Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.12.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 12. 12. 2018
================


Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)


Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Vít Pekárek v.z. (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Kristýna Jeziorská (28842)
Václav Novák (24057)
Jan Erbrt (18183)
Jakub Brož (22156)
Michal Jurásek (21877)
Pavel Dostál (28122)
Veronika Jeziorská (25293)
Tomáš Bilák (27701)
Richard Burkoň (29205)
Martin Pilný (31981)
Pavel Nutil (6337)
Vladislav Šulc (32769)
Kateřina Bartyzalová (32610)
Marie Böhmová (23898)
Martin Sklenár (30546)
Adolf Valášek (30076)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jan Bednář (12364)
Petr Hodač (14621)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Udělení statusu Zasloužilý člen pro Vladimíra Kincla, UID: 25225 [10 min, hlasování] (J. Hanuš)
2) Přeschválení zápisu schůze z 13. 9. 2018 [3 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení zápisu ze schůze 29. 10. 2018 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Zrušení projektu výtvarka [10 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Rozpočet 2019 [120 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)
6) Informace k přerušení dodávky teplé vody B5, B6, B7 [5 min, informativní] (K. Jeziorská, J. Rubáš)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:07)
Jakub Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


D. Molin se ptá na přesunutí prvního bodu na leden, kdy se budou řešit odpustky a bude na to víc času.
J. Šejna říká, že si nemyslí. že by to dneska něco zdrželo.
5/6/x - 2?
informativním hlasováním se došlo k závěru, že se nic nebude přesouvat


(20:11)
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Udělení statusu Zasloužilý člen pro Vladimíra Kincla, UID: 25225 [10 min, hlasování] (J. Hanuš)
2) Přeschválení zápisu schůze z 13. 9. 2018 [3 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení zápisu ze schůze 29. 10. 2018 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Zrušení projektu výtvarka [10 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Rozpočet 2019 [120 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)
6) Informace k přerušení dodávky teplé vody B5, B6, B7 [5 min, informativní] (K. Jeziorská, J. Rubáš)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)


---


(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0045
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


1) Udělení statusu Zasloužilý člen pro Vladimíra Kincla, UID: 25225 [10 min, hlasování] (J. Hanuš)


J. Hanuš říká, že V. Kincl byl 3 roky?? zástupcem B11, je spoluautorem ISu a způsobem jakým chodil připravený na představenstva a změnilo to jeho názor
D. Mollin žádá o tajnou volbu
J. Šejna říká, že kdykoliv potřeboval cokoliv pomoct, V. Kincl se sebral a šel mu pomoct, třeba ve sportu
M. Šidlovský se ptá jestli V. Kincl souhlasí s nominací na Zasloužilého člena.


(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení (24057) V. Novák, (27701) T. Bilák, (32769) V. Šulc.
::Číslo: 2018-0046
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:21)
Přichází V. Suk
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


Hlasy byly sečteny.
Nikdo nemá proti hlasování žádné námitky.


(20:31)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status Zasloužilý člen pro Vladimíra Kincla, UID: 25225.
::Číslo: 2018-0047
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.


---


(20:33)
2) Přeschválení zápisu schůze z 13. 9. 2018 [3 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje, že byly doplněny jen a pouze čísla usnesení.
Ostatní potvrzují, že kontrolní součet sedí.


(20:35)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 13. 9. 2018 zaslané do konference Vedení 10. 12. 2018.
::Číslo: 2018-0048
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.


---


(20:38)
3) Schválení zápisu ze schůze 29. 10. 2018 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází zápis a se souhlasy představenstva schvaluje navržené nesrovnalosti.


(20:48)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 29. 10. 2018 zaslané do konference Vedení 12. 12. 2018.
::Číslo: 2018-0049
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.


---


(20:49)
4) Zrušení projektu výtvarka [10 min, hlasování] (V. Pužman)


V. Pužman informuje, že projekt výtvarka je už přes rok mrtvý, ani se jim letos nic nedávalo do rozpočtu a nedává smysl držet projekt ve kterém nikdo není.
V. Suk se ptá, jak se bude řešit majetek.
V. Pužman říká, že spotřební majetek, který se dá využít jinde v klubu se dá využít, ostatní majetek se může uskladnit a předat likvidační komisi.
V. Suk informuje, kde jsou věci uskladněné a že v nich není úplně pořádek.


článek 2 bod 2 předpis projekty klubu, hlasování se netýká v.z. (Vítka)


(20:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill ruší projekt Výtvarka.
::Číslo: 2018-0050
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---


(20:56)
vyhlášena 5. minutová pauza.


---


(21:03)
5) Rozpočet 2019 [120 min, hlasování] (V. Pužman, J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o pořadí od projektů, z důvodu, že většina přítomných jsou z projektů.
M. Šidlovský se ptá, že show podle mailu měla mít 0, nyní má 125 000 Kč, u Včel zůstalo špatně nenulové odpustky.
J. Brož informuje o mailu, proč v e-mailu informoval o škrtech i v SHOW, ale později se s R. Burkoněm kontaktovali a šlo jen o nedorozumění.


V. Pužman začíná projektem 3D tisk, čte komentáře od D. Zollpriester a ptá se na dotazy.
M. Šidlovský se ptá na teambuilding v provozních nákladech, patří do osobní.
J. Hanuš se ptá spotřební materiál k SLA tiskárně a případnou možnost vypůjčit SLA tiskárnu od nějaké laboratoře.
A. Valášek říká že materiál je asi tak 3x dražší, ale je k tomu ještě k postprocesingu. Co se týče zapůjčení, většina firem se snaží spíše prodat než půjčit.
J. Brož říká že to bude hlavně pro architekty. Podolí si udělalo ekonomickou činnost na prodávání fillamentu.


A. Valášek říká že chybí hodně vybavení, zatím nakoupeno jen stůl a skříň.
M. Kothera se ptá, zda jsou schopni do specifikovat co se přesně bude kupovat.
A. Valášek říká specifické kategorie co bude potřeba ještě do pořídit.
J. Hanuš se ptá na materiální zabezpečení, že loni bylo méně než letos a má tendenci stále stoupat.
J. Brož odpovídá, že se zajistí přechodem na placení podle spotřebovaného materiálu.


(21:21)
V. Pužman pokračuje projektem AVC, vysvětluje že AVC je jen z 350K dotované ostatními příspěvky, zbytek je jejich.
R. Selvek se ptá, že za rok 2018 chybí cca 50 tisíc na příjmu
Veronika odpovídá, že čekáme na faktury
D. Molin se ptá na závěs a tablet.
V. Jeziorská odpovídá závěs je na okno kvůli správně funkčnímu bluescreenu na klíčování a tablet je pro zvukaře.
J. Hanuš říká, že vypěstuje len a ušije vlastní závěs.
M. Šidlovský chválí AVC za velmi podrobnou výroční zprávu.
R. Selvek se ptá na snižování rozpočtu, oproti minulému roku - oproti ostatním projektům, kde se škrtalo.
V. Suk vysvětluje, že ostatní sekce těží z toho, co AVC dělá, umí a má.


(21:30)
V. Pužman pokračuje projektem Fotbálek SH, celkový rozpočet tohoto projektu je 30 000 Kč.
R. Selvek se ptá, proč nemají osobní náklady (na trička apod.).
J. Brož informuje o tom, že Fotbálek SH by se chtěl přestěhovat do jiných prostor, z důvodu generovaného hluku, který ruší na B8. Bohužel místnosti volné nejsou.
F. Flachs říkal, že by se toho ujal, že má na bloku 4volné místnosti.
Dále se ptá, proč mají jídlo a pití rozpoložkované, že s tím jsou akorát starosti u sekretářky navíc.


(21:36)
V. Pužman pokračuje projektem fotoateliér, čte dotazy ohledně objektivů a adaptérů.
R. Burkoň, že ty skla jsou univerzální a dají se použít na všechny současné foťáky a nejsou vendor locked.
V. Pužman pokračuje s otázkou ohledně monitoru a že budeme mít monitory z FITu.
R. Burkoň, že nemusí to být ?ISO? monitor, ale něco trochu lepšího.
V. Suk říká, že v kanceláři by měla být kalibrační sonda.


(21:42)
V. Pužman pokračuje projektem fotokomora, čte dotazy ohledně skeneru negativů.
J. Erbrt vysvětluje, že v kanceláři je nepoužívaný 2400 DPI scanner - je na každý palec.
M. Šidlovský se ptá na výroční zprávu - bylo tam napsáno “projekt byl bohužel na akci prvák”


(21:46)
V. Pužman pokračuje projektem hudebny.
M. Šidlovský - údržba -> neplánované výdaje.


(21:47)
D. Molin odchází
::Osob s hlasovacím právem: 13


J. Rubáš vysvětluje, že hudebny jsou ve velmi dezolátním stavu.
J. Brož říká, že vybavení je použitelné akorát na punkové účely a nebylo obnovováno asi od založení projektu.


(21:49)
D. Molin přichází
::Osob s hlasovacím právem: 14


F. Flachs dodává že Teambuildingová akce - je jen jedna, kdyby chtěli mít víc, bude s tím problém -> přejmenováno.
A. Vlasáková se ptá na kytarové kombo, sady činelů jestli je to počet za jednu sadu 3 ks nebo 3 sady.
V. Pužman odpovídá že se jedná o 3 sady.


(21:52)
V. Suk odchází
::Osob s hlasovacím právem: 13


J. Hanuš říká, že se koukal na ceny a byly o dost levnější než je navrženo.


(21:54)
V. Suk přichází
::Osob s hlasovacím právem: 14


J. Erbrt dodává že na andělu hraje človíček na kýble zavázané fáčem.


(21:55)
V. Pužman pokračuje projektem MacGyver.
J. Hanuš se ptal na část CanSat.
V. Suk vysvětluje, že před pár lety nás oslovila skupinka studentů (z Francouzského gymnázia) jestli bychom jim udělali mentory.
M. Kothera se ptá, proč robotický kroužek nic nechce.
Huspeč odpovídá že nic nechce, mají nakoupeno z minulého roku.


(22:00)
V. Pužman pokračuje projektem Modelland.
nikdo není přítomen.
J. Brož říká, že nesplnili všechny podmínky při hospitaci na nárok na rozpočet.
M. Šidlovský říká, že tam byl, vymalovali atp.
F. Flachs se ptá na bod propagace, dod.
O. Hollmann říká, že v některých projektech je to v kapitole propagace.
V. Pužman říká, že kapitola propagace je v rozporu.


(22:03)
V. Pužman pokračuje projektem Stolní tenis.
J. Rubáš říká, že je zbytečně seškrtaná investice stolek pro rozhodčí, že chtěli stolek s počítadly.
F. Flachs říká, že M. Karas by chtěl udělat na každém bloku z pingpongárny místnost pro SH ligu ve stolním tenise.


(22:08)
V. Pužman pokračuje projektem SHerna a vysvětluje, proč navrhujeme zrušit investici do nové místnosti.
M. Šidlovský se ptá na to kdo my
V. Pužman odpovídá centrála.
D. Molin se ptá, jestli nevznikl klub náhodou kvůli hraní počítačových her.
V. Suk dodává, že síť vznikla za tímto účelem a klub vznikl za účelem podporovat tuto síť a ostatní věci.
J. Hanuš se ptá na vizi SHerny.
F. Flachs říká, že je to napsáno v závěrečné zprávě, ale v souhrnu, částka za novou místnost je k diskuzi. SUM SUM, lidi sami přišli že by chtěli stejnou místnost (multimediální) na svém bloku - a že by bylo dobré tyto lidi využít na její zřízení.
J. Rubáš vysvětluje, že nechce z klubového fondu dělat hezké televizárny s playstationem, jinak řečeno vylepšovat místnosti SUZu místo investice ze 4Kč fondu.
M. Böhmová říká, že pokud je místnost, např. televizárna vybavená ze 4Kč fondu, měl by mít přístup každý, kdo bydlí na daném bloku, SHerna je podmíněná síťovým členstvím kvůli konzolím připojeným k internetu.
F. Flachs dodává že nemyslí že na Strahově není nikdo kdo by nebyl členem a chtěl by přístup do takových místností.
V. Suk dodává, že je to liché uvažování, to že to tak není teď neznamená že to tak nebude zítra.
F. Flachs dodává, že síťové členství je podmínkou kvůli konzolím připojených k internetu s “live” službou, že by mohli vyřešit zaheslováním těch konzolí a tudíž by dále nebyla nutná podmínka síťového členství.
J. Šejna říká, že na B7 se velmi dobře povedlo zrekonstruovat společenskou místnost. Možnost použít současnou (offline) herní místnost bere jako zabírání už takto nedostatkových “volných” místností. Vysvětluje, že vidí na B7, když si to lidi udělají sami, mnohem více si toho váží, než když to zajišťuje někdo “centrálně”.
M. Šidlovský vysvětluje, že SHernu na B6 dělali primárně lidi z bloku 6, lidi na B4 tam byli na výpomoc na „špinavou práci“.
D. Molin říká, že pokud se povede vystěhovat fotbálek SH tak B8 nabízí se.
F. Flachs říká, že za ním byli na DOD asi 3-4 správci televizáren (B3, B5, B7, B10), že by měli zájem rozšířit jejich televizárnu na SHernu.
M. Böhmová říká, že se vše řeší obráceně, nemají místnost, vytvoří rozpočet a pak se snad nějak zajistí místnost. Mělo by se to řešit obráceně.
F. Flachs říká, že to se dá řešit, že částka bude v provozní rezervě a pak až bude místnost, se to přeschválí
V. Suk říká, že takový je aktuální stav.
J. Šejna říká, že nyní není místnost která se na to dá použít, není „prezentace“ o tom, jak by to tam mohlo vypadat, tudíž nemůže být řečeno kolik je potřeba v rozpočtu.
V. Suk říká, že četl výroční zprávu a že SHerna je projekt, ne značka. Dále se ptá na spolupráci s VRfestem, že tam probíhala spolupráce s externí firmou a pak z toho měla být akademie - přičemž se na ně odkazuje ve výročce SHerny.
F. Flachs vysvětluje, že SHerna začala s VRSHfest minulý rok. Bylo tam přes 200 osob. Vysvětluje že VRSH nemá mít vztah ani na SHernu ani na edu.
V. Suk říká, že vstupenka za 200K za potenciální SHernu někde na bloku. Dále říká, že v provozní rezervě by mělo být alespoň půl milionu, menší částka by byla téměř riziková. Na to, že si tam lidi chodí jen hrát, z čehož může plynout odreagování, . Oproti ostatním projektům, žádá SHerna zhruba 4x větší rozpočet a ještě nemáte plán, nevíte co chcete kupovat. Nedává smysl vybavovat místnosti SUZu. Jaký je poměr přístupů na blok 4 a blok 6.
F. Flachs argumentuje, že lidi si tam nechodí jen hrát, chodí se tam i učit.
V. Suk říká, že investice do místnosti se nedá odnést a prezentovat.
F. Flachs Poměr využití B4 vs B6 je 4:1, je tomu tak primárně kvůli absenci čtečky. 1050 rezervací od začátku roku je vč. nezrušených - když lidi nepřišli.
J. Šejna vysvětluje, že třeba fitcentrum zvyšovalo členské příspěvky na to, aby mohli investovat více do strojů na cvičení, že investice do fitcentra mají větší hodnotu než investice do místností na hraní PC her.
D. Molin nesouhlasí.
M. Šidlovský se ptá na to jak fitcentrum seškrtalo ~1.6M na současnou hodnotu.
R. Selvek apeluje na počet rezervací ve výroční zprávě versus reálný počet návštěv.


(22:52)
Probíhá živá diskuze o místnosti projektu SHerna.


(22:57)
V. Pužman odchází
::Osob s hlasovacím právem: 13


(22:59)
V. Pužman přichází
::Osob s hlasovacím právem: 14


J. Hanuš chválí F. Flachse, že na to jak byl ze začátku tvrdohlavý, tak se rozhodl přistoupit na kompromis odložení další místnosti na dobu, až budou mít prezentaci a nejdříve na potenciálním přeschválení v půlce příštího roku.


(23:04)
Pokračujeme v řešení rozpočtu projektu SHerna.


V. Pužman říká, že polystyrenové kuličky do sedacích vaků se doplní jen jednou od nákupu a pak je to investice na 4-5 let.
O. Hollmann si nemyslí, že pořízení fólií proti slunečnímu záření sníží teplotu o 5 °C jak tvrdí F. Flachs.
F. Flachs říká že to má osobně vyzkoušené, že je má doma a nabízí možnost návštěvy.
M. Böhmová říká, že SHerna bude moci čerpat rozpočet na plakáty mimo SH z rozpočtu PR.


(23:32)
D. Molin odchází
::Osob s hlasovacím právem: 13


F. Flachs a V. Jeziorská se shodli, že stará LED světla od AVC, která nikam necestují a téměř se nepůjčují, budou moci trvale používat v místnostech SHerny a v případě, že je AVC bude potřebovat, budou jim bez výhrad k dispozici, SHerna pořídí elektrickou kabeláž a případně kabeláž + převodník pro DMX řízení.


(23:58)
V. Pužman pokračuje projektem SHOW.
Projekt se zdražil, hlavně z důvodu dražšího headlinera. Dále se zdražil úklid, z důvodu vyšší minimální mzdy.
Objektivně se dražší headliner vyrovná s tím, že přijde více lidí a vrátí se to na obratu za pití atp.
J. Rubáš připomíná radost některých studentských kapel z účinkování na stejné akci a pódiu, jako kapela známá.


(0:22)
V. Pužman pokračuje projektem Taneční.


V. Pužman pokračuje projektem Zahrádky.


---


(0:24)
vyhlášena 5. minutová pauza.


---


(0:25)
V. Pekárek odchází
::Osob s hlasovacím právem: 12


(0:31)
pokračujeme


(0:34)
V. Pužman pokračuje rozpočtem provozního technika.
Do grillcentra je potřeba nějaké zamykatelné prostory na nářadí ke grillcentru, ve variantě je kontejner (ideálně nerozkládatelný) nebo zahradní domek.
4mx2m nový
Kontejnerový manipulátor by mohl zvládnout tam kontejner dostat, ale stále je to otázka, takže částka zůstane v rezervě, nechá se tam jen náklady na návštěvu jeřábníka, který ověří proveditelnost a až se bude vědět, přeschválí se.


M. Šidlovský kritizuje nedostatečně detailné rozdělení rozpočtu do položek.
V. Pužman upozorňuje na to, že podle rozpočtového řádu má provozní technik fond, stejně jako předseda a zástupci bloků a proto by výdaje nemusel plánovat vůbec.


(1:07)
O. Hollmann odchází
::Osob s hlasovacím právem: 11


(1:09)
O. Hollmann přichází
::Osob s hlasovacím právem: 12


(1:22)
V. Pužman pokračuje rozpočtem příjmy.
R. Selvek se ptá na algoritmus, kterým se přišlo na zvýšené příjmy ze základního a síťového členství.
V. Pužman vysvětluje princip kouzelné konstanty.


(1:23)
V. Pužman pokračuje rozpočtem odvody SU a sdílené náklady.


(1:27)
V. Pužman pokračuje rozpočtem provoz.


(1:36)
V. Pužman pokračuje rozpočtem síť.
M. Šidlovský se ptá, co znamená bod “Metalika a optika”, že by chtěl vědět co to obsahuje.
M. Kothera slibuje, že příští rok tohle už neudělá.


(1:45)
V. Pužman pokračuje rozpočtem servery, vysvětluje, proč je v rozpočtu 200 000 Kč - v letošním rozpočtu bylo špatně odhadnuto na 30 000 Kč a moc se z toho nekoupilo. Serverové - enterprise komponenty jsou drahé, je to cena za provoz HW, který dostaneme zadarmo.
J. Erbrt říká, že je to buď o tom řešit staré odcházející komponenty do HW, který dostaneme zadarmo a nebo si nastavit cyklickou obměnu HW, jako to dělají větší firmy.
V. Pužman dodává, že z položky komponenty lze čerpat do všech počítačů SH.
Dále vysvětluje, že Storage za 750 000 Kč je potřeba probrat na představenstvu, podle docela dost parametrů podle kterých se dá vybírat.


(2:02)
V. Suk odchází
::Osob s hlasovacím právem: 11


(2:04)
V. Suk přichází
::Osob s hlasovacím právem: 12


J. Hanuš se ptá, k čemu servery mají 40 000 Kč na víkendovky a sprinty a jaký je rozdíl oproti tomu, když má projekt teambuilding.
M. Kothera odpovídá, že aktivní z admins a netadmins jdou na víkendovku nebo sprint dělat něco, co posune klub dál a třeba se i něco naučit, ne se postřílet na laser game.


(2:19)
V. Pužman pokračuje rozpočtem vzdělávání.


(2:35)
V. Pužman pokračuje rozpočtem sport.
J. Šejna popisuje, že v rozpočtu není úplně vše co si představovali a další změny v jejich rozpočtu.
J.Šejna upozorňuje, že v kapitole rezerva je přesunutý nákup běhacího pásu v hodnotě max 350K, a to z důvodu, že se pokusí sehnat výraznou slevu.


(2:44)
V. Pužman pokračuje rozpočtem HR.
R. Selvek žádá o dodatečné snížení odpustků pro B3 z 8 000 na 7 000Kč.


(3:12)
V. Pužman dělá souhrn toho, na čem se představenstvo co se týče rozpočtu shodlo.


(3:24)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený rozpočet pro rok 2019 v podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení 13. 12. 2018 3:21.
::Číslo: 2018-0051
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


(3:25)
6) Informace k přerušení dodávky teplé vody B5, B6, B7 [5 min, informativní] (K. Jeziorská, J. Rubáš)
K. Jeziorská informuje o stavu, komunikujeme o tom se SUZem. Jedno jednání už proběhlo, další, na které si obě strany připraví lepší podklady je naplánované na pátek.


(3:32)
V. Pužman informuje o své rezignaci na post Předsedy z důvodu “buď a nebo” od zaměstnavatele.


---


(3:37)
J. Rubáš ukončuje schůzi


--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 13. 9. 2018 [txt]
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20180913
MD5( 20180913.txt ) = 407383b8a868cd47dae8152164b03910
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 29. 10. 2018 [txt]
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20181029
MD5 ( 20181029.txt ) = 25dee6bc763c131018d8a20945c5785a
Příloha č. 3: Rozpočet 2019 V1.0 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20181212-Priloha3-Rozpocet_2019_V1.0.pdf
MD5 ( 20181212-Priloha3-Rozpocet_2019_V1.0.pdf ) = 0a8d4fb243946608d97c1661c42b0148

MD5 hash tohoto zápisu je: 5c57901af12a8821aa93c5e0b4e51645

Tato verze souboru txt/20181212.txt byla nahrána 22.01. 2019 18:22:03.