Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.12.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.12.2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3:
Blok 4: ---
Blok 5:
Blok 6:
Blok 7:
Blok 8: v.z. Dušan Stěhule (29153)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Otto Hollmann (26671)
Jakub Jančička (27381)
Iveta Terezie Pelikánová (22012)
Kristýna Jeziorská (28842)
Michal Jurásek (21877)
Jan Erbrt (18183)
Petr Hodač (14621)
Anna Vlasáková (27542)
Jaroslav Zdeněk (32150)


Zapisovatel: Otto Hollmann, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení zápisu z 6. 12. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
4) Vystupy z vyjezdka [10 min, informativni] (J. Rubas, M. Kothera)
5) Rozpočet 2018 [10 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

(20:09)
V. Pužman zahajuje schůzi.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman navrhuje vyřadit 3. bod, zápis není připravený.
M. Böhmová chce přidat ShitNews.
V. Kincl chce přidat bod o střetu zájmů zástupců bloků.

Navržený program
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Vystupy z vyjezdka [10 min, informativni] (J. Rubas, M. Kothera)
4) Rozpočet 2018 [10 min, hlasování] (V. Pužman)
5) ShitNews [15 min, diskuze] (M. Böhmová)
6) Střet zájmů [10 min, diskuze] (V. Kincl)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)

(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0074
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 30.10.2017.
::Číslo: 2017-0075
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.

2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš říká, že přidal přílohy.

(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 15.11.2017.
::Číslo: 2017-0076
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.

(20:17)
3) Výstupy z výjezdka [10 min, informativní] (J. Rubas, M. Kothera)
J. Rubáš říká, že proběhlo výjezdko. Byla slabá účast ze strany představenstva, ale velká účast volební komise. Někteří se ani neomluvili.
Představuje výstupy aktivity "SH trápení". Centrála se výstupům bude věnovat.
Nejdůležitější body:
předávání knowhow (projekty)
špatná kolektivní paměť - opakujeme chyby které by se nemusely opakovat.
akce pro aktivní a jejich motivace (klasika) - bylo by fajn nějaké komentované prohlídky, exkurze
lepší komunikace mezi sekcemi a projekty
nízká finanční gramotnost
chybí vize představenstva kam by klub měl směřovat (to samé u projektů)
dlouhá zasedání představenstva
malá spolupráce
chybějící předpisy
přílišné sebevědomí vůči ostatním klubů (té menší polovině SU)

Padaly tam lepší i horší řešení

J. Erbrt říká, že na tohle přišel už 3x.
V. Pužman navrhuje udělat konferenci (víkendovku), kde by se o tom diskutovalo.

(20:24)
4) Rozpočet 2018 [10 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman představuje rozpočet ve verzi 1.0 a upozorňuje, že poslal špatnou přílohu.
V. Suk říká, že to nevadí, že stejně se dřív upravoval přímo na představenstvu a pak se schválil. Takže můžeme projít rozdíly a zaslat aktuální verzi.

V. Pužman prochází rozdíly:
špatný odhad zůstatku
snížení u sítě a sportu
vzdělávání - rozdělení devcademies
odstraněny nulové položky
přejmenovaná speciální osa (axle)
odpustky - viz minulé představenstvo
M. Juráskovi chybí speciální osa. Nakonec vysvětleno, nebyla tam ani před tím.

D. Stěhule žádá o zvýšení odpustků pro sport ze 40 k na 50 k, nabrali nové trenéry.
M. Böhmová říká, že J. Šejna počítal s tím, že někteří trenéři budou končit.
V. Pužman říká, že J. Šejna takovýto požadavek na zvýšení nikdy nevznesl.
M. Kothera říká, že se do únorových odpustků vejdou do 40 k a do dalších odpustků se to může změnit.

V. Kincl se ptá na odpustky na bloky.
J. Rubáš říká, že se to minule přesunulo do bodu různé, ale tím jak se zasedání protáhlo, se na to zapomnělo.
V. Pužman říká, že tento půlrok s tím problém nebude a zbytek se vymyslí na víkendovce.
V. Kincl říká, že to trhá malé fondy.
J. Rubáš je zastáncem toho, že když musí plánovat všichni ostatní, tak můžou plánovat i zástupci.

--- diskuze o tom, jak je to nespravedlivé ---

V. Kincl se bojí toho, že se kvůli tomu bude přeschvalovat rozpočet.
V. Pužman říká, že +5k přidali na pokrytí chyby odhadu, takže by to mělo být OK,
V. Suk říká, že by bloky mohly mít klidně 100k, kdyby jejich investice měly smysl.
J. Hanuš říká, že by kvůli tomuhle bylo fajn mít půlroční rozpočty.
V. Suk upozorňuje na to, že je potřeba zjistit jestli by to nevadilo v účetnictví.

V. Suk říká, že nechce přeschvalovat každou schůzi jen proto, že se s tím pokaždé zabere spoustu času.
V. Pužman říká, že by častým přeschvalováním mohlo dojít k diametrálně odlišným částkám v jednotlivým kapitolách.
V. Suk říká, že tím navíc zaneseme do rozpočtu nejistotu.

J. Hanuš si připraví výtah ze zápisů jako podklad k chystané víkendovce.

D. Stěhule se ptá, na změnu položky (do x tisíc) manažerem příslušné sekce místo schvalováním představenstvem.
V. Pužman říká, že předseda dříve tuto pravomoc měl, ale představenstvo si to nepřálo, proto jsou tyto změny schvalovány představenstvem. V. Pužman je vlastně rád, že takovou pravomoc nemá, že už i tak se toho řeší hodně.
M. Kothera říká, že na to jsou fondy a rezervy.
V. Pužman říká, že například na takovou drobnou změnu je vhodný například fond předsedy.

V. Kincl říká, že za něj blokové odpustku stále vyřešeny nejsou.
V. Pužman odpovídá, že se tomu budeme věnovat na víkendovce.
J. Rubáš říká, že celkové s financemi pracovat neumíme. Taky vyřešíme na víkendovce.

V. Pužman říká, že řeší s prezidentem SU založení účtu. Technický problém s FIO účtem a sdílením práv na běžném a spořícím účtu zároveň.

<< V. Kincl neumí na macbooku vložit text bez formátování.

Řeší se kolik je osob s hlasovacím právem když B4 není zvolený - nadpoloviční většina z 14 nebo 15? Vyřeší se na víkendovce. V každém případě je potřeba pro schválení 8 hlasů.


(21:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Rozpočet pro rok 2018 ve verzi 1.0 tak jak byl zaslán do konference vedení 21. 12. 2017.
::Číslo: 2017-0077
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

(21:12)
5) ShitNews [15 min, diskuze] (M. Böhmová)
M. Böhmová říká, že jí chodí spousta stížností na ShitNews. Jsou tam nesmysly, uráží to třetí osoby.
V. Kinclovi vadí “SiliconHill” bez mezery.

M. Böhmová říká, že si někdo našel její číslo a volal jí pozdě v noci a brzo ráno a stěžoval si.

(21:15)
J. Hanuš odchází se podívat na záchod.
(21:17)
J. Hanuš přichází s několika výtisky ShitNews.

zbytek diskuze je mimo zápis

V. Pužman shrnuje, že je špatně mail (shitnews9@siliconhill.cz) a to, že jedná naším jménem. Bude se to řešit.

(21:28)
6) Střet zájmů [10 min, diskuze] (V. Kincl)
V. Kincl ukazuje na Wiki bloku 9, že tam někteří nabízí svoje služby (tisk, kopírování) a že si účtují i náhradu času.
J. Rubáš souhlasí s tím, že by to na stránkách nemělo být. Ale ať v tom klidně pokračují.
V. Kincl říká, že by si pak každý mohl dávat reklamu na klubovou wiki. Zástupce B2 by tam pak třeba mohl opravovat boty.
Představenstvo se shoduje na tom, že ceník tam být nemá, ale info o tom, že se dá kopírovat nevadí.
V. Kincl říká, že by tam mělo být jasně uvedené, že to nesouvisí s klubem.
V. Severa zřídí nápravu.

(21:41)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)

V. Suk oblíbené téma - pračky.
Má podezření, že pračky byly nakoupený a zapojený, ale tím to pro SÚZ skončilo. Údajně zaostává úklid a údržba.
Dává podmět, aby se proškolil nějaký z údržbářů.
M. Kothera říká, že součástí výběrového řízení bylo i zaškolení údržbářů.
J. Rubáš říká, že "proškolením" byla myšlena asi pouze ukázka zaměstnancům a zástupcům bloků jak pračky fungují.
V. Pužman říká, že bylo domluveno s ředitelem, že na každém bloku by měla být nějaká kontrola úklidu. Zástupci by si na to tedy měli najít člověka. Informuje dále, že by měl být pověřen člověk ze SÚZu kontrolou úklidu.

J. Rubáš informuje o Khanově škole. Souhlasí a chtěli by víkend v březnu. Bude se jednat o překlad videí a měli by zájem hlavně o computer science.

V. Kincl chce řešit štítky. Existuje spousta lidí, co mají štítek, ale už na daném pokoji nebydlí.
V. Kincl apeluje na zástupce bloků a vedoucí sekcí aby si to zkontrolovali.
V. Suk navrhuje jednorázové odstranění štítků u lidí které mají danou dobu neaktivní členství.

V. Pužman žádá V. Kincla, aby doplnil tabulku o platnost členství.

D. Stěhule říká, že existují aktivní lidé, co bydlí na jiném pokoji než mají v ISu.

V. Kincl říká, že obrovským problémem může být to, že kvůli WiFi nemáme přehled o tom, kde kteří lidé bydlí. A upozorňuje že to může ovlivnit elektronické volby. Mohlo by se probrat/vyřešit na víkendovce.

M. Böhmová děkuje za štěnice. Dále je ráda, že je vidět změna, jak se to na bloku 4 řeší.
V. Pužman říká, že SÚZ má přeložené papíry/letáky o chystaných dezinsekcích a měly by se včas objevit.

A. Vlasáková říká, že na B5 info dali týden dopředu, že bude po vánocích dezinsekce na všech pokojích. Je to mezi svátky a silvestrem, většina lidí už byla tou dobou pryč.

V. Suk by byl rád, kdyby byly obsaženy informace i o případných vedlejších účincích.

A. Vlasáková se ptá, co se stane s tím, když lidé neuklidí věci (odjeli už domů).
Nestane se nic, firma to postříká stejně, i s věcmi.

V. Suk připomíná 3 dny nepohodlí u výměny oken.

M. Böhmová říká, že z vlastní zkušenosti ví, že domluva s deratizační firmou je těžká a termíny deratizací velmi volné.

V. Pužman apeluje na zástupce bloku, aby sledovali harmonogram a informovali lidi.

M. Kothera říká, že EK s výjimkou SHOW a prodeje PR předmětů byly schválené.
Proběhla další schůze k rámcové smlouvě, další bude v lednu.
Spousta klubů má nové předsedy.
Probíhají setkání různých zájmových skupin napříč SU.
Klubu Buben už nechybí peníze.


V. Pužman říká, že proběhl večírek SH, ale přišlo málo lidí. Ti co slíbili že přijdou a pak nepřišli, by se nad sebou měli zamyslet a zpytovat svědomí.
Volby končí a zatím nebyly žádné problémy.

(22:12)
V. Pužman ukončuje schůzi.-------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 30. 10. 2017 [txt]
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20171030
MD5( 20171030.txt ) = 0b35910c648476aeb2dad9afc4949c9e


-------------
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 15. 11. 2017 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20171115
MD5( 20171115.txt ) = e265ac11291872ac2a38632d0214b269


-------------
Příloha č. 3: Rozpočet 2018 V1.0 [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20171206-Priloha3-Rozpocet_2018_V1.0.pdf
MD5( 20171221-Priloha3-Rozpocet_2018_V1.0.pdf ) = 34abfe3f74a29c784d8b3d76445481fc


MD5 hash tohoto zápisu je: fa231b2522d91009f615ec9084ea53e2

Tato verze souboru txt/20171221.txt byla nahrána 24.01. 2018 12:40:02.