Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.11.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 15.11.2017
================


Přítomni:
---------
Předseda:
Místopředseda: Jakub Rubáš


CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Jakub Huspek v.z. (25830)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)


Blok 2:
Blok 3: Róbert Selvek v.z. (30062)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Otto Hollmann v.z. (26671)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)
Hosté:
Jakub Brož (22156), Tomáš Hlavoň (30118), František Flachs (25724), Peter Kolárovec (30516), Štěpán Sklenář (31469), David Navrátil (31253),
Jakub Šejna (28044), Jan Michal (27258), Vít Pekárek (27408), David Prudek (29861), Michal Jurásek (21877), Tomáš Bilák (27701), Tomáš Patro (30068),
Jiří Nýč (32674), Jakub Jančička (27381)
Zapisovatel: Jakub Jančička, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Odvolání člena Volební komise SH [2 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Jmenování nových členů Volební komise SH [10 min, hlasovani] (J. Rubáš)
4) Schválení ekonomických činností SH [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
5) Schválení členských příspěvků SH [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
6) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
7) Rozpočet 2018 [10 min, informativní] (V. Pužman)
8) Různé (Informativní, bez hlasování)
--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:10)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---


(20:10)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
J. Rubáš navrhuje přesunout bod 1 (Schválení zápisu z 30. 10. 2017) na jindy - nemá přístup k editaci zápisu, nemohl tedy zapracovat připomínky.


(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze s výjimkou bodu 1, který byl vyškrtnut.
::Číslo: 2017-0067
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:13) N. Jaterková přichází
::Osob s hlasovacím právem: 12


(20:13) R. Knížek přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13


2) Odvolání člena Volební komise SH [2 min, hlasovaní] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje o stavu Volební komise SH. Tomáš Hlavoň pokračuje i příští rok, ostatním skončil mandát. Jan Kůs se rozhodl, že již nechce být nadále členem Volební komise SH. Nejjednodušším řešením je jeho odvolání představenstvem.


(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odvolává Jana Kůse (25556) z pozice člena Volební komise SH.
::Číslo: 2017-0068
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.


---


3) Jmenování nových členů Volební komise SH [10 min, hlasováni] (J. Rubáš)
J. Rubáš představuje navrhované členy Volební komise SH - jsou jimi Iveta Terezie Pelikánová (22012), Tomáš Patro (30068), Jan Klička (32245), Ondřej Kvapil (32261), Jiří Nýč (32674) a Adam Beckert (33013). Představenstvo se chce členů zeptat na pár otázek.
V. Kincl se ptá, jestli ví, na jaké pozice se budou vyhlašovat volby.
Adam Beckert říká, že se volí asi na 5-6 bloků. Další odpovídají správně - volí se na liché bloky a lichá CKZ.
M. Šidlovský prosí, aby si dali nový členové komise číslo a fotku do ISu. Podle J.Rubáše a M. Böhmové není nutné, aby museli mít členové Volební komise číslo v ISu.
V. Kincl se ptá Jiřího Nýče, jak dlouho budou mít zvolení zástupci mandát. Dostává správnou odpověď, že na dva roky.
V. Kincl chce, aby zvedli ruku ti, co četli stanovy a volební řád. Kromě I. T. Pelikánové zvedají ruku všichni.


(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje I. T. Pelikánovou (22012), T. Patra (30068), J. Kličku (32245), O. Kvapila (32261), J. Nýče (32674) a A. Beckerta (33013) na pozici člena Volební komise SH.
::Číslo: 2017-0069
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---


4) Schválení ekonomických činností SH [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
M. Kothera oznamuje, že od 1. ledna 2018 pozbývají platnosti všechny interní předpisy, nařízení a usnesení SU schválené či vydané před nabytím platnosti nových stanov SU. Je proto nutné opětovné schválení ekonomických činností SH. Ptá se, zda není v představeném dokumentu nějaká chyba. Opravuje se pár gramatických chyb.
M. Kothera se ptá, zda nechceme dát možnost používat solárium bez platného sportovního členství. J. Šejna odpovídá, že bez sportovního členství se lidi do fitcentra a tedy k soláriu nedostanou - musel by je tam někdo pouštět. Musel by se měnit i mincovník.
J. Huspek se ptá, zda u SHOW může být uvedeno v sloupečku Cena "Dle typu občerstvení". M. Kotera odpovídá, že před pěti lety to prošlo a neměl by s tím být problém.
I. T. Pelikánová se ptá, zda by nemohl být u AVC uveden nejen pronájem techniky, ale i obsluha techniky. Probíhá diskuze, zda to není právní problém, protože
lidé z klubu nejsou placení a nemají s klubem smlouvu. M. Böhmová říká, že by se na to asi musel kouknout právník. Nechává se tedy aktuální formulace.


(20:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomické činnosti dle návrhu zaslaného do konference vedení 15. 11. 2017.
::Číslo: 2017-0070
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---


5) Schválení členských příspěvků SH [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
Ze stejného důvodu jako u předchozího bodu je potřeba přeschválit usnesení o členských příspěvcích klubu Silicon Hill. Diskutuje se o pár gramatických chybách a stylisticky divných větách v návrhu.
V. Kincl konstatuje, že u síťového členství je uvedena možnost používání mail serveru - ta však funguje i pro základní členství. Vypouští se tedy výčet služeb u síťového členství.
M. Böhmová chce specifikovat, kdo může žádat o sportovní členství. Po diskuzi s J. Šejnou a představenstvem se žádné dospecifikování nekoná. Ke sportovnímu členství a síťovému členství se přidává hvězdička s dovětkem, že konkrétní pravidla využívání stanovuje provozní řád či vedoucí sekce.

(20:56)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje členské příspěvky dle návrhu zaslaného do konference vedení 15. 11. 2017.
::Číslo: 2017-0071
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


6) Přeschválení rozpočtu pro rok 2017 [10 min, hlasování] (M. Kothera, V. Pužman)
M. Kothera představuje rozpočet ve verzi 7.0 - změna je v sekci Sport a u projektu AVC.
AVC chce přeschválit rozpočet, protože se spoustu věcí podařilo pořídit mnohem levněji, tudíž zbyly peníze - chce za to koupit mikrofony, bodypack pro komunikaci a náhledový monitor.
V. Kincl se ptá, proč se to neřeší v rozpočtu na příští rok, ale proč to AVC řeší teď na konci roku.
I. T. Pelikánová odpovídá, že to bere jako zhodnocení práce, kterou stálo zařízení lepších cen a ušetření peněz, a chtějí rozpočet dočerpat. Také by příští rok nemuseli dostat více peněz, aby se tam tyto položky vešly.
M. Šidlovský se ptá, proč se u některých položek cena zvýšila.
I. T. Pelikánová odpovídá, že u dvou položek byla i díky převodům eur-czk cena o něco větší než se předpokládalo. Probíhá diskuze, zda by cena tedy neměla být nižší, když cena eura klesá.
J. Brož se ptá, jestli opravdu chce představenstvo buzerovat nejlepší projekt klubu kvůli pár korunám, nebo to prostě chce schválit.
Dále se bere na paškál rozpočet Sportu. V. Kincl se ptá, proč se nákup některých položek ruší.
J. Šejna odpovídá, že se nemusí řešit nový úložný systém, proto nepotřebuje stojany na osy. Dále se počítalo s novými zrcadly - rozšíření prostor se nestihlo, proto nemá cenu zrcadla teď kupovat. Chce přesunout peníze do provozu, protože spoustu věcí ve fitcentru je potřeba obměnit (např. z hygienických důvodů).
V. Kincl se táže, zda je opravdu nutné to řešit ještě tento rok.
J. Šejna odpovídá, že to chce řešit, co nejdříve.

(21:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 ve verzi 7.0 tak, jak byl zaslán do konference vedení 13. 11. 2017.
::Číslo: 2017-0072
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


(21:16) M. Böhmová odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


7) Rozpočet 2018 [10 min, informativní] (V. Pužman)
J. Rubáš říká, že centrála má rozpracovaný rozpočet na příští rok. Informuje o změně - odpustky budou sjednoceny a zpracovávány centrálně pod rozpočtem HR. Rozpočet na odpustky bude zastropovaný, stejně jako bude limit na odpustky pro jednotlivé blokové odpustky a sekce. V blokových rozpočtech nebudou odpustky vedeny a tím pádem tam bude více peněz.


(21:18) M. Böhmová přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13


(21:19) V. Novák odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


N. Jaterková se ptá, kolik bude ta částka, na kterou budou zastropovány blokové odpustky.
J. Rubáš to nechce komentovat, protože o finálním číslu ještě nebylo rozhodnuto.
N. Jaterková se ptá, jestli, když nebude limit bloku stačit, budou moci dát navíc odpustky i do blokového rozpočtu.
J. Rubáš odpovídá, že to nepůjde - odpustky prostě a jednoduše budou centralizované a zastropované.


(21:20) V. Novák přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13


J. Šejna s návrhem nesouhlasí - přijde mu, že akorát aktivní z bloku, na které se nedostanou odpustky, budou mizet do projektů, aby je dostali - tj. bojí se odlivu aktivních z bloků. Také se bojí omezení odpustků pro sportovní sekci - má tam spoustu aktivních lidí.
M. Kothera odpovídá, že pro sekce se vlastně nic nemění, stejně teď mají v rozpočtu položku s odpustky, kterou nelze přečerpat - "prostě se odpustky přesunou do jiného hrníčku". Dále připomíná, že je to stále pracovní verze - klidně může být strop hromadný pro všechny bloky, což se nesetkává s všeobecným nadšením.
V. Kincl se ptá, kterým blokům vadí, že jim odpustky zabírají rozpočet bloku. Nedostává jasnou odpověď. Dále se ptá J. Rubáše, jako zástupce bloku 10, jestli chce ty peníze, které bude mít v rozpočtu bloku navíc místo odpustků, využít na infoschůzku.
J. Rubáš odpovídá, že opravdu není cílem, aby blok 10 měl větší infoschůzku. Myslí si, že fond by se měl reálně využívat pro věci na blok.
J. Brož se ptá na reálné zlepšení, které přinese toto řešení.
J. Rubáš odpovídá, že snížení odpouštěné částky.
J. Brož to nebere jako validní argument, protože si myslí, že se reálně nesníží.


(21:30) N. Jaterková odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


V. Kinclovi přijde, že se budou trestat aktivní lidi a aktuálně stejně o odpustcích rozhoduje představenstvo.
J. Šejna se ptá, co teda budeme novým aktivním lidem nabízet. J. Rubáš odpovídá, že přece lidi nelákáme na odpustky.

(21:33) N. Jaterková přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13


J. Šejna odpovídá, že jde spíše o symbolickou odměnu za aktivitu, která potěší a namotivuje.
J. Rubáš nesouhlasí s používáním odpustků jako motivační prvek.
J. Brožovi přijde špatné šahat blokům do kompetence rozhodování o odpustcích. Dále si myslí, že aktuální kontrola při řešení odpustků je dostatečná.
J. Rubášovi přijde, že zájem o kontrolu při schvalování odpustků klesá.
N. Jaterková řeší, že je nespravedlivé, že bloky, které mají hodně aktivních i mimo blok, tak mají méně blokových odpustků a tedy více využitelných peněz.
V. Kincl souhlasí a poznamenává, že každý blok je jiný a nedá se to řešit tabulkově.
J. Rubáš vezme výcuc z toho, co zde zaznělo, a centrála se pokusí svůj návrh rozpočtu podle toho upravit.
M. Kothera ještě navrhuje jednu variantu, kde by se odpustky pro každý blok řešili stejně jako u sekcí a projektů - tedy každý blok by mohl mít jinou výši odpustků, kterou by si musel odůvodnit.


8) Různé (Informativní, bez hlasování)
J. Rubáš informuje o schůzce s kontrolní komisí. Řešilo se nastavení kontrolních mechanismů uvnitř klubu. Silicon Hill má mechanismy nastaveny dobře.
Dále informuje o koncertu v Betlémské kapli, který proběhne 17. listopadu. Studentská unie dostala lístky zdarma, bylo by tedy dobré, kdyby se využily.
Dále zmiňuje harmonogram voleb. Volby budou vyhlášeny dneska nebo zítra. Předběžně je naplánováno, že debata s kandidáty bude 29. listopadu.
R. Knížek se ptá na Offsite. J. Rubáš odpovídá, že je to prakticky výjezdní zasedání, ale jemu a V. Pužmanovi se nelíbil název, protože se tam již pěkných pár let nezasedá. Proto se změnil název, podstata zůstává.
R. Knížek se ptá na povinný příspěvek, proč je a jestli byl díky tomu, že vyjádřil v tabulce neochotu ho zaplatit, přesunut do náhradníků.
J. Rubáš odpovídá, že tím to nění, že byl přesunut organizátory, protože v tabulce nevyplnil telefonní číslo.
N. Jaterková se ptá, jestli jsou organizátoři analfabeti a úplní kreténi, když si to neumí najít.


(21:48) M. Sklenár odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


Dále se více členům nelíbí, že byl R. Knížek přesunut mezi náhradníky pouze díky vtipnému komentáři v kolonce "kde najdeme tvé telefonní číslo".
M. Šidlovský se ptá, že když je akce primárně inzerovaná pro nováčky, tak komu byla pozvánka poslána. J. Rubáš odpovídá, že není organizátor, tak neví.
M. Šidlovský se dále ptá, jestli tedy může napsat nováčkům, které má na bloku.
J. Rubáš neví.
J. Šejna se ptá, proč mu mail o akci přišel, když není nováček a když adresátem není on, ale je tam jen D. Zollpriester. Vysvětluje se mu princip skryté kopie.


(21:53) M. Sklenár přichází
::Osob s hlasovacím právem: 13


R. Knížkovi se nelíbí, že byla vybrána VIP skupinka, která dostala pozvánku na akci jako první, až pak bylo pozváno představenstvo a centrála.


(21:55) T. Severa odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


R. Knížek se ptá, jak byl proveden výběr pozvaných. J. Rubáš nedokáže odpovědět, není organizátor.
Padla otázka, kdo je organizátorem. J. Rubáš odpovídá, že je to D. Zollpriester a K. Jeziorská.
J. Šejna se ptá, proč mu přišla 14. 11. pozvánka, že se má v případě zájmu zapsat do 12. 11.
N. Jaterková se stále ptá na výběr pozvaných.
J. Brož se táže, kde se na Offsite vezmou peníze, když ty jsou alokovány na výjezdko.
J. Rubáš odpovídá, že Offsite nebude financován z peněz na výjezdko.
N. Jaterkové se nelíbí, že se pro lidi, které si organizátoři sami vyberou, udělá výjezdko za klubové peníze.
Většina představenstva požaduje vyjádření organizátorů a předsedy do konference vedení.


N. Jaterková se pak ptá, kde jsou peníze na teambuildingy pro bloky. Zjištuje, zda se dají čerpat ty v sekci HR.
J. Rubáš odpovídá, že to není určeno na blokové akce. Pokud se však spojí vetší skupina z více bloků, ne jeden blok, tak to jde.


(22:03) V. Kincl odchází
::Osob s hlasovacím právem: 11


Strhla se kolem toho diskuze. N. Jaterková se ptá, jak se dostat k těm 60 tisícům v rozpočtu sekce HR.
J. Rubáš na to neumí odpovědět - není tu předseda.


(22:06) V. Kincl přichází
::Osob s hlasovacím právem: 12


V. Kincl se ptá , zda je nutné, pokud chce jít na ten koncert 17. listopadu, potvrdit účast. Pravděpodobně ne.


M. Šidlovský se ptá na změny v centrále (změnil se PR manažer) - přijde mu, že se velmi začíná překrývat centrála a představentstvo. Přijde mu divné, že centrála něco představí a pak o tom i hlasují.
N. Jaterková si mysli, že je to pozitivní věc, protože pak jsou v cetrále lidé, které si reálně členové klubu zvolili.
J. Rubáš odpovídá, že například M. Böhmová ke konci roku v představenstvu končí, takže se překryv zmenší.
J. Rubáš dále říká, že překryv minimálně na přechodné období bude, protože bylo při výběru nových členů centrály šaháno do schopných řad - tedy i do členů představenstva.
V. Kincl se ptá, jak by to teda M. Šidlovský řešil. M. Šidlovský neví.
J. Šejna se zastává J. Rubáše.
J. Brož konstatuje, že je to o nastavení komunikace mezi představenstvem a centrálou.
N. Jaterková by chtěla, aby více členů centrály chodilo pravidelně na představenstva.
M. Kothera říká, že posledně si zápis z centrály někdo z představentva vyžádal před dvěma lety. Dále, že ve většině klubů centrála neexistuje, ale řeší si to samo představenstvo. On sám nevidí nic špatného na tom, že člověk z centrály hlasuje o svých věcech v představenstvu.


Začíná kolečko po zástupcích bloků.
Blok 3 má nového hospodáře a bude se vyprazdňovat kufrárna.
R. Knížek informuje o proběhlém DOD SHerny a o tom, že mají na bloku štěnice. SUZ vystříkal 3 patra. Na bloku taky budou pořádat LAN párty.


(22:25) M. Kothera odchází.
::Osob s hlasovacím právem: 11


R. Knížek k dnešnímu dni rezignuje na funkci Zástupce bloku 4.
::Osob s hlasovacím právem: 10


(22:27) M. Kothera se vrátil.
::Osob s hlasovacím právem: 11


M. Šidlovský informuje o SHerně na bloku 6 a jednom pokoji se štěnicemi. Dále proběhlo školení registrátorů.
J. Šejna informuje o akci na bloku 7 - Karaoke - Kýbl párty.


(22:32) N. Jaterková odchází.
::Osob s hlasovacím právem: 10


O. Hollmann informuje o 3 nových registrátorech na bloku 8.
Podle V. Kincla nemají na bloku 11 štěnice, ale mají prvního zahraničního aktivního.


(22:36) N. Jaterková přichází.
::Osob s hlasovacím právem: 11


N. Jaterková se ptá na nafukovací halu, co má být před blokem 11. Podle informací J. Rubáše byl vypracován projekt.
J. Rubáš apeluje na O. Hollmanna, aby neodpojoval z důvodu nevyřešení záležitosti nefunčních mail dropů členů klubu maily zástupcům bloků.
O. Hollmann odpovídá, že to chtěl udělat po schválení od předsedy.
J. Rubáš apeluje, aby zástupci bloků dořešili tuto záležitost a oběhli členy, kteří nemají funkční mailovou adresu.


V. Kincl ukazuje seznam členů, kteří nemají platný štítek a mají roli. Postupně se tyto členové prochází a řeší se, jestli jsou aktivní, nebo se má role odebrat.
Dále V. Kincl prosí zástupce, aby, když odejde aktivní člen s rolí, napsali předsedovi nebo jemu, aby tomuto člověku byla odebrána role. Taky apeluje, aby aktivní členové řešili včas končící OOÚ.


F. Flachs informuje o možnosti, jak posunout SHernu dále, a to díky e-sportu. SHerna dostala možnost zúčastnit se diskuze o založení univerzitní e-sport ligy. F. Flachs byl na schůzi asi 50 zástupců univerzit, kde se tato problematika řešila.


J. Rubáš děkuje R. Knížkovi za všechno, co pro blok udělal - jednou by chtěl blok vést stejně dobře jako on.


(23:05)
J. Rubáš ukončuje schůzi


-------------
Příloha č. 1: Ekonomické činnosti[pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171115-Priloha1-Ekonomicke-cinnosti-SH_2017_V1.pdf
MD5( ekonomické činnosti SH 2017 V1.pdf ) = e1d2a4549d63a0769cfc2360243b4a57


-------------
Příloha č. 2: Členské příspěvkyi[pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171115-Priloha2-Clenske-prispevky-SH-2017-V1.pdf
MD5( ekonomické činnosti SH 2017 V1.pdf ) = 4028c32a0cab7a68a3692c4e3588f610


-------------
Příloha č. 3: Rozpočet v 7.0 [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171115-Priloha3-Rozpocet_2017_V7.0.pdf
MD5( Rozpočet_2017_V7.0.pdf ) = fa734691951993fc24274c0d41ef7942

MD5 hash tohoto zápisu je: e265ac11291872ac2a38632d0214b269

Tato verze souboru txt/20171115.txt byla nahrána 22.12. 2017 23:19:03.