Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26. 6. 2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: vz. Dalibor Feber (29589)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: vz. Jiří Petrovský (20788)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Kristýna Jeziorská (28842)
Marie Böhmová (23898)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jan Bednář (12364)
Michal Jurásek (21877)
Vojtěch Anderle (30055)
Veronika Huvarová (33204)
Iveta Terezie Pelikánová (22012)
Michal Hošna (31900)
Veronika Jeziorská (25293)
Roman Káčer (21928)
Petr Hodač (14621)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 minu, hlasování] (V. Pužman))
2) Informace ze ZZS VS a CENSH [10 min, informativni](V.Puzman, J. Rubas)
3) Informace o planovanem stehovani CS [10 min, informativni](V. Puzman)
4) Refresh rozpočtu [30 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)
5) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:06)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 15
---

(20:07)
Navržený program:
1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman))
2) Informace ze ZZS VS a CENSH [10 min, informativni](V. Pužman, J. Rubáš)
3) Informace o planovanem stehovani CS [10 min, informativni](V. Pužman)
4) Refresh rozpočtu [30 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)
5) Různé (Informativní, bez hlasování)

---

(20:07)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0031
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

---

1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman))
V. Pužman dodává, že v zápisu chybí čísla usnesení, přenos na příště, uzavřeno.

---

2) Informace ze ZZS VS a CENSH [10 min, informativni](V. Pužman, J. Rubáš)
V. Pužman informuje o novinkách ze ZZS VS. Může se stát, že se na Strahově výrazně budou omezovat singly.
Rekonstrukce bloku 12 bude změna na buňkový systém. Hledá se projektant. Začne probíhat cca 2019/20
Od 18.6. bude v provozu technická menza, bude v provozu celé prázdniny, na rozdíl od studentské menzy která bude celé prázdniny zavřená.
Pokud by v menze bylo mnoho neČVUT návštěvníků, bude menza uzavřena pro veřejnost a nebude možnost platit běžnými platebními kartami.
Ve studentském domě bude probíhat kompletní výměna zázemí, nový design prostor - nejspíše open space ze všech jídelen.

Od 1.10. se plošně zvedne kolejné o cca 5,556% - na Strahově to dělá cca 5 korun na noc.

M. Šidlovský se ptá na důvod, který stojí za zvýšením kolejného.
V. Pužman odpovídá že vrátenské služby jsou dražší, úklidové služby jsou dražší.
J. Rubáš dodává, že SU se nejspíše proti tomu ozve.

V. Pužman dále informuje, že na bloku 1 již není možné přebírat jakékoliv zásilky.

(20:23)
přichází P. Hodač

V. Pužman se ptá, jestli jsou k tomuto bodu další otázky -> nejsou

---

3) Informace o plánovaném stěhování CS [10 min, informativní](V. Pužman)
V. Pužman informuje o plánovaném stěhování CS. Vzhledem k tomu, že jsme při plánování opomněli některé věci, proto se nám navýšil rozpočet.
Po dobu odstávky, by mělo být zajištěné pokrytí WiFi přes záložní konektivitu.
M. Šidlovský se ptá, zda plánujeme informovat o výpadku členy.
V. Pužman říká ano, jen se nám to možná posune o týden než byl plánovaný termín, každopádně to nic nemění na tom, že členové budou informovaní o tom že to “někdy” bude probíhat
V. Suk se ptá, jestli se bude řešit konsolidace zalomených vláken
V. Pužman odpovídá že to se bude řešit v rámci svařování v průběhu stěhování, které bude zakončené proměření všech optických kabelů až na patch panel.

---

(20:30)
4) Refresh rozpočtu [30 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)
J. Rubáš informuje o updatu rozpočtu, že zapomněl pro AVC v rozpočtu příslušenství pro Hazer.
Dále informuje, že bude změna rozpočtu SHerny.
V. Suk se ptá, jestli by bylo možné dodat jak to pohlo s celkovým rozpočtem SHerny.
V. Pužman informuje o změně v rozpočtu, ve prospěch k výdajům za stěhování serverovny, kde vznikla pohledávka cca 400-500 tisíc Kč, které jsme tak různě pohledali v rozpočtu uvolnili požadovanou částku z různých výdajů.
J. Rubáš dodává info o změnách v rozpočtech zástupců bloků.
V. Pužman dodává, že jsme navýšili položku stěhování centrální serverovny - v tomto bodu konkrétně investice do vybavení, zvýšila se položka EMC, v rámci které budeme dokupovat více diskových polic, abychom s tímto diskovým polem vydrželi ještě pár let, než se koupí náhrada.
J. Rubáš informuje o změně v rozpočtu Sport, ale 0 z 0 pošla - tedy žádná změna celkového rozpočtu.
V. Pužman říká, že v položce provozní technik v investiční se objevila položka EZS, bude nová, minimálně na všech místech, kde je teď.
Dodává, že se nám trochu změnily hodnoty v rezervách. Aktuálně je tedy provozní rezerva 250 tisíc Kč.

V. Pužman dává prostor pro dotazy
J. Hanuš upozorňuje na chybu u Sportu. Nesedí sumy,
dále se ptá, jestli musíme při větším výdaji, pořizovat Blade servery
J. Rubáš dodává, že u sportu jen nebyl posunutý součet
V. Suk vtipkuje, že za peníze které ušetříme, oproti reálnému rozpočtu, se udělá party na oslavu “že jsme ušetřili” :) :)
V. Kincl se ptá, jestli není v plánu dělat refresh rozpočtu pravidelně
V. Suk dodává, že to ne úplně dává smysl, protože většina věcí ať už výdajů (support na prvky atd.) nebo odvody státu jsou ročně
P. Hodač dodává, že to taky záleží na tom, jak dopadne SHOW, jak dopadne InstallFest.

M. Böhmová se ptá, kdo všechno bude hlasovat, odpovědí je, že jen členové představenstva.

(20:54)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2018 ve verzi 2.0 tak, jak byl zaslán do konference vedení dne 26.6.2018 20:46.
::Číslo: 2018-0032
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

---

5) Různé (Informativní, bez hlasování)

J. Rubáš informuje o předělání IP ohledně fondu projektů.
Dále byla schválena ekonomická činnost fitcentra, jak se projednávalo na minulém představenstvu.
Vznikl nový fakultní klub +/-FEL, pracovní název FEL AC
Byly schváleny nové stanovy SU, mění se fakturační adresa.
M. Šidlovský se ptá na provozního technika ohledně klíčů.
V. Pužman dodává že provozní technik dostal jednoznačné instrukce. Dohodne se s ním, že dodá info do vedení.
J. Rubáš informuje o tématu Léto s klubem 2018, ukazuje pracovní tabulku a možnost v průběhu prázdnin ještě přidávat lidi do projektů. Ptá se na dotazy.
F. Flachs se ptá, jak je to s projektem instalace čtečky do ?SHerny/kolárnu?.
V. Suk dodává, že to záleží na tom, kdy bude HW.
J. Rubáš informuje o úpravě v GC, natření všech laviček.
V. Pužman se ptá na zájem o víkendovku s vedením někdy v červenci => jen 3 lidi prohlásili že nemůžou, takže bychom to mohli zkusit. Dále se ptá na možnost naplánování schůzí vedení na podzim.
F. Flachs se ptá na fungování 3D tisku, že už půl roku je tam blok, bez reakce.
V. Suk informuje o fungování tohoto projektu, že primární účel je vzdělávat lidi, ne tisknout.
F. Flachs se dále ptá na možnost bootování PXE ve studovně, kde lidi chodí a že by potřebovali image na boot Linuxu.
Dále se ptá na možnost přístupu na kamery.
V. Pužman dodává, že to vše závisí na AD, které je po útoku nepoužitelné a bez toho se to dělat nebude z důvodu bezpečnosti. Během prázdnin by se mělo AD dodělat a pak se může řešit přidání přístupů.

---

(21:23)
V. Pužman ukončuje schůzi

--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis z 5. 6. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20182606-Priloha1-20180605.txt
MD5( 20182606-Priloha1-20180605.txt ) = 785c9a7bc6ea1b993e386cb04bb5eb90


Příloha č. 2: Rozpočet 2018 verze 2 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180626-Priloha2-Rozpocet_2018_V2.0.pdf
MD5 ( 20180626-Priloha2-Rozpocet_2018_V2.0.pdf ) = 51f8c291a248bfe8c394d8f298914f44MD5 hash tohoto zápisu je: 4713de855c960ecc05ebba947a09dfba

Tato verze souboru txt/20180626.txt byla nahrána 16.09. 2018 15:47:03.