Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.05.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 13. 5. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: ---


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Viktor Bohuněk, v.z. (32160)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: ---
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (25577)
Blok 11: ---


Hosté:
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jan Langmaier (34503)
Roman Labovský (28517)
Tomáš Pícha (28950)
Michal Jurásek (21877)
Anna Vlasáková (27542)
Marek Vančata (32416)
Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 3. 4. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Návrh interního předpisu Pravidla kamerového systému [20 min, informativní] (V. Bohuněk)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:04)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---


(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 3. 4. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Návrh interního předpisu Pravidla kamerového systému [20 min, informativní] (V. Bohuněk)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---


(20:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0022
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:08)
1) Schválení zápisu ze schůze 3. 4. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš zmiňuje, že se opět největší počet komentářů objevil až na poslední chvíli
...


---


(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 3. 4. 2019 zaslaný do konference Vedení 13. 5. 2019 20:11.
::Číslo: 2019-0023
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:15)
2) Návrh interního předpisu Pravidla kamerového systému [20 min, informativní] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk vysvětluje, že tento předpis a i ten pro celou SU se snaží zaobírat ochranou osobních údajů v návaznosti na GDPR.
V. Suk se ptá, jestli to celé bude navázané na štítky. Dále se ptá, jak to bude řešeno u záznamů z kamer zabírající pouze technický stroj (např. 3D tiskárna).
V. Bohuněk uznává, že jedno z prvních pravidel moc svazuje oblast, na kterou tento předpis platí. Předpis zmiňuje, obecné oblasti, nikoliv to, že to platí jen na záznamy, ze kterých je možné někoho identifikovat.
F. Flachs se ptá, jak se to dá řešit např u zařízení typu XBox Kinect, který sám pořizuje fotky nebo PlayStation apod.
J. Jančička odpovídá, že to už je asi mimo naší kompetenci, maximálně řešit odsouhlasení zpracování OU zařízením.
V. Suk říká, že to už opravdu není řešitelné.
F. Flachs se ptá, jestli je nutné, aby měli na záznamy přístup jen lidé na současném seznamu. Že se před několika lety kamerový systém využíval k běžnému sledování, co tam lidi dělají, jestli tam jsou apod.
V. Bohuněk odpovídá, že cíl kamerového systému není sledovat lidi a naopak zamezit co největšímu počtu lidí přístupu ke kamerovému systému a záznamům. Kamerový systém slouží k zamezení majetkové škodě, tedy pouze k řešení incidentů.
R. Selvek se ptá, za jakým účelem je zpracování OU - současně tam je jen zamezení majetkové škody.
V. Suk odpovídá, že např. v bastlírně je to i kvůli hlídání lidí, aby se nezranili.
V. Bohuněk říká, že toto je potřeba přidat (jako účel zpracování).
F. Flachs se ptá, k jakým účelům lze o záznamy zažádat např. někdo odnesl židli, nebo převrátil gauč.
V. Bohuněk odpovídá, že jde o obecné řešení incidentů, bez ohledu na nutnost trestněprávního řízení.


---
(20:45)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš))
J. Rubáš otevírá debatu, proč by se neměl nakupovat tvrdý alkohol z REFek blokového zástupce.
M. Jakubec obhajuje, že REF v původním znění, tak jak bylo, nebylo 7 tisíc za tvrdý alkohol, ale jen 1 tisíc na welcome drink. Zmiňuje, že se inspiroval z minulých let.
R. Selvek zmiňuje, že by nepodporoval nákup tvrdého alkoholu z klubového rozpočtu.
J. Rubáš dodává, že např. na B7 tvrdý alkohol se řeší úplně mimo klubový rozpočet tak, že účastníci přispívají na pití.
Probíhá (proti)alkoholová diskuze.
A. Neoral zmiňuje, že téměř alkohol nepije.


J. Rubáš pokračuje informacemi z CENSH. Proběhla akce SHOW, jak jste si doufám všichni všimli. Z příjmů jsme na tom 171 tisíc Kč čistého zisku za prodej pivenek.
Proběhla pracovní “víkendovka” (středa).
Řešily se kolárny na strahově - tedy předpis na ně.
Proběhl mapping financí z minulého roku.
Dále se bude řešit “vyřazení” starých registračních formulářů, abychom se zbavili jejich OÚ.
Byly dokončeny revize posiloven.
Probíhají práce na ŠC a kamerovém systému.
J. Rubáš dále řeší úklid na SH - úklid na objednávku, který aktuálně nefunguje, protože nepřišly cenové návrhy.
J. Rubáš informuje o nastávajícím výjezdním zasedání a že je možné kapacitu nastavit ze standardních 24 účastníků až na 30, pokud bude zájem.
J. Rubáš informuje o seznamech s žádostmi o (prioritní) ubytování a singly. Seznamy jsou už plné, ale pokud byste ještě někoho našli, dejte vědět a zkusíme s tím něco udělat.
F. Flachs se ptá, proč logo na plakátu je ok, ale na FB nesplňuje logomanuál.
Dále se ptá, jak funguje údržba na blocích.
Další dotaz je žádost o místnost na přestěhování SHfotbálku, že to hospodářka B4 odmítla řešit.
Dále se ptá, jakým směrem se bude odebírat FB stránka SH. Že je fajn, že se stránka rozhýbala, ale neví jestli správným směrem.
A. Vlasáková odpovídá, že neví o tom, že by se tam sdílelo něco nepatřičného
J. Rubáš říká, že mu má nepatřičné věci poslat a proberou to na centrále.


---
(21:40)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš zve na výjezdko SU, zbývají ještě nějaká volná místa.
Proběhl Lesamáj a akce “technická studentům”.
Nový pan ředitel SÚZu je velmi sportovně založený a vyzval SU k souboji ve fotbale, který se odehraje na strahovském hřišti.
Dále informace o stěhování Bubenče, který nabírá na zpoždění a proto se odsouvá o celý rok.


R. Selvek (B3) informuje, že od středy mají novou paní hospodářku.
F. Flachs (B4) informuje, že řešil s V. Novákem zlomené klíče.
A. Ježek (B5) nic
J. Mikušík (B6) informuje o náboru nových lidí.
J. Langmaier (B7) informuje, že u nás bude od středy nastupovat nový pan hospodář z B3.
B8
A. Neoral (B9) informuje, že spustil výběrové řízení na nového správce grilu a přihlásilo se mu 6 lidí. Ptá se na kritéria výběru správců na jiných blocích.


Příští schůze 29. 5. 2019.
(22:00)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 3. 4. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190403
MD5(20190403.txt) = ead0a767b6f42cfb6f08f6240e662cfc

MD5 hash tohoto zápisu je: 6c2f2c4a9a9fba3de4a5564deebbacfa

Tato verze souboru txt/20190513.txt byla nahrána 19.06. 2019 17:42:02.