Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.05.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 30.5.2017
================

Přítomní:
---------
Předseda:
Místopředseda: Jakub Rubáš (27118)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21933)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: David Zollpriester (29349), Jakub Šejna (28044), Ján Chudý (30083), Jakub Jančička (27381), Tomáš Taraba (30571), Marek Pechar (29012), Otto Hollmann (26671), Michal Kluka (26745), Libor Martínek (25214)

Zapisovatel: Michal Kluka, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu z 2. 5. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení změny v rozpočtu projektu 3D tisk SH - čerpání rezervy pro zakoupení nové 3D tiskárny [5 min, hlasování] (D. Zollpriester)
3) Informativní blok sekce sport [40 min, informativní] (Jakub Šejna)
4) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:07)
Jakub Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---

(20:08)
Jakub Rubáš navrhuje zrušit bod 1) “Schválení zápisů” z technických důvodů - nemá přístupy k dokumentům a nemůže tak vyřešit ú/opravy.

Navržený program schůze:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení změny v rozpočtu projektu 3D tisk SH - čerpání rezervy pro zakoupení nové 3D tiskárny [5 min, hlasování] (D. Zollpriester)
2) Informativní blok sekce sport [40 min, informativní] (Jakub Šejna)
3) Různé (Informativní, bez hlasování)

---

(20:09)
::NÁVRH USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0042
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---

(20:10)
1) Schválení změny v rozpočtu projektu 3D tisk SH - čerpání rezervy pro zakoupení nové 3D tiskárny [5 min, hlasování] (D. Zollpriester)

David Zollpriester (Prezentace):

Představuje návrh na čerpání z rezervy, který by chtěl využít pro novou tiskárnu. Důvodem koupě nové tiskárny je nízká kvalita staré.
Od firmy Ultimaker máme nabídku na tiskárnu v ceně cca 70 000 Kč- za 20 000 Kč (+ levnější filamenty, podpora).

Venca Novák se ptá, jestli cílem projektu není spíše bastlit. David Zollpriester odpovídá, že v tomto případě, je lepší spolehnout se na kvalitu.
Nikol podporuje Zoldu, že budou moct pracovat na staré 3D tiskárně, aniž by omezili provoz.

David Zollpriester nechce investovat tisíce do nových dílů.

Venca Novák se ptá, co se bude dělat se starou tiskárnou.
David Zollpriester odpovídá, rozměrově je nová menší, proto se stále bude tisknout na staré.

Radim Knížek se ptá, jaká je vize 3D tisku.
David Zollpriester odpovídá, že ukázat a přiblížit technologii tisku studentům, tisk plastových materiálů, atd.

Kotherák se ptá, jestli je v tom DPH?
David Zollpriester odpovídá ano.

---

(20:27)
::NÁVRH USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání rezervy pro projekt 3D tisk SH ve výši 20 000 Kč na nákup 3D tiskárny.
::Číslo: 2017-0043
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---

(20:27)

2) Informativní blok sekce sport [40 min, informativní] (Jakub Šejna)

i)Jednání o blokových posilkách (dále na celý sport).
Bod rozšíření prostor fitcentra
Ukazuje rozmístění Fitka:
-kardio zóna, prostor na aerobní cvičení
-upozorňuje na bezpečné vzdálenosti od jednotlivých strojů (např. b. pás = 2m za b. pásem (proto nové místnosti ve Fitku)
Finanční náročnost:
-prakticky nulová (finance na opravu/úpravu nových místností by byly použity z rozpočtu fitcentra, kapitola Provoz)
Koncepce blokových posiloven:
-za stávajícího stavu nevyhovující, stávající vybavení neprošlo revizemi, které klub SH nechal zpracovat (staré zařízení, hlavně dřevěné vybavení -> žebřiny, atd.)
-navrhuje možnost chodit na další bloky do lokálních posilek
-dřevěné žebřiny za kovové
-navrhuje nové čalounění lavic, podlaha, zrcadla
-popisuje standardní blokovou posilovnu (4, 7, atd.)Radim se ptá, jestli se SÚZu chce dávat finance do posiloven?
Kuba odpovídá, že jinak se budou muset zavřít.
Finanční náročnost tohoto problému je především na SÚZ (jejich majetek).

ii) IDEA (workoutové hřiště na Strahově):
-nutno vypracovat projekt
-jednání teprve budou probíhat (jestli je to reálné), během pár dní
---

(20:55)

::Vojtěch Suk (18614) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

---

(20:56)

Dotaz přístupu -> normální čtečky (jaké máme dnes)

---

(20:57)

::Vojtěch Suk (18614) přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

---

(20:57)

Maruška se ptá, jestli by to bylo pod sportovním členstvím.
Kuba odpovídá, že ano.

---

(20:59)
prezentace
zvýšení sportovního členství

iii) Analýza cen za sportovní členství (průzkum hlavně u lidí z fitcentra Silicon Gym), sami navrhují, že by dali větší obnos.

Spory o ideální částku pro fitcentrum Silicon Gym1000–1200 Kč.
Nyní maximální kapacita fitcentra Silicon Gym(Kuba si dokáže si představit i méně lidí).

S prezentací pomáhá Libor Martínek (autor analýzy).

Deterministický model:
-popis deterministického modelu
-ideální částka vyšla na 1 100 Kč
- -1/4 členů

Stochastický model:
-rozhodující (+náhoda) -> popis stochastického modelu
-ideálně vyšlo znovu 1 100 Kč

Shrnutí: členství za 1 100 Kč

Jakub Rubáš se ptá, kde Libor vzal „hlavní myšlenku” deterministického modelu - dvojnásobek ceny = 1/2 zákazníků
Libor odpovídá, že je to jeho odhad.
Jakub Rubáš se ptá, který z modelů, byl vytvořen jako první.
Libor odpovídá, že pořadí bylo deterministický, a pak stochastický model.

---

(21:13)

::Vladimír Kincl (25225) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


Dotaz, zvýšení ceny (jestli opravdu klesne návštěvnost na 50 %) -> spíše je to otázka lidí (50 % kteří by tam chodili jen párkrát a pak nic) vs. 50 % pravidelných účastníků

Molin se ptá, jaká je průměrná návštěvnost na jednoho člena.
Kuba odpovídá, že to nezkoumali (možnost ankety na začátku semestrů), případně by byla směrodatná anketa na konci semestru.

---

(21:17)

Martin Sklenár se ptá, jak by chtěli informovat lidi?
Kuba navrhuje spolupráci s PR (web: porovnání před a po).

Marko Šidlovský se ptá, jestli se jedná o navýšení od nadcházejícího semestru?
Kuba odpovídá ano (zjištění bilance, kvůli dalších investicím) a mluví o čerpání peněz ze sportovního členství.
Michal Kothera upozorňuje, že jsme jeden klub a máme jeden rozpočet (dále apeluje na to, že spadáme všichni do jednoho studentského uskupení). Říká, že kdyby to tak bylo, tak by jeho sekce byla ukřivděná.
Nikol připomíná, že AVC je také s námi v klubu.
Michal Kothera odpovídá, že ano, je s námi v klubu, ale mají ekonomickou činnost.
Michal Kothera znovu upozorňuje, že použití termínu dotovat není vhodné.
Kuba souhlasí.
Martin Sklenár oponuje Kotherákovi, že důležitější je, že to lidi baví.
Maruška říká, že síť baví všechny.

Michal Kothera připomíná, že investice takového rozměru nebudou potřebné každý rok. A shoduje se s Kubou, že nelze dělat 2 velké investice za sebou a pak neinvestovat.

Radim Knížek říká, že mu příjde, že je představenstvo většinově pro zvýšení ceny a záleží tedy o kolik.
Kuba Šejna odpovídá, že mu přijde rozumná částka 1 100 Kč, jak prezentovali v analýze.
Jakub Rubáš připomíná, že je bod informativní a můžeme se pohádat ještě jednou.

Michal Kothera říká, že je potřeba se do příště rozmyslet, protože 22. 6. je zasedání parlamentu SU, který by měl schválit navýšení.
Maruška: Je parlament připraven to schválit?
Michal Kothera : Ano, pokud se dnes na něčem domluvíme, dáme jim to vědět.

---

(21:30)
::David Molin (26663) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

---

(21:35)

Jakub Rubáš se ptá, kdo je pro zvýšení ceny.
Většina pro.
Michal Kothera prosazuje 1000 Kč.
Následuje rozprava o jednotlivých částkách (1000, 1100, 1200 Kč).
Jakub Rubáš navrhuje, aby každý hlasoval maximálně pro jednu z možností -> Nerozhodně mezi 1100 a 1200 Kč.

---

(21:39)

iv) Spolupráce s botyobleceni.cz

Dohodnuté výhody:
-trvalá sleva 15 % na SH (10–20 % na ČVUT studenty)
-kód pro studenty (na slevu).

---

(21:42)

J. Šejna představuje nové odhazové kotouče na videu (výhoda, bez vibračních otřesů).

---

(21:44)

v) Informace o havarii ve fitcentru Silicon Gym

starétrubky praskly -> návrh na vytvoření spádu (pomocí gumového prahu do dveří do šaten), viz projekt podlaha.

---

(21:54)

::Martin Šubrt (21933) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

---

(21:58)
4) Různé (Informativní, bez hlasování)

Ján Chudý informuje o nových štítcích na bloky.
Michal Kothera sděluje. že stará UPS je již na Masaryčce, řeší novou WiFi.
Dále pak info z SU. Byl schválen předpis o kontrolní komisi (hledají se kandidáti). Zároveň se projednává předpis o shromáždění klubů.
Jakub Rubáš popisuje detaily.

---
(22:10)

Michal Kothera informuje o odpozastaveníklubu Galibi.
---
(22:11)

Kolečko zástupců bloků:
B2: "Rybářská párty".
B3: x
B4: rekonstrukce kuchyňky
B5: výměna zámků
B6: zabanovaní malují SHernu, kolárna a její půjčování
B7: výměna klíčů, Wi-Fi pro hospodářky?
B8: x
B9: výměna zámků a zve na akci 2. 6. 2017
B10: nic nového
B11: x
---
(22:26)
Jakub Rubáš ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: e2bf28339ce2f73382b21ff2e3e9f836

Tato verze souboru txt/20170530.txt byla nahrána 15.06. 2017 09:15:03.