Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.01.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 23. 1. 2018
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: -
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: -

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté:
Dalibor Feber (29589)
Kristýna Jeziorská (28842)
Marie Böhmová (23898)
Veronika Huvarová (kontrolní komise SU)
Jaroslav Zdeněk (32150)

Zapisovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 30. 10. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 15. 11. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------
---
(20:05)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman navrhuje přidat bod o plánování schůzí představenstva. Bod by byl informativní, zhruba na 5 minut.
Ostatní s tím problém nemají.

J. Hanuš by chtěl přidat informativní bod o proběhlé dezinsekci na B5, který by přednesla A. Vlasáková. Ta souhlasí a ostatní také. J. Hanuš odhaduje čas na 5 minut, A. Vlasáková tak na 2 vteřiny.

(20:07) Přichází T. Severa
::Počet osob s hlasovacím právem:13

Navržený program
1) Schválení zápisu z 6. 12. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 21. 12. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Harmonogram schůzí představenstva [5 min, informativní] (V. Pužman)
4) Dezinsekce na bloku 5 [10 min, informativní] (A. Vlasáková)
5) Různé (Informativní, bez hlasování)

(20:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0001
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---

(20:09)
1) Schválení zápisu z 6. 12. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman popisuje návrhy změn, které se v dokumentu objevily. Postupně je procházíme a jsou všechny vyřešeny.
Zápis je zaslán do konference vedení a je ověřován jeho kontrolní součet, který sedí.

(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 6. 12. 2017.
::Číslo: 2018-0002
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.

---
(20:13)
2) Schválení zápisu z 21. 12. 2017 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
V. Pužman popisuje návrhy změn, které se v dokumentu objevily. Postupně je procházíme a jsou všechny vyřešeny.

Zápis je zaslán do konference a je ověřován jeho kontrolní součet, který sedí.

(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 21. 12. 2017.
::Číslo: 2018-0003
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
>> Usnesení přijato.

---
(20:20)
3) Harmonogram schůzí představenstva [5 min, informativní] (V. Pužman)
V. Pužman říká, že by se rád inspiroval u Studentského parlamentu Studentské unie ČVUT, který má dopředu svolané schůze a ptá se, jestli jsou proti němu nějaké protinávrhy.

M. Šidlovský říká, že by byl radši pro zachování stávajícího stavu. V. Pužman vysvětluje, že stávající systém posílání doodle je pro svolávajícího zbytečně náročný. Hlavně kvůli termínům. Navíc říká, že je možné svolat samozřejmě schůzi i mimo tento harmonogram, pokud by to bylo potřeba.

J. Rubáš říká, že se termíny nekryjí s termíny Studentského parlamentu Studentské unie ČVUT. J. Hanuš mu dává za pravdu.

F. Flachs navrhuje domlouvání (n+1). schůze na n. schůzi. J. Šejna myšlenku upravuje na schválení termínu (n+1). schůze z harmonogramu na n. schůzi. Abychom nezjistili, že například sedm lidí nemůže.

V. Pužman odpovídá, že to se na Studentském parlamentu Studentské unie ČVUT neděje, z čehož vycházel. J. Rubáš mu dává za pravdu.

V. Pužman organizuje informativní hlasování:
Pužmi verze 4
Marko verze 5
Šejnič verze 9

Představenstvo by tedy chtělo dodržovat harmonogram, ale potvrzovat termíny na schůzích předtím.

F. Flachs má problém s jednáním schůze 14. 2. V. Pužman říká, že v tom problém neviděl, protože svátek sv. Valentýna není český, nicméně pokud je potřeba to o den posunout, nevidí v tom problém. F. Flachs navrhuje posunutí termínu na čtvrtek 15. 2. V harmonogramu je to upraveno.

(20:26) D. Molin odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

J. Hanuš se ptá, zda by nebyly schůze lepší od sedmi. J. Rubáš nesouhlasí, V. Pužman nesouhlasí.

---
(20:27)
4) Dezinsekce na bloku 5 [10 min, informativní] (A. Vlasáková)
A. Vlasáková popisuje, jak probíhal postřik na jejím bloku. Je důležité, aby na posteli nebyly věci (aby se dala otevřít), odsunout nábytek (10 cm úplně stačí), vyklidit spodek skříně. Postřik provádí 2 lidé, na jednom pokoji trvá v rámci vteřin/minut.

Následuje krátká ukázka nejlepších vtipů úrovně základní školy.

A. Vlasáková pokračuje. Lidé na bloku buď štěnice neměli a ti, kteří je měli, buď tvrdí, že se jich zbavili sami a nebo je mají až doteď. Někteří s tím bojují i minimálně půl roku.
V. Pužman odpovídá na hlášku o "další povedené akci SÚZu" tak, že si myslí, že je není dobré to takhle brát. Protože daleko horší variantou by mohlo být (jako na jiných kolejích v Praze), že vystěhují celý blok a opravdu ho vyčistí kompletně. Což by bylo pravděpodobně velice nepříjemné.

A. Vlasáková říká, že na kolejích je podle ní problém v tom, že se lidé vzájemně navštěvují a mají-li štěnice, roznášejí je tím.

J. Rubáš připodobňuje situaci k člověku nakaženému STD, který se dál chová jako bez ní. Bylo by podle něj lepší domluvit i těm lidem.

A. Vlasáková říká, že ona zhruba ví, kdo kam chodí, protože se s lidmi dost baví.

V. Kincl říká, že jemu se stalo, že slečna bydlící na B5, která štěnice měla, spala u kamarádky na B11 a tak ten pokoj nechal preventivně vystříkat.

M. Šidlovský říká, že se u např. na B6 řeší praní lidí, kteří štěnice mají a výměnu prádla, která probíhá poněkud zvláštně. Z následného popisu situace na různých blocích zjišťujeme, že co blok, to jiné podmínky uchovávání špinavého a čistého prádla.

A. Vlasáková říká, že prostředek na plynování pokojů našla i na internetovém obchodě. Patrně jako volně prodejný.
V. Pužman prosí o sesumírování požadavků, které se SÚZ budeme řešit.

M. Šidlovský říká, že by třeba lidé mohli povinně nosit prádlo v igelitkách.


A. Vlasáková reaguje na to, že pokud budeme požadovat, aby nosili lidi z bloku, kde proběhla dezinsekce, prádlo v igelitkách, tak by bylo nutné, aby v igelitkách nosili prádlo do prádelny všichni. Což není možné.

V. Pužman odpovídá, že to není úplně vhodné, protože to nikdo neohlídá.

Probíhá diskuze o úklidu na blocích.

V. Pužman se sám pokouší o sesumírování požadavků.
i) výměna prádla
ii) počet firem, které by postřik dělaly

M. Šidlovský je nespokojený s harmonogramem. Na jeho bloku jsou právě teď štěnice rozšířené a preventivní postřik ho čeká až za dlouho.

V. Pužman odpovídá, že postřik je preventivní. Pokud jsou tam štěnice nyní, tak to má SÚZ řešit normálně, ne preventivním postřikem.

T. Severa souhlasí s tím, že harmonogram postřiku je sestavený špatně. Kratší průběh by patrně dával větší smysl. Ptá se na názor ostatních.

M. Šidlovský souhlasí s T. Severou a říká, že postřik obtěžuje dost lidí, kteří reálně uvažují o přestěhování ze Strahova.

A. Vlasáková říká, že ona sama pochopila preventivní postřik jako prostředek detekce štěnic a případnou první ochranu. Pokud by se štěnice na pokoji vyskytly, stejně jeden postřik nestačí a musí se udělat víckrát.

J. Rubáš souhlasí s A. Vlasákovou a vrací se k požadavku M. Šidlovského na změnu jeho termínu. Preventivní postřik je více méně jedno, kdy proběhne. Bylo by ale fajn, kdyby SÚZ řešil výskyt štěnic na pokoji lépe (vystříkání pokojů okolo).

M. Šidlovský říká, že přesně tak to myslel, že určitě nechtěl nějaký jiný blok předběhnout. Ale že by se třeba daný blok vystříkal znovu při výskytu štěnic.

A. Vlasáková varuje, abychom předešli tomu, že lidé preventivní postřik chápou tak, že teď nemusí nic hlásit, ale počkat na postřik celého bloku.

M. Böhmová je ráda, že se to nyní řeší, protože v minulosti, když tyto věci řešila u nich na pokoji, tak se na ni vykašlal jak SÚZ, tak SH.

V. Pužman říká, že bude věc se SÚZem řešit.

A. Vlasáková upozorňuje, že není potřeba balit věci do igelitů.

J. Rubáš upozorňuje, že u něj na bloku padl dotaz na možnost stěhování věcí. Tak aby na to dávali pozor.

F. Flachs říká, že například u elektroniky to chápe, a že on o něčem takovém přemýšlí i u sebe.

J. Rubáš říká, že to není dobrý nápad, protože budou-li v té elektronice štěnice, pak je roznese.

F. Flachs říká, že ze setkání s Maruškou v Bastlírně ví, že se štěnice zdržují v okolí dvou metrů od postele.

M. Böhmová doplňuje, že 2 m od postele je prakticky celý strahovský pokoj.

J. Šejna se zlobí, že řešíme věci, které jsou napsané v FAQ a například stěhování věcí je tam zcela jasně nedoporučeno. M.Böhmová, A. Vlasáková a B7 si s FAQ dali dost práce a zdá se, že někteří to nečetli. Pokud se jim něco nelíbilo, mohli to připomínkovat. Víme, že je problémem v klubu opakování historie, ale tohle je historie stará pár týdnů.

M. Šidlovský se ptá, jestli by bylo možné zeptat se té firmy na již debatované detektory.

probíhá diskuze nad detektory...

J. Šejna zmiňuje, že podle jeho kamarádky, která kvůli štípancům navštěvovala lékaře, nelze poznat podle štípance, jestli se jednalo o štěnice, nebo něco jiného.

V. Huvarová na závěr říká, že na Bubnu měli na pokojích krabičky jako detektory proti švábům.

V. Pužman uzavírá, že pokud to šlo na Bubnu, půjde pravěpodobně něco takového na Strahově. Připisuje si bod do notesu a slibuje informovat vedení, až bude nějaký progres.

(21:02)
4) Různé

J. Šejna - informace pro nové zástupce bloku

V. Kincl prosí kontrolu štítků v ISu, jak již bylo řešeno v konferenci. Stále v seznamu dost nevyřešených.

O. Hollmann informuje o stále nevyřešených neplatných maildropech. Pravěpodobně to pošle znovu.

J. Rubáš informuje o změně delegáta SH ve Studentském parlamentu Studentské unie ČVUT, kterým je nyní on. Jako zástupce si vybral Michala Kotheru. Na Studentském parlamentu Studentské unie ČVUT pak byl v lednu schválen rozpočet CEN SU, který po připomínkování odpovídá strahovským standardům. Dále je v řešení spolupráce SU a Kariérního centra ČVUT.

V. Pužman -
i) druhý účet je stále v řešení
ii) byla vydána 2 nařízení předsedy
iii) konference aktivních a školení na práci s rozpočtem. Na toto školení bude navázáno i právo čerpání financí.
V. Kincl prosí, zda by bylo možné vytvořit nějakou kuchařku.
V. Pužman souhlasí.
M. Šidlovský se ptá, jak to bude mít predstavenstvo.
V. Pužman říká, že CEN SH bude mít své školení dříve a pro zástupce bloků nebude problém uvolnit čerpání fondů dříve. Nicméně bude více než vhodné, když na konferenci a školení dorazí také.
iv) v roce 2017 byl objeven a řešen problém se sudy. Po schůzce s Lobkowitzem to vypadá na cca 50 ztracených sudů.

V. Kincl se ptá, zda bude podnět předán policii.

V. Pužman odpovídá, že ta škoda není tak velká (V. Kincl odhadl 50 tisíc Kč), protože byly peníze na virtuálním účtu u Lobkowitze. Jde tedy zhruba o 25 000 Kč.

V. Kincl říká, že to je pořád dost peněz.

J. Rubáš souhlasí, ale upozorňuje na to, že šetření policie věci táhnoucí se 2-3 roky zpět bude velice pravděpodobně neúspěšné.

Podle V. Pužmana nebude dohledání úplně snadné, protože evidence v ISu na tohle nestačí a některé věci šly evidentně bezfakturově. Věc je řešena i s účetní.

T. Severa říká, že jelikož nemáme bod od kterého se odpíchnout, tak se nikdy nedobereme toho, jak to bylo.

M. Šidlovský se ptá, zda se pracovalo na nějakém novém systému.

V. Pužman popisuje nový systém, ve kterém budou sudy normálně inventarizovány.

J. Šejna se ptá, zda by nebylo lepší odejít od Lobkowitze, když jsou s ním takové problémy.

V. Pužman říká, že problém není v pivovaru. M. Böhmová přitakává, že problém je v lidech na SH.

J. Šejna doplňuje, že to myslel hlavně kvůli tomu virtuálnímu účtu.

V. Pužman odpovídá, že ten bude zrušen. U ostatních dodavatelů si lidé zálohu zaplatí sami.

v) prosí zástupce bloků, aby zkontrolovali zapečetěné klíče na vrátnici.

vi) SÚZ pokračuje v přípravách na nafukovací halu u B11.

(21:25)
Na schůzi dorazil Jaroslav Zdeněk (32150).

(21:27)
M. Šidlovský se ptá J. Rubáše, kolik lidí se mu ozvalo na dotazník k překladatelskému marathonu.
J. Rubáš odpovídá, že zhruba 30.

(21:33)
F. Flachs se ptá, zda jsou připraveny podpisové vzory, jak bylo avizováno.
Ano.

(21:34)
F. Flachs se ptá, zda by bylo možné řešit nějak popelnice, protože ty před blokem 4 jsou plné a užívají je i lidé žijící na jiných blocích.

K. Jeziorská připomíná, že popelnice jsou i za bloky.

probíhá diskuze nad tím, jaká popelnice u hřiště je na co...

(21:37)
V Kincl se ptá, zda nejsou nové informace o B12.
Ne.

(21:38)
V. Pužman ukončuje schůzi.
-------------

-------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 6. 12. 2017 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20171206
MD5(20171206.txt) = 19710bde4d38d522b0a573ccd6739294

-------------
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 21. 12. 2017 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20171221
MD5(20171221.txt) = fa231b2522d91009f615ec9084ea53e2

MD5 hash tohoto zápisu je: 9240e1cbe58432d001f4ca1f0298f57d

Tato verze souboru txt/20180123.txt byla nahrána 01.03. 2018 19:51:02.