schůzi

Na žádost K. škodové přidáváme do programu bod 6
---
(19:11)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
---
(19:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2017-0005
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

19:12 Přichází V. Kincl

---
(19:13)
1) Schválení zápisu z 20. 1. 2017 [5min, hlasování] (J. Huspek)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 20. 1. 2017.

::Číslo: 2017-0006
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno


---
(19:14)
2) Návrh na změnu ve velkých investicích fitcentra Silicon Gym [30min, hlasování] (J. Šejna)

J. Šejna představuje změny ve velkých investicích v rozpočtu fitcentra. Absolvoval několik schůzek s dodavateli a na základě jejich nabídek upravuje v navrhovaném rozpočtu ceny některých strojů, činek a kotoučů. Firma Lifefitness nám nedokáže dodat 2 stejné “levné” orbitreky se stejně velkou slevou, proto kupujeme jeden dražší, nakterý dostaneme větší slevu. Nabídka je platná do 10.2.
Dále informuje, že ve fitcentru pomalu odchází osy a lámou se kotouče. Budou se kupovat lepší odhazovací kotouče - jsou odolnější a nebudou dělat takový hluk.
Většina vybavení fitka je na hraně životnosti.

(19:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu ve velkých investicích fitcentra.

::Číslo: 2017-0007
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

---
3) Udělení souhlasu představenstva pro navýšení ceny masáží fitcentra Silicon Gym [15min, hlasování] (J. Šejna)

J. Šejna informuje, že na žádost představenstva zaslal do konference vedení statistiku využit masáží. Počty masáží lehce rostou - daří se je lépe propagovat. Nově chodí i více zahraničních studentů.
Navýšení ceny je hlavně kvůli režijním nákladům - ke konci roku nejsou peníze na spotřební materiál. Ceny masáží se neměnily od zavedení masáží před cca 8 lety - naše masáše už jsou “moc levné”.
Navýšení je plánovaáno k 1.4. - kvůli nutnosti schválení ekonomické činnosti parlamentem SU.
Před navýšením ceny bude informační kampaň, rozšíří se nabídka a zvýší se množství masáží a přibudou různé masážní gely, …

J. Rubáš se ptá jak to bude s lidmi, kteří si platí fitko a chodí na masáže (naráží na plánované zvýšení ceny za sportovní členství) - zdražení na ně tak dopadne dvakrát.

M. Šubrt se ptá, zda se bude zvyšovat jen množství masáží nebo se i rozšíří “sortiment”.
J. Šejna odpovídá, že typ masáže si vždy domlouvá konkrétní účastník s masérem. (záleží na certifikaci masárů)

(19:28)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje souhlas se záměrem navýšení ceny masáží Silicon Gym.

::Číslo: 2017-0008
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


(19:29)
4) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [1h, hlasování] (J.Huspek, V. Suk)

V. Suk shrnuje změny v rozpočtu.
SHerna, výtvarka, FITcentrum, Arduino + oprava součtu v provozu

Byl doplněn rozpočet projektu Výtvarka.
Byl upraven rozpočet velkých investic ve fitcentru (řešeno v předchozím bodě)
Od nového semestru bude v rámci vzdělávání nový kurz na Arduino - školit bude A. Hořčica a V. Suk.
SHerna počítá s rozšířením projektu do nové místnosti na B6 (4. mezipatro). Na bloku je několik lidí, kteří se do projektu chtějí aktivně zapojit. Místnost se částečně zrekonstruuje a doplní o projektor a další vybavení a bude do ní přesunut Xbox z bloku 4. Úpravy by měly být hotové během prázdnin a v září by se měla nová místnost otevírat.

J. Brož připomíná, že se řeší vypovězená rámcová smlouva a kluby byly Parlamentem SU vyzvány, aby šetřily.
Podle J. Huspeka jsme v případě problémů schopni rozpočet rychle upravit a omezit velké investice.

Rozpočet projektu stolní tenis počítal původně s odpustky jen pro jednoho člověka. V projektu je ale nový vedoucí.
J. Huspek navrhuje, že odpustky pro nového vedoucího budou odvedeny z fondu předsedy.
M. Kothera připomíná, že na to je tu fond projektáka.
K. Škodová nechce mít fond projekťáka jako zdroj pro odpustky.
M. Kothera připomíná, že fond projekťáka je tu právě na pokrytí mimořádných výdajů v projektech a to tenhle odpustek je. K. Škodová souhlasí.

(19:38)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 tak jak byl zaslán 6.2. do konferece vedení.

::Číslo: 2017-0010
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


(19:41)
5) Odpusteni clenskych prispevku LS 2017 [20 min, hlasování] (J. Huspek)
N. Jaterková prosí o doplnění odpuštění základního a IT členství a Hudeben z fondu předsedy. Z “technických důvodů” se jí nepodařilo zapsat včas. J. Huspek souhlasí, ale za pozdní nahlášení “za trest” nedostane hudebny.
Dořešení problémových odpustků:
Dvojité odpuštění Jakubu Drdákovi -> škrtáme z blokového rozpočtu
Martin Sedláček: dle poznámky měl mít IT z bloku, ale prý si ho nezaslouží -> upravujeme - z bloku dostane základní, z fitka místo základu dostane IT
J. šejna osvětluje způsob, jak jsou odměňováni aktivní členové ve sportovní sekci: za blokové posilovny dostávají jen základ (jen hodně zasloužilým a aktivním se dává i IT), za velké fitko se dává víc.
R. Knížek připomíná, že Housing není normální členství, takže se nemusí schvalovat na představenstvu, ale záleží jen an předsedovi. J. Huspek, M. Kothera a V. Pužman dodávají, že odpustky i housing budou řešeny v nových předpisech o výhodách členství.
M. Kothera navrhuje vyškrtnutí Housingu P. Kopfovi - má ho odpuštěný už několik semestrů za sebou, ale nevyužil ho. Ostatní v tom problém nevidí.
Opravujeme Michala Trněného - měl prohozené jméno a příjmení
Stolní tenis: bylo řešeno v předchozím bodě, nový vedoucí se podle K. Škodové snaží a odpustek si zaslouží. Jiří Marek (“jen” aktivní člen projektu) odpustek zatím nedostane, vedoucí ho měl obhájit, ale na dnešní schůzi nedorazil. Pokud ho obhájí K. škodové, tak ho budeme řešit příště
//nedá se tu dýchat, otevíráme okno
J. Huspek zaslal do konference poslední verzi dokumentu s odpustky.
//začínáme omdlévat, otevíráme dveře do průvanu

(19:??)
::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni clenskych prispevku pro LS 2017 tak, jak bylo zaslano 8.2. 2017 do konference vedeni.

::Číslo: 2017-0011
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


6) Informace o centrální prádelně, výstup ze schůzky se SÚZ [30min, informativní] (K. Škodová)
K. škodová informuje, že se dnes setkala s panem Šrutem, který řeší centrální prádelnu SUZ. V plánu je umístění na B4 do “oblasti bastlírny” s 8 pračkami.
//začíná tu být zíma
V prádelně by měli být “vrátní” ve třísměnném provozu.
//zavíráme dveře
Kláře (i všem ostatním) vadí, že v místnosti je v plánu jen prádelna a žádné “odpočívadlo”. Podle Kláry by studenti chůzí po SH strávili zbytečně moc času.
Podle pí Dvořákové centrální prádelnu schválil J. Huspek na ZZSVS. Ve skutečnosti V. Suk řekl, že bychom o tom mohli uvažovat, ale chceme víc informací (J. Huspek na dané schůzí ZZSVS vůbec nebyl).
V zápise ze ZZSVS se mluví o statistice využití praček, který ale podle p. Šruta neexistuje. Podle statistiky se prý určoval počet nově nakoupených praček na jednotlivé koleje a také se zjistilo, že “cizinci perou víc”, proto je nejvíc nových praček na Masarykovu kolej.
K. škodová informuje, že SUZu představila svůj návrh s kavárnou. Podle Nikol není třeba bar, stačí automaty na svačinu. Druhá Klářina varianta nemá kavárnu, ale počítá alespoň s kamerami pro dohled praček.
Představenstvo se shoduje, že u centrální prádelny bude muset být online rezervační systém (SUZ o tom údajně zatím vůbec neuvažoval), na kavárně netrváme (ale bylo by to hezké)
P. Šrut chce mít pračky v čistším prostředí, aby nebyly poškozovány vlhkostí.
J. Huspek informuje, že ho dnes oslovila pí Kozlová a chce s ním prádelnu řešit. Kuba a Klára se domluví an schůzce s pí Kozlovou.
P Šrut si okopírovat Klářiny návrhy, protože se mu prý líbily.
M. Shafer upozorňuje, že hluk z praček a sušiček se může nést přes celý blok a zejména při provozu 24/7 by to mohl být problém.
20:09 N. Jaterková odchází
J. Brož navrhuje ponechat stávající blokové pračky a požadovat od SUZu týdně kontrolu stavu praček a prádelen “odbornou osobou”. Představenstvo souhlasí.
//studenti jsou líní a nechtějí nikam chodit s prádlemX) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

M. Kothera shrnuje informace z Parlamentu SU: SUZ se v nových ubytovacích podmínkách snaží víc řešit vnášení zbraní do areálů kolejí, dále chtějí za organizování nebo účast na neohlášené společenské akci v budově koleje víc trestat a také chtějí víc řešit podnikání v prostorách kolejí (zejména prodej jídla kvůli hygieně) - pokud bude mít ubytovaní odpovídající papíry a souhlas SUZu, tak klidně podnikat může. SUZ má od pondělí nového ředitele Ing. Jiřího Boháčka.

J. Šejna informuje, že po nákupu nových os do velké posilovny se budou starší osy dávat do blokových posiloven (nejsou tak moc využívány a zatěžkávány). Do některých blokových posiloven bylo v plánu koupit letos nové osy -> bude se upravovat rozpočet a do blokových posiloven se kupovat nebudou.

J. Brož přednáší oficiální informace za Kontrolní výbor parlamentu SU: KV dostal podněty k přezkoumání činnosti včetně podnětu k pozastavení klubu. Dotazy, které chce KV zodpovědět: odvedl klub Silicon Hill všechny odvody a poplatky SU? byly odevzdány všechny výkazy? KV dostal informaci, že klub Silicon Hill je údajně už půl roku bez pořádného vedení a aktivní členové opouštějí klub.
J. Huspek žádá J. Brože o zaslání otázek KV mailem na představenstvo SH, pak na ně bude reagovat.

J. Huspek oznamuje, že po Installfestu bude zejména z osobních/rodinných důvodů rezignovat na post předsedy.
J. Brož se ptá, zda bude nějaký harmonogram. J. Huspek do neděle 12.2. zašle do konference vedení a kontrolního výboru předpokládaný harmonogram vyhlášení voleb a svého konce na pozici předsedy.

J. Rubáš se ptá na aktuální stav výběrového řízení na pračky. Podle původních informací se měly nové pračky instalovat na přelomu ledna a února.
Dále se ptá na aktualizaci podpisových vzorů pro čerpání z 4Kč fondu. J. Huspek slibuje, že připraví aktualizovaný papír a představenstvo bude informovat o dalším postupu (kdy a kde podepsat)

J. Hanuš zve všechny na 6.3. na FITparty 2017

Radim připomíná, že by si zástupci měli zrevidovat štítky v ISu. V. Suk, pošle tabulku pro chybějící štítky - do pátku, zavírat se bude o víkendu.

V. Suk vytvoří aktuální rozpočet v ISu a zašle tabulku, deo které si mají vedoucí zapisovat oprávněné čerpače rozpočtu.

K. Škodová žádá zástupce bloků, aby si na blokových nástěnkách a na Wiki aktualizovali seznamy aktivních lidí (zejména zástupce bloku a registrátory) na bloku.

M. Kotherá informuje, že na blocích an nástupy zase rozsvítí WiFi SH_registrace a do vedení zašle papír s instrukcemi pro nové členy.
Zástupci bloků žádají,a by od příště by wifi přejmenována na SH_registration.

F. Flachs se ptá, jak má vyřešit odvod teplého vzduchu z klimatizace, kterou dostali do SHerny. Doporučený postup: pokud by se někde dělala díra, tak kontaktovat nejdřív hospodářku a pak p. Musila. Existují ale různé řešení do oken - J. Erbrt, T. Gura a někteří další nabízí pomoc s hledáním řešení.

M. Šubrt se ptá, kdy budou aktualizovaná registrační formuláře. M. Kothera a M. Böhmová informují, že do září budou připraveny, ale teď má předpisová skupina k řešení ještě několik důležitých interních předpisů.
Všichni členové představenstva jsou zvaní na příští schůzku předpisové skupiny, M. Kothera ještě zašle do konference vedení pozvánku s přesným datem.

20:40 J. Huspek ukončuje schůzi

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 20. 01. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170120
MD5(20170120.txt) = df73c464d03ff7ee805a03b69bb2b55e

Příloha č. 2: Návrh na změnu velkých investic v rozpočtu pro rok 2017 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha2-navrh-na-zmenu-velkych-investic.pdf
MD5(20170208-Priloha2-navrh-na-zmenu-velkych-investic.pdf) = 9948b121797e3776ac3569ba81e28799

Příloha č. 3: Návrh na navýšení ceny masáží [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha3-Navrh-na-navysení-ceny-masazi.pdf
MD5(20170208-Priloha3-Navrh-na-navysení-ceny-masazi.pdf) = cf9f0cbc0e637019788b530c33506fbe

Příloha č. 4: Rozpočet 2017 v2.0 pro přeschválení [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha4-Rozpocet_2017_V2.0.pdf
MD5(20170208-Priloha4-Rozpocet_2017_V2.0.pdf) = 27703db8bb79b8e8566ba968d4e18c1a

Příloha č. 5: Odpusteni clenskych prispevku LS 2017 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha5-Odpustky_1_2017.pdf
MD5(20170208-Priloha5-Odpustky_1_2017.pdf) = 872f221941bb778bd315a17edcb155fb

MD5 hash tohoto zápisu je: 539cd4c20c418236d527961161d31ff0

Tato verze souboru txt/20170208.txt byla nahrána 22.03. 2017 02:12:06.