Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.10.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 30.10.2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3:
Blok 4: František Flachs v.z. (25724)
Blok 5:
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Jiří Petrovský v.z. (20788)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Otto Hollmann (26671)
Jakub Šejna (28044)
Jan Erbrt (18183)
Richard Burkoň (29205)
Alena Harantová (26737)
Jakub Jančička (27381)
Pavel Boček (20005)
Iveta Terezie Pelikánová (22012)
Kristýna Jeziorská (28842)


Zapisovatel: Otto Hollmann, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 13. 9. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 16. 10. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Interní předpis o členství [5 min, hlasování] (J. Rubáš, V. Pužman)
4) Rozpočtový řád [5 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš, M. Kothera)
5) Projekt SNT18 [15 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Prodej nepotřebného majetku [15 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
7) Záměr SHOW 2018 [15 min, hlasování] (R. Burkoň, A. Harantová, J. Hanuš)
8) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:09)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

---
(20:10)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman navrhuje přesun bodu 7 (Záměr SHOW) za 2. bod. Všichni souhlasí.

(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0060
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

(20:11)
1) Schválení zápisu z 13. 9. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

Řeší ze incident na B6
Ing. Bohacek odpovedel, ze tento clovek jiz nebude na zadne koleji ubytovan a ze byla prijata opatreni, ktera zamezi opakovanemu ubytovani problemovych osob.
J. Erbrt doplnuje, že byl vytvořen blacklist ubytovaných.

(20:12) Přichází V. Kincl
::Osob s hlasovacím právem: 13

(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 13. 9. 2017.
::Číslo: 2017-0061
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.

(20:18)
2) Schválení zápisu z 16. 10. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)

M. Böhmová provedla "počeštění" dokumentu
Přidávají se poznámky, které zazněly, ale nebyly zapsány. Dále se upravuje formulace ceny za DJ Wiche a číslo usnesení.
Nikdo z přítomných není proti.
Probíhá úprava čísel usnesení.

(20:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 16. 10. 2017.
::Číslo: 2017-0062
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.

(20:27)
7) Záměr SHOW 2018 [15 min, hlasování] (R. Burkoň, A. Harantová, J. Hanuš)

Záměr byl poslán do konference, případně je zde tištěná verze.
R. Burkoň stručně představuje záměr.
J. Hanuš čekal delší představení záměru a ujímá se podrobnějšího představení záměru.
//Rozšíření o svařák, medovinu a čaj (poučeni z minulých let)
M. Šidlovský: O kolik je to víc oproti předchozímu roku?
> o 50 000 - headliner + další položky
M.Šidlovský upozorňuje, že chybí položka úklid.
> bude hrazeno z fondu studentských projektů
M. Böhmová: co budete čerpat ze zdrojů mimo SH
> FSP a Praha6: stage, elektro stage, johny service, úklid, propagace
J. Rubáš se ptá představenstva: Chceme tu akci udělat větší, nebo je to výjimečné a příští rok se to vrátí do původního rozměru?
J. Hanuš: Vždycky to bude studentský festival od studentů pro studenty. Když to bude větší, mohly by se prosadit i menší kapely.
Velikost záleží jestli i další rok se podaří investice od Prahy 6.
Víc návštěvníků => víc piva => víc peněz pro SH. Ale o to nám nejde.
N. Jaterková: Nechceme slibovat, že to příští rok tak velké nebude, když se to letos povede.
J. Hanuš se ptá na shánění sponzorů.
V. Kincl: Líbí se mu, že je to nekomerční.
V. Pužman: Není cílem to zaplácat reklamou
N. Jaterková: Nějaká aktivita (workshop/stánek) by se jí líbila, ale cílená reklama ne.

(20:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Silicon Hill Open Wednesday 2018 (SHOW 2018).
::Číslo: 2017-0063
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

(20:43)
3) Interní předpis o členství [5 min, hlasování] (J. Rubáš, V. Pužman)

V. Pužman se ptá, zda jsou dotazy.
V. Kincl: Má pár věcí, co ho napadly až dneska.
V. Pužman odpovídá, že už jednou se to na představenstvu řešilo a připomínky byly zapracovány.
V. Kincl:
článek 3, bod 3: členství: Chápe myšlenku, ale mělo by tam být napsáno, že cenu schvaluje představenstvo.
> je ve stanovách SU
článek 5, bod 4b - od kdy? od schválení?
> V. Pužman pošle opravenou verzi.

(20:51)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje interní předpis Členství v klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Vedení 30. 10. 2017.
::Číslo: 2017-0064
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

(20:52)
4) Rozpočtový řád [5 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš, M. Kothera)

V. Pužman se ptá na dotazy.
V. Kincl: článek 2 bod 4: "které nazýváme sekce" -> "nazvané sekce"
V. Suk poukazuje na to, že nemáme druhý účet a že by měl být založený ještě před schválením.
V. Pužman: Posuneme účinnost na 1. 1. 2018
F. Flachs: článek 5 bod 4/c: U ceny by mělo být uvedeno, že se jedná o cenu s DPH.

(21:00) J. Rubáš odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12

Některé subjekty nemají IČO.
V. Pužman upravuje "IČO" na "fakturační údaje".

(21:02) J. Rubáš přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13

F. Flachs ptá se, zda je možné inventarizovat i položky s pořizovací cenou pod 500 Kč.
>Není to nutné, ale je to možné.

(21:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje interní předpis Rozpočtový řád klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Vedení 30. 10. 2017.
::Číslo: 2017-0065
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

(21:08)
5) Projekt SNT18 [15 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman prezentuje projekt SNT tak jak je v zaslaném dokumentu.
Vedoucím projektu by byl V. Pužman
Organizátoři: M. Sklenár, J. Uhlík, M. Kothera
Částka vychází na cca 200 000 Kč (odhad na základě nákladů pořadatelského klubu v Německu)
Spolupráce s fondem projektů ČVUT a FSP
M. Kothera říká, že asi nevyjde FSP, protože akce nemá dostatečně velkou a různorodou cílovou skupinu.

F. Flachs pokládá dotazy Radima Knížka:
Budou na to organizátoři mít čas a bude pokračovat v dalších letech?
> je to jednorázový projekt.
> vypsaní jsou hlavní lidé, které budou úkolovat ostatní lidi.
Proč si to nemůžou účastnící financovat sami?
> My jsme taky nic neplatili.
Chybí klady, zápory, atd. v záměru projektu.
> V květnu byl schválen projektový řád, který toto nevyžaduje.

F. Flachs: Souhlasí ostatní členové klubu s tímto záměrem, když (projekt?) VR nebyl schválen?
J. Rubáš: Je pro jiné publikum na rozdíl od VR. Je to spíše pro aktivní lidi, aby si předali znalosti.
V. Pužman vidí velký přínos v tom ukázat, jak to tu vypadá, a určitě nebude omezen přístup našich lidí.

M.Šidlovský: Bude SNT18 patriť medzi ostatné projekty SH?
V.Pužman: Ano
M.Šidlovský: Byla o projekte informovaná dopredu projektová manažerka a súhlasí s tým?
V.Pužman: Ano

(21:20) V. Kincl odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12

(21:21) V. Kincl přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13

(21:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Studentennetztreffen Prag 2018 (SNT18).
::Číslo: 2017-0066
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

(21:22)
6) Prodej nepotřebného majetku [15 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)

M. Kothera mluví o množství nepotřebného majetku. Nefunkční se průběžně (nárazově) odváží.
Je zde velké množství switchů. Jejich cena na eBay je 1000 Kč/ks, ale je nereálné je za tuto cenu prodat všechny.
Uvažuje se proto o prodeji (aktivním) členům za symbolickou cenu 200 Kč/ks a zbytek by se odprodal ven.
V. Kincl se ptá, zda nám něco zůstane na lab.
> ano
M. Šidlovský: Kam přijdou peníze z prodeje?
> do rozpočtu
V. Suk: Je to otázka na úrovni SU, kdy je možné vyřadit nepotřebný majetek. V tomto případě zde switche leží několik let, tj. problém to není. Rozhodně se ale nejedná o precedens k rozprodeji klubového majetku.
V. Kincl navrhuje tabulku věcí a komu bude za kolik odprodáno, kterou schválí představenstvo. Navíc navrhuje maximální množství / cenu odkoupených věcí na jednoho člena.
M. Šidlovský se ptá na štítek "člen likvidační komise".
> V. Pužman: Byla tu v případě velkého vyřazování majetku ze skladu. Ale komise už zanikla.
M. Kothera: Tento problém řeší více součástí, řeší se na úrovni SU.
F. Flachs: Darování switche pro blok (4) pro LAN párty?
> M. Kothera: Switche tady jsou, není problém zapůjčit.

V. Pužman připomíná e-mail od studentky FITu, která by měla zájem o staré disky (kvůli bakalářské práci). Tyto disky pro nás nemají žádnou hodnotu, tj. není problém zapůjčit / darovat.

M. Kothera dělal průzkum mezi aktivními členy. Chceme prodávat i řadovým členům?
V. Novák by dal informaci na wiki.
V. Pužman: Bude s tím více papírování, když se to bude prodávat více lidem.
V. Suk: Dát na wiki a poslat info do konference klub@sh.cvut.cz.
V. Pužman: Nejprve nabídneme aktivním, poté řadovým a zbytek prodáme za zbytkovou cenu.
M. Kothera se ptá, jestli je 200 Kč/ks v pořádku.
> ano

Hlasovat není o čem, vyřeší se příští schůzi (viz návrh V. Kincla).

(21:39)
8) Různé (Informativní, bez hlasování)

V. Pužman: dneska proběhla schůze ZZSVS? - udělá výtah a pošle do konfrence
* B11, B12 - výběrové řízení na zateplení
přihlásil se pouze překupník zakázek, bude vypsáno znovu
* termín otevření technické menzy se posunul na 1. 3.
* prádelny: všude v pořádku, vyčištěny odpady.
Dotaz na výměnu zbylých praček. Je to možné, ale ze strany SÚZu je tendence co nejdéle využít staré pračky
V. Kincl se ptá, zda je možné zjistit statistiky kolik SÚZ vybral na půjčování praček?
* Dobíhají výběrová řízení na nábytek a textil do technické menzy.
* Výběrové řízení na vrátné - požadavek na angličtinu.
* Běží výběrové řízení na úklidovou firmu.
* Školící centrum - podařilo se identifikovat problém se sociálním zařízením - prasklé potrubí mimo budovu, bude se řešit.
* Od 1. 11. nebude účtován manipulační poplatek za platbu kolejného kartou.
* Jednání o stěhování CS (pod vrátnici B8) - je to reálné.
* SÚZ byl informován o revizi posiloven prováděnou SH, nevadí jim to.
* 4Kč fond - inventura probíhá o měsíc dříve. Není možné pořizovat majetek v době inventarizace. Na služby to nemá vliv.
(F. Flachs) ptá se na agregování nákupů. Zašle info do konference až bude něco kupovat.
* V. Pužman byl tázán na zájem o sušičky - ANO je zájem.
F. Flachs se ptá, zda bude dodělán elektrozámek k sušičce.
M. Kothera doplňuje, že na B8 také není a vrátní pak o tom nemají přehled. Aktuální pokyn od hospodářky je “nepůjčovat místnost, kde je pračka a sušička bez zámku.
M. Šidlovský - šňůry v sušárnách jsou rozbité => nahlásit závady.
* termín dalších schůzí představenstva:
15. 11.
6. 12.
10. 1.
možná ještě 14.12. nebo 20.12.
dále se domluvíme (doodle)?
* Proběhly akce: Akce prvák, infoschůzky, Meet and Code
* Nadcházející akce: Halloween, afterparty pro nováčky ve školícím
* Začínají se řešit rozpočty, v 2. polovině listopadu bude ukončeno schvalování položek (výjimky po domluvě).
* DOD na fakultách - možnost se přidat a prezentovat SU na svojí fakultě.
* Čekají nás volby - řeší se volební komise - máme 2 osoby, 3 chybí => aktivně shánějte.
M. Kothera připomíná, že kontrolní komise SU také shání člena.
* Chybí předpisy - síťový předpis, PKS a související dokumenty
F. Flachs: Místnosti pod kamerovým dohledem musí být označeny.
V. Novák má štítky.
* Začíná organizace zimního výjezdka.
* V. Kincl se ptá na přijímání neplnoletých členů. Je to možné, ale nesmí vykonávat volenou funkci.
* Přehled nedoručitelných mailů. do 15. 11. musí zástupci bloků vyřešit.
nečekat až účty zablokujeme, nutno aktivně řešit.
* budou se generovat štítky, deadline je do 10.11.

* Kolečko zástupců bloků:
F. Flachs: DOD v SHerně, všichni jsme zváni.

M. Šidlovský: Provozní řád kolárny - následující půl rok nebude, předpisová skupinka má důležitější věci na práci.
záloha na sudy na AP
V. Pužman: Ve většině věcí není vyřešena záloha za sudy. Z loňska chybí několik sudů. Některé položky se podařilo uzavřít.
Dokud nebude uzavřen nepořádek v sudech z minulých let, nebudou se vyplácet zálohy za sudy. Po vyřešení budou opět zálohy.
Dále vysvětluje rozdíl mezí AP, kde za ně ručí on a osobně to zkontroloval, a infoschůzkami, kde za ně také ručí předseda, ale nemá nad nimi kontrolu.
N. Jaterkové se nelíbí, že na akci, kde je předseda, to jde z klubového.
V. Suk odpovídá, že za něj tam byl také nepořádek a spousta lidí s tím strávila hodně času.
V. Pužman: Je potřeba vypracovat lepší systém, ale až bude současná situace v pořádku.

V HR na podporu aktivních je 60 000, bude to uvolněno dalšímu využití (na blokový TB)?
V. Pužman: Ne, HR je pro všechny aktivní, bloky mají vlastní fond. Ale není problém udělat TB pro aktivní, stačí přijít. Může se domluvit více zástupců bloků.

V. Kincl se ptá, zda bude v rozpočtu kapitola HR.
V. Pužman: Peníze tam budou, ale není zatím jasné v jaké kapitole.
V. Suk říká, že existence položky nemá vliv na to, zda existuje příslušný manager.
SH ples
V. Pužman: Nebrání se tomu, ale preferuje jako projekt
N. Jaterková: Proč to nelze vzít z podpory aktivních?
V. Pužman: Je to na rychlo, nikdo s tím nepočítal. Pokud chceme, bude lepší to řešit jako projekt.
Halloween: detaily o vstupném - řeší klub (music club, nikoliv SH)
N. Jaterková: Co se stane když klub nevybere dost peněz? Nic, problém klubu.
Toilet info: objevily se euroobaly, ale jsou prázdné.
Odpovědná osoba se na to vykašlala, proběhlo pouze rozvěšení euroobalů.

N. Jaterková: funfact - WiFi zdarma pro návštěvy - zamítá se.
návrh mít eduroam alespoň ve studovnách - je v menze a na B1
F. Flachs: Kdyby byl eduroam a byl by omezený, mohla by být možnost platit si síťové členství pro rychlý internet.
M. Kothera: možností je mnoho - CESNET má podmínky pro eduroam
N. Jaterková sama zamítá svůj návrh.

V. Kincl: Dotaz na WiFi "SH_regisitrace" B11 by chtěl mít pořád
> m:Kothera - není problém.

D. Molin - kouření na zadním schodišti - Jedna nejmenová členka po několika varováních dostala BAN na síťové členství a tvrdí, že je to proti stanovám. Jak to řešit správně?
J. Rubáš: Co to řešit přes ban na základní členství?
> Dnes schváleno - IP o členství.
M. Kothera:
1) vynadat
2) BAN na základní členství
3) podmínečné vyloučení
Nezneužívat BANů, nechceme suplovat funkci SUZu.

J. Rubáš: info o výjezdku SU
* proběhlo výjezdní zasedání SU - J. Rubáš, V. Novák, J. Šejna, I.T. Pelikánová, J. Hanuš (za FIT++), M. Kothera (za CEN SU)
* řešila se spousta věcí, mimo jiné likvidace majetku
* malý zájem o účast (z SH), v řádném termínu pouze jeden, představenstvo se o to moc nezajímá

V. Kincl: chce řešit lidi kteří mají role ale nemají práva
odhadem na 15 - 20 minut - zamítá se

M. Kothera: následující akce
13. 12. vánoční večírek SU
pozastaven klub Buben
nový externí klub Engineers Prague
hokejová bitva - lístky v prodeji
nový rektor
oslavy ČVUT k 17. listopadu - věnce před HK, koncert v betlémské kapli, celkem 100 míst pro SU.

I.T. Pelikánová: Dotaz k rozpočtu - má smysl do další schůze zapracovat změny a přesuny mezi položkami
J. Šejna: Pokud by se přeschvaloval rozpočet, taky by toho využil.
představenstvo je spíše pro

F. Flachs: Rezervační systém na wiki je nevyhovující, plánuje nasazení nového. Kdo by měl zájem/připomínky/vylepšení, může napsat.
V. Suk klade důraz na dostatečné zabezpečení čtečkového systému.


(22:52)
V. Pužman ukončuje schůzi

--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 13. 9. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170913
MD5( 20170913.txt ) = aee0cd3d7ceb901f4883d5d7839d6b8e

Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 16. 10. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20171016
MD5 (20171016.txt) = ec40e0fa7efca4588daa6d0fc5c868ab

Příloha č. 3: Záměr projektu Silicon Hill Open Wednesday (SHOW) 2018 [docx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171030-Priloha3-SHOW_2018_zamer.docx
MD5 (20171030-Priloha3-SHOW_2018_zamer.docx) = 4945a4226e3f51554aa86e608e6e5830

Příloha č. 4: Rozpočet SHOW 2018 [xls]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171030-Priloha4-SHOW_2018_rozpocet.xls
MD5 (20171030-Priloha4-SHOW_2018_rozpocet.xls) = de0d9166b0b0b9f7fb01d18684c26d13

Příloha č. 5: Členství v klubu Silicon Hill (IP) [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171030-Priloha5-Clenstvi_v_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5 (20171030-Priloha5-Clenstvi_v_klubu_Silicon_Hill.pdf) = 74bda1ad08ae509546a264010b2554ef

Příloha č. 6: Rozpočtový řád klubu Silicon Hill (IP) [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171030-Priloha6-Rozpoctovy_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5 (20171030-Priloha6-Rozpoctovy_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf) = 6597a063f4b68bad9f3449f3195b06b5

Příloha č. 7: Záměr projektu Studentennetztreffen Prag 2018 (SNT18) [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171030-Priloha7-SNT18.pdf
MD5 (20171030-Priloha7-SNT18.pdf) = 240a6ee973f4653206d502dca46f57de


MD5 hash tohoto zápisu je: 0b35910c648476aeb2dad9afc4949c9e

Tato verze souboru txt/20171030.txt byla nahrána 22.12. 2017 23:19:03.