Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.09.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.09.2018
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1:
CKZ2: vz: David Zollpriester (29349)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: vz: Slavomír Kožár (23739)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9:
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Michal Jurásek (21877)
Kristýna Jeziorská (28842)
Veronika Huvarová (33204)
Marie Böhmová (23898)
Simona Strádalová (29811)
Petr Polášek (26673)
Martin Pilný (31981)
Libor Bakajsa (25607)
Jan Dvořák (25577)
Iveta Terezie Pelikánová (22012)
Jan Bednář (12364)
Vít Pekárek (27408)
Jakub Huspek (25880)
Petr Hodač (14621)
Zapisovatel: Viktor Bohuněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 26. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 [90 min, hlasování] (V. Pužman)
4) čerpání z rezervy SH pro fitcentrum SG [10 min, hlasování] (J. Šejna)
5) Informace k začátku akademického roku [30 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------

---

(20:07)
Václav Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

--

(20:08)
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 26. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 [90 min, hlasování] (V. Pužman)
4) čerpání z rezervy SH pro fitcentrum SG [10 min, hlasování] (J. Šejna)
5) Informace k začátku akademického roku [30 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)

(20:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0033
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>>Usnesení přijato

---

1) Schválení zápisu z 5. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman prochází zápis z 5. 6. 2018 a komentuje provedené změny, zdůrazňuje přidání příloh.

---

(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 5. 6. 2018
::Číslo: 2018-0034
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>>Usnesení přijato

---

2) Schválení zápisu z 26. 6. 2018 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman kontroluje zápis a komentuje provedené změny.
V. Pužman upravuje bod zápisu z 26. 6. 2018 a přidává přílohy k zápisu z 26. 6. 2018.

---

(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 26. 6. 2018
::Číslo: 2018-0035
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>>Usnesení přijato

---

3) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 [90 min, hlasování] (V. Pužman)
J. Rubáš dodává, že Modelland zaslal návrh odpustků dodatečně a zároveň oznamuje, že vedoucí projektu Hudebny nenahlásil žádné odpustky s tím, že jeho projekt za toto období žádné nechce.
V. Pužman zahrnuje jejich návrh do hlavní tabulky.
J. Rubáš nechává upravit odpustek pro D. Suprateem (UID 31405).
V. Pužman a R. Selvek - Václav Novák (UID 24057) - základní členství mu bude odpuštěno za blok 3.
V. Pužman a P. Polášek - Jiří Petrovský (UID 20788) - o housing bude požádáno jen za blok 9.
V. Pužman - Lucie Abelová (UID 33289) - základní členství z projektu včely; IT členství za Autodesk akademii.

F. Flachs obhajuje odpustek pro T. Chrzanowskemu (UID 33707) za jeho práci pro VRSH, před jeho vstupem do klubu.
V. Kincl tvrdí, že nelze odpustit příspěvek, za dobu, kdy nebyl členem klubu.
F. Flachs se odvolává na jinou schůzi, kdy mu bylo řečeno, že to problém není, V. Pužman odpovídá, že tehdy asi došlo k omylu.
J. Hanuš si myslí, že je lepší mít lidi, co něco dělají a nevadí, když do klubu vstoupí skrz odpustek.
F. Flachs potvrzuje, že T. Chrzanowsky jezdí pravidelně 2-3x týdně na Strahov a pracuje ve VRSH.
M. Kothera dodává, že se tento problém stále opakuje a rád by do budoucna přijal nějaké rozhodnutí, jak příště postupovat.
V. Kincl připomíná, že lidi mimo Strahov registruje kancelář, tedy paní Budská
F. Flachs žádá, o citaci pravidla, které to nařizuje.
O. Hollmann našel stránku na wiki.siliconhill.cz, kde je napsáno, že nestudenty registruje kancelář.
V. Pužman uzavírá téma ponecháním odpustku pro T. Chrzanowskeho v návrhu odpustků.

V. Pužman se ptá na odpustky pro A. Vlasákovou (UID 27542).
J. Šejna nemá problém s odpuštěním sportovního členství, A. Vlasáková chodí pravidelně cvičit a přes prázdniny spravovala blokovou posilovnu na bloku 5.

AVC nechává smazat svůj návrh na odpustek pro M. Součka (UID 21557).

V. Pužman se zajímá, jestli má podle zástupců projektu MacGyver T. Drábek (UID 19135) nárok na odpustek.
Podle zástupce MacGyver, měl v uplynulém semestru běžně služby a celkově byl v projektu aktivní, na návrhu odpustku tedy trvají.
V. Pužman ponechává odpustek pro T. Drábka v návrhu.

V. Pužman se ptá, jestli je nutné dávat odpustek M. Karasovi (UID 27008), protože projekt stolního tenisu má přečerpaný rozpočet, F. Flach chce vzít odpustek M. Karase pod blok 4, V. Pužman namítá, že to situaci projektu neřeší a se svolením M. Böhmenové přesouvá odpustek pro M. Karase pod sekci PR

V. Pužman přechází k řešení projektů, které přečerpaly své rozpočty - Robotický kroužek a MacGyver.

Projekt MacGyver má aktuálně přečerpáno o 1600 Kč.
J. Huspek tvrdí, že o problém již dříve konzultoval, ale nenalezlo se řešení.
J. Šejna odpovídá, že podobné problémy řeší snížením odpustků pro své lidi.
V. Pužman navrhuje přesun pod kapitolu Fond odpustků.
V. Kincl souhlasí.
F. Flachs se obává, že by mohl vzniknout snadno zneužitelný precedens.
V. Pužman rozhoduje, že přebývající odpustky projektu MacGyver a Robotický kroužek na fond odpustků.

J. Dvořák (UID 25577) obhahuje svou žádost o housing. Vlastní stroj chce využít k zřízení honeypotu pro studijní účely, data chce poskytovat, každému, kdo projeví zájem
V. Kincl připomíná, že honeypot tu v minulosti byl a proto tento nápad vítá.
M. Kothera připomíná, že máme k dispozici virtuální stroje a ptá se J. Dvořáka, jestli by to nestačilo.
Podle J. Dvořáka virtuální stroj stačí.
V. Pužman souhlasí a připomíná, že housing lze zařídit i během semestru, pokud by virtuální stroj nestačil.

V. Kincl chce nechat přidat do návrhu odpustek základního členství a IT členství pro J. Dvořáka (UID 25577).

V. Pužman řeší podobu dokumentu PDF, který bude představenstvo schvalovat.

K. Jeziorská připomíná, že možná vznikla chyba v odpustcích za projekt Včely.
V. Pužman chybu opravil podle e-mailu, který zasílal vedoucí projektu.


---

(21:03)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 13.9.2018 do konference “Vedení”
::Číslo: 2018-0036
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>>Usnesení přijato

---

4) čerpání z rezervy SH pro fitcentrum SG [10 min, hlasování] (J. Šejna)
J. Šejna chce dodělat rozdělanou práci ve fitcentru před rezignací, aktuálně má vyčerpané kapitoly, ze kterých chce ještě hradit materiál na dokončení.
J. Huspek (bastlírna) diskutuje s J. Šejnou, jestli je toto řešení nutné.
J. Šejna doplňuje detail - nákupní list, aku pro vrtačky apod.
J. Huspek říká, že je divné z rezervy čerpat do provozní rezervy fitcentra.
V. Pužman připomíná nevyužité čisticí prostředky pro grillcentrum.
J. Šejna se omlouvá, že nepodal více info z důvodu jeho pobytu mimo civilizaci.
J. Hanuš se ptá na možnost čerpat z fondu projekťáka nebo fondu předsedy.
J. Šejna namítá, že tohle řešení tomu sebere flexibilitu.
J. Rubáš se ptá, jestli je naplánované i vyčerpání položky v investicích.
J. Šejna sděluje, že má již naplánovanou investici do vybaveni.
V. Pužman potvrzuje, že v rezervě je dost prostředků.
J. Šejna znovu vysvětluje, že chce předat sekci s čistým štítem.

---

(21:03)
::USNESENI: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy v maximální výši 15000 Kč na provozní výdaje fitcentra - provoz + hygiena
::Číslo: 2018-0037
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>>Usneseni prijato

---

5) Informace k začátku akademického roku [30 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)

J. Rubáš vysvětluje, že nový registrační formulář se snad stihne do začátku nástupů, aktuálně mají novou revizi, která nedávno prošla kontrolou u právníka.
J. Rubáš nabízí dostisk aktuálních formulářů pro bloky, které mají nedostatek.
M. Kothera se chce vyhnout zmatkům.
J. Šejna se zajímá, jak moc je reálné, že se do doby nástupů povede nový formulář vytvořit.
J. Rubáš odpovídá, že šance tu je.
V. Pužman by byl rád, kdyby se registraci nových členů prováděla již s novými formuláři.
J. Rubáš navrhuje přenechat definitivní rozhodnutí na GDPR skupinku, která má 14. 9. 2018 další schůzi.

V. Pužman informuje o stěhování centrální serverovny (CS). V plánu je zajistit funkční IS a WiFi síť. Sděluje, že možná se povede zachovat 10 Gbps uplink i během odstávky CS. S vypnutím CS chce počkat až na okamžik, kdy se rozběhnou práce na kabeláži. Varuje před drobnými výpadky v následujícím týdnu, kdy budou probíhat přípravné práce. Připomíná, že nejaktuálnější informace budou na Twitterovém účtu klubu. Krátce také referuje o aktuálním stavu místnosti pro novou CS. Zdůrazňuje, že po dobu odstávky bude většina systémů vypnuta, kromě IS, WiFi a snad čtečkového systému SH a ČVUT.
F. Flachs žádá o zachování funkčnosti rezervačního a čtečkového systému Sherny.
V. Pužman odpovídá, že z technických důvodů to není možné.
V. Pužman také připomíná, že mimo provoz budou i služby MBox a lists.sh.cvut.cz a doporučuje proto přesměrovat emaily skrz IS na externí poskytovatele.

V. Pužman informuje o možnosti zvýšení kolejného a upozorňuje, že původní částka, o kterou se měla cena za noc zvýšit, v rozmezí 3 – 4 Kč se změnila na cca 7,50 Kč.

R. Selvek připomíná, že se také změnil ceník náhrad.

V. Pužman informuje o nových leporelech pro nové členy klubu, novou verzi vytvořili M. Böhmová a J. Šejna.

V. Pužman referuje o nadcházející Akci prvák, která proběhne 10. 10., dále mluví o dnech otevřených dveří jednotlivých sekcí a infoschůzkách bloků.
J. Hanuš má dotaz na grilovačku pro nováčky, která se kryje s termínem jeho infoschůzky.
M. Böhmová odpovídá, že grilovačka je pro nováčky projektů a že už bohužel nemá vhodnější datum, protože říjen je plný akcí pro nastupující studenty.
J. Hanuš se rozhodl přesunout svou infoschůzku.
R. Selvek má obavy, aby se stihla potvrdit REF pro čerpání financí na hromadnou objednávku pití.
V. Pužman a J. Rubáš se dohodli na přesunu uzavírky hromadné objednávky.

V. Pužman připomíná Strahov Open Air.

V. Pužman sděluje, že během prosince proběhne výjezdní zasedání představenstva.

F. Flachs má dotaz na účast reprezentace klubu na akci Žij studentský život.
M. Böhmová odpovídá, že se jedná o záležitost jednotlivých projektů, se kterými doporučuje komunikovat skrze projektového manažera nebo J. Máru.

---

(21:35)

6) Různé (Informativní, bez hlasování)

J. Šejna nabízí zástupcům bloků letáčky sportovní sekce.

R. Selvek se ptá na stav klíčů.
V. Pužman odpovídá, že nemá správce.
F. Flachs se ptá, jestli nemá smysl převést správu klíčů na jednotlivé bloky.
V. Pužman toto řešení nepovažuje za dobré, trvá na ustavení správce celého systému, který si může práci rozdělit mezi své lidi.
F. Flachs se hlásí, že rád pomůže s vyřešením problémů s klíči.

V. Kincl přítomným oznamuje, že se k dnešnímu dni, tj. 13. 9. 2018 vzdává svého mandátu zástupce bloku 11.
V. Pužman děkuje V. Kinclovi za službu pro klub a blok a doufá, že V. Kincl zůstane nadále v kontaktu s klubem.

J. Hanuš se domlouvá s V. Pužmanem na společné prezentaci klubu na akci Hello FIT!

F. Flachs informuje o rekonstrukcích a nákupech, které toto léto realizoval na bloku 4. Povedlo se jim zrekonstruovat téměř všechny zájmové místnosti včetně studovny, kulečníku, pokeru a sušáren. Dále se bloku povedlo získat novou pračku a připravit k provozu sušičku prádla. Také se doplnilo vybavení kolárny a skladu. Do herny byly pořízeny nové deskové hry. Je potěšen množstvím pozitivních ohlasů. Také je rád, že jeho aktivita přivedla do aktivní služby další členy klubu a doporučuje ostatním zástupcům bloků využívat sociální sítě a lákat další nové lidi.

J. Rubáš upozorňuje na další smutnou událost, koleje dnes definitivně opustil náš kolega Bejzz.

O. Hollmann upozorňuje, že i blok 8 dostal novou pračku.

R. Selvek také oznamuje doručení nové pračky..

V. Pužman říká, že v průběhu semestru by mohly dorazit další pračky.

R. Selvek si stěžuje na absolutní nečinnost Správy účelových zařízení ČVUT při řešení havárie v umývárnách, zároveň vyjadřuje obavu, jestli zbývající otevřené umývárny disponují dostatečnou kapacitou.

V. Pužman v rychlosti rekapituluje akci SNT 2018 a říká, že jsme zahraniční kluby překvapili rozsahem našich aktivit.

(21:47)

V. Pužman ukončuje schůzi představenstva klubu Silicon Hill


--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis z 5. 6. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180605
MD5( 20180605.txt ) = e208aa8e316d1c535414d2f51e5c0ff6


Příloha č. 2: Zápis z 26. 6. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20180626
MD5( 20180626.txt ) = 4713de855c960ecc05ebba947a09dfba


Příloha č. 3: Odpustky ZS 2018 v1 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180913-Priloha3-Odpustky_ZS_2018-1.pdf
MD5 ( 20180913-Priloha3-Odpustky_ZS_2018-1.pdf ) = ee09f40625e68910a836c4559fdc61d9

MD5 hash tohoto zápisu je: 407383b8a868cd47dae8152164b03910

Tato verze souboru txt/20180913.txt byla nahrána 12.12. 2018 20:49:03.