Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.04.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 5. 4. 2018
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: v. z. Dušan Stěhule (29153)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Petr Hodač (14621)
Marie Böhmová (23898)
Jakub Brož (22156)
Dalibor Feber (29589)
Václav Novák (24057)
Kristýna Jeziorská (28842)
Jan Erbrt (18183)
Vít Pekárek (27408)
Michal Jurásek (21877)
Petr Polášek (26673)
Adam Hořčica (10854)
Jakub Huspek (25830)
Pavel Nutil (6337)
David Michal Bulko (32510)
Radim Knížek (22531)
Tomáš Drábek (19135)
Jan Bednář (12364)


Zapisovatel: Kristýna Jeziorská, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Síťové připojení pro maséry [5 min, hlasování] (M. Kothera)
2) Veřejné vystupování členů představenstva [10 min, diskuse] (M. Kothera)
3) Diskuze nad aktuální politickou situací v ČR a přístup SU [20 min, diskuze](J. Rubáš, M. Kothera)
4) Jednání s externími subjekty [15 min, informativní] (V. Pužman)
5) Předchozí elektronické hlasování z 26. 2. 2018 [5 min, informativní] (V. Pužman)
6) IP Pravidla sítě [15 min, diskuze] (V. Pužman)
7) Schválení záměru projektu Zahrádky [10 min, hlasování] (J. Hanuš)
8) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:05)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---

(HH:MM)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
Program je upravován dle návrhů členů představenstva.

20:10 přichází A. Vlasáková, V. Kincl
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


Probíhá diskuze o přesunutí některých bodů.

Navržený program:
1) Schválení záměru projektu Zahrádky [10 min, hlasování] (J. Hanuš)
2) Předchozí elektronické hlasování z 26. 2. 2018 [5 min, informativní] (V. Pužman)
3) Síťové připojení pro maséry [5 min, hlasování] (M. Kothera)
4) IP Pravidla sítě [15 min, diskuze] (V. Pužman)
5) Diskuze nad aktuální politickou situací v ČR a přístup SU [20 min, diskuze](J. Rubáš, M. Kothera)
6) Veřejné vystupování členů představenstva [10 min, diskuse] (M. Kothera)
7) Jednání s externími subjekty [15 min, informativní] (V. Pužman)
8) Různé (Informativní, bez hlasování)

---

(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0016
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---

1) Schválení záměru projektu Zahrádky [10 min, hlasování] (J. Hanuš)

J. Hanuš představuje projekt Zahrádky. Přináší si „rekvizity“. Má připravenou prezentaci. Projektem Zahrádky chce sdružovat lidi, být na čerstvém vzduchu, pěstovat bylinky. Chce projekt automatizovat, jelikož je zde plno technicky zaměřených studentů. Nápad vznikl ve spolupráci J. Hanuše a A. Joštové. Zahrádky je potřeba oplotit. Jako vhodné místo se jevil prostor za blokem 11 (pouze v případě pěstování v kbelících).

20:15 přichází Dušan Stěhule
::Počet osob s hlasovacím právem: 15

J. Hanuš pokračuje. Ředitel SÚZ Boháček přišel s návrhem prostoru za školicím centrem. V projektu se také počítá s možností kompostovat. Představuje 3 finanční varianty, dvě cenové a jednu zdarma. Budoucí investice 3000 Kč ročně, počítá i s prkny na chodníčky. Zdůrazňuje, že je zakázáno pěstovat jakékoliv rostliny za účelem získávání omamných látek. Chtějí pěstovat chilli papričky, kanadské borůvky a permakultury. Rád by vyvinul samozavlažovací mechanismus. V průběhu let počítá se skleníkem. Projekt představen řediteli SÚZ, který ho rád podpoří. Bude potřeba brigádníků, kteří pomohou v začátcích. Celý projekt vznikl z inspirace Univerzity Palackého v Olomouci, kde podobné „zahrádky“ již fungují.
V. Suk se ptá na typ povrchu v prostoru za školicím, upozorňuje že navrhovaný paletový vozík vyžaduje velmi pevný typ povrchu.
Manipulační plocha za ŠC je vyasfaltovaná.
R. Selvek se ptá, kdo další se chce podílet, je nějaký další zájem.
J. Hanuš říká, že průzkum provedl. Zájem je jak o pěstování, tak kompostování.
Je pozemek oplocený?
D. Stěhule se ptá, zda si bude pěstovat každý své plodiny?
J. Hanuš říká, že bude společná parcela a pak může mít každý svou. Klíče se budou řešit se SÚZ.
D. Stěhule se ptá, jak máme ošetřenou krádež plodin.
J. Hanuš říká, že tomu vždy zabránit nejde.
M. Šidlovský se ptá na cenové varianty, zda se bude čerpat z fondu předsedy a projekťačky.
V. Pužman s tím počítá a souhlasí.
J. Rubaš říká, že k tomu tyto fondy jsou.
M. Kothera se ptá, zda se budou řešit finance vynaložené na projekt.
V. Pužman říká, že finance se budou řešit až při příštím rozpočtu, teď pokrývají fondy předsedy a projekťáka.
V. Kincl se ptá jestli to Hany myslí vážně?
J. Hanuš říká, že myslí a je jednodušší projekt opustit, protože v tom není tolik financí, ale ujišťuje, že s projektem počítá do budoucna.

(20:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Zahrádky.
::Číslo: 2018-0017
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

2) Předchozí elektronické hlasování z 26. 2. 2018 [5 min, informativní] (V. Pužman)

V. Pužman shrnuje fakta a dodává, že vše důležité již bylo uvedeno v e-mailu.
Nejsou žádné další dotazy.


USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje odpuštění
členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 26. 2. 2018 do konference
Vedení.
::Číslo: 2018-0010
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Neplatných: 1
>> Usnesení přijato.


3) Síťové připojení pro maséry [5 min, hlasování] (M. Kothera)

M. Kothera připomněl e-mailovou reakci J. Erbrta,který říká, že bychom masérům připojení měli umožnit jako zaměstnavatel.
M. Kothera nesouhlasí. Hudbu si může přinést na CD.
D. Stěhule uvádí, že se jedná o připojení 3 lidí.
V. Kincl hovoří o možností SSID.
M. Kothera nesouhlasí, mohli by se připojovat lidé z jiného patra.
R. Selvek se ptá, jak to bude vypadat do budoucna. Jestli se bude automaticky těmto lidem odpouštět.
V. Pužman zdůrazňuje, že se nejedná o odpuštění členského příspěvku.
M. Kothera by připojil pouze ty, co na Strahově nebydlí.
V. Suk se ptá, zda má někdo problém s tím, že tyto lidi připojíme.
Nikdo s tím problém nemá.
J. Erbrt se ptá, odkud budou hudbu pouštět, zda bychom neměli řešit autorská práva.
M. Kothera říká, že řešíme pouze připojení k síti.
20:46 V. Pužman pověřuje J. Rubáše vedením schůze.20:46 V. Pužman odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
J. Rubáš se ujímá vedení schůze.

20:49 V. Pužman přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 15
V. Pužman přebírá vedení schůze.


(20:51)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje udělení výjimky z placení síťového členství masérům s pracovně právním vztahem k SU, kteří nebydlí na Strahově.
::Číslo: 2018-0018
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 11
::PROTI: 3
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

4) IP Pravidla sítě [15 min, diskuze] (V. Pužman)

V. Pužman oznamuje, že zasílal předpis v návrhu. Teď očekává připomínky.
Probíhá odstraňování záměrně ponechaných nesmyslů. Dále poznamenává čl. 4, bod 3, kde předseda může udělit výjimku. Chce, aby bylo doplněno, že představenstvo může tuto výjimku zrušit.
V. Pužman říká, že není v podstatě potřeba, představenstvo je více než předseda. Navíc tuto problematiku zahrnuje čl. 6, bod 5.
V. Kincl upozorňuje, že v čl. 5, bod 5 je, že rozhodnutí předsedy je konečné, vylučuje se tedy s dřívějším.
M. Kothera připomíná, že je potřeba se zamyslet nad všemi posledními body všech článků.
V. Kincl se ptá, zda chce někdo měnit možný počet připojených zařízení.
Nikdo nechce.

20:58 J. Rubáš odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

R. Selvek má poznámku k čl. 6, bod 1, ohledně komerční činnosti. Zda je homeoffice proti pravidlům.
V. Pužman uvádí, že je to především z toho důvodu, aby si tady nikdo neprovozoval e-shop apod.

21:00 J. Rubáš přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 15

M. Šidlovský upozorňuje na čl. 4, bod 1, rozpory v informování (předseda informuje předsedu).
J. Rubáš uvádí, že nebyla nalezena vhodnější formulace.
R. Selvek se ptá zda se bude schvalovat sazebník trestů.
V. Pužman uvádí, že se nadále bude postupovat na základě „best practice“.
J. Hanuš se ptá, proč je v čl. 3, bod 3 uveden časový údaj přečtení e-mailu.
J. Rubáš uvádí, že je to z dobrého důvodu, donutí lidi číst e-maily.
M. Šidlovský by rád časový údaj změnil na 72 hodin.
Představenstvo souhlasí se 48 hod.
J. Hanuš zmiňuje čl. 4, bod 1c, v něm by chtěl nahradit spojení „bez průtahů“.
Změna na „bez zbytečných odkladů“.
D. Stěhule se ptá na čl. 6, bod 1c, co je neschválené zařízení.
Neschválené zařízení je každé zařízení, které nebylo registrováno do IS, nebo na něj nebyla udělena výjimka správcem sítě, předsedou, ...
J. Hanuš má dotaz čl. 6, bod 3, jak se bude brát závažnost přestupku.
V. Pužman říká, že to bude také na best practice/na dohodě.
F. Flachs má dotaz ohledně již schválených zařízení, zda bude nějaké přeschválení.
V. Pužman říká, že již schválená zařízení se nebudou přeschvalovat.
A. Hořčica se ptá, jestli se nebudou nadřazené předpisy (ČVUT,…) měnit, jestli se nebude muset přeschvalovat.
M. Kothera říká, že v případě nutnosti se předpis dá přeschválit.
A. Hořčica upozorňuje na to, že uživatel je i síťový technik a neměl by tedy podle předpisu poskytnout přístup k síti jiné osobě.
V. Pužman říká, že se předpisová skupinka zamyslí.
A. Hořčica se dále ptá jestli se nějak rozděluje připojení přes ČVUT a Havla.
M. Kothera říká, že se dá zařadit pod výjimku.
A. Horčica se ptá na definici sítě, zda je v pořádku.
V. Pužman říká, že po úpravách se dospělo k této definici a nikoho nic lepšího nenapadlo.
R. Selvek doplňuje, že ČVUT má téměř stejnou definici.
J. Rubáš se ptá, zda v té definici něco schází.
Nikoho nic nenapadá
V. Pužman dodává, že předpisová skupinka zapracuje připomínky a na příští schůzi by se mohlo přejít k hlasování.


5) Diskuze nad aktuální politickou situací v ČR a přístup SU [20 min, diskuze](J. Rubáš, M. Kothera)

J. Rubáš shrnuje otázku studentské stávky organizované studenty DAMU. SU byla oslovena, zda se připojí, sdílí událost na Facebooku. Problematika řešena na parlamentu SU. Prezident byl pro obecné vyjádření k aktuálnímu dění, další členové parlamentu řešili, že sdílení události neznamená podpora, což SH nepřijalo. Z e-mailové komunikace vyplynulo, že SH je jediná proti účasti. Hlavní důvod sporu byl v pojetí SU jako apolitické organizace. Nedošlo ke shodě, zda máme vystoupit za SU nebo jako jednotlivci. Za SH má pocit, že nemá mandát k rozhodování za všechny studenty zejména v takovýchto politických otázkách.
V. Pužman doplňuje, že jde o to, že bychom mluvili za 8000 studentů a k tomu nemáme mandát.
V. Suk souhlasí, že když volil představenstvo a předsedu, tak jim neudělil mandát k rozhodování v politických otázkách.
Představenstvo souhlasí.
V. Kincl dodává, že to vůči studentům není fér.
R. Selvek souhlasí s nepřipojením se k výzvě #Vyjdiven, ale s myšlenkou souhlasí.
V. Suk doplňuje, že v případě podpory, bychom pro férovost museli podpořit i opačný tábor.
V. Kincl říká, že tohle bychom tady vůbec neměli řešit. Na Strahově bychom si měli řešit „svoje internety, Zahrádky,...“.
J. Hanuš si myslí, že bychom například mohli podpořit politickou aktivitu studentů.
J. Rubáš říká, že si můžeme založit diskuzní kroužek.
V. Suk dodává, že na schůzích představenstva by se takové věci neměly řešit, jako CKZ nejedná o věcech svého osobního zájmu.
J. Rubáš dodává, že k takovým účelům je zde Studentská komora.


21:35 pauza
21:42 schůze pokračuje


6) Veřejné vystupování členů představenstva [10 min, diskuse] (M. Kothera)

M. Kothera uvádí, že tento bod navazuje na bod předchozí. Členové představenstva prezentují klub i na blocích jako zástupci bloku. Bylo by vhodné, aby jako nejvyšší orgán jednali rozumně. Bod přidán na základě facebookové aféry ztráty nože a bojkot preventivního postřiku bloku 9. Členové představenstva vystupují za klub SH, Studentskou unii a měli by se podle toho chovat.
V. Kincl, J. Rubáš, V. Pužman souhlasí.

21:45 J.Šejna přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15

J. Hanuš to považuje za hromadné lynčování a nemyslí si, že je to vhodné.
M. Kothera to považuje za upozornění, nejedná se o lynčování.
J. Rubáš si myslí, že je tento bod v pořádku, protože se nabalovaly další aféry, například prezentace při blokových hrách.


7) Jednání s externími subjekty [15 min, informativní] (V. Pužman)

V. Pužman zdůrazňuje úmluvu o informování s externími subjekty. O jednání s externími subjekty by měl být informován předseda, místopředseda, kolejní manažer. Tyto osoby by měly být informovány, ideálně by z jejich strany mělo dojít k souhlasu. Jde o to, že za SH jednáme například se SÚZ na mnoha úrovních, při kterých může dojít k nedorozumění. Každý si pak jedná o svém a může dojít k různým dohodám, které se navzájem vylučují. V případě kontaktování SÚZ prosí o využítí aliasu kolejak@sh.cvut.cz
J. Rubáš dodává, že není potřeba každý měsíc informovat o spolupráci se stejnou organizací.


X) Různé

Blok 11 – nové pračky nejsou, štěnice nejsou, ale jsou na bloku 12 na hostelu. Dále se objevil výskyt blech. Bude rekonstrukce, SÚZ si myslí, že informovat o situaci bude SH, bude se řešit, bude schůze s ředitelem.

Blok 10 – nic.

Blok 9 – nefunguje pračka (stará pračka připojená na nový okruh, zničena). Informování o iniciativě proti provedení plošného postřiku, provedena anketa, výsledky prezentovány řediteli SÚZ. Na výsledek se čeká.

Blok 8 – bude postřik, specifikace pro blok 8, bude postřik i stropů?, postřik by měl být proveden ve všech místnostech buňky?, neodtáhnutelné zdi se odtahovat nebudou?

Blok 7 – má nový pingpong, nabízí starý pingpongový stůl, v květnu bude karaoke

Blok 6 – proběhne akce Čarodějnice, pravděpodobně se bude měnit hospodářka, o prázdninách bude hostel (drogově závislí/vyléčení), obtěžování slečny v řešení se SÚZ, dotaz zda bude probíhat rekonstrukce sprch, wc? V plánu rekonstrukce studovny, chce radu ohledně 4kč fondu. Otázka na M. Kotheru, nefunguje optika, bude se řešit při stěhování CS.

Blok 5 – nemocná hospodářka, stížnosti na odečty elektroměrů, doplatky přes 2000 Kč za pokoj, někdo doplácí i 2000000 Kč. Chyba je v odečtu elektroměrů, v řešení (pí Kozlová). Liší se řešení postřiku štěnic, blok od bloku. Nefunguje pračka.

22:16 V. Suk odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

Blok 4 – bude čerpat hodně ze 4Kč. Noví aktivní členové. Nové vybavení na softball. Problém využívání klubovny studenty erasmu, chtěl by se zeptat, zda může zakázat přístup některým studentům. Ruby by nedělal nic systémového, na bloku 10 má blacklist. Místnost si může rezervovat pouze osoba daného bloku.

Blok 3 – noví aktivní členové/správci místností. Na bloku vzniká VR akademie. Částečná rekonstrukce dvou koupelen. Měli by za blok informovat o splachování pisoárů. Nové pračky nefugují. Potřeba nových klíčů, v řešení s provozním technikem, proběhla schůzka. Prádelny nejsou rozděleny na špinavé a čisté prádlo. Nabízí karambol.

Blok 2 – proběhlo první promítání, snaha o pravidelnost.

V. Pužman řešil pračky. Úklidová služba má na starost úklid prádelen, bude provedena kontrola. V řešení nová wiki. Dále proběhl seminář o GDPR, 12. dubna proběhne v zasedačce na b7 schůzka o GDPR v SU.
V. Kincl upozorňuje na nová pravidla singlů.
V. Pužman říká, že singly budou poskytovány pouze studentům ČVUT. Souvisí s rekonstrukcí koleje Bubeneč.
V. Kincl se ptá, zda nejde zajistit singl pro ty, kteří ho již mají.
V. Pužman říká, že pravděpodobně ne, ale zeptá se.
V. Kincl se ptá na vrátné.
V. Pužman se zeptá SÚZ.
M. Šidlovský žádá o smazaní štítku maďar.
V. Kincovi se také nelíbí štítek otrok.
J. Šejna se ptá, zda není možné zasílat dokumenty v podobě .pdf.
J. Rubáš navrhuje otevřít diskuzi o formátech zasílaných dokumentů.
F. Flachs se ptá, kdo je nyní manažer Vzdělávání.
V. Pužman říká, že jmenován zatím nikdo není, Vzdělávání momentálně řeší M. Sklenár.
F. Flachs se ptá na kamerový systém.
V. Novák a V. Pužman odpovídají, že na řešení se pracuje. Jsou problémy s přístupy, GDPR. Od V. Nováka lze získat záznam.
V. Kincl se ptá, zda si V. Pužman nechce za sebe najít nahrádu na pozici Technického manažera.
V. Pužman odpovídá, že se o to pokouší již dva roky.
J. Šejna za fitcentrum nabízí míče (fotbal, basketball, volleyball).
M. Bohmová hovoří o blokových hrách. Nelíbí se jí, jak se zachovaly některé bloky. Probere na schůzi k blokovým hrám, sama už hry organizovat nechce.

22:50 V. Kincl odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

Probíhá diskuze na téma nevhodnosti užívání vulgárních výrazů při prezentaci bloků/klubu.
J. Erbrt dodává, že by členové neměli poškozovat jméno klubu.


(23:00)
V. Pužman ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Záměr projektu Zahrádky [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180405-Priloha1-Zamer_projektu_Zahradky.pdf
MD5( 20180405-Priloha1-Zamer_projektu_Zahradky.pdf ) = 4de9e76a7efc4f929360df7f487e27ff


Příloha č. 2: Odpustky - LS 2018 verze 2 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180405-Priloha2-Odpustky_LS_2018-2.pdf
MD5 ( 20180405-Priloha2-Odpustky_LS_2018-2.pdf ) = 8599416c8a1438d3fd7817f33093c5acPříloha č. 3: Pravidla sítě SH (koncept) [odt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180405-Priloha3-DRAFT_pravidla_site_SH.odt
MD5 ( 20180405-Priloha3-DRAFT_pravidla_site_SH.odt ) = 353ab546e92629c88e1aeb6835b1e460


MD5 hash tohoto zápisu je: eca0ac424e203fff431e216728483449

Tato verze souboru txt/20180405.txt byla nahrána 28.05. 2018 22:38:02.