Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 5. 6. 2018
================


Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2:
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)


Blok 2:
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8:
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:
Hosté:
Jakub Brož (22156)
Kristýna Jeziorská (28842)
Dalibor Feber (29589)
Jaroslav Zdeněk (32150)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Ekonomická činnost - Pronájem fitcentra Silicon Gym [10 min, hlasování] (J. Šejna, V.Pužman)
2) Schválení zápisu ze schůze 9. 5. 2018 [10 min, hlasování] (V. Pužman)
3) IP pravidla sítě
4) Informace o plánovaném výjezdním zasedání [5 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Schválení čerpání z rezervy - Odvody [1 min, informativní] (V. Pužman)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)
--------------------------------------------------------------------------------


---


(20:06)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9


---


(20:10) přichází A. Vlasáková
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Ekonomická činnost - Pronájem fitcentra Silicon Gym [10 min, hlasování] (J. Šejna, V.Pužman)
2) Schválení zápisu ze schůze 9. 5. 2018 [10 min, hlasování] (V. Pužman)
3) IP pravidla sítě
4) Informace o plánovaném výjezdním zasedání [5 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Schválení čerpání z rezervy - Odvody [1 min, informativní] (V. Pužman)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)


---


(20:12)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0027
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---


(20:13)
1) Ekonomická činnost - Pronájem fitcentra Silicon Gym
J. Šejna opakuje čeho se týkala debata na minulé schůzi. Dodává, že bylo opraveno DPH na 21% a opraveny hrubky v dokumentu. Jinak se nic nezměnilo.

USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Ekonomickou činnost - pronájem prostor fitcentra Silicon Gym.
::Číslo: 2018-0028
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---


(20:09)
2) Schválení zápisu ze schůze 9. 5. 2018

(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 9. 5. 2018.
::Číslo: 2018-0029
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 5
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
>> Usnesení přijato.


---


(20:24) Přichází J. Rubáš
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


(20:25)
3) IP pravidla sítě
O. Hollmann si všiml, že je v dokumentu chyba v datu.
V. Pužman se ptá, zda má ještě někdo další nějakou připomínku.
Nemá.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP Pravidla sítě v podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení dne 5.6.2018.
::Číslo: 2018-0030
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


(20:27)
4) Informace o plánovaném výjezdním zasedání
J. Rubáš vysvětluje, že většina lidí chtěla mít výjezdní zasedání v době, kdy se bude na Strahově dít hodně věcí. Navrhuje dvě možná řešení. Buď budeme trvat na tom, že na výjezdko někam pojedeme, nebo zůstaneme na Strahově a budeme pracovat (např. malování loga, …), činností je dost.
Většina je pro zůstat na Strahově a pracovat.
M. Šidlovský by jel na výjezdko.

(20:30)
J. Rubáš po diskuzi děkuje za názory.


---


(20:31)
5) Schválení čerpání z rezervy - Odvody

V. Pužman informuje o schválení čerpání z rezervy, které proběhlo per rollam.

::Usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 43090 Kč na uhrazení podílu provozních nákladů sdílených se Studentskou unií ČVUT.
::ČÍSLO: 2018-0026
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::NEPLATNÝCH: 0
>> Usnesení přijato.

---


(20:32)
6) Různé

V. Pužman informuje o způsobu objednávání Lobkowicz - pití dle výběru katalogu - tedy pomocí GDocs tabulky.
V. Pužman informuje o plánovaném stěhování CS (centrální serverovny).

J. Rubáš informuje o novinkách z parlamentu - spolek herní historie (tzv. Retroherna) se stal externím klubem SU ČVUT.
Dále informuje o plánované změně registračního formuláře, aby byl v souladu s nařízením GDPR.
Informuje, že klub Podolí udělal zmateční akci - přeregistrování všech členů.

V. Pužman říká, že proběhne audit toho, kde se skladují jaká osobní data.
J. Rubáš se ptá, jestli někdo má další otázky.
F. Flachs zmiňuje, že u ISu je přístupné API které SHerna používá na kopírování dat do svého interního systému.?
V. Pužman říká, že přesně tohle bude výsledek auditu.
J. Rubáš uzavírá diskuzi na téma GDPR.
J. Rubáš informuje, že bychom rádi letos udělali akci, která se loni tolik nepovedla, „Léto s klubem”.
J. Šejna informuje o letním provozu blokových posiloven, kdy pokud není přítomen správce posilovny a nenašel si za sebe zástup, bude bloková posilovna uzavřena, členové můžou chodit do jiných posiloven. Takováhle situace ale nastala jenom na 2 blocích.
F. Flachs se ptá na možnost umístění dalších laviček mezi bloky 3 a 4.
V. Pužman říká, že s lavičkami u bloku 8 je problém, protože je využívají lidi dlouho do noci a na bloku 8 je problém, že na rozích jsou pokoje, SÚZ by změnu schválil, ale bojí se že si to klub za měsíc rozmyslí.
J. Šejna navrhuje, že by bylo dobré najít šikovného architekta, který by mohl navrhnout kopečky podobné jako u NTK, kde by mohli lidi ležet, shledává většinový souhlas.
V. Pužman dodává, že SÚZ slíbil po dokončení zateplení a zatravnění terénu i úpravu externích prostor.
Z diskuse vyplynulo, že jedna z laviček, která se nachází před blokem 8, bude přemístěna mezi bloky 3 a 4.

F. Flachs se ptá na informace o WiFi na bloku 4.
V. Pužman odpovídá, že ještě nezjistil informace.
F. Flachs informuje o tom, za co utratili téměř celý čtyřkorunový fond bloku 4.
F. Flachs se ptá M. Kothery na možnost instalace zásuvek po obvodu studovny ze síťového rozpočtu.
M. Kothera odpovídá, že materiál máme, jen provést.
F. Flachs informuje o dvouměsíčním jednání ohledně opravy pračky, kde je potřeba vyměnit ovládací elektroniku.
V. Pužman říká, že SÚZ má problém se současným dodavatelem, že je nezastižitelný a to samé s potenciálním novým dodavatelem, který je též nezastižitelný.
F. Flachs informuje o možnosti kavárny naživo.
V. Pužman dodává, že o tom ví, jen že by to mělo proběhnout přes PR.

(20:58)
A. Vlasáková informuje o stavu se štěnicemi na bloku 5.
T. Severa říká, že byla v plánu spolupráce s ředitelem SÚZu při tvorbě informačních materiálů, bohužel se stále nic neděje.
M. Šidlovský říká, že si někdo stěžoval, že si nevšimne vyvěšeného papíru a že chce informovat e-mailem.
A. Vlasáková informuje o stavu s rusy obecnými na celém 4. a 5. patře, na bloku 1 přespával přes den bezdomovec, který změnil taktiku obcházení ruských obyvatel Strahova, kterým vypráví historku o tom, jak ztratil bydlení a prosí, aby ho nechali u nich přespat, už se to povedlo na bloku 5 a 6, kde lidi, u kterých přespal dostali podmínečné vyloučení z ubytování.
Dále prosí o zjištění informací ohledně obyvatelů v suterénu, což jsou sociálně slabé osoby. Většina těch lidí jsou zaměstnaní u SÚZ, v poslední době se po jedné obyvatelce našla injekční stříkačka v pračce.
R. Selvek informuje o zavádějících informacích ohledně přidělování singlů.
Dále informuje, že na bloku 3 bude přes prázdniny málo lidí, že pokud někdo bude potřebovat společenskou místnost apod, má napsat na sluzby3@sh.cvut.cz
F. Flachs informuje o problému s jedním vrátným, chodí opilý, je agresivní, jednou se stalo že přišel, převzal místnost, zamkl a odešel. S člověkem, co je vedoucí všech vrátných zavolali zámečníka, dodali novou vrátnou, vyměnili FABku a pro chybějícího vrátného se to vyřešilo výpovědí na hodinu.
T. Severa informuje o čtvrteční závěrečné párty na bloku 9.


V. Pužman říká, že příští schůze by měla proběhnout 26. 6. Bez námitek.


(21:20) V. Pužman ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: EČ - Pronájem fitcentra Silicon Gym [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180605-Priloha1-EC_Pronajem_fitcentra_SG.pdf
MD5( 20180605-Priloha1-EC_Pronajem_fitcentra_SG.pdf ) = 7a16703c1ddfb4c84ae20298177e80a0

Příloha č. 2: Zápis z 9. 5. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180509
MD5( 20180509.txt ) = a96e958476b46d7fbdf11b3752cdfba1

Příloha č. 3: Pravidla sítě klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180605-Priloha3-Pravidla_site_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5( 20180605-Priloha3-Pravidla_site_klubu_Silicon_Hill.pdf ) = d06557343d25b2562bf27ecdf2d9ccbc


MD5 hash tohoto zápisu je: e208aa8e316d1c535414d2f51e5c0ff6

Tato verze souboru txt/20180605.txt byla nahrána 16.09. 2018 15:47:03.