Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.04.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 4. 4. 2017
================

Přítomní:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2:
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21945)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys v.z. (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Jakub Zigmund (22864), Jakub Šejna (28044), Jakub Brož (22156), Kristýna Jeziorská (28842), Stanislav Tomášek (25710), František Flachs (25724), Tomáš Gura (16476)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 8. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 21. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení změn v rozpočtu SHOW [20 min, hlasování] (J. Zigmund, V. Pužman)
4) Nabídka spolupráce s neziskovou organizací Moudrá Sovička [15 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [10 min, hlasování] (V.Pužman)
6) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5 min, hlasování] (F. Flachs)
7) Projektový řád klubu Silicon Hill [20 min, informativní] (V. Pužman)
8) Prodloužení spolupráce s CTU CarTech [5 min, hlasování] (V. Pužman)
9) Provozní informace [5 min, informativní] (V. Pužman)
10) Kolečko zástupců bloků [20 min, informativní] ()
11) Různé--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:06)
Václav Pužman zahajuje schůzi.

---
(20:13)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

V. Pužman se ptá, jestli je někdo proti přidání bodů, které byly zaslány pozdě.
Nikdo není proti.

V. Pužman navrhuje změnu pořadí bodů programu - přesunutí přeschválení rozpočtu po úpravě rozpočtu projektu SHerna a přesunutí bodu o spolupráci s Moudrou Sovičkou.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 8. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 21. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení změn v rozpočtu SHOW [20 min, hlasování] (J. Zigmund, V. Pužman)
4) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5 min, hlasování] (F. Flachs)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [10 min, hlasování] (V.Pužman)
6) Nabídka spolupráce s neziskovou organizací Moudrá Sovička [15 min, hlasování] (V. Pužman)
7) Projektový řád klubu Silicon Hill [20 min, informativní] (V. Pužman)
8) Prodloužení spolupráce s CTU CarTech [5 min, hlasování] (V. Pužman)
9) Provozní informace [5 min, informativní] (V. Pužman)
10) Kolečko zástupců bloků [20 min, informativní] ()
11) Různé

(20:08) Přichází Nikol Jaterková.


---
(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2017-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
(20:20)
1) Schválení zápisu z 8. 3. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 8. 3. 2017.
::Číslo: 2017-0029
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno

---
(20:21)
2) Schválení zápisu z 21. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 21. 3. 2017.
::Číslo: 2017-0030
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 1
::PROTI: 8
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Neschváleno


---
(20:22)
3) Schválení změn v rozpočtu SHOW [20 min, hlasování] (J. Zigmund, V. Pužman)

J. Zigmund představuje tabulku změn v rozpočtu SHOW. Změna se týká několika konkrétních položek.

V. Kincl se ptá, proč nešly informace o nákupu surovin Captain Morgan do konference vedení.
V. Pužman odpovídá, že nechtěl tyto informace veřejně šířit.

J. Zigmund prezentuje spolupráci s firmou Captain Morgan a doporučené ceny za drinky Captain Morgan. Tato spolupráce funguje tak, že SiliconHill nakoupí suroviny a Captain Morgan dodá stánek, obsluhu a podobně. Následný zisk ze stánku Captain Morgan patří SiliconHillu.
Většina surovin se bude kupovat formou komise - co se nepropije, to se vrátí. Mimo komise se bude nakupovat jenom spotřební materiál - limetky, cukr, brčka a podobně.

Ceny v kalkulacích jsou z běžného velkoobchodu.

M. Kothera poznamenává, že tato změna nezpůsobí rozpor s ekonomickou činností schválenou parlamentem Studentské unie.

(20:36)
:USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změny v rozpočtu SHOW pro rok 2017.
::Číslo: 2017-0031
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(20:38)
4) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5 min, hlasování] (F. Flachs)

Flachy se omlouvá za projekt, za to, že představenstvo znova probírá finance SHerny.
Vysvětluje několik chyb, které se v minulém rozpočtu schválili.

Na žádost V. Kincla F. Flachs představuje změněné položky v rozpočtu.

F. Flachs vysvětluje, proč není právě teď možné používat klimatizaci, která už v SHerně je.

(20:51)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 dle návrhu zaslaného do konference vedení 2. 4. 2017.
::Číslo: 2017-0032
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
(20:52)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [10 min, hlasování] (V. Pužman)

M. Kothera říká, že v této verzi rozpočtu jsou zaneseny změny z projektů SHerna a SHOW.

(20:54)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 ve verzi 5.0 tak, jak byl zaslán do konference vedení.
::Číslo: 2017-0033
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno


---
(20:55)
6) Nabídka spolupráce s neziskovou organizací Moudrá Sovička [15 min, hlasování] (V. Pužman)

Silicon Hill oslovila organizace Moudrá Sovička, která by nám poskytla člověka, který by pomáhal v projektu Včely na Strahově. V případě, že představenstvo vyjádří souhlas, vznikne smlouva mezi Silicon Hill a Moudrou Sovičkou.

J. Brož se ptá, proč se tento člověk nemůže stát členem klubu SH.

V. Kincl se vyjádřil, že nevidí důvod, proč bychom měli na SH tahat někoho, kdo bude zachraňovat projekt, který už je témeř mrtvý.

(21:00) Přichází M. Šubrt.

Členové představenstva se vyjádřili, že neschválí spolupráci bez znalostí o budoucí smlouvě.

(21:04)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje uzavření spolupráce s neziskovou organizací Moudrá Sovička.
::Číslo: 2017-0034
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 3
::PROTI: 4
::ZDRŽEL(A) SE: 7
::Neschváleno

---
(21:05)
7) Projektový řád klubu Silicon Hill [20 min, informativní] (V. Pužman)

V. Kincl je nespokojen s formátem šablony k výroční zprávě. M. Böhmová odpovídá, že šablony budou na wiki ve více formátech.

M. Kothera zve všechny na schůzku Předpisové skupinky 11. 4.


---
(21:09)
8) Prodloužení spolupráce s CTU CarTech. [5 min, hlasování] (V. Pužman)

Stanislav Tomášek představuje spolupráci mezi Silicon Hill a eForce FEE, která spočívá v housingování jejich serveru v housingu na SH, vzájemné propagaci a dalších drobných činnostech (svařováni pro SH, půjčovaní pípy pro eForce FEE...).

(21:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje prodloužení spolupráce s týmem eForce FEE Prague Formula na dobu neurčitou.

::Číslo: 2017-0035
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
(21:16)
9) Provozní informace [5 min, informativní] (V. Pužman)

- komunikace se SÚZ nad rámec bloku, jde výhradně přes předsedu, místopředsedu a kolejní manažerku.
- často se stává, že položky z financí jsou zakoupené ještě před schválením.
- pužmi vyzývá ke konzultaci nákupu s provozním technikem, vedoucím serverů a sítě.
- na wiki je připravená stránka o nutnosti doplnění osobních údajů, také se bude posílat e-mail.
- změnily se otevírací hodiny kanceláře - viz wiki.
- byly určeny odvody Silicon Hillu do SU.
- kolejní manažerka řeší přístup na střechy bloků.
- Retroherna by chtěla prostory na Silicon Hill.
- V. Pužman upozorňuje na chybějící podpisové vzory D. Molina a V. Kincla


---
(21:24)
10) Kolečko zástupců bloků [20 min, informativní] ()

B2
- minulý týden teambuilding - zisk nového aktivního člena
- v studovně nové repráky

B3
- řešil cedulky na vypínačích s PR, PR chce předělávat cedulky globálně
- mají nového admina
- chtějí koupit repráky

B4
- půlka Španělů má podmínečné vyloučení
- blok sehnal nové gauče
- řeší VIP kuchyňku

B5
- děkuje M. Kotherovi za pomoc při vyklizení serverovny
- chystají rekonstrukci studovny a stěhování projektu Výtvarný kroužek na B5

B6
- rekonstrukce SHerny B6 in progress
- 5. 4. chodbovica B6
- nové klíče do kolárny

B7
- řeší nové klíče

B8
- ptá se na situaci s pračkami

B9
- dostali novou místnost pro mechadílnu, která se stěhuje z baslírny
- opravili grily
- budou stěhovat - našli lacinou dodávku (T. Gura navrhuje domluvit se s P. Buchtele)

B10
- právě se neděje nic

B11
- na 11 je krásně

---
(20:40)
11) Různé


Kolejní manažerka se vrací k tématu pračky:
- SÚZ tlačí na společnou prádelnu kvůli poškozování praček

J. Brož poukazuje na to, že SÚZ neinvestuje do praček témeř nic. Před 2 lety SÚZ zvyšoval cenu praní z 20 korun na 30 korun - argumentovali tím, že do dvou let budou na SH obnoveny všechny pračky.

M. Kothera upozorňuje, že SÚZ má v pračky v standardní výbavě bloků.
T. Gura upozorňuje na to, že správce pračky nemá být člověk, který má opravovat pračky nebo čistit filtry. Správce praček má jenom dohlížet na činnost údržbářů a uklízeček.

Nikol má černé spodní prádlo (všecko!).

F. Flachs má 4 body k SHerně:
- SHerna pracuje na novém webu, systému propojeném s rezervací a čtečkou
- na SH je možné udělat přednášku o VR
- chystáme se navázat spolupráce s MS a SONY - od představenstva a centrály chtějí poradit, jak tuhle spolupráci podchytit právně
- F. Flachs by chtěl být přítomen u obhlídky zájmových místností


M. Sklenár otevírá diskusi na téma "ekologické stromy", které bylo zasláno do vedení.
Členové představenstva se shodují na tom, že tenhle projekt není realizovatelný ve strahovských podmínkách.

V. Novák upozorňuje, že SÚZ se zavázal revitalizovat plochy na Strahově.

M. Šidlovský se ptá, jestli se plánuje venkovní AP. M. Kothera odpovídá, že ano. Až budou přístupy na střechu namontují se pokusná AP.

Nikol Jaterková zve členy představenstva na svojí oslavu narozenin 22. 4. do GC.


(22:04) V. Pužman ukončuje schůzi.--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 08. 03. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170308
MD5(20170308.txt) = 171a7e37fcddc96fb6e8ecf82e4368c8

Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 21. 03. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170404-Priloha2-20170321.txt
MD5(20170404-Priloha2-20170321.txt) = 6e7b70dfe5dedf500aa02ae9195f1267

Příloha č. 3: Aktualizovaný rozpočet SHOW [xlsx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170404-Priloha3-Rozpocet_SHOW.xlsx
MD5(20170404-Priloha3-Rozpocet_SHOW.xlsx) = f2a254e64c46e016dc204be74cf54de6

Příloha č. 4: Rozpočet SHOW - Captain-Morgan [xlsx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170404-Priloha4-Captain-Morgan.xlsx
MD5(20170404-Priloha4-Captain-Morgan.xlsx) = 97e67c2b7e3bb6cad45ac670d6d6678b

Příloha č. 5: Rozpočet 2017 v5.0 pro přeschválení [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170404-Priloha5-Rozpocet_2017_V5.0.pdf
MD5(20170404-Priloha5-Rozpocet_2017_V5.0.pdf) = c469cd97d7aff1fbeb4e3142455707ec

MD5 hash tohoto zápisu je: a0bf0e6ced8cb1e05f343b330bcbd37f

Tato verze souboru txt/20170404.txt byla nahrána 03.05. 2017 23:04:03.