Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.02.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 19. 02. 2019
================
Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: ---
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: ---
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Václav Pužman (24687)
Michal Kothera (22143)
Jakub Brož (22156)
Petr Polášek (26673)
Jan Sutnar (28611)
Vít Pekárek (27408)
Lucie Procházková (32259)
Radoslav Kondáč (31921)
David Michal Bulko (32910)
Martin Pilný (31981)
Viktor Bohuněk (32160)
Václav Novák (24057)
Veronika Huvarová (33204)
Kateřina Zaiblová (26798)
Marie Böhmová (23898)
Zapisovatel: Veronika Huvarová (33204), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš (27118), Podpis:___________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Udělení statusu zasloužilého člena Michalu Kotherovi [10 min , hlasování] (J. Rubáš)
3) Nákup behacieho pásu pre SG z rezervy [5 min, hlasování] (D. Bulko)
4) Odpustky LS19 [31 minut, hlasování] (J. Šejna)
5) Výroční zpráva za rok 2018 [20 minut, hlasování] (J. Rubáš)
6) Informace z CENSH [10 minut, informativní] (J. Rubáš, J. Šejna)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---
(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
Jakub Rubáš přesouvá body v programu a prezentuje je
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Udělení statusu zasloužilého člena Michalu Kotherovi [10 min , hlasování] (J. Rubáš)
3) Nákup behacieho pásu pre SG z rezervy [5 min, hlasování] (D. Bulko)
4) Odpustky LS19 [31 minut, hlasování] (J. Šejna)
5) Výroční zpráva za rok 2018 [20 minut, hlasování] (J. Rubáš)
6) Informace z CENSH [10 minut, informativní] (J. Rubáš, J. Šejna)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)
---
(20:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš: probírá navržené změny, které se průběžně schvalují přikyvováním členů představenstva.
20:10 přichází zástupce Bloku 6 J. Mikušík
V. Pužman: V přílohách chybí zápis.
J. Rubáš uznává a navrhuje odložení bodu na příští schůzi.
2) Udělení statusu zasloužilého člena Michalu Kotherovi [10 min , hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: M. Kotheru vídáme dlouho, i když se odstěhoval, zůstal aktivní.
J. Rubáš připomíná další zásluhy jako delegáta, člena centrály atp.
J. Rubáš otvírá diskuzi.
V. Pužman: M. Kothera s tím souhlasí?
M. Kothera: Ano
J. Šejna připomíná zásluhy ve fitcentru při problémech se sítí.
J. Brož: Wifi na Strahově je zásluha Kotheráka, byl u celého procesu. Řešil průšvihy, zapojoval se aktivně do rekonstrukcí, akcí a podobně, neštítí se manuální práce. Myslím si, že by M. Kothera měl být VIP a ne zasloužilý člen.
V. Suk: M. Kothera se taky velmi zasloužil o legislativní základnu klubu.
J. Rubáš řeší s představenstvem, že se bude hlasovat o VIP členství místo zasloužilého člena.
Nikdo se neozval proti.
J. Rubáš navrhuje tajné hlasování:
Navržená volební komise:
32160 Viktor Bohuněk
27408 Vít Pekárek
32259 Lucie Procházková
20:19 Přichází CKZ 3 Otto Hollmann

(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje komisi pro tajné hlasování o udělení VIP členství Michalu Kotherovi (22143) ve složení Viktor Bohuněk, Vít Pekárek, Lucie Procházková.
::Číslo: 2019-0009
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
Volební komise vysvětluje jak se bude hlasovat - křížek pro vyjádření. Pokud bude zvoleno cokoliv jiného, lístek je neplatný.
Členové představenstva postupně odchází do volební místnosti a hlasují.
Volební komise shledala hlasování platným a přednáší výsledek.
(20:38)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje VIP členství Michalu Kotherovi (22143).
::Číslo: 2019-0010
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
3) Nákup behacieho pásu pre SG z rezervy [5 min, hlasování] (D. Bulko)
D. Bulko si připravil prezentaci.
- Jeden z běhacích pásů, patřící SÚZu, je už delší dobu mimo provoz. Ten fungující je velmi vytížený, proto se rozhodli o nákup nového. Sešli se s dodavatelem který prezentuje dvě možnosti, které jsou adekvátní. Víc by se hodil Integrity Series, protože má větší nosnost.
A. Vlasáková: Jedná se o použité nebo vystavení kusy?
D. Bulko: vystavené
F. Flachs: Částka mi nepřijde adekvátní, když se dá běhat i venku.
D. Bulko: Je doporučený Integrity kvůli nosnosti:
J Brož: navrhuje koupit ten s tou nižší nosností, protože se může omezit nosnost a rozložit se vytíženost.
R. Selvek: Nemělo by se to nakoupit místo toho ze SÚZu? Jednali jste o tom se SÚZem?
D. Bulko: Ano, ale neřešili jsme to kvůli novému řediteli, aby se to řešení zkrátilo.
J. Šejna: S tímto typem máme dlouhodobé dobré zkušenosti.
V. Suk: Vyplatila se investice do předešlého pásu? Je vidět opotřebování po těch 2 letech používání?
J. Šejna: Ano, investice do nového stroje jsou minimální, opotřebování je téměř neznatelné. Aktuální dobrá cena je dána tím, že se prodejna ruší a vyprodávají se všechny stroje.
Diskuze o tom, zda vybrat levnější nebo dražší variantu.
V. Suk: Pojďme řešit jen to, zda koupit nebo nekoupit
J. Dvořák: Zkoušeli jste i jiné dodavatele?
D. Bulko: Ne, s touto firmou máme dlouhodobě dobré zkušenosti a dáváme na to, že jsme dlouhodobě spokojeni. Máme s firmou dobré vztahy.
V. Suk: Máte v plánu nad rámec rozpočtu nakupovat i jiné drahé věci?
J. Šejna: V rozpočtu investic jsou nulové položky, které, pokud budou vhodné nabídky, budeme chtít nakoupit.
J. Rubáš: Informativní hlasování o tom, o kterém návrhu hlasovat, o levnějším nebo dražším?
Informativní hlasování dopadlo tak, že se bude hlasovat pouze o dražší variantě.
(20:58)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy v maximální výši 225 806 Kč na nákup nového běhacího pásu pro fitcentrum Silicon gym.
::Číslo: 2019-0011
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
R. Selvek: Navrhuji krátkou pauzu
J. Rubáš: Uděláme si ji po odpustcích
4) Odpustky LS19 [31, hlasování] (J. Šejna)
J. Šejna: V. Pužman měl problém s filtrováním v excelu, měl s tím někdo stejný problém?
Představenstvo kýve, že ne.
J Šejna prezentuje čerpání a zůstatky u jednotlivých sekcí.
Kolize s EDU a blokem 11.
Lektor pythonu nemá štítek. To je zapříčiněno technickými problémy.
Představenstvo: V pohodě, ví, že akademie proběhla.
R. Selvek: v PR jsou překlepy a některé věci jsou psány dvojjazyčně.
J. Rubáš: Trápí to i někoho jiného?
Představenstvo: ne
J. Šejna: Problém s Včelama. Členové potřebují základ, ale nemají schválené peníze pro odpustky. Je požadavek, aby to šlo z fondu projekťáka nebo z fondu odpustků.
J. Rubáš: Z fondu projekťáka to nejde, protože na odpustky nemá kapitolu. Šlo by to z fondu odpustků.
J. Šejna: Jde o dva lidi, kterým požádají udělit 2 základní odpustky.
F. Flachs: Jsou to lidé, co bydlí aspoň na Strahově?
V. Suk: Ne. Jde jen o to, aby se dostali do místnosti, která patří projektu.
J. Rubáš: Informativně hlasujeme o tom, zda jim udělit základ z fondu odpustků.
Představenstvo se vyjádřilo souhlasně pro udělení základního členství z fondu odpustků.
J. Rubáš: U fondu předsedy upravit drobnosti a smazat M. Kotheru.
J. Šejna: Bloky ok, blok 6 nechce žádné odpustky.
Probíhají další změny a úpravy kolizí v souboru s odpustky.
J. Šejna: Pojďme postupně sekci po sekci:
Síť:
A. Vlasáková: Proč admini mají odpuštěno ze sítě a ne z bloku?
J. Jančička: Ti, kteří dostávají odpustky ze sítě jsou aktivní i v síťové skupince a proto dostali odpustek
Servery:
Nic
EDU:
Nic
Sport:
J. Rubáš: Chci rozhodnutí představenstva. Lidé, kteří mají uzavřeno DPP, chceme, aby měli z provozních důvodů základní členství. Bylo jim odpuštěno, ale už není. Odpouštěli bychom jen těm, kteří mají DPP a nebydlí na SH, aby nešlo o výhodu, ale pouze o zpřístupnění prostorů.
F. Flachs: Proč chceme, aby měli základní členství?
J. Rubáš: Maséři se dívají do ISu a účtují dle zaplaceného členství, proto potřebují přístup a proto potřebují být členy.
V. Suk: Rozumím důvodům, ale nelíbí se mi generické udělování odpustků. Nemám problém s tím, že odpustky dostanou ti, kteří potřebují přístupy. Byl bych rád, kdyby vždy všechna jména prošla hlasovním.
J. Rubáš: V tom případě musíme počítat s několika odpustky pro sport nad rámec.
V. Suk: Jde pořád jen o imaginární peníze, proto to nemusí být pokryté z fondu odpustků pro sport. Může být pokryto z fondu odpustků.
R. Selvek: Je to stejná pozice, jako je pí. Budská, má taky smlouvu a potřebuje to pro výkon své práce. přijde mi zbytečné, aby se schvalovaly odpustky lidem, pro které to není odměna.
A. Vlasáková: Když přijde nový masér, musí se schvalovat znovu odpustek. Je to práce na víc.
R. Selvek: tyto odpusty jsou odměny, které udělujeme za činnost, která byla pro klub vykonána. Masérům to vlastně schvalujeme dopředu, aby mohli v budoucnu svou práci vykonávat.
J. Rubáš: Máme dva různé pohledy, vyjádřili se 4, co ostatní členové představenstva:
V. Šmejkal: Speciální dedikovaný fond pro tyto lidi.
F. Flachs: Od masérů chceme práci, kterou jim platíme. Registrátoři taky odvádí práci, která vyrábí peníze, a přitom odpuštěno automaticky nemají.
J. Rubáš: Máme dvě varianty
1. generické odpustky pro lidi kteří nebydlí na strahově a mají DPP se SU ČVUT
2. nechávat lidi ve fondu odpustků a budou se vždy schvalovat jako ostatní odpustky.
A. Vlasáková: Platí to jen pro maséry nebo i pro cvičitele?
J. Rubáš: Bavíme se konkrétně o masérech, cvičitelé mají taky DPP, ale vyřešíme v rámci usnesení.
O. Hollmann: byl by problém schválit odpustek i po emailu uprostřed semestru?
J. Rubáš: Byl by to problém.
Informativně
pro návrh 1: 8
pro návrh 2: 4
(21:53)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill se usnáší na automatickém odpuštění základního členství pro členy klubu SH s platnou DPP se SU ČVUT pro funkci Masér v Silicon GYM, kteří nejsou ubytováni na Kolejích Strahov.
::Číslo: 2019-0012
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.
J. Rubáš: Má někdo něco ještě ke sportu?
A. Vlasáková: Kuruc nemá nic zaškrtnuto, je to správně?
R. Selvek: Už nebydlí na Strahově, můžeme vyškrtnout.
PR:
Drobné opravy v gramatice, jinak nic.
Provoz. technik:
Nic
Projekty:
Nic
Předseda:
R. Selvek: J. Šejno, nemáš toho moc?
J. Šejna: Pokud mi to představenstvo nechce dát, tak ať to neschválí.
B2:
Nic
B3:
Nic
B4:
Nic
B5:
Nic
B6:
Nic
B7:
Nic
B8:
Nic
B9:
V. Pekárek: Co s lidmi, kteří už si zaplatili:
J. Rubáš: bude jim platba vrácena.
B10:
Nic
B11:
Nic
Fond odpustků:
Nic
F. Flachs: Kolik bylo rezervováno pro odpustky a kolik se reálně vyčerpá?
J. Šejna: 120 200,- je vyčerpáno.
J. Rubáš: Nikdo nemá vyčerpáno, až na výjimky, víc než půlku, takže není problém.
F. Flachs: Šlo by pro příště, aby existoval jen jeden dokument, aby nedocházelo k duplicitám a nemusely by se řešit?
J. Rubáš: Tenhle návrh se mi moc nelíbí. K duplicitám docházelo málo, nemá smysl řešit.
P. Dostál: Kontrolní součet sedí.
(22:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 19. 2. 2019 do konference Vedení.
::Číslo: 2019-0013
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
J. Rubáš: 22:10 vyhlašuji 5 minutovou pauzu
J. Rubáš: 22:19 pokračujeme ve schůzi
5) Výroční zpráva za rok 2018 [20 minut, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš: Už mám hlášené hrubky a chybějící slova. Do konce měsíce musíme poslat výroční zprávu. Vybral jsem seznam věcí, které by se měly objevit, dal jsem možnost i ostatním přidat akce, ale ozval se jen V. Pužman s SNT a stěhováním serverovny. Máte k tomu někdo něco?
Ne
U členů je malá změna: počet aktivních členů je špatně popsatelný, rozhodl jsem se vybrat interval podle odpuštěných členských příspěvků a přidělených smysluplných štítků v IS.
Přidal jsem novou kapitolu, kde jsem se pokusil ke každému měsíci zmínit aspoň větou, co se dělo. Dál jsem se věnoval sekcím. K výroční zprávě SH přikládá i všechny výroční zprávy projektů a odkazuji na ně.
F. Flachs: Chtěl bych pochválit Rubyho, že zapracoval všechny poznámky k loňské výroční zprávě. Vypadá mnohem líp.
J. Jančička: Kontrolní součet sedí.
(22:32)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu SH za rok 2018 ve znění, v jakém byla zaslána 19. 2. 2019 do konference Vedení.
::Číslo: 2019-0014
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
6) Informace z CENSH [10 minut, informativní] (J. Rubáš, J. Šejna)
J. Rubáš: Postupně se předávají funkce. Centrála už je celá jmenována. V řešení je změna drivu. Jsou otevřené informace, prosím, zkontrolujte si to. Předseda a místopředseda budou mít opět karty. HR pracuje na druhé akci prvák
A. Vlasáková: Ano, na akci se pracuje, zatím není víc informací.
J. Rubáš: Dále probíhají přípravy IF. Řešíme úklid ve školicím centru a v kanceláři, je víc možností, zatím řešíme, co bude ideální.
Dále jsem se díval, jak by mohla být následující představenstva:
1 schůze měsíčně, možná budeme vyhlašovat víc, uvidíme podle potřeby.
13. 3.
3. 4.
13. 5.
29. 5.
19. 6.
4. 9.
R. Selvek: Kdy jsou nástupy na kolej? Aby se to nebilo s hromadnými registracemi.
J. Rubáš: Jedná se o 2. týden nástupů, aby se to nemělo bít.
Na konci každého představenstva si odsouhlasíme termín následujícího představenstva.
F. Flachs: mohli bychom si dopředu naplánovat termíny dopředu i na víkendovky o prázdninách?
J. Rubáš: jo, to je dobrý point, zkusíme to plánovat víc dopředu.
7) Různé
J. Rubáš: byl otevřen rozpočet.
Stále probíhají volby, v pátek bychom měli mít oficiální výsledky. Oba kandidáti byli zvoleni.
Podpisové vzory k 4kč fondu jsem zapomněl a uděláme to během zítřka, budou v kanceláři, zastavte se tam.
RSS - SUZ se rozhodl, že rezervace si bude moct udělat každý student VŠ, absolventi jen do 5 let od absolutoria. Za nás platí, že budeme využívat nějakých 60 míst pro SU, pokusím se pro SH vydobýt co nejvíc bude možné. Erasmáci vůbec nejdou tímhle systémem.
Příští týden nebudu přítomen, bude mě zastupovat J. Šejna. Každopádně budu na e-mailu.
Ukončení pracovního poměru pí. Budské: pravděpodobně částečný úvazek, hledá se náhrada.
F. Flachs: Bude to osoba, která má zkušenosti s SU?
J. Rubáš: ano, ale ne přímo s touto pozicí
J. Jančička: Zvu na InstallFest, přijďte, zaregistrujte se.
B4: Dezinsekce celého bloku, zatím vše probíhá hladce. Problémy při přepisu klíčů do systémů, ale řešíme to, předáváky jsou. Povedl se nám Teambuilding, kde se objevilo 32 lidí.
B6: Plánujeme půlení, potřeba vyřešit REF.
B5: Dezinsekce příští týden, informujeme o tom aktivně lidi. A.V. se bude stěhovat na jiný blok, možná bude potřeba vyměnit zástupce.
B3: Dezinsekce bude až v dubnu, stěhujeme pingpong. Máme nové klíče, část klíčů byla předána v pořádku, s částí byl problém po tom, co se pí. Budská vrátila z nemocenské. Už je to ale vyřešeno.
B8: Nic
B11: Dezinsekce se asi plánuje na podzim. Máme problém s broukama, přemýšlíme, jak ubytované donutit, aby to nahlásili. Potřebujeme nové klíče pro admina, koho požádat?
J. Rubáš: Měl by požádat technického manažera, aby to zařídil.
B9: Dezinsekce v březnu. T. Severa bude rezignovat.
B10: Máme problém se zamořením švábama. Zítra proběhne kompletní postřik patra. přístup ze SUZu je dobrý. Pravidelný postřik v dubnu. Probíhá předávání funkce.
B2: Nic
O. Hollmann: Internet pro hospodářky od SH.
M. Bohmová: V minulosti bylo probráno s ředitelem SUZu a ten si toto připojování nepřál.
J. Rubáš: prověříme to, ale spíš ne.
R. Selvek: Hospodář u nás chce taky odpustek.
V. Suk: Proč ne, ale ať to přijde jako požadavek od ředitele SUZu.
R. Selvek: Divoké stěhování mezi bloky kvůli štěnicím a plynování.
J. Rubáš: Zeptám se
J. Rubáš: novinka, OOU bude čekat na podepsání pouze měsíc, pak bude skartováno a případně bude potřeba zažádat znovu.
Budu dělat analýzu toho, jak se z kterého obchodu kolik nakupuje a budeme zkoušet nákupy centralizovat.
Máme stříbrnou kartu do Makra.
23:14 konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Odpustky LS2019[pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/odpustky_ls_2019_FINAL_EDIT_19_2_2019.pdf
MD5( odpustky_ls_2019_FINAL_EDIT_19_2_2019.pdf ) = f359afb67f6fff6f1a470f5beb123459
Příloha č. 2: Výroční zpráva klubu 2018 [pdf]
https://www.siliconhill.cz/uploads/sh_vz2018.pdf
MD5 (sh_vz2018.pdf) =ae835ff1a855cf92951162584ff66984

MD5 hash tohoto zápisu je: 8999298bf907c9b6ecc9571c42a1a2cb

Tato verze souboru txt/20190219.txt byla nahrána 16.03. 2019 19:39:02.