Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.02.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 15.02.2018
================
Přítomní:
---------
Předseda:
Místopředseda: Jakub Rubáš (27118)


CKZ1:
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)


Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: v z. Dušan Stěhule (29153)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Michal Kluka (26745), Tomáš Rossý (26289), Viktor Bohuněk (32160), Vít Pekárek (27406), Stanislav Pleninger (FD ČVUT), Alena Harantová (26737), Michal Jurásek (21877), Tomáš Drábek (19135), Jan Bednář (12364), Roman Káčer (21928), Veronika Jeziorská (25293), Petr Polášek (26673), Marie Böhmová (23898), Tomáš Gura (16476), Veronika Huvarová (33204), Jakub Brož (22156)


Zapisovatel: Michal Kluka, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu z 23. 1. 2018 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Prodloužení spolupráce s FD ČVUT v Praze [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Udělení statusu Zasloužilý člen pro Ivetu Terezii Pelikánovou, UID: 22012 [10min, hlasování] (J. Bednář)
4) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2018 [10 min, hlasování] (J. Hanuš, A. Harantová)
5) Odpuštění členských příspěvků LS 2018 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Překladatelský maraton na Strahově [5 min, informativní] (J. Rubáš)
7) Informace k incidentu na síti [5 min, informativní] (J. Rubáš, M. Kothera)
8) Informace z CENSH [5 min, informativní] (J. Rubáš)
9) Řešení lidí s více zařízeními [10 min, diskuze] (J. Hanuš)


X) Různé (Informativní, bez hlasování)
--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
---
(20:05)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje o pořadí bodů v programu. Reakce kladné.
---
(20:06)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0004
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato
---


(20:07)
1) Schválení zápisu z 23. 1. 2018 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o změnách v zápise schůze představenstva, rád by dělal méně detailní (kratší) zápisy.
Probíhá diskuze nad délkou zápisů.
O. Hollmann navrhuje, že by se členové představenstva střídali v psaní zápisů.
J. Rubáš to nedoporučuje, protože by se potom ten daný člen představenstva málo soustředil na dění na zasedání a M. Kothera s ním souhlasí.
---
(20:10)
Probíhá úprava předchozího zápisu.
Představenstvo se shodlo, že by zápisy do budoucna mohly být stručnější.
---
(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 23. 1. 2018 v takové podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení 15. 2. 2018
::Číslo: 2018-0005
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato
---
(20:22)
2) Prodloužení spolupráce s FD ČVUT v Praze [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš oznamuje, že SH byl požádán o prodloužení síťového členství pro FD. Předává slovo S. Pleningerovi (vedoucí projektu Řízení letového provozu na FD).
S. Pleninger informuje o využití účtu k přenosu dat z antény na B11 do FD. Spolupráce trvá již 4 roky.
J. Rubáš navrhuje prodloužit členství na 5 let.
R. Selvek se ptá, jestli nebyl na tento projekt navázán i nějaký další.
S. Pleninger odpovídá, že přesně neví.
---
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje prodloužení spolupráce s FD ČVUT v Praze na dobu pěti let.
::Číslo: 2018-0006
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato
---
F. Flachs se dodatečně ptá, zda by bylo možné pro zájemce z SH uspořádat například přednášku..
S. Pleninger odpovídá, že je to možné. Stačí se ozvat jemu nebo panu Zachovi.
---
(20:25)
3) Udělení statusu zasloužilý člen pro Ivetu Terezii Pelikánovou, UID: 22012 [10 min, hlasování] (J. Bednář)
---
(20:26)
J. Bednář prezentuje Ivetu Terezii Pelikánovou (IT) k návrhu na zasloužilého člena.
F. Flachs informuje, že IT a celé AVC vyšlo jak SHerně, tak B4 vždycky vstříc.
J. Šejna informuje, že IT se vždy snaží pomáhat (dává příklad pomoci při rekonstrukci fitcentra Silicon Gym).
V. Kincl navrhuje tajnou volbu.
J. Rubáš souhlasí a ptá se hostů, zda se mezi nimi najdou zájemci do komise pro tajnou volbu.
Hlásí se T. Drábek, V. Pekárek a V. Bohuněk.
---
(20:31)
--------------------------------------------------------------------------------


:: USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro hlasovaní o udělení statusu zasloužilého člena pro Ivetu Terezii Pelikánovou ve složení: Tomáš Drábek (UID: 19135), Vít Pekárek (UID: 27408), Viktor Bohuněk (UID: 32160).
::Číslo: 2018-0007
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato
---
(20:33)
J. Rubáš zahajuje 5minutovou přestávku.
---
(20:40)
J. Rubáš končí 5 minutovou přestávku.
M. Kothera připomíná jednací řád, že hlasovat o udělení statusu VIP mohou osoby s hlasovacím právem.
T. Drábek vysvětluje způsob hlasování.
---
(20:42)
Jednotliví členové představenstva chodí postupně hlasovat.
---
Volební komise sečetla hlasy a oznámila představenstvu výsledek.


(20:54)
:: USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status Zasloužilý člen pro Ivetu Terezii Pelikánovou, UID: 22012.
::Číslo: 2018-0008
::Osob s hlasovacím právem: 13
::ANO: 11
::NE: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
---
(20:55)
4) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2018 [10 min, hlasování] (J. Hanuš, A. Harantová)
---
(20:56)
J. Hanuš informuje o ekonomické činnosti na SHOW.


J. Rubáš říká, že si není jistý hodnotou DPH. Dále dodává, že všechny podobné akce, které operují s “žetony” mají v ekonomické činnosti “žetony” zmíněné.
J. Hanuš odpovídá, že minulý rok to takhle (vše za 21 %) bylo schváleno parlamentem SU. Dále vysvětluje rozdíl mezi prodejem produktu a službou.
V. Huvarová informuje, že stánkový prodej je vždy za 15% DPH.
M. Kothera vysvětluje sjednocení sazby DPH po zavedení EET na 15% (kromě alkoholu).
Probíhá diskuse o DPH.
M. Šidlovský se ptá, proč nesedí přijmy v dokumentu s částkou v ISu.
M. Kothera si myslí, že by se do dokument měl upravit i s ohledem na již zveřejněné výsledky FSP, které nejsou v ekonomické činnosti zahrnuty.
---
(21:11)
::Jakub Šejna (28044) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(21:13)
::Jakub Šejna (28044) přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
(21:14)
J. Hanuš odpovídá, že ceny pronájmů jsou pouze orientační a budou upřesněny na dalších schůzích.
J. Rubáš navrhuje ukončení diskuse o SHOW a přesunutí schvalování ekonomické činnosti na další představenstvo.
Ostatní souhlasí.
---


(21:17)
5) Odpuštění členských příspěvků LS 2018 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš děkuje představenstvu za velkou odezvu.
Dále navrhuje, že pošle všem členům kopii dokumentu o odpustcích pro kontrolu údajů.
J. Rubáš jmenuje zástupcem předsedajícího M. Kotheru.
M. Kothera souhlasí.
---
(21:24)
::Jakub Rubáš (27118) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(21:27)
::Jakub Rubáš (27118) přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
(21:30)
Představenstvo diskutuje a upravuje rozeslaný dokument s návrhem odpustků.
Probírají se jednotlivá jména, která byla na odpustek navržena.
Kvůli odpustkům, u kterých představenstvu chybí bližší informace, volá J. Rubáš vedoucím sekcí, případně projektů.


---
(21:56)
::Vojtěch Suk (18614) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(21:57)


V. Jeziorská žádá o vyřazení IT (Ivety Terezie Pelikánové) z odpustků AVC.
Představenstvo přijímá.
---
(22:08)
::Jiří Hanuš (26945) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---
(22:10)
::Jiří Hanuš (26945) přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(22:26)
O. Hollmann se ptá, proč nikdo nemá odpustky z fondu zástupce bloku 6.
M. Šidlovský odpovídá, že místo odpustků na jeho bloku, se rozhodli poděkovat svým aktivním formou teambuildingu, který bude hrazen z výše zmíněného rozpočtu určeného pro odpustky (po refreshi rozpočtu).
Představenstvu se tento nápad líbí.
---
(22:33)
::Otto Hollmann (26671) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---
(22:35)
::Otto Hollmann (26671) přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(22:43)
J. Rubáš vyhlašuje 10 minutovou přestávku.
---
(22:55)
J. Rubáš končí 10 minutovou přestávku.
Představenstvo dokončuje veškeré úpravy dokumentu s odpustky.


Schváleny byly následující změny:
UID,Příjmení,Jméno,Důvod,Akce
17893,Knotek,Jiří,Přidal se mu odpustek za installfest a EDU - 0 => Z,přidán odpustek
18614,Suk,Vojtěch,Změnil se název na správce bastlírny,"schváleno to, co bylo navrženo"
20454,Jaterková,Nikol,Řešila se aktivita - OK,"schváleno to, co bylo navrženo"
21837,Gregor,Petr,protože nic nedělal - Z + IT => IT,"schváleno méně, než bylo navrženo"
21933,Šubrt,Martin,Byl na 6/14 představenstvech - Z + IT => Z,"schváleno méně, než bylo navrženo"
22012,Pelikánová,Iveta Terezie,Byl jí již schválen zasloužilý člen - Z + IT => 0,"schváleno méně, než bylo navrženo"
24737,Ludík,Josef,Nebyl aktivní v projektu včely. A měl špatně jméno Z => 0,"schváleno méně, než bylo navrženo"
25225,Kincl,Vladimír,Odpustek je pod servery - vysvětleno - spadá pod IS,"schváleno to, co bylo navrženo"
25559,Janda,Radim,administrativní chyba,"schváleno to, co bylo navrženo"
25724,Flachs,František,administrativní chyba,"schváleno to, co bylo navrženo"
26663,Molin,David,Řešila se aktivita - OK,"schváleno to, co bylo navrženo"
27008,Karas,Maroš,IT? - štítek od listopadu - dlouhodobá spolupráce,"schváleno to, co bylo navrženo"
27100,Hnyková,Šárka,štítek od prosince - Kamarád projektu SHerna -> restrukturalizace,"schváleno to, co bylo navrženo"
27408,Pekárek,Vít,pod sítí - admin B9 - dělal prý i v síti,"schváleno to, co bylo navrženo"
27638,Horáček,Jan,"edu managerka si ho chválila, ale dostal méně po telefonátu - Z + IT + SPORT => Z + IT","schváleno méně, než bylo navrženo"
27875,Tužil,Štěpán,štítek od prosince - aktivní,"schváleno to, co bylo navrženo"
28290,Sedláčková,Alena,Chybí štítek - správce modellandu,"schváleno to, co bylo navrženo"
28313,Lukeš,Václav,"štítek od prosince - registrátor, funguje již dlouho i bez štítku","schváleno to, co bylo navrženo"
28337,Urban,Martin,"Byl zároveň pod blokovýma posilovnama i pod velkým fitkem, tak jestli není lepší to dát do jednoho","schváleno to, co bylo navrženo"
28907,Šatná,Kristýna,štítek newbie od října - Z + IT? - člen projektu 3D tisk SH,"schváleno to, co bylo navrženo"
29083,Hofer,Tomáš,Štítek od listopadu + činnost chybí - správce fitcentra silicongym,"schváleno to, co bylo navrženo"
29264,Novotná,Zuzana,"Srávce studovny B2, administrativní chyba","schváleno to, co bylo navrženo"
29341,Grospičová,Barbora,štítek od prosince - Z + IT?,"schváleno to, co bylo navrženo"
29449,Kraus,Dominik,Štítek od prosince + činnost chybí - správce fitcentra,"schváleno to, co bylo navrženo"
29476,Markovova,Barbora,chybí štítek -správce modelandu,"schváleno to, co bylo navrženo"
29715,Prášek,Martin,Štítek od listopadu + činnost chybí - správce fitcentra silicongym,"schváleno to, co bylo navrženo"
29861,Prudek,David,Nebyl tolik aktivní v SHOW - Z => 0,"schváleno méně, než bylo navrženo"
30067,Matta,Peter,chybí štítek GC - dělá GC rezervačnímu systému,"schváleno to, co bylo navrženo"
30568,Flachs,Jan,Administrativní chyba.,"schváleno to, co bylo navrženo"
31044,Tržil,Miroslav,"chybí štítek -Z+IT - robotický kroužek, bylo špatně jméno","schváleno to, co bylo navrženo"
31059,Tržil,Pavel,bez štítku - Z + IT? - robotický kroužek,"schváleno to, co bylo navrženo"
31405,Dutta,Suprateem,štítek od listopadu,"schváleno to, co bylo navrženo"
31746,Šindelář,Jakub,Chybí štítek Člen serverové skupinky,"schváleno to, co bylo navrženo"
31916,Jančička,Lukáš,chybí štítek - přítel AVC,"schváleno to, co bylo navrženo"
32313,Cvach,Vladimír,chybí štítek přítel AVC,"schváleno to, co bylo navrženo"
32379,Filip,Jan,chybí štítek Člen PR skupinky,"schváleno to, co bylo navrženo"
32656,Kaucký,Václav,Štítek od ledna + činnost chybí - správce fitcentra,"schváleno to, co bylo navrženo"
33289,Abelová,Lucie,neměla štítek zástupce vedoucího akademie,"schváleno to, co bylo navrženo"---
(22:57)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 15. 2. 2018 v 22:48 do konference Vedení.
::Číslo: 2018-0009
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(22:58)
6) Překladatelský maraton na Strahově [5 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje o spolupráci s Khanovou školou v rámci překladatelského maratonu a informuje o zázemí a připravovaném workshopu.
---
(23:03)
7) Informace k incidentu na síti [5 min, informativní] (J. Rubáš, M. Kothera)
M. Kothera informuje o napadení serverů ransomwarem a možném úniku některých dat.
Řeší se, jestli dalším serverům nehrozí podobné napadení.
M. Kothera říká, že věc klub řešil i s CESNET i ČVUT a incident se zatím řešit s ÚOOÚ nemusí.
J. Rubáš informuje o rušení některých členských účtů.
J. Šejna se ptá, jestli bude třeba nakoupit nové servery.
M. Kothera odpovídá, že jsme přišli jen o nějaká data, ale fyzicky se nic nestalo.
V. Pekárek se ptá, jestli bude nějaká prevence.
M. Kothera odpovídá, že se na tom aktivně pracuje.
---
Probíhá diskuse o dalších hrozbách v rámci bezpečnostního incidentu na síti.
---


(23:21)
8) Informace z CENSH [5 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o novinkách z centrály SH.
V. Pužman jednal o postupech při dezinsekci Strahova (B9 ještě dle starého harmonogramu, dále 2 bloky za měsíc) a dále o chystaném zateplení bloku 11 a 12, které se plánuje již na tento rok..
J. Rubáš a V. Pužman byli na prohlídce prostor na strahovském stadionu. Zatím nepřišli na žádné rozumné využití pro klub.
J. Hanuš navrhuje například projekt Skleník.
J. Rubáš informuje o rezignaci vedoucího výtvarky. Na náhradě se pracuje. Bude se řešit až po návratu V. Pužmana.
---
(23:25)
Příprava konference pro aktivní (pátek 23. 2. 2018).
D. Stěhule se ptá, kolik těch školení bude.
J. Rubáš odpovídá, že pokud myslí finanční, tak ty budou za večer 2.
D. Stěhule se ptá kolik takových konferencí bude celkově.
J. Rubáš odpovídá, že zatím pouze tato. Pokud budou potřebovat školení například noví zástupci, případně vedoucí projektů, sejde se s nimi po dohodě on.
J. Rubáš informuje o článku o Strahově v Hospodářských novinách.
---
(23:37)
PR: M. Böhmová informuje o DOD FIT a FEL. Bude zvažovat i další fakulty.
Sport: Otevírá se masérna (propagace na fb a jiných soc. sítích).
EDU: Budou akademie a s tím spojená propagace.
Síť: Pracuje se na sít (wifi) i na bloku 8.
V klubovně sestavil D. Zollpriester nový nábytek.
---


(23:42)
9) Řešení lidí s více zařízeními [10 min, diskuze] (J. Hanuš)


J. Hanuš se ptá M. Kothery, jak se to bude řešit.
M. Kothera odpovídá, že větší problém je jinde.
J. Rubáš informuje o svém bloku a jeho přístupu k tomuto tématu.
V. Kincl se ptá, jak je to s klubem čajovna v rámci sítě.
M. Kothera odpovídá, že se problém vyřeší místní WiFi.
M. Kothera informuje o připravovaném síťovém předpise, který bude téma více zařízení řešit.
---
(23:55)
X) Různé (Informativní, bez hlasování)
J. Rubáš informuje, že byli kontaktováni v souvislosti s incidentem na síti jedním členem (registátorem). O tomto zmíněném registrátorovi, bylo následně zjištěno, že jeho informace v ISu nekorespondují s informacemi na jím podepsaném OOÚ.
J. Rubáš navrhuje ban, dokud nedojde do kanceláře ověřit své údaje (s e-mailem dostavení se do kanceláře). Zároveň navrhuje, aby byla s takovýmto člověkem ukončena spolupráce a již nadále nedělal registrátora.
Představenstvo souhlasí.
---
T. Severa se ptá na přístup na blok (např do hudebny). Připomíná problém s vrátnými.
Představenstvo se shoduje, že je to spíše problém SÚZu a ne klubu.
---
(00:06)
::Vladimír Kincl (25225) odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
Pokračuje diskuse o problémy se vstupem skrz vrátnice.
---
A. Vlasáková informuje, že lidé napadení štěnicemi žádají o slevu na kolejném. Nicméně SÚZ by to raději řešil hromadně.
J. Rubáš odpovídá, že to předá k řešení kolejačce.
---
Kolečko zástupců bloků
B2: nic
B3: příprava na postřik proti štěnicím
B4: blíží se X LAN PARTY, plánují se hory (první víkend v březnu), vznikla mapa bloku 4 v cs 1.6, žádost přidání role jednomu členovi.
J. Rubáš odpovídá. že roli může přidat předseda. Počkáme, až se vrátí.
B5: nic
B6: připravuje teambuilding, problém s odpisem postelí, SHerna zatím funguje na klíč, bez čtečky, řeší se klíče
B7: nově otevřený kulečník, 3. 3. bude karneval
B8: nic
B9: nic
B10: nic
B11: nepřítomen
---
F. Flachs se vrací k řešení incidentu na síti a popisuje, že se mu nelíbil naštvaný e-mail od předsedy.
J. Rubáš odpovídá, že chápe, že byl možná trochu přehnaný, ale on osobně předsedovu reakci chápe.
---
M.Böhmová informuje o Installfestu (3. - 4. 3.) a připomíná, že bude potřeba pomoc.
---
R. Knížek informuje o VR Festu - 21. 3.
---
J. Rubáš připomíná, že paní Budská stále shání zbývající nevyřízené registrační formuláře.
---
M. Kothera připomíná, že v sobotu bude reprezentační ples ČVUT.
---
J. Rubáš připomíná, že podle harmonogramu schůzí představenstva by měla další proběhnout 5. 3.
F. Flachs odpovídá, že se mu to zdá brzo.
J. Rubáš se ptá, jestli to vadí.
Představenstvo se shodlo, že nevadí, další schůze bude 5. 3. 2018.
---
(00:34)
Jakub Rubáš ukončuje schůzi.


Přílohy:
-------------

-------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 23. 1. 2018 [txt]
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20180123
MD5(20180123.txt) = 9240e1cbe58432d001f4ca1f0298f57d


-------------
Příloha č. 2: Odpustky [pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/odpustky_LS_2018-1.pdf
MD5(odpusky_LS_2018-1.pdf) = 01c23b0439e27bb6084b989a8f0eacf5

MD5 hash tohoto zápisu je: d7dddac328e6a9e929d36e425249637f

Tato verze souboru txt/20180215.txt byla nahrána 28.05. 2018 22:38:02.