Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.05.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 9. 5. 2018
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Viktor Bohuněk v.z. (32160)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: Radim Knížek v.z. (22531)
Blok 5: Martin Pilný v.z. (31981)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Petr Polášek (26673)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:


Hosté:
Kristýna Jeziorská (28842)
Tomáš Drábek (19135)
Stanislav Jeřábek (31430)
Jozef Šebák (31652)
Richard Burkoň (29205)
Vojtěch Šmejkal (31009)
Johana Racková (30112)
Tomáš Drietomský (31550)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Dušan Stěhule (29153)
Michal Jurásek (21877)
Marie Böhmová (23898)
Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu ze schůze 15. 2. 2018 [3 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu z 5. 3. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení zápisu z 5. 4. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
4) Oddělený bankovní účet pro krizovou rezervu [20 min, diskuze] (V. Pužman, J. Šebák)
5) Schválení čerpání z rezervy - vratné obaly [15 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Spolupráce s Audiovizálním centrem studentů ČVUT [15 min, hlasování] (R. Burkoň)
7) Ekonomická činnost - Pronájem fitcentra Silicon Gym [10 min, informativní] (J. Šejna)
8) Schválení záměru SHOW 2019 [15 min, hlasování] (R. Burkoň)
9) Info z CEN SH [15 min, informativní] (V. Pužman)
10) Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:04)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---

(20:05)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
V. Pužman přidává informativní bod o čerpání pro odvody (DPH) - před info z centrály
nikdo nemá námitky na pořadí

Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu ze schůze 15. 2. 2018 [3 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu z 5. 3. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení zápisu z 5. 4. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
4) Oddělený bankovní účet pro krizovou rezervu [20 min, diskuze] (V. Pužman, J. Šebák)
5) Schválení čerpání z rezervy - vratné obaly [15 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Spolupráce s Audiovizálním centrem studentů ČVUT [15 min, hlasování] (R. Burkoň)
7) Ekonomická činnost - Pronájem fitcentra Silicon Gym [10 min, informativní] (J. Šejna)
8) Schválení záměru SHOW 2019 [15 min, hlasování] (R. Burkoň)
9) Čerpání z rezervy - odvody [5 min, informativní] (V. Pužman)
10) Info z CEN SH [15 min, informativní] (V. Pužman)
11) Různé (Informativní, bez hlasování)


---

(20:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0019
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---

1) Schválení zápisu ze schůze 15. 2. 2018
J. Rubáš mluví o emailu z 11. 4., ptá se na připomínky,
USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 15. 2. 2018.
::Číslo: 2018-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.

---

(20:09)
2) Schválení zápisu ze schůze 5. 3. 2018
V. Pužman se ptá na připomínky k zápisu ze schůze, žádné nejsou
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 5. 3. 2018.
::Číslo: 2018-0021
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---

(20:11) Přichází V. Suk
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

(20:12)
3) Schválení zápisu ze schůze 5. 4. 2018
V. Pužman se ptá na připomínky k zápisu ze schůze, žádné nejsou
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 5. 4. 2018.
::Číslo: 2018-0022
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.

---

(20:13)
4) Oddělený bankovní účet na rezervu
V. Pužman říká že banka tvrdí že to nejde, předpis říká že to musíme mít, předává slovo J. Šebákovi
J. Šebák mluví o tom, že SH si bez SU interně schválil druhý účet, mluví o lepším řešení mít transparentní účet za celou SU a kluby by si posílaly své rezervy na tento účet.
V. Suk mluví o znehodnocování peněz, že by bylo lepší mít spořící účet.
J. Šebák říká, že to nedává smysl. Fyzické osobě FIO dává 0,05 % ročně - náklady za 2 operace - každá za 10 Kč.
J. Rubáš má otázku proč SUnie má 3 účty, které přímo spravuje.
J. Šebák odpovídá, že je takto dostal po svých předchůdcích.
S. Jeřábek dodává, že rezervní účet je extra, protože je transparentní.

(20:21) Přichází M. Jurásek (21877).

V. Pužman přebírá diskuzi. Byl by pro vlastní rezervní účet s dispozičními právy SH.
V. Pužman sa ptá M. Kothery na názor, M. Kothera odmítá z důvodu střetu zájmů.
J. Šejna dodává názor, že ze zkušeností z firem kde byl, je lepší mít extra účet, protože eliminuje problémy / zvyšuje důvěru lidí apod.
J. Šebák dodává, že souhlasí, protože účty asi nebyly transparentní a že má zkušenosti s lidmi, předsedy a kluby.
V. Pužman se ptá na názor R. Selveka: říká, že za 2 roky toho o podobných věcech moc neví.
V. Suk říká, že se nemáme ovlivňovat historií, že se máme směrovat aktuálním názorem.
D. Molin říká, že by byl pro zvláštní transparentní účet.
S. Jeřábek mluví o tom, že nedává smysl mít spořící účet, protože za úrok 5 korun zaplatíme 10 korun za zaúčtování.

(20:33) V. Pužman uzavírá diskuzi na toto téma, bez žádných dalších dotazů.

---

(20:34)
5) Schválení čerpání z rezervy - vratné obaly
Čerpání z provozní rezervy v maximální výši 15000 Kč
V. Suk se ptá, kolik lidí bude mít přístup k sudům. V. Pužman odpovídá, že nechce, aby to do budoucna bylo více než 1-2 lidi.
J. Šejna dodává, že bychom neměli skladovat sudy s pivem, že se musí točit (rotovat).
V. Pužman dodává, že myslí skladovat prázdné, nasbírat postupně i s “náplní” a jak se vyčepují, tak je tu nechat a nasbírat postupně 20ks a rotovat je pro jednodušší logistiku - skladovat ve školícím.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy v maximální výši 15000 Kč na pokrytí záloh na vratné obaly.
::Číslo: 2018-0023
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---

(20:42)
6) spolupráce s AVC ČVUT

(20:43) J. Rubáš odchází
::Osob s hlasovacím právem: 11

R. Burkoň vysvětluje, že AVC má v housingu na B3 server, pomocí kterého spravují databázi uživatelů, rezervace a provozují na něm další podpůrné služby.
V. Pužman vysvětluje, že jde o systémový účet a není potřeba podepisovat registrační formulář a že by to udělal usnesením jako s EForce.
R. Selvek se ptá zda nebyl se serverem žádný incident.
Nebyl.

(20:46) J. Rubáš přichází
::Osob s hlasovacím právem: 12


V. Pužman rozjíždí diskuzi ohledně doby platnosti - na dobu pěti let nebo na dobu neurčitou a že za to bude něco chtít - samolepku někde.
M. Šidlovský je pro neurčitou.
J. Rubáš je pro 5 let, aby se občas připomněli, že tu něco běží.
R. Selvek je pro zvážení jednou za 5 let.
<< R. Burkoň říká, že v AVC ČVUT jsou ochotni kdykoliv s čímkoliv pomoci. V. Pužman odpovídá, že máme vlastní AVC.

(20:50) přichází O. Hollmann a J. Jančička
::Osob s hlasovacím právem: 14

(20:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje prodloužení spolupráce s AVC ČVUT na dobu pěti let.
::Číslo: 2018-0024
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---

(20:45)
7) Infobod o pronájmu Silicon Gym
J. Šejna mluví o návrhu Ekonomické činnosti, že ÚTVS tady používají vybavení v nepoužitelném stavu (jmenovitě na box), navrhli že by nám něco koupili.
ÚTVS ale nemůže kupovat vybavení, které nejde do jejich místností, takže by bylo lepší, aby SH vydával pro ÚTVS fakturu za používání Gymu
mluví že 10K s daní ředitel ÚTVS říká ok, ale bylo by lepší 10K za kondičku a 10K za box z hygienického hlediska, protože za 10K se nekoupí ani 5 tlapek.
Ředitel ÚTVS je pro a bez ekonomické činnosti jim ale SH nemůže vystavit fakturu.
J.Šebák říká, že celé ČVUT je jedno IČO, takže je to podivný obrat.
J. Šejna říká že když to SH vyfakturuje ÚTVS, tak si může rozhodnout kam to investuje, když to přeteče přes SÚZ, někde se to ztratí nebo prostě nedorazí.
Doplňuje, že kvůli absenci smlouvy nemáme páky na ÚTVS, se kterým byla doposud spolupráce velmi komplikovaná. Nesdělovali např. kdy hodlají ve fitcentru mít výuku, nebo kdo by se jí měl účastnit (kvůli zajištění vstupů).
D. Molin říká, že by šlo, aby nám SÚZ ponížil nájem o to co bychom jim fakturovali - Jožo dodává jako vnitrofiremní faktura.
V. Suk dodává, že pokud SÚZ a ČVUT tohle řešení nevadí, tak jemu taky ne - že nestandardních řešení kdy se peníze posílají zleva doprava, je tu víc.
M. Kothera dodává, že když je to mezi ÚTVS a SÚZ je to jen vrámci ČVUT, ale když se do toho přidá QSport?? tak je to tak jednání na 2 roky.
J. Šejna říká, že kdyby nám co půl roku přiteklo 10-20K tak může co půl roku vyměnit rukavice na box

(21:09) Přichází D. Stěhule.

---

8) Záměr projektu SHOW
Richard navrhuje schvalování rozpočtu SHOW dříve, aby dodavatelé neměli už plno jako loni.
J. Šejna dodává že by bylo super dostávat do vedení souhrn - zhodnocení co se stalo a jak dopadl SHOW, ale že si to jinak může vyklikat v ISu.
V. Suk dodává, že to bude v závěrečné výroční zprávě projektu.
V. Pužman dodává, že by schválení teď mělo lepší přesnost rozpočtu na příští rok.
M. Pilný se ptá, jestli by to nešlo schválit na několik let dopředu.
V. Suk říká že jim tím svážeme ruce, že nebudou moci přepracovat záměr

(20:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Silicon Hill Open Wednesday 2019 (SHOW 2019).
::Číslo: 2018-0025
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

(21:16) schůze přerušena přítomností neznámého savce v zasedačce. Po krátké diskuzi se představenstvo shoduje, že se jedná o rejska a schůze pokračuje.

---
(21:18)
8) Čerpání z rezervy odvody
V. Pužman říká že občasné čerpání přidává i DPH
J. Rubáš

Odhadem 42K kč

pošleme per rollam.
nikdo s tím nemá problém

---

(21:12)
9) Info z CEN SH
V. Pužman říká, že SÚZ očekává větší nápor ubytování studentů. Současní studenti ČVUT a ubytovaní nebudou mít problém. Pro ostatní je tu MasterCard. Problém by mohli být samoplátci nebo studenti jiných VŠ než je ČVUT - SH může ovlivnit 60 lidí.
J. Šejna se ptá jestli 60 lidí je mezi bloky nebo SH.
V. Pužman říká že 60 lidí je pro SU.
V. Suk říká že by byla defenestrace když jeden člověk půjčuje žehličku a druhý píše zápisy -> pojede se podle zásluh.
studenti ČVUT co mají současně ubytování, že není problém zařídit single
David se ptá, jestli nebude mít problém za 2 roky že nebude student

(21:30) přichází S. Kožár.

Žádné další otázky nebo připomínky.
V. Pužman informuje že technický manažer má nového zástupce - V. Bohuněk
stěhování CS SH v plném provozu, aktuálně se řeší elektrika
jedná se že by SH?? mohl dostat počítače do učeben
říká že se stanoví vyřazovací komise na HW (věci)
SÚZ by mohl dostat nějaké vybavení do tělocvičen nebo se to vyhodí
na B11 odešel informační mail o zateplení, už je harmonogram, za 14 dní by měli začít chodit na pokoje s okny??
připomínky aby securiťáci byli a uměli česky
V. Suk dodává že inventura slouží ke srovnání účetnictví s fyzickým stavem

---

(21:40) S. Kožár odchází.

10) Různé
V. Bohuněk, B2 - říká, že probíhá postřik.

M. Pilný, B5 - vše v pořádku
P. Polášek, B9 - řeší se problém s erasmáky specielně Indové, v nultém patře je binec, odpadky apod.
V. Suk dodává že i Indové, kteří tam bydlí 3-4 roky říkají, že to je i na ně hodně.
R. Selvek, B3 - říká, že podobné problémy mají s Číňany, kteří ani nemluví česky, mají návrh na investici whiteboard a repro do společenky.

J. Šejna, B7 - chválí fungování ping pongu, že tam můžou chodit i z ostatních bloků, 19.5. bude karaoke, Hody slíbil, že bude lepší ozvučení.
D. Molin, B8 - ptá se na službu s vrátnými, nemají školení 15 minut řešil požární alarm, dále jestli mají nějaký proces na nabírání vrátných, že vyhozený vrátný se po 3 měsících vrátí - vyřeší si alarm a pak si leští venku auto
V. Pužman dodává, že byl asi vyměněn na B10.
O. Hollmann nic
J. Jančička nic
M. Šidlovský, B6 - promítají se zápasy, připravuje se rekonstrukce studovny.
Radim, B6 - přibylo aktivních lidí.

P. Polášek, B9 - říká, že funguje jen jedna pračka - informace ze čtvrtka
V. Pužman dodává, že dodavatel praček je značně nespolehlivý, SÚZ se snaží řešit výběr nového dodavatele, ale zatím se výběr nedaří.
D. Stěhule oznamuje, že fitko silicon gym pořádá akci.
J. Šejna má dotaz na představenstvo ohledně vybavení do cardiozóny, běhací pás, starý pás je na kraji životnosti, ukázalo se že 2 pásy se uživí, otázka na představenstvo, jestli má shánět nabídku na výměnu 2. starého - nejspíše do příštího rozpočtu, otázka 300-400K Kč.
(21:54) přichází Marie Böhmová
V. Pužman říká, že to může zkusit.
M. Šidlovský - ptá se na bod z minule ohledně sociálek na B6
jestli se řešil hostel pro vyléčené drogově závislé - velká rezervace?
J. Rubáš parlament řešil na poslední schůzi chybějící peníze na účtu jednoho klubu - úspěšně uzavřeno (peníze jsou zpět) bývalá předsedkyně byla skoro vyloučena - parlament vyzval prezidenta, aby s tím něco udělal.
J. Rubáš také posílal do vedení pozvánku na výjezdko SU (Čípkovice).
J. Šejna podařilo se s V. Pužmanem vyřešit úklid blokových posiloven, je potřeba přidělit přístup kartami.
J. Šebák dodává, že SÚZ nezajišťuje úklid klubových posiloven, kluby si zajišťují samy, je potřeba domluvit jestli má úklid zajišťovat SÚZ nebo klub.

V. Pužman říká, že příští schůze by měla proběhnout 5. 6. Bez námitek.

(22:05) V. Pužman ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis z 15. 2. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180215
MD5( 20180215.txt ) = d7dddac328e6a9e929d36e425249637f


Příloha č. 2: Zápis z 5. 3. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180305
MD5 ( 20180305.txt ) = 3c2db9aa47fc6255b0d0e5ee83c9710f

Příloha č. 3: Zápis z 5. 4. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180405
MD5( 20180405.txt ) = eca0ac424e203fff431e216728483449

Příloha č. 4: Žádost o prodloužení spolupráce AVC ČVUT [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180509-Priloha4-Zadost_o_prodlouzeni_spoluprace_AVC_CVUT.pdf
MD5( 20180509-Priloha4-Zadost_o_prodlouzeni_spoluprace_AVC_CVUT.pdf ) = 1a7b78503fd08eb6de2349f906fe8ffa

Příloha č. 5: Návrh EČ - Pronájem fitcentra [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180509-Priloha5-Navrh_EC-Pronajem_fitcentra.pdf
MD5( 20180509-Priloha5-Navrh_EC-Pronajem_fitcentra.pdf ) = c0fe197850793096a897bb748fc596a0

Příloha č. 6: Záměr SHOW 2019 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180509-Priloha6-Zamer_SHOW_2019.pdf
MD5( 20180509-Priloha6-Zamer_SHOW_2019.pdf ) = e49db55cdd9384f0ed6a3ab2768a78cd

MD5 hash tohoto zápisu je: a96e958476b46d7fbdf11b3752cdfba1

Tato verze souboru txt/20180509.txt byla nahrána 13.06. 2018 13:18:03.