Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.06.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.6.2017
================

Přítomni:
---------


Předseda: Václav Pužman (24687)
Místopředseda: Jakub Rubáš (27118)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3:
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Tibor Tribus v.z. (30358)
Blok 7: Jakub Šejna v.z. (28044)
Blok 8:
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:

Hosté:
Jakub Jančička (27381), Michal Jurásek (21877), Karel Landa (7760), Tomáš Taraba (30571), Jakub Zedník (26071)

Zapisovatel: Jakub Jančička, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 2. 5. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 30. 5. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení navýšení sportovního členství [20 min, hlasování] (J. Šejna, V. Pužman)
4) Schválení čerpání z rezervy - Sedací souprava do SG [20 min, hlasování] (J. Šejna)
5) Přeschválení rozpočtu na rok 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Informace ze ZZS VS [20 min, informativní] (V. Pužman)
7) Léto s klubem 2017 [10 min, informativní] (J. Rubáš, V. Pužman)
8) Spolupráce s Moudrá sovička, z.s. [20 min, informativní] (K. Landa, V. Pužman)
X) Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:09)
Předseda klubu Václav Pužman zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 12
---

---
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman navrhuje přesunout bod 8 na 3. místo bod 3 na 5. místo a bod 5 na 4. místo.
Nikdo není proti.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 2. 5. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 30. 5. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Spolupráce s Moudrá sovička, z.s. [20 min, informativní] (K. Landa, V. Pužman)
4) Přeschválení rozpočtu na rok 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Schválení navýšení sportovního členství [20 min, hlasování] (J. Šejna, V. Pužman)
6) Schválení čerpání z rezervy - Sedací souprava do SG [20 min, hlasování] (J. Šejna)
7) Informace ze ZZS VS [20 min, informativní] (V. Pužman)
8) Léto s klubem 2017 [10 min, informativní] (J. Rubáš, V. Pužman)

X) Různé (Informativní, bez hlasování)

(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0044
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
1) Schválení zápisu z 2. 5. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman zapracoval připomínky a přidal přílohy.

(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 2. 5. 2017.
::Číslo: 2017-0045
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
2) Schválení zápisu z 30. 5. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)

(20:20)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 30. 5. 2017.
::Číslo: 2017-0046
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno


---
3) Spolupráce s Moudrá sovička, z.s. [20 min, informativní] (K. Landa, V. Pužman)

K. Landa byl vyzván k představení spolupráce s Moudrou sovičkou a projektu Včely na Strahově. Moudrá sovička se obrátila na projekt Včely a chce dát svému zaměstnanci
benefit, že bude v rámci pracovní doby pomáhat se včelami. Aby to šlo udělat oficiální, musí být uzavřena smlouva. Know-how je ve smlouvě kvůli dalšímu projektu v rámci Včel – IoT.
J. Šejnovi a N. Jaterkové se nelíbí, že to neřeší studenti, ale externí firma. Myslí si, že projekt včely je problémový. K. Landa se ptá, proč je projekt problémový.
Podle J. Šejny není nikdo, kdo by se o projekt staral. Staral by se o něj jen tento pán, což ztrácí smysl studentského projektu. Pokládá otázku, co se s projektem stane, až K. Landa skončí.
K. Landa odpovídá, že se snaží shánět členy a starat se o projekt (např. získání peněz z jiných zdrojů, spolupráce ze ČZU, …). J. Šejnovi vadí, že pán nemá vztah k SH. Ostatního pobízí, ať tedy pomůže K. Landovi členy hledat. K. Landa říká, že pán přinese nové know-how do projektu. J. Šejnovi není jasné, jestli bude Moudrá Sovička něco do projektu kupovat. K. Landa odpovídá, že ne, ale otázku nákupu pro jistotu smlouva stejně řeší. V. Pužman se ptá na počet členů. Aktuálně má projekt 3 členy a nikdo není za poslední rok nový.
Nikdo další nemá další dotazy.
Smlouva se pro jistotu zkonzultuje s právníkem.
Výslovně proti spolupráci je J. Šejna.

---
4) Přeschválení rozpočtu na rok 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)

M. Sklenár se ptá, proč je v rozpočtu zrušena HRuSHka. V. Pužman odpovídá, že peníze zůstaly alokovány pro nějakou akci podobného typu.
Další otázka padla na rozpočet sportovní sekce. J.Šejna vysvětluje, že se pouze peníze přesouvají mezi blokovými posilovnami a fitcentrem.
Provozní náklady a odvody SU byly sjednoceny kvůli přehlednosti.

(20:36)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 ve verzi 6.0 tak, jak byl zaslán do konference vedeni 11. 6. 2017.
::Číslo: 2017-0047
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
5) Schválení navýšení sportovního členství [20 min, hlasování] (J. Šejna, V. Pužman)

J. Šejna si není pořád jistý, jestli sportovní členství za 1000 Kč nebo 1200 Kč. Buď podle J. Šejny bude představenstvo stát za studenty, nebo za ekonomikou fitcentra.
M. Böhmová pokládá otázku, jestli při zvýšení pouze na 1000 Kč se uvolní fitcentrum. J. Šejna říká, že spíše ne.
M. Sklenár se ptá M. Kothery, jestli to řešil se SU. M. Kothera informoval Parlament o plánované změně. Zároveň s prezidentem předběžně domluvil zasedání shromáždění klubů..
J. Rubáš se ptá, co se stalo s tím navýšením na 1100 Kč. J. Šejna říká, že změnil svůj názor po konzultaci s bývalými vedoucími ze sportovní sekce, kteří ho přesvědčovali, aby zvýšení nebylo tak velké.
V. Suk chce slyšet od J. Šejny jeho názor. J. Šejna chce zvýšení na 1000 Kč.

Informativně se hlasuje, kdo by byl pro navýšení na 1200 Kč – 4 lidé. Zbytek je spíše pro 1000 Kč.

(20:45)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr navýšit od 1. 7. 2017 sportovní členství na 1000 Kč.
::Číslo: 2017-0048
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---
6) Schválení čerpání z rezervy - Sedací souprava do SG [20 min, hlasování] (J. Šejna)
J. Šejna chce nakoupit nové sedací soupravy do fitcentra SIlicon Gym.
Částka je vyšší kvůli tomu, že koupená souprava musí být kvalitní, odolná proti soli a potu, aby vydržela.
J.Šejna specifikuje, že se koupí gauč, konferenční stolek, 2 stoly, 6–8 židlí.

V.Pužman připomíná, že se schválením sníží provozní rezerva pod 300 000 Kč, ale nevidí v tom problém.
V.Pužman říká, že neví, jestli mohou hlasovat všichni, nebo jestli je to změna nad rozpočtem a nemohou hlasovat lide v zastoupení. Nakonec bylo rozhodnuto, že lidé v zastoupení
hlasovat nemohou.

(20:56)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání finančních prostředků z provozní rezervy na nákup nábytku do fitcentra SG v maximální výši 40 000 Kč.
::Číslo: 2017-0049
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
7) Informace ze ZZS VS [20 min, informativní] (V. Pužman)
V. Pužman informuje, ze proběhla schůze zástupců klubu a SÚZu.
Nové pračky budou nainstalovány do začátku akademického roku 2017/18, budou koupeny i sušičky.
Bude vypsáno výběrové řízení na nábytek a textil.
Přístupy na střechy jsou ze strany SÚZu vyřešeny.
Byl představen investiční plán SÚZu. Na Strahově se zateplí blok 11 a 12. Technická menza byla vyjmuta z rekonstrukce při budování CIIRC, takže otevření je očekáváno nejdříve v prosinci 2017.
Studentský dům bude také rekonstruován. Do investičního plánu není problém zahrnout další věci, takže SÚZ by mohl vyjít vstříc.
Někde se budou vyměňovat podlahové krytiny (lino).
Táhne se řešení rámcové smlouvy.
Úklidová firma dostala výpověď. Na úklid bude vypsána nová soutěž, SÚZ nepředpokládá vlastní zaměstnance.
Předpokládá se umístění nádob na tříděný odpad na každý blok.
SÚZ nemůže nic dělat se spoustou cizinců na některých kolejích – jakékoliv separování by bylo diskriminační.
Ve Studentském domě můžeme pomocí IP kamery sledovat obsazenost a délku fronty.

---
8) Léto s klubem 2017 [10 min, informativní] (J. Rubáš, V. Pužman)
Klub si nadefinuje seznam věcí, co by chtěl přes prázdniny vyřešit. Lidé se budou moci nahlásit na řešení jednotlivých úkolů.
Plánují se i různé akce, teambuildingy, exkurze.

---
X) Různé (Informativní, bez hlasování)
V. Pužman informuje o plánovaní výjezdka – bude o prázdninách.
J. Hanuš informuje o akci Osudové hry – 25. 6. od 13:00.
M. Kothera informuje o proběhlém bowlingu SU se SÚZem.
M. Kothera informuje o probíhajících jednáních ohledně nové rámcové smlouvy s ČVUT.


---
(21:18)
Václav Pužman ukončuje schůzi.--------------------------------------------------------------------------------
---
Příloha č. 1:
--------------------------------------------------------------------------------


---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170502
MD5(20170502.txt) = 34288dff8189c5a25f5cab191198ba22


Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170530
MD5(20170530.txt) = e2bf28339ce2f73382b21ff2e3e9f836

Příloha č. 3: Rozpočet 2017 v6[pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170613_Priloha3_Rozpocet_2017_V6.0.pdf
MD5(20170613_Priloha3_Rozpocet_2017_V6.0.pdf) = 483bb1176cd6d2b083968496385c24e3

MD5 hash tohoto zápisu je: 9670700d2875247384c03a15ad6e822e

Tato verze souboru txt/20170613.txt byla nahrána 14.09. 2017 00:11:03.