Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.10.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 29. 10. 2018
================


Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)


Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Kristýna Jeziorská (28842)
Jakub Brož (22156)
Adam Ježek (34130)
Jiří Nýč (32674)
Alena Kužmová (32634)
Samuel Fichna (33860)
Johana Racková (30112)
Jan Barborka (30994)
Martin Jakubec (30896)
Jindřich Prášil (30445)
Pavel Dostál (28122)
Filip Michel (24119)
Adam Arlt (25555)
Vít Pekárek (27408)
Marie Böhmová (23898)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Předchozí elektronické hlasování [10 min, informativní] (V. Pužman)
2) Schválení zápisu z 13. 9. 2018 [5 min, hlasování] (J. Zdeněk, V. Pužman)
3) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 - Oprava [15 min, hlasování] (V. Pužman)
4) Čerpání z provozní rezervy - odvody a provozní náklady [15 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Jmenování nových členů volební komise [15 min, hlasování] (V. Pužman, J. Nýč)
6) Jmenování nových členů likvidační komise [15 min, hlasování] (V. Pužman)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:05)
Václav Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---


(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
J. Hanuš navrhuje prohození bodů kvůli navrženým lidem z likvidační komise - schvaluje se.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Jmenování nových členů volební komise [15 min, hlasování] (V. Pužman, J. Nýč)
2) Jmenování nových členů likvidační komise [15 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Předchozí elektronické hlasování [10 min, informativní] (V. Pužman)
4) Schválení zápisu z 13. 9. 2018 [5 min, hlasování] (J. Zdeněk, V. Pužman)
5) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 - Oprava [15 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Čerpání z provozní rezervy - odvody a provozní náklady [15 min, hlasování] (V. Pužman)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)


(20:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


1) Jmenování nových členů volební komise
představení Aleny - nové členky volební komise.
M. Šidlovský se ptá jestli volební komise myslí také na doplňovací volby na bloku 11.


(20:10)
přichází V. Suk a T. Severa
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje A. Kužmovou (UID: 32634) na pozici člena volební komise SH.
::Číslo: 2018-0040
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---


(20:12)
2) Jmenování nových členů likvidační komise
V. Pužman informuje o jmenování členů likvidační komise a že se mu ještě ozval V. Nevřela, že by o pozici měl taky zájem.
J. Hanuš se ptá, kolik majetku k vyřazení je výpočetní technika, protože jím navržení členové likvidační komise nejsou ajťáci.
V. Pužman odpovídá, že zhruba 50 % věcí jsou výpočetní technika a rozmanitost komise podporuje.
M. Šidlovský se ptá, jak funguje likvidační komise.
V. Pužman vysvětluje fungování likvidační komise, ohledně vyřazení majetku, možnosti odkoupení pro členy a ekologické likvidace nehodnotného majetku.
V. Suk vysvětluje, jak funguje oběh majetku v běžných firmách, s životností např. 3 nebo 5 let apod. Dále vysvětluje způsoby, jak se účetně řeší ztracený majetek.


(20:20)
David Molin odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


Adam Arlt se ptá, že by bylo dobré stanovit podmínku, že komise bude moci operovat minimálně při 5 lidech.
J. Rubáš dodává, že to není úplně třeba, když ve výsledku přetříděný majetek bude schvalovat / upravovat představenstvo.


(20:26)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje likvidační komisi ve složení Adam Arlt (25555), Filip Michel (24119), Adam Ježek (34130), Lukáš Jančička (31916), Otto Hollmann (26671), Pavel Dostál (28122), Jakub Rubáš (27118) a Vojtěch Nevřela (30662) za účelem návrhu seznamu majetku SH určenému k vyřazení.
::Číslo: 2018-0041
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---


3) Předchozí elektronické hlasování [10 min, informativní] (V. Pužman)


V. Pužman informuje o předchozím elektronickém hlasování na zaplacení technického supportu Cisco pro Catalyst 6509-E a 2x Nexus 5596-UP, který byl následně zakoupen.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 26 075,- za support na Cisco Catalyst C6509 a 2x Nexus 5596 UP.
::Číslo: 2018-0038
::Osob s hlasovacím právem: 14.
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1


---


4) Schválení zápisu z 13. 9. 2018


V. Pužman informuje o zápisu zaslaném ke schválení.


oprava kontrolního součtu kvůli nedoplněným přílohám


(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze 13. 9. 2018.
::Číslo: 2018-0042
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.


---


(20:41)
5) Odpuštění členských příspěvků ZS 2018 - Oprava


V. Pužman informuje o opravě UID u jednoho člena (Štěpán Tužil), o kterém informoval (navrhl) R. Burkoň.
Doplňuje, že se zapomnělo na prezidenta a viceprezidenta Jozefa Šebáka a Stanislava Jeřábka. Jejich odpustky navrhuje z odpustkového fondu předsedy.
(20:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje odpustky tak, jak bylo zasláno do konference vedení 29. 10. 2018.
::Číslo: 2018-0043
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


6) Čerpání z provozní rezervy - odvody a provozní náklady


V. Pužman informuje o důvodech: nízký odhad příjmů z členských příspěvků, nízký odhad odvodu DPH a DPPO.
V. Pužman se ptá, zda jsou dotazy.
V. Suk se ptá, kolik aktuálně zbývá v provozní rezervě.
V. Pužman odpovídá že zbývá zhruba 140 tisíc Kč a je potřeba aktuálně doplatit zhruba 45 tisíc Kč.
(20:49)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy SH v celkové výši 45915 Kč na uhrazení části odvodů a provozních nákladů sdílených se SU.
::Číslo: 2018-0044
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


7) Různé


V. Pužman informuje o návratu sekretářky (pí. Budské) po nemoci již tuto středu.
dále informuje, že na akademickém senátu bude projednáno zvýšení kolejného průměrně o 5 Kč (denně). Částka odpovídá navýšení o kumulovanou inflaci od posledního zvyšování v roce 2014.


V. Suk se ptá, jak budou tyto peníze použité, že nepůjdou do provozu.
V. Pužman odpovídá, že v rámci projednání bude dohoda, že tyto peníze půjdou výhradně na investice do kolejí.
V. Pužman doplňuje, že do roku 2030 by strahovské koleje měly kompletně přejít na buňkový systém.


J. Rubáš informuje o volbách prezidenta SU. Tento víkend proběhne výjezdní zasedání SU. Příští AR bude začínat standardně o týden dříve. 17. listopadu proběhne koncert. 12. - 14. listopadu nebudou k dispozici některé služby VIC ČVUT.


(20:55)
J. Šejna odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


A. Vlasáková (B5) se ptá, jak bude probíhat inventura majetku,
J. Rubáš odpovídá, že nikdo za klub není povinný se toho účastnit, ale je pro nás lepší, když někdo z hospodářek či hospodářů se domluví s někým z bloku, koho znají.
V. Suk říká, že když někdo nahlásí závadu a poté mu bude oznámeno kdy (v rozpětí hodin, nikoliv dnů).
R. Selvek dodává, jestli je potřeba pro inventury přítomnost někoho ze zástupců SU (z důvodu práva na soukromí?).
V. Pužman doporučuje, aby někdo z důvěryhodných lidí byl u inventur.


M. Kothera dodává, že v domovním řádu je domluveno mezi SU a ČVUT, že SUZ pro inventury nesmí chodit sami na pokoje studentů (obecně ubytovaných).


J. Hanuš děkuje všem kdo organizovali Akci Prvák, moc se mu to líbilo.


J. Brož informuje o zaslaném mailu o výjezdním zasedání s výsledkem hlasování o finálním termínu.


M. Kothera zve na hokejovou bitvu, která se koná tento čtvrtek. Dále informuje o rámcové smlouvě mezi SU ČVUT a ČVUT.


V. Pužman informuje o slibovaném mailu týkající se voleb představenstva, který se pokusí poslat co nejdříve.


---


(21:10)
V. Pužman ukončuje schůzi


--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 13. 9. 2018 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20181029-Priloha1-20180913.txt
MD5( 20180913.txt ) = 9b62c9fb3a3c324aa3542f83a48bde78
Příloha č. 2: Odpustky ZS 2018[pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20181029-Priloha2-Odpustky_ZS_2018-2.pdf
MD5 (Odpustky_ZS_2018-2) = d748389b86dee2d7a42a18ab1f6846e0

MD5 hash tohoto zápisu je: 25dee6bc763c131018d8a20945c5785a

Tato verze souboru txt/20181029.txt byla nahrána 12.12. 2018 20:51:02.