Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.10.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis mimořádné schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 16.10.2017
================

Přítomní:
---------
Předseda:
Místopředseda: Jakub Rubáš (27118)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2:
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21933)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9:
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Michal Kluka (26745), Veronika Huvarová (KK), Alena Harantová (26737), Ján Chudý (30083), Juraj Hrenák (30544)

Zapisovatel: Michal Kluka, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Program
-------

1) Ekonomická činnost - Halloween [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(21:23)
Jakub Rubáš zahajuje schůzi.


---

(21:24)
1) Ekonomická činnost - Halloween [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Chudý představuje návrh rozpočtu. PR by chtělo investovat více prostředků do programu (line-up a známí DJs). Na to jim ale nestačí prostředky alokované v rozpočtu, proto by chtěli na akci vybírat vstupné. To by mělo pokrýt tyto výdaje. Akce by tedy nebyla primárně určena jen pro členy SH ale i pro širokou veřejnost.


Navrhované vstupné je 20 Kč pro členy SH, 50 Kč pro studenty ČVUT a 80 Kč pro ostatní návštěvníky. Členové SH se u vstupu prokáží kolejenkou a studenti ČVUT kartou studenta nebo kartou ISIC. Akce by se odehrála v klubu Misch Masch, který má kapacitu 1000 osob. Před akcí bude probíhat masivní propagace přes FB, plakáty a stránky SH.---
(21:24) přichází M. Sklenár a R. Knížek.


::Počet osob s hlasovacím právem: 10
---

Ján Chudý pokračuje. Organizace akce bude podobná akci Vítejte na ČVUT. PR sekci pomáhá i organizátor této akce V. Bárta.

V. Kincl: Bude probíhat propagace i na jiných školách?
J. Chudý: Ano, bude přes FB. Plakáty budou vyvěšeny, ale jen v prostorách ČVUT. Dále informuje o možnosti odvozu přes TAXIfy.


---
(21:31)
J. Hanuš přichází.


::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---


V. Kincl: Bylo by možné, aby členové SH měli vstup zadarmo?
J. Chudý: Můžeme zvážit vstup pro členy SH zadarmo a pro ostatní třeba 20 Kč.. Dále informuje o cenách za alkohol: Pivo bude stát 35 Kč a další věci jsou v jednaní se sponzory, např. RedBull.


---
(21:32)
V. Novák přichází.


::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---


R. Knížek: Pokud by byla kapacita klubu naplněna, lze nějak zajistit přednostní právo pro členy SH?
J. Chudý: V řešení.

J. Hanuš: Je potřeba řešit EET?
M. Böhmová: Prý ne.
M. Kothera: Jsme pod limitem 5 %, proto EET není potřeba.

R. Knížek: Bude VIP sekce pro SH aktivní? Vířivka?
J. Rubáš: Upozorňuje, že tohle není předmětem jednání.

V. Kincl: Žádá, aby členové SH měli vstup zadarmo a všichni ostatní studenti slevu, nejenom studenti ČVUT.
J. Rubáš: Když budou členové SH platit vstupné, pak to nebude SH akce.
V. Novák:Také se mu nelíbí, aby členi SH platili vstup.
V. Kincl: Každému členovi SH lze do mailu poslat QR kód jako pozvánku.
J. Rubáš: Upozorňuje, že technické věci můžeme řešit později.
V. Kincl, V. Novák: Navrhují, že SH členi by měli vstup zadarmo a ostatní by platili, např. 50 Kč..
N. Jaterková: Navrhuje, že SH členi tedy budou mít vstup zadarmo, 50 Kč budou platit studenti a 80 Kč ostatní návštěvníci.

(21:40)

Probíhá diskuse o počtu lidí a o tom, jestli je možné na vstupném vybrat potřebný obnos
R. Knížek: Navrhuje případný rozdíl vybrat z rezerv SH.
M. Böhmová: Nemělo by se brát z rezerv.


R. Knížek: Bude welcome drink?
J. Chudý: V řešení.

(21:43)

J. Rubáš: Chceme opravdu vybírat peníze? Existují i jiné alternativy.
M. Kothera: Připomíná, proč je schůze právě dnes. Ekonomickou činnost musí schválit ještě Parlament SU. Ten zasedá již ve čtvrtek a další je až za měsíc. Musíme tedy bod poslat do zítřka do 19:00, aby to mohl vůbec projednávat.


M. Böhmová: Chceme tak velkou akci i pro veřejnost?
J. Rubáš: Pokud se nepovede, není to dobrá vizitka.
M. Sklenár: Špatná reklama, je taky reklama.

(21:50)

V. Huvarová: Pro koho by tedy ta akce měla být – pro členy SH nebo pro širokou veřejnost?
V. Kincl: Měla by být hlavně pro členy SH.

(21:52)

Probíhá diskuse o minulých Halloween party.

(21:55)

D. Molin: Kapacita 1000 lidí (v Holešovicích). Odhaduje, že ze Strahova dorazí max. 300 lidí. Musíme tedy nějak naplnit kapacitu klubu.
M. Böhmová: Řeší se nějak?

J. Hrenák: Dobrá show je o penězích, tedy taková show, aby tam lidi přišli. Money makes money. Potřebujeme jen vykrýt náklady.
M. Böhmová: To by měl řešit rozpočet, který se řeší rok dopředu.


---
(21:57)
D. Molin odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

---


R. Knížek: Je pro velkou akci, kde se bude vybírat vstupné.
M. Kothera: je tu někdo, kdo by změnil názor při další diskusi? (Spíše ne.)

---
(21:59)
D. Molin přichází.


::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---

V. Huvarová: Když to neprojde Parlamentem, je nějaká druhá verze řešení rozpočtu?
J. Chudý: Momentálně ne.


---
(22:01)
Odchází M. Sklenár.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

M. Sklenár přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---

V. Kincl: Jak se to bude platit, když to neprojde?
J. Chudý: Ptá se, jestli by to zaplatil SH.
V. Kincl: Tedy není žádný plán B?
V. Huvarová: Neexistuje tedy varianta s rozpočtem 25 000 Kč? Máte jenom variantu na 40 000 Kč?
J. Chudý: Ne, nemáme žádnou jinou alternativu. Jediná možnost by byla zrušit DJ Wiche.

V. Kincl: Co v rozpočtu znamená 4000 Kč za fotostánek?
J. Chudý: Částky v rozpočtu jsou jen orientační. Zatím je vše v řešení.

Diskuse sporu o sponzory.
J. Chudý: Zatím máme TAXIfy, RedBull, Jägermeister (v řešení).

Diskuse o tom, jestli návrh projde Parlamentem SU. Když ne, bude nutné zvolit alternativní řešení (zrušit DJ Wiche) nebo zaplatit z rozpočtu SH.

(22:07)

J. Rubáš: Pokud Parlament SU návrh neschválí, neznamená to konec akce. Klub Misch Masch je velmi vstřícný ve vyjednávání.
J. Chudý: Upozorňuje na další problémy. DJ chce peníze předem, peníze z rozpočtu SH se vyplácí až po akci.

Diskuse o ekonomické činnosti a záložním plánu bez DJ Wiche.
---
(22:10)
Odchází M. Kothera.
::Osob s hlasovacím právem: 11
(22:11)
Přichází M. Kothera.
::Osob s hlasovacím právem: 12
---

V. Kincl: Líbí se mu záložní plán (bez DJ Wiche).
D. Molin: Navrhuje vstupné: členové SH zadarmo, studenti za 50 Kč a ostatní za 80 Kč.
J. Chudý: Šlo by to, ale je to risk. Velká část návštěvníku bude ze Strahova. Proto navrhuje: 20 Kč pro členy SH, 50 Kč pro studenty a 80 Kč pro ostatní návštěvníky.

Informativní hlasování o tom, kdo by byl pro vybírání vstupného.
Osob 12, pro: 6, proti: 3, zdrželi se: 3
Dále se tedy bude jednat o výši vstupného.

22:16

Diskuse o malém zájmu SH členů v případě 20 (SH).
N. Jaterková: Odhaduje, že by bylo potřeba alespoň 400 návštěvníků, kteří nebudou ze Strahova.

R. Knížek: Bývá v tom klubu ve středu plno?
J. Chudý: Udělalo by to ze středy pátek (výdělečně).

J. Hanuš: Byl bych pro to, aby to letos bylo menší, ale příští rok už s tím počítat v rozpočtu (např. ekonomická činnost).
R. Knížek: HR by teď mohlo ve svém rozpočtu přerozdělit prostředky.
M. Böhmová: Vadí jí, že se to řeší na poslední chvíli a je to nepřipravené.
V. Kincl: Podotýká, že to je to organizačně nevyrovnané a nepřipravené.
---
(22:22)
Odchází M. Kothera.
::Osob s hlasovacím právem: 11
---

Diskuse o důležitosti mít headlinera (DJ Wich), důvod proč hlasovat o ekonomické činnosti.
---
(22:23)
Přichází M. Kothera.
::Osob s hlasovacím právem: 12
---

J. Rubáš: Upozorňuje na Hanyho nápad udělat takto velkou akci až příští rok.
R. Knížek: Je pro podporu PR a jejich zájmu o párty.
V. Kincl: Proč se to řeší tak najednou (DJ Wich)?
J. Hrenák: Upozorňuje, že DJ Wich nabídl lepší cenu. (Dobrá nabídka a podmínky.)

Diskutuje se o vybavení DJs.

J. Rubáš: Chce vyvolat hlasování.
R. Knížek: ptá se jestli je rozhodující 0 nebo 20 (pro SH členy).
Zaznívá ano.

---

(22:32)
::NÁVRH USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost Halloween SH pro výběr vstupného, a to v částkách pro členy SH 20 Kč, pro studenty 50 Kč a ostatní 80 Kč včetně DPH.
::Číslo: 2017-0059
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 5
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

---

J. Rubáš: Nyní to můžeme poslat do Parlamentu SU.

---

(22:33)
Jakub Rubáš ukončuje schůzi.

---


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: ec40e0fa7efca4588daa6d0fc5c868ab

Tato verze souboru txt/20171016.txt byla nahrána 31.10. 2017 15:01:04.