Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.05.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 2.5.2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman (24687)
Místopředseda: Jakub Rubáš (27118)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Petr Mikšíček v.z. (27625)
Blok 3:
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7:
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:

Hosté:
Otto Hollmann (26671), Michal Kluka (26745), Jakub Šejna (28044), Kristýna Jeziorská (28842), Michal Jurásek (21877), Jan Erbrt (18183)


Zapisovatel: Otto Hollmann, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Program
-----
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 21. 3. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 4. 4. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení interního předpisu: Řád projektů klubu Silicon Hill [15 min, hlasování] (V. Pužman, M. Kothera)
4) Informace z předpisové skupinky [15 min, informativní] (V. Pužman)
5) Refresh rozpočtu 6/2017 [10 min, informativní] (V. Pužman)
6) Různé
--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:08)
Předseda klubu Václav Pužman zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 12

---
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman navrhuje přidání bodů 3 a 5, nikdo není proti.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 21. 3. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 4. 4. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Předchozí elektronické hlasování z 18. 4. 2017
4) Schválení interního předpisu: Řád projektů klubu Silicon Hill [15 min, hlasování] (V. Pužman, M. Kothera)
5) Udělení statutu VIP Ondřeji Caletkovi (9342)
6) Informace z předpisové skupinky [15 min, informativní] (V. Pužman)
7) Refresh rozpočtu 6/2017 [10 min, informativní] (V. Pužman)
8) Různé

(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0037
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
1) Schválení zápisu z 21. 3. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman Doplňuje MD5 součet pro rozpočet SHerny.

(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 21. 3. 2017.
::Číslo: 2017-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno

---
2) Schválení zápisu z 4. 4. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman upozorňuje na nesprávně uvedené usnesení - spolupráce s eForce a vzpomíná se jak bylo minulou schůzi formulováno.

(20:31)
:: Odchází Vojtěch Suk
:: Osob s hlasovacím právem: 11

(20:33)
:: Přichází Vojtěch Suk
:: Osob s hlasovacím právem: 12

(20:34)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 4. 4. 2017.
::Číslo: 2017-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno

---
3) Předchozí elektronické hlasování z 18. 4. 2017

V. Pužman informuje o elektronickém hlasování o ekonomické činnosti SHOW, kvůli schválení parlamentem SU. Hlasování bylo ukončeno 18. 4. 2017 v 18:00. Výsledky hlasování:
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou
činnost SHOW tak, jak byla zaslána do konference Vedení 17. 4. 2017.
::Číslo: 2017-0036
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::NEUZÚČASTNIL(A) SE: 1
::Schváleno

---
4) Schválení interního předpisu: Řád projektů klubu Silicon Hill [15 min, hlasování] (V. Pužman, M. Kothera)

P. Mikšíček se ptá, proč jsou na konci 3 prázdné stránky.
V. Suk odpovídá, že se schvaluje znění, tedy 3 prázdné stránky nevadí.
M. Šidlovský se ptá, zda se vyjádřili vedoucí projektů. Ano, vyjádřili.
M. Böhmová informuje o hlasování, pro schválení jsou potřeba 2/3 osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
V. Pužman říká, že se v tomto bodu bude schvalovat i pokračování jíž existujících projektů.

(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje interní předpis Řád projektů klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Vedení 30. 4. 2017.
::Číslo: 2017-0040
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

Řeší se k čemu je projekt "Digitální příjem družicovýchsnímků".
M. Šidlovský se ptá na SH League a Alpaca.

(20:49)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje pokračování projektů:
3D tisk,
AVC,
Fotbálek SH,
Fotoateliér,
Fotokomora,
Hudebny SH,
MacGyver,
Digitální příjem družicových snímků,
Modelland,
SH liga ve stolním tenise,
SHerna,
SHOW,
Taneční na Strahově,
Včely na Strahově,
Výtvarný kroužek.
::Číslo: 2017-0041
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
5) Udělení statutu VIP Ondřeji Caletkovi (9342).

V. Pužman představuje O. Caletku. O. Caletka se stará o televizi, účastní se IF a SUT. Představuje přínos pro klub. Do zítra (3. 5. 2017) má statut zasloužilého člena a požádal V. Pužmana o "vyřešení" situace. V. Pužman předpokládá, že bude pomáhat klubu i nadále a navrhuje udělení VIP.
V. Suk také navrhuje udělení statutu VIP.
R. Knížek se ptá, co O. Caletka dělal dřív.
M. Kothera odpovídá, že kromě jiného prosazoval/pomáhal s IPv6.

(20:49)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje statut VIP člena Ondřeji Caletkovi (9342).
::Číslo: 2017-0042
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
6) Informace z předpisové skupinky [15 min, informativní] (V. Pužman)

V. Pužman informuje o nově vznikajících předpisech a provozních řádech a žádá ostatní o zapojení do činnosti předpisové skupinky. Příští schůze předpisové skupinky bude zítra od 20:00 v zasedací místnosti bloku 7.
V. Pužman říká, že předpisy byly zrušeny ke dni 1. 1. 2017, a proto je nutné schválit nové.
M. Kothera připomíná, že parlament SU schvaluje ekonomické činnosti, a pokud si je nenecháme přeschválit, nebudeme moci provozovat ekonomické činnosti.

---
(21:03)
7) Refresh rozpočtu 6/2017 [10 min, informativní] (V. Pužman)

V. Pužman chce stihnout změny v rozpočtu před prázdninami, aby nevyužité prostředky mohly být použity - například na Léto s klubem.

---
(21:04)
8) Různé

Kolečko zástupců bloků:
B2:
nic
B3:
zástupce prý "neexistuje"
B4:
SHerna - proběhl VR fest, zúčastnilo se cca 150 lidí, R. Knížek děkuje AVC a PR za pomoc s organizováním akce. Chce akci opakovat jednou až dvakrát do roka.
B5:
Pokazil se vysavač na bloku, chce to řešit se SÚZ.
B6:
Také se ztrácejí vysavače (ale před půl rokem). V. Novák navrhuje 4kč fond jako jedinou variantu.
Pokračují přípravy SHerny, úpravy wiki.
Řeší se fungování kolárny a diskutují se varianty přístupu.
B8:
D. Molin informuje o tom, že se rozběhl projekt fotbálek SH a že je možnost teambuildingu.
D. Molin se ptá na pračky, na B8 kritický stav.
V. Pužman říká že bude mluvit s ředitelem, SÚZ stále chce centrální prádelnu a do té doby nechtějí pračky kupovat. Pokusí se z ředitele získat co nejvíce informací. Pokusí se přesvědčit SÚZ, že centrální prádelna nemá cenu.
B9:
nic nového
B10:
nic nového

M. Šidlovský se ptá na školení registrátorů.
M. Kothera odpovídá, že neví, nestíhá a asi teď nemá smysl školení dělat.
M. Šidlovský říká, že vznikl dokument kuchařka registrátora, pošle Michalovi/do vedení.

M. Kothera informuje o majálesu (ČVUT Zóně), bude nová schůze kvůli rámcové smlouvě, dále bude 17. 5. akce Mezi bloky v Podolí a v sobotu 20. 5. bude MayDej v Dejvicích.

V. Pužman informuje, že v květnu se bude na Strahov stěhovat Retroherna, zatím budou mít pouze sklad (ve ŠC), později i expozici.
Příští týden ve středu proběhne oslava narozenin klubu + závěrečné blokové hry.

M. Kothera děkuje blokům 4 a 5 za zapůjčení fotbálků na Majáles.

(21:29)
Václav Pužman ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------


---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 04. 04. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170321
MD5(20170321.txt) = 6db9efd98dc14b2b55b62c9808085330

Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 21. 03. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170404
MD5(20170404.txt) = a0bf0e6ced8cb1e05f343b330bcbd37f

Příloha č. 3: Řád projektů klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170502-Priloha3-Rad_projektu_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20170502-Priloha3-Rad_projektu_klubu_Silicon_Hill.pdf) = c5e5f26e3a359cc5a6da3a8aaaea4433

MD5 hash tohoto zápisu je: 34288dff8189c5a25f5cab191198ba22

Tato verze souboru txt/20170502.txt byla nahrána 15.06. 2017 09:15:03.