Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.04.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 3. 4. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: --
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: Alena Kužmová (32634)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:

Jaroslav Zdeněk (32150)
Veronika Huvarová (33204)
Radoslav Kondáč (31921)
Jan Langmaier (34503)
Marek Vančata (32416)
Vojtěch Nevřela (30662)
Vít Pekárek (27408)
Anna Vlasáková (27542)
Marie Böhmová (23898)
Petr Hodač (14621)
Dušan Stěhule (29143)
Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 13.3.2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
2) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:08)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---


(20:09)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 13.3.2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
2) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---


(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:10)
1) Schválení zápisů ze schůze 13.3.2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází změny v zápisu.
O. Hollmann: Prosím o dopsání UID k předsedovi a místopředsedovi.
J. Rubáš dopisuje.
R. Selvek chválí zápisy.
J. Rubáš popisuje, jak se dělají v dokumentu se zápisem návrhy na změnu a úpravy. Není nutné pouze komentovat, ale je možné rovnou zapisovat návrhy na změnu v režimu “Návrhy”.


(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 13. 3. 2019 zaslaný do konference Vedení 3. 4. 2019 v 20:12.
::Číslo: 2019-0021
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:17)
2) Různé


(20:18) Přichází zástupkyně bloku 7 Alena Kužmová (32634)
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
J. Rubáš: Od posledně se centrála prakticky nesešla, proto chybí bod Informace z centrály.
Od 1. 4. došlo k avizovanému sjednocení nákupů, a to pro Rohlík, CZC a Alzu. Kdybyste měli otázky, pište na nakup@sh.cvut.cz
F. Flachs: Řešili jste slevy a členství pro neziskové organizace u těchto firem? A co B2B partnerství?
J. Rubáš: Podívám se na to. Nějaký režim tam je nastavený, ale nejsem si jistý. Ověřím to.

J. Rubáš: Máme již uzavřené smlouvy s paními sekretářkami, které se nyní budou v kanceláři střídat až do září. Poté již bude nastálo pouze nová paní sekretářka.

J. Rubáš: Řešíme úklid ve školícím a v kanceláři. Byl bych rád kdyby to bylo na fakturu.

J. Rubáš: Byly vyhlášeny volby, začalo elektronické hlasování, zatím nemáme hlášené problémy.
V. Pekárek: Je problém, že mohou volit lidi s neaktivním členstvím.
J. Rubáš: Děkuji za upozornění. Budeme řešit.

F. Flachs: Zvažujete zakoupení čteček pro zástupce bloků, kteří nemají telefony s možností načtení údajů o kartě?
J. Rubáš: Nezvažovali jsme to, uvidíme, zda to bude zapotřebí. Myslím, že registrace karty přes kancelář je stejně nejlepší a nejčistší.

J. Rubáš: Proběhlo školení 4Kč fondu, za jehož organizaci Flachymu děkuji. Chceš k tomu, Flachy, něco dodat?
F. Flachs: Poslal jsem do vedení dokumenty, které jsme probrali. Kdyby byl zájem, je možné mi na konzultaci poslat první návrh žádosti, a já ho s vámi projdu a zkonzultuji.


J. Rubáš: Máme nového správce školícího centra, je jím Jirka Kocum. Při řešení věcí kolem školícího centra prosím tedy o trpělivost. S M. Býnou se budou kluci chvíli ve funkci krýt. Kdyby byl i tak problém, případně to zkuste řešit s V. Novákem.

J. Rubáš informuje o schůzkách legislativní skupinky, kde se řeší nový předpis ke kamerovému systému. Další takováto schůzka je naplánována na pondělí 8. 4.
J. Rubáš zdůrazňuje, že před schválením tohoto předpisu, nebude dávat přístupy do kamerového systému.
F. Flachs: V jakém stavu jsou teda ty kamery?
J. Rubáš: Server je připraven a kamery máme. V první fázi se jedná o osazení sportovních místností, pak se bude pokračovat dál v zajištění kamerami ostatních místností.

J. Rubáš: Rozdal jsem vám nové štítky, děkuji všem, kteří mi pomohli. Další kolo nových štítků plánuji brzo, už kvůli nově zvoleným zástupcům bloků.

F. Flachs: K bodu, který byl na začátku, ohledně zmiňovaného úklidu. Uvažovali jste o tom, že byste oslovili lidi na Strahově?
J. Rubáš: Byla to první věc, která mě napadla, ale po debatách na toto téma jsem z důvodu udržení dobrých vztahů na Strahově od této myšlenky upustil.

J. Rubáš: Spouštím kolečko různé po blocích.
B2 - Nic.
B3 - Bude se měnit hospodář.
B4 - Proběhla dezinsekce, osazeny nové dveře do klubovny, rozdávání nového nábytku. Padla informace o pozastavení čerpání z 4Kč fondu.
J. Rubáš: Nic o tom nevím, zítra jdu na SÚZ za pí. Kozlovou a zeptám se, o co jde. Dám vám vědět.

B5 - Probíhají volby.
B6 - Proběhla dezinsekce, díky J. Šejnovi za pomoc, chystá se rekonstrukce společenské místnosti.
B7 - Nic.
B8 - Proběhla dezinsekce.
B9 - Místozástupce se seznamuje se všemi prostory ve správě klubu, které má na bloku. Aktuálně řeší kolárnu, kde nový zámek je koupený už dva roky a čeká se na čtečku na tuto místnost.
B10 - Rozdávání nového nábytku, připravuje se na dezinsekce.
B11 - Řeší kabeláž pro wifi na B12, v admins šla tabulka s požadavky na materiál, kde je to již zahrnuto. Rozdávání nového nábytku.


J. Rubáš: Ještě chci dodat informaci, že nastoupil nový ředitel SÚZ. Mám v plánu se s ním v příštím týdnu sejít a projít s ním prostory ve správě klubu a seznámit ho tak s naší činností.
Má ještě někdo něco?

D. Stěhule: 15. 5. proběhne sportovní den v grill centru na který vás chci pozvat, v programu jsou týmové hry a mini aktivity. Bude připravené občerstvení. Určitě ještě pošlu info e-mail.
F. Flachs: Proběhne LAN párty SGL, na kterou vás chci pozvat. Proběhne 1. 5.. Pro zajímavost, tato akce proběhne venku a zastřešuje ji studentský Klub Čajovna.
R. Selvek: 10. 4. proběhne na bloku turnaj v DDR (Dance dance revolution), na který vás zvu.
A. Vlasáková: Jsou objednané sudy na teambuilding SHOW? Pokud ano, za HR nabízím jeden volný sud
J. Rubáš: Ano, objednané jsou.
F. Flachs se přihlásil k tomu, že by rád uspořádal akci pro aktivní, kde by se tento sud mohl vypít.

J. Rubáš: Navrhuji příští termín zasedání představenstva na 13. 5. Jste s tím ok?
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně.

(20:55) J. Rubáš ukončuje schůzi
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 13. 3. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190313
MD5(20190313.txt) = dca25cca2ab26239acc65718df091a42

MD5 hash tohoto zápisu je: 4573c7ce2f34173ef365a71207340aa3

Tato verze souboru txt/20190403.txt byla nahrána 17.05. 2019 11:47:02.