Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.12.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 06.12.2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21933)
Blok 4: -
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Jakub Jančička (27381)
Radim Knížek (22531)
Veronika Jeziorská (25293)
Kristýna Jeziorská (28842)
František Flachs (25724)
Simona Strádalová (29811)
Adam Hořčica (10854)
Richard Burkoň (29205)
Alena Harantová (26737)
David Navrátil (31253)
Kristina Krupová (22101)
Jan Bednář (12364)
Petr Hodač (14621)
Roman Káčer (21928)
Filip Cizner (30785)
Michal Jurásek (21877)
Tadeáš Kmenta (26717)
Jozef Palásthy (31522)
Otto Hollmann (26671)
Jakub Huspek (25830)

Zapisovatel: Jakub Jančička, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Připojování zaměstnanců SÚZ k síti [10 min, hlasování] (M. Kothera)
4) Výjezdní zasedání a podpora aktivních členů [20 min, diskuse] (M. Kothera)
5) Spolupráce SH a Khanovy školy [5 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Schválení rozpočtu pro rok 2018 [45 min, hlasování] (V. Pužman)
X) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:09)
Václav Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

A. Harantová chce přidat bod o čerpání z rezervy pro hudebny na bicí soustavu. V. Kincl a N. Jaterková tvrdí, že je to proti jednacímu řádu, protože to nebylo oznámeno 48 hodin předem. V. Pužman to potvrzuje.

Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Připojování zaměstnanců SÚZ k síti [10 min, hlasování] (M. Kothera)
4) Výjezdní zasedání a podpora aktivních členů [20 min, diskuse] (M. Kothera)
5) Spolupráce SH a Khanovy školy [5 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Schválení rozpočtu pro rok 2018 [45 min, hlasování] (V. Pužman)
X) Různé (Informativní, bez hlasování)


(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0073
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.

---

1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

Do zápisu byly doplněny požadované informace. V zápisu však chybí přílohy, takže se bod přeskakuje.

---

2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)

Zase chybí přílohy, proto se bod přeskakuje.

(20:16) Přichází M. Šubrt
::Osob s hlasovacím právem: 14

---

3) Připojování zaměstnanců SÚZ k síti [10 min, hlasování] (M. Kothera)
M. Kothera popisuje, jak se občas objeví nějaký hospodář či hospodářka, kteří chtějí připojit k internetu. M. Kothera pokládá otázku, či si to mají lidé ze SÚZu platit, či jim to má být odpuštěno.
M. Sklenár upozorňuje, že i někteří studenti, kteří pracují pro SÚZ, takže by se to mělo omezit na hospodářky.
V. Suk se ptá, jestli nám vadí odpustit pár jednotkám nebo desítkám lidí internet. Probíhá kolem toho diskuze.
J. Rubáš upozorňuje, abychom nevytvořili precedens, protože na B1 je naše AP a spoustu lidí SÚZu, tak aby si pak internet nenárokoval každý.
V. Kincl souhlasí, že by to mělo být pro konkrétní lidi, ne pro všechny zaměstnance.
V. Kincl se ptá, zda by to nešlo zakomponovat do odpustků.
P. Hodač říká, že by to šlo omezit pro zaměstnance, co tu mají zaměstnanecké ubytování. Ostatní s tím nesouhlasí, protože to nezahrnuje hospodářky.
V. Pužman navrhuje to dělat jmenovitě, a klidně jim to odpustit na delší dobu.
J. Rubáš neví, jestli chceme v kapitole, kde řešíme odpustky členů, řešit i odpustky zaměstnanců SÚZu.
Řeší se, zda tedy vůbec chceme jim to odpouštět, či si to mají prostě zaplatit.
Výsledek je, že jim to odpouštět asi chceme, řeší se jak to technicky řešit.
M. Sklenár se bojí, aby lidi nevyhledávali osobní údaje zaměstnanců, kteří tedy budou v ISu. Ostatní moc nechápou, kde je problém, řeší to OOU.
J. Rubáš upozorňuje, že by to V. Pužman měl probrat s ředitelem SÚZu, aby zjistil, jestli mu nevadí, že budeme připojovat k WiFi zaměstnance, kteří na internetu mohou být v pracovní době. Dále ho chce ubezpečit, že nebudeme poskytovat data o síťovém toku ze zařízení zaměstnanců.
V. Kincl chce, aby jim bylo připomenuto, že musí dodržovat stejná pravidla jako kterýkoli jiný člen klubu.

---

4) Výjezdní zasedání a podpora aktivních členů [20 min, diskuse] (M. Kothera)
M. Kothera se ptá představenstva, jak chtějí řešit výjezdka. Přijde mu, že představenstvo nechce výjezdka organizovat a nějak výrazněji je řešit.
N. Jaterková si chce vyjasnit problém offsitu a dořešit to.
M. Šidlovský říká, že šlo vyjádření od D. Zollpriestera pouze k pár otázkám.
Padá otázka, jak se mělo výjezdko financovat. V. Pužman odpovídá, že se to mělo financovat příspěvkem od účastníků a z fondu předsedy. Výše čerpání měla být stejná jako na výjezdka minulé roky.
V. Pužman dále vysvětluje, jak byl udělán výběr - jelo se po sekcích a vybírali se zkušení lidé, kteří by zaučili nováčky. Řeší se proč, nebyli pozváni všichni zástupci a někteří ano. V. Pužman neumí odpovědět.
M. Kothera nechce už offsite řešit, chce řešit další výjezdka a kdo je bude organizovat.
M. Šidlovský to chce řešit, vadí mu výběr lidí a zdroj financování.
Řešení offsitu se přesouvá do bodu Různé.
M. Šidlovský myslí, že to nemá řešit představenstvo, ale někdo jiný to má zorganizovat. V. Pužman se ptá, jestli na to má ty lidi.
M. Kothera také odpovídá, že nemáme člověka, který by to chtěl řešit.
N. Jaterková odpovídá, že je to tím, že nemáme HR.
F. Flachs odpovídá, co bylo děláno, pro to, aby se lidi do HR našli. V. Pužman odpovídá, že asi nic.
Probíhá diskuze, kdy se naposledy na výjezdku zasedalo. Naposledy na výjezdku v Berouně.
N. Jaterkové vadí přístup: "tak si to teda zorganizujte sami".
P. Hodač se ptá, jestli představenstvo, teda chce výjezdka. Představenstvo chce. P. Hodač odpovídá, ať si to teda zorganizují.
J. Hanuš navrhuje myšlenku, aby se zástupci střídali v organizaci každý rok.
M. Kothera říká, že není v plánu organizovat za 6 měsíců výjezdko, protože nejsou lidi do organizačního týmu.
V. Pužman cítí, že se problém točí kolem HR a jeho neobnovení, proto říká, že když za ním někdo přijde, že chce dělat akce, tak mu tu možnost dá.
F. Flachs se V. Pužmana ptá, proč ty lidi aktivně nehledá. V. Pužman odpovídá, že na to nemá čas. N. Jaterková odpovídá, že na to má centrálu a představenstvo.
V. Suk konstatuje, že když se lidi přemlouvají k činnosti, tak to nedopadá dobře.
Probíhá diskuze ohledně nabírání lidí.
M. Kothera říká, že do celoklubových funkcí musí člověk "vyrůst". M. Kothera zdůrazňuje, že je málo aktivních lidí, takže by zástupci měli hledat aktivní lidi, kteří by měli zájem o vyšší funkce.
J. Rubáš, říká, že to už standardně dělá od začátku, snaží se doporučovat aktivní a schopné lidi.
N. Jaterková říká, že neví, o jaké lidi je zájem a jaké funkce je potřeba obsadit. Dostává rychlou odpověď: o všechny lidi je zájem.
P. Hodač říká, že každý aktivní je vlastně HR manažer, protože reprezentuje klub. Dále říká, že tady nemáme pozice - když je aktivní a schopný člověk, má se přemýšlet, kam ho zapojit.
J. Rubáš se vrací k podstatě bodu a zajímá ho, pro koho je určeno výjezdní zasedání. Myslí si, že by se o organizaci měli zajímat lidi, pro které je výjezdko určeno.
F. Flachs se ptá, co se od výjezdka očekává - jestli nějaký rozumný výstup, tak by to mělo organizovat HR. V. Pužman se ptá, kolik lidí zůstalo v HR - pouze R. Knížek. Pokládá otázku, jak mělo tedy HR organizovat akce pro celý klub, když nebylo schopno udržet samo sebe.
R. Knížek popisuje, jak HR fungovalo.

(21:16) Odchází J. Rubáš
::Osob s hlasovacím právem: 13

P. Hodač říká, že to, co fungovalo do teď, neznamená, že to musí fungovat nadále. Prostě věci padají a vytvářejí se nové.
F. Flachs by chtěl přednášku o tom, jak by se mělo jednat s lidmi a jak přistupovat k HR procesům.

(21:18) Přichází J. Rubáš
::Osob s hlasovacím právem: 14

J. Rubáš se ptá, jestli potřebujeme HR manažera.

M. Sklenár shrnuje, že tedy potřebujeme člověka, kterého to bude bavit. Znovu podotýká slova P. Hodače o tom, že HR manažer musí být v každém z nás.
V. Pužman navrhuje víkendovku, kde se tohle bude řešit.

---

5) Spolupráce SH a Khanovy školy [5 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš popisuje, co je Khanova škola - má na starosti překlad a tvorbu naučných videí. Účastnil se překladatelských maratonů a zeptal se na možnou spolupráci. Mohli bychom umět pomoci s informatickými videi.
D. Molin se ptá, jestli na to budou lidi a kdo to bude organizovat.
J. Rubáš odpovídá, že si to vezme na starost a zjistí zájem členů.
F. Flachs se ptá, jestli bude možnost natočit vlastní videa.
J. Rubáš odpovídá, že o tom se s Khanovou školou nebavil, ale předpokládá, že by ta možnost byla.
J. Hanuš se ptá, jestli jsou překladatelské maratony pro lidi zadarmo. J. Rubáš odpovídá, že ano.
V. Kincl se ptá, proč na webu Khanovy školy je velké logo firmy Bakaláři. J. Rubáš odpovídá, že mají mezi sebou nějakou spolupráci.
M. Šubrt se ptá, jestli je zájem hlavně o překladatele, nebo lidi z IT znalostmi.
J. Rubáš odpovídá, že takto konkrétně se to neřešilo.
A. Harantová se ptá, co by nás to stálo. J. Rubáš říká, že nic, jenom čas lidí, pokud bychom byli hodně hodný, tak bychom zaplatili pití.
F. Flachs se ptá, zda tam překladatel bude uveden u videa.
J. Rubáš odpovídá, že ne, protože překladatelů a korektorů je hodně.
M. Šidlovský se ptá, zda bude někde naše logo.
J. Rubáš říká, že o tom se nebavili, ale byl by rád.
Představenstvu i hostům se myšlenka spolupráce líbí.

---

(21:35) V. Pužman vyhlašuje 10 minutovou pauzu.

Během pauzy odešel V. Suk a M. Sklenár.
::Osob s hlasovacím právem: 12

(21:50) V. Pužman končí pauzu.

---

6) Schválení rozpočtu pro rok 2018 [45 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman informuje, že hodinu před schůzí zjistili, že mají v rozpočtu chybu. Protože ji opravili chvíli před schůzí, tak o rozpočtu nechce hlasovat.
V. Pužman popisuje rozpočet. Je zvýšena rezerva, hlavně kvůli školícímu centru, u kterého možná budeme jediným nájemníkem. Další velký výdaj souvisí se stěhováním centrální serverovny.
Chyba byla ve špatném odhadu zůstatku, který bude na začátku roku na účtu (o 750 000 Kč). Dále představuje odhad příjmů a odvody SU. Zvýšila se položka u mezd a snížila u telefonních služeb.
U Provozu vypichuje položku "zabezpečovačka", která přijde do školícího centra. Dále dojde k dovybavení HR místnosti a nákupu DualSIM přístrojů. U Nájemného se zvýšilo nájemné u školícího centra, protože bychom ho měli mít celé - nájemné se vynásobilo dvěma, reálný nájem by měl být nižší.
M. Kothera představuje položky u Sítě. B12 se bude rekonstruovat, zároveň s tím se předělá síťová infrastruktura. B12 by mělo přejít na buňkový systém, tudíž se musí natahat nová kabeláž.

(22:04) Přichází M. Sklenár
::Osob s hlasovacím právem: 13

V. Kincl si stěžuje, že o rekonstrukci jako zástupce B11 a B12 nevěděl.
V. Pužman říká, že u Serverů se snížila položka u kamer a u spotřebního materiálu. Velkou položku v rozpočtu tvoří stěhování CS.
M. Sklenár představuje položky u Vzdělávání. Je tam nová kapitola VR a Meet and Code. Dále jsou zde peníze pro certifikace aktivních lektorů.
V. Pužman představuje rozpočet pro Sport.
U rozpočtu HR se zvýšila částka na MikuláSHe kvůli půjčování kostýmů. Přibyla položka Konference, pro akci podobnou HruSHce. Dále jsou zde sjednoceny odpustky.
M. Böhmová představuje rozpočet pro PR.
V. Pužman představuje rozpočet Provozního technika.
Dále představuje rozpočet projektu. Nová položka je Modelland, kde se povedlo najít nového správce. Dále přibylo SNT18. Výtvarka nemá vedoucího, má tedy nulový rozpočet.
F. Flachs chce projít rozpočet SHerny - U položky Hry měli mít 20 000Kč, ne 10 000 Kč. Dále by chtěl přesunout projektor do B4 do rezervy, protože je tam pouze pro případ, když se porouchá stávající. Položku Rollup prosí snížit o mechaniku, která je v PR. Dále se vede diskuze o tabulích a o kreslení loga SHerny.
V. Pužman se ptá představenstva, jestli chtějí tedy tabuli nebo chytrou stěnu. M. Sklenár se ptá, zda nestačí folie.
D. Molin říká, že jemu se ta folie vůbec nechytla.
V. Pužman navrhuje nejdříve udělat jednu místnost jako testovací.
V. Pužman otevírá diskuzi ohledně rozpočtu.
V. Kincl se ptá na rekonstrukci HR místnosti.
V. Pužman odpovídá, že se musí domluvit s prezidentem SU, protože je to sdílená místnost. Je pravděpodobně potřeba nový nábytek, možná i nová podlaha.
N. Jaterková se ptá na úklid HR mísnosti.
V. Pužman odpovídá, že to aktuálně řeší on nebo někdo z centrály.
N. Jaterková zdůrazňuje, že ta místnost je docela nová, vše je staré tak 5 let.
V. Kincl říká, že je tam ošklivý koberec.
V. Pužman ještě komentuje úklid - firmy jsou drahé, ostatním lidem se to moc nevyplatí dělat.
M. Šidlovský se ptá, jak se došlo k částce 50 000 Kč u rekonstrukce HR místnosti.
V. Pužman odpovídá, že je to odhad.
V. Kincl se ptá, na položku Metalika a optika v rozpočtu Síť, proč je tam 200 000 Kč.
M. Kothera odpovídá, že se koupí i nové switche do nového CS, možná se bude i převařovat optika.
V. Kincl se ptá, zda se bude táhnout optika na B12.
M. Kothera to zatím neřešil, myslí si, že by metalika stačila.
J. Hanuš se ptá, kam se bude stěhovat CS.
V. Pužman odpovídá, že se jedná o místnostech pod vrátnící na B8.
J. Huspek se ptá na položku Meteostanice.
V. Pužman odpovídá, že firestone chce lepší meteostanici.
J. Huspek se ptá na blade servery, proč se kupují.
V. Pužman odpovídá, že jsme dostali chassis na blady, že se s nimi chceme naučit a 2 budou produkční.
K. Krupová se ptá, jestli pod vrátnici na B8 nezatéká.
Dostává odpověď, že s největší pravděpodobností ne.
V. Kincl se ptá co chce V. Pužman dělat s velkým množstvím serverů, co máme.
V. Pužman říká, že teď jsou pro nás zajímavé blade servery, kam se přestěhuje virtualizace.
V. Kincl se ptá na kamery.
V. Pužman odpovídá, že se kamery postupně obnovují a nové kamery chce F. Flachs.
M. Šidlovský se ptá, jak vzniklo nacenění položky Stěhování CS.
V. Pužman odpovídá, že je to již více kvalifikovaný odhad, který vznikl součtem různých položek (dvojitá podlaha, racky, zeď se sklem, ...).
A. Hořčica se ptá na support k blade serverům.
V. Pužman odpovídá, že bude support na nové blade servery. Na chassis, kterou jsme dostali, asi ne.
V. Kincl se ptá na kapitolu VR ve Vzdělávání - jestli má cenu teď kupovat HTC Vive, když mohou brzo vyjít lepší verze.
F. Flachs odpovídá, že se plánuje koupit už nová verze, co vyjde příští rok.
J. Huspek se ptá, jak VR bude fungovat.
R. Knížek odpovídá, že to bude naučný projekt - bude několik týmů, které budou pracovat na projektu a nad nimi bude stát supervizor. Dále probíhá spolupráce s asociací AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality). Dále se řeší místnosti. U počítače se nepočítá, že by byl alokován pouze u VR, ale mohl by být k užitku i např. AVC. Jsou zatím vymyšleny 2 projekty.
J. Huspek se ptá, jaké budou náklady na VR další roky.
F. Flachs odpovídá, že se plánoval rozpočet na 200 000 Kč, takže další roky určitě budou žádat další peníze.
R. Knížek zdůrazňuje, že tento projekt je opravdu míněn jako výukový.
A. Hořčica se ptá, jestli je o tento projekt zájem mezi členy.
R. Knížek odpovídá, že zájem je. Podle jeho zkušeností se lidi ptají, kde se naučit vývoj na VR.
V. Kincl se ptá, jaký bude formát toho vzdělávání.
R. Knížek odpovídá, že budou projekty a lidi se na ně budou hlásit. Oni jim budou pomáhat a poskytovat kontakty na zkušené lidi.
F. Flachs upřesňuje, že mají díky navázané spolupráci, slíbenou pomoc od zkušených lidí z CIIRCu.
Probíhá diskuze o té spolupráci a kdo má reálné zkušenosti s programováním pro VR.

(23:03) Odchází T. Severa
::Osob s hlasovacím právem: 12

J. Huspek se ptá na LPI program.
V. Pužman říká, že v ceně členství jsou materiály pro výuku, školení a také 3 certifikace.
V. Kincl se ptá na devcademies.
M. Sklenár odpovídá, že na Strahově je málo akademií pro vývojáře. Dále mluví o certifikacích pro lektory.
V. Kincl se ptá, jak se vyberou lektoři, kterým se zaplatí certifikace a pro kolik je to lidí.
M. Sklenár neví přesně, je v EDU sekci nový. Prý je to kolem 300 dolarů, ale neví pro kolik lidí to je.
V. Kincl to chce do příštího představenstva přesněji, chce vědět kolik lidí chodí na C++ akademii a co je to za certifikaci.
F. Flachs se ptá na rezervu u sportu.
V. Pužman odpovídá, že jeden stroj možná už nepůjde opravit.
V. Kincl chce upřesnit položku "speciální osa".
F. Flachs se ptá na položku Podpora aktivních, jestli to může jít na akce pro jeden blok.
V. Pužman říká, že ne, že by to mělo být zaměřeno pro všechny aktivní.
V. Kincl se ptá, proč je tato položka navýšena.
V. Pužman odpovídá, že je to sjednoceno i s výjezdkem.
V. Pužman ukazuje, že se pod rozpočtem HR nachází i odpustky. Blokové odpustky se budou odečítat od fondů zástupců jednotlivých bloků. Pokud bude potřeba, je možné rozpočet s odpustky příští rok přeschválit.
N. Jaterkové vadí, že měla pouze 48 hodin na naplánování odpustků pro blok. Dále ji vadí, že např. ona plánuje odpustky, které bude přidělovat její nástupce.
V. Pužman znovu říká, že se rozpočet dá např. v polovině roku přeschválit.
J. Rubáš uznává, že 48 hodin na naplánování výše odpustků je málo. Dále si myslí, že např. týden by na to měl stačit, protože zástupce má vědět, kdo co na bloku dělá.
N. Jaterková se ptá, jaký je benefit, že je to všechno pod jednou kapitolou.
V. Pužman odpovídá, že je to tak pro něho jednodušší, lépe se to kontroluje.
F. Flachs se ptá na odpustky SHerny, proč jim to bylo sníženo.
V. Pužman odpovídá, že se vycházelo z aktuálního počtu správců, protože běžný člen má benefit v tom, že si tam může chodit hrát.
Rozchází se názor v tom, kolik členů je aktivní v projektu SHerny.
V. Pužman opravuje částku u odpustků SHerny.
J. Huspek se ptá na částku u MacGyveru.
M. Kothera říká, že se to teoreticky dá řešit tím, že by odpustky nebyly součástí rozpočtu.
Některým členům se to líbí.
V. Pužman říká, že takto je to alespoň nějak zastropované. Také by chtěl trochu snížit odpustky a chtěl by motivovat členy jinak než odpustky.
N. Jaterková se ptá, čím tedy motivovat aktivní lidi.
V. Pužman odpovídá, že třeba PR předměty.
N. Jaterkové přijde, že v navrženém rozpočtu není moc položek pro motivaci členů.
M. Böhmová se ptá, zda bude představenstvo tak zodpovědné, že bude řešit každého člena zvlášť.
Dále padla myšlenka, zda registrátorům a adminům neodpouštět automaticky.
J. Rubášovi se to nelíbí, chce dávat odpustek za zásluhy, ne že registrátor odpoví za rok na 3 maily a dostane automaticky odpustek.
Probíhá o tom diskuze. Zmiňuje se informace, že odpustky nejsou nárokovatelné.
V. Pužman navrhuje tyto záležitosti vyřešit na již zmíněné víkendovce.
Dále probíhá diskuze ohledně rozdílů mezi sekcemi a bloky.
Zase se řeší výše odpustků.
V. Kinclovi se zdá úchylné, že už teď řešíme, kdy se bude rozpočet přeschvalovat.
J. Huspekovi říká, že už tu hodinu řešíme odpustky, které klub nic nestojí.
N. Jaterková navrhuje strop pro všechny aktivní členy a řešit každého konkrétního člověka.
M. Böhmová se ptá, zda to vůbec představenstvo chce a bude zodpovědně řešit.
Zase se mluví o odpustcích, které by se dávaly automaticky.
Hlasuje se informativně o tom, komu by vadilo, kdyby se každý člověk řešil zvlášť. Hlasování se nějak nedokončilo.
A. Harantová říká, že se to bude dlouho řešit, protože každý se bude snažit protlačit určité lidi.
V. Pužman se ptá, zda má někdo tak velký problém s navrhovaným řešením odpustků, že by hlasoval pro neschválení rozpočtu.
N. Jaterková se hlásí.
F. Flachs navrhuje klouzavé rozpočty.


(00:07) Odchází M. Sklenár
::Osob s hlasovacím právem: 11

Dále probíhá diskuze, která je prakticky stejná jako doteď.
Řeší se, zda nezavést půlroční rozpočty.
Přechází se k rozpočtu PR.
V. Kincl se ptá, zda je potřeba kupovat mrazák.
Ano, je.
F. Flachs se ptá na trička.
M Böhmová říká, že se plánují na rok 2019.

(00:15) Odchází M. Šubrt
::Osob s hlasovacím právem: 10

(00:15) Přichází M. Sklenár
::Osob s hlasovacím právem: 11

Řeší se tisk.
M. Šidlovský se ptá na Halloween.
M. Böhmová říká, že akce bude menší, ale počítá se s částkou na nájem..

(00:19) Odchází D. Molin
::Osob s hlasovacím právem: 10

Řeší se Halloween.

(00:21) Přichází D. Molin
::Osob s hlasovacím právem: 11

Řeší blokové nástěnky.
N. Jaterkové se líbí PR rozpočet.

Řeší se částka na teambuilding u Provozního technika a proč je tam 10 000 Kč na 7 aktivních lidí. Odpovědí je, že je to specifická akce, která je celý den u otevírání a zavírání grillcentra.

F. Flachs nabízí bloku 5, že se jim bude starat o pípu, pokud jim to vadí.
M. Sklenár se brání, že s tím problém nemají.

V. Pužman se ptá na další otázky k rozpočtu provozního technika.
V. Kincl má jen drobnosti k pípě.
Ale V. Pužman slibuje, že se domluví se D. Zollpriesterem.

Začínáme projekty. Jako první jde na řadu 3D tisk.
M. Šidlovský se ptá na základní funkce vedení projektu a projektového řízení. Ptá se na dotaz K. Škodové, které šly do konference vedení.
A. Harantová odpovídá, že pár změn nastalo.
M. Šidlovský chce vědět jaké změny to byly. Většinou se snižovalo odpovídá.
3D tisk přišel o velkou plachtu a zmenšily se jim odpustky.
A. Harantová říká, že se snažili dělat nejlepší práci, jakou mohli.

Jsme zpět u 3D tisku. V. Novák se ptá na výroční zprávu 3D tisku.
Zpráva ještě není. V. Novák navrhuje vynulovat rozpočet.

(00:30) J. Rubáš odchází.
::Osob s hlasovacím právem: 10

V. Novák se ptá 3D tisku, proč si nejsou schopni vyrobit další tiskárnu. Ptá se na stav velké tiskárny. Je proti nákupu další stavebnice.
V. Pužman odpovídá, že velká tiskárna má špatně elektroinstalaci a musí se to celé překopat.

Někdo se ptal, proč se tiskárna nevytiskne. J. Huspek říká, že je taková tiskárna naprd.

N. Jaterková požaduje zaslání zbývajících výročních zpráv do 7. 12. 2017 24:00. Zbytek představenstva souhlasí. A. Harantová předá požadavek příslušným projektům.

V. Novák se ptá, proč není žádný progress na wiki. Proč neupdatují vůbec nějaké stavy.
J. Huspek tento projekt brání a říká, že mají pár článku. Konkrétně dva o scanneru a Ultimakeru.

(00:33) J. Rubáš se vrací.
::Osob s hlasovacím právem: 11

Updatuji otevírací hodiny. V. Novák si stěžuje, že tento projekt nemá rozepsané filamenty.

V. Pužman se ptá na další dotazy k 3D tisku. Žádné nejsou.
Jdeme na projekt AVC.
V. Kincl má dotaz. J. Bednář mluví a vysvětluje rozpočet. Říká, že má odhadnutý příjem s ekonomickou činnosti. Takže celková suma na rozpočtu obsahuje výdaje plus příjmy.
V. Kincl se ptá jestli jde čerpat více. Ano dá, pokud něco navíc vydělají ekonomickou činností a přeschválí se rozpočet, aby mohli zase čerpat.

V. Kincl se ptá, jestli vážně točí akce v AVC jen proto, aby si vydělali na další hračky. J. Bednář odpovídá ironicky ano.

Řeší se příjmy AVC.
Řeší se Fotbálek SH. Chtějí se odkoupit stoly. Dokáží si je servisovat sami.
Odměny pro organizátory je nějaký chlast.

Řeší se fotoateliér. V. Kincl se ptá za jak dlouho se ztratí WiFi SD karta. Správce ji bude půjčovat na požádání, stejně jako objektivy.
Řeší se fotokomora. Expoziční hodiny jsou asi na B3, takže se nemusí kupovat.

Řeší se Hudebny. Měl by se přesunout teambuilding do osobních nákladů.
Řeší se piáno na B8.

U MacGyveru se řeší soustruh a stoly pod něj.

Řeší se Modelland. Diskutuje se kam zařadit jednotlivé položky. Padl dotaz, jestli něco z toho nemá výtvarka. Ne, asi nemá.

Řeší se SHerna. Některé položky se přesunou pod Provozního technika. Box na CD dostal od V. Nováka. V. Kincl se ptá, proč je tam filament do 3D tiskárny. Je to na tisk odměn pro vítěze soutěží.

N. Jaterková se ptá, proč SH netiskne na 3D tiskárně PR předměty?
Ostatní si myslí, že je to zajímavá myšlenka, ale ve velkém nákladu není dost dobře realizovatelná.

Řeší se externí zvukovka u SHerny. Dále pak mikrofon ke Guitar Hero za 2 000 Kč.
F. Flachs slibuje, že letos se doplňky (ne hry) pro Xbox 360 nakupují naposledy.

Řeší se Show. U toho se řeší výše položky na headlinera. Argument vyšší částky je to, že je to 10. ročník.

Řeší se SNT18. M. Šidlovský se ptá, kdy vznikl projekt SNT.
Řeší se, jestli to byl projekt správně schválen a jestli se to dostatečně řešilo s A. Harantovou.
N. Jaterková se ptá, jestli jmenování V. Pužmana V. Pužmanem bylo projednáno s projektovou manažerkou. Ne, nebylo. N. Jaterková se ptá, jestli to V. Pužmanovi přijde morálně v pořádku. V. Pužman říká, že ano.
M. Kothera se ptá, jestli přijde N. Jaterkové morálně v pořádku vychlastat flašku na představentvu. N. Jaterková odpovídá, že ano.
A. Harantová se ptá, jak plánuje ten projekt uzavřít. A jestli další roky se nějak budou řešit výjezdy do zahraničí. To asi bude na každém členu, aby si to sám zaplatil.
Řeší se, jak se došlo k dané částce. Probíhá nekoordinovaná diskuze.
F. Flachs se ptá, jestli proběhl nějaký dotazník mezi lidmi na SH. Na SH neproběhl.
Porovnává se SNT a VR.
J. Rubáš říká, že je to rozdílné. VR je primárně zaměřeno na naše členy, SNT ne.
F. Flachs shrnuje: Nikomu nevadí projekt, ale vadí navržený rozpočet - není dostatečně vysvětlen.

J. Rubáš se už naštval a nadává.

M. Sklenár chce tyhle věci řešit na debugovací schůzí.

(01:45) Odchází M. Sklenár
::Osob s hlasovacím právem: 9

Pořád se řeší čísla u SNT.

(01:49) Přichází M. Sklenár
::Osob s hlasovacím právem: 10

(01:53) Odchází N. Jaterková
::Osob s hlasovacím právem: 9

Řeší se, jestli vedoucí projektu může být předseda.
M. Kothera upozorňuje, jestli zakážeme předsedovi, co ho baví, tak mu zbude jenom byrokracie, a na to asi nikoho neutáhneme.

(01:56) Přichází N. Jaterková
::Osob s hlasovacím právem: 10

J. Rubáš říká, že V. Pužman nic neporušil.
M. Sklenár: "Zamyslete se!"

A. Harantová chce upravit projektový řád, tak aby se situace neopakovala.
M. Böhmová připomíná znění předpisů a upozorňuje, že to nebude tak jednoduché.

U tanečních se řeší lektor navíc. V. Kincl se ptá, jestli se projekt rozvíjí. A. Harantová říká, že to slouží k zaučení nových lektorů.

Řeší se, jestli je morálně dobře, když se platí lektoři nebo trenéři. Konsensus je asi takový, že jo, protože nesou zodpovědnost za lidi.

U včel jsou položky s poznámkou FSP. Ty pokud vyjde FSP se platit nebudou.

Výtvarka nemá vedoucího, proto je pozastavená.

U krizové rezervy se předpokládá separátní účet s lepším úročením.

---

X) Různé
Zítra je SHtromek.
Upozornit hospodářky na SH vánoční večírek

(02:18)
V. Pužman ukončuje schůzi


-------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 30. 10. 2017 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171206-Priloha1-20171030.txt
MD5( 20171206-Priloha1-20171030.txt ) = e3e9088af1b376943f53bde3eee9883c


-------------
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 15. 11. 2017 [txt] http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20171206-Priloha2-20171115.txt
MD5( 20171206-Priloha2-20171115.txt ) = 68d4084e3ab1b63fb052bc1c596bcb29


-------------
Příloha č. 3: Rozpočet 2018 V1.0 [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171206-Priloha3-Rozpocet_2018_V1.0.pdf
MD5( 20171206-Priloha3-Rozpocet_2018_V1.0.pdf ) = 25a339ed82a66280ac587f14e8ef9545


-------------
Příloha č. 4: Rozpočet 2018 - průvodní slovo [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171206-Priloha4-Rozpocet_2018_pruvodni_slovo.pdf
MD5( 20171206-Priloha4-Rozpocet_2018_pruvodni_slovo.pdf ) = 48c1196cf30bbf812ff80e0a2c187796

MD5 hash tohoto zápisu je: 19710bde4d38d522b0a573ccd6739294

Tato verze souboru txt/20171206.txt byla nahrána 24.01. 2018 12:40:02.