Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.05.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 29. 5. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: ---
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: vz Viktor Bohuněk (32160)
Blok 3: vz Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: ---
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: Alena Kužmová (32634)
Blok 8: vz Michal Jurásek (21877)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: ---
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Patrik Hübner (34246)
Vít Pekárek (27408)
Roman Labovský (28517)
Karolína Bergelová (33966)
Anna Vlasáková (27542)
Pavla Lacinová (33026)
Tomáš Pícha (28950)
Jakub Šejna (28044)
Jiří Hanuš (26945)
Veronika Huvarová (33204)


Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 13. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Interní předpis Pravidla kamerového systému [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem:12
---


(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 13. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Interní předpis Pravidla kamerového systému [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---


(20:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0024
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:06)
1) Schválení zápisů ze schůze 13.5.2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš se omlouvá za pozdní zaslání zápisu a upozorňuje na velké množství změn. Prochází jednotlivé navržené změny a postupně je řeší.
---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 13. 5. 2019 zaslaný do konference Vedení 29. 05. 2019.
::Číslo: 2019-0025
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---
(20:18)
2) Interní předpis Pravidla kamerového systému [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)


J. Rubáš předává slovo V. Bohuňkovi, aby představil interní předpis Pravidla kamerového systému.
V. Bohuněk informuje o tom, že poznámky z minulé schůze byly zapracovány, konkrétně zmiňuje připomínku, kterou měl V. Suk k tomu, že náš IP zbytečně moc svazuje oproti tomu, jak stanovuje GDPR. Proto byly vyňaty například kamery, které sledují průběh tisku na 3D tiskárně.
V. Bohuněk dále prochází navrhované změny přímo v dokumentu. Upravuje jmenné názvy, diakritiku. Dochází ke změně slova “server” na obecnější pojem “úložiště”.
J. Rubáš upravuje přechodná ustanovení, protože některé body už byly vyřešeny.
V. Bohuněk dále prochází přílohu Seznam sledovaných prostor. Upozorňuje na úpravy od minulé schůze - změna označení místností, přidání oprávněných rolí.
J. Dvořák: Může být přidána studovna na B11, když je v seznamu studovna na B4?
V. Bohuněk:Chtěl bych provést opačný postup a studovnu B4 ze seznamu vyškrtnout. Myslím si, že ve studovnách nahrávání není za nás úplně obhajitelné. Měli bychom mít za cíl mít kamer co nejméně a jen na místech, kde je to potřeba (místnosti, ve kterých je kamerový systém určen k ochraně zdraví a majetku klubu).
Jak je to s klubovnou na B8?
M. Jurásek: Kamera tam není potřeba.
V. Bohuněk: Tak tedy ze seznamu mažu klubovnu na B8. Vyškrtl bych ze seznamu taky i studovnu na B4.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně a studovna je ze seznamu vyškrtnuta.
V. Bohuněk dále prochází seznam sledovaných prostor. Do budoucna je plánovaný jediný sledovaný venkovní prostor, a to Zahrádky.


(20:38) J. Rubáš vyhlašuje 5 minutovou přestávku.
(20:45) J. Rubáš ukončuje přestávku


V. Bohuněk zaslal všechny potřebné dokumenty pro schválení předpisu Pravidla kamerového systému do konference vedení.


J. Jančička: Nechceme k seznamu prostor přidat taky datum, ke kterému byl schválen?
V. Bohuněk: Není to potřeba, protože se při všech změnách v seznamu bude přeschvalovat celý dokument, a tak je jasné, že ten seznam je vždy k datu schválení předpisu.


---
(20:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Interní předpis Pravidla kamerového systému zaslaný do konference Vedení 29. 05. 2019.
::Číslo: 2019-0026
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš informuje o tom, že budou informováni všichni, kdo budou mít možnost podepsat PKS. Vše bude připravené v kanceláři SH.
J. Rubáš děkuje V. Bohuňkovi, za přípravu tohoto IP
---
(20:53)
3) Různé


J. Rubáš vynechává bod “Informace z centrály”, protože se centrála od posledního zasedání nesešla.

J. Rubáš také informuje o tom, že je naplněna kapacita na výjezdko. Je možné přihlásit ještě pár lidí, ale alespoň 4, aby se přiobjednal celý pokoj.

Dále J. Rubáš zve na zasedání parlamentu SU, který proběhne 20. 6. u nás v GC.

Končí vedoucí projektu SHerna, novou vedoucí bude Kateřina Bartyzalová. Tímto by chtěl zavést novou tradici, že vždy, když bude jmenován nový vedoucí projektu, tak se na představenstvu představí. Katka tady dnes není, ale snad to vyjde příště.


J. Rubáš probírá nabídku na úklid, kterou dostal od firmy CDV služby.
Co si myslí představenstvo o profesionálním úklidu našich prostor?
V. Bohuněk: Souhlasím s tím, protože i když se třeba snažíme uklidit, tak je například ve školícím pořád nepořádek.
J. Hanuš: Proč je podle tebe, Ruby, lepší fakturace než dpp?
J. Rubáš: Nechci rozšiřovat množství dpp, které klub má. Na fakturu mi to přijde čistší řešení.
Do příště připravím nabídky ještě dalších firem a potom se jako představenstvo rozhodneme.


A. Ježek informuje o činnosti likvidační komise. Jestli mají sekce a bloky čeho se zbavit, tak je poslední šance věci odnést na blok 7.


A. Vlasáková děkuje všem, kdo aktualizovali tabulku s aktivními členy.
Dále zve na bowling pro aktivní členy. Dnes nebo zítra zašle tabulku na přihlašování.


J. Hanuš děkuje PR sekci a provoznímu technikovi, protože díky nim má projekt zahrádky kosu a taky má zařízený sběr dešťové vody.


B2 (Viktor Bohuněk): začínáme řešit kufrárnu, máte někdo nějakou verzi v ne pdf formátu, kterou bych si mohl půjčit a upravit pro náš blok?
B3 (Radoslav Kondáč): Vyměnil se hospodář bloku. Připravujeme novou kufrárnu.
B5 (Adam Ježek): Připravujeme kufrárnu, hledáme nové správce. Hodně aktivních odešlo, máme problém sehnat nové aktivní.
B6 (Jaromír Mikušík): Nic
B7 (Alena Kužmová): Máme nového hospodáře. Připravujeme kufrárnu, řešíme ale problém s tím, že by byla opět v pingpongárně.
B8 (Michal Jurásek): Nic
B9 (Aleš Neoral): Řešíme kufrárnu. Chtěl bych pozvat na párty, která proběhne 5. 6. 2019. Dále bych se vás chtěl zeptat, co děláte s aktivními lidmi, mám hodně zájemců a nevím, co s nimi.
J. Rubáš: probereme to u piva.
B11 (Jan Dvořák): Připravujeme kufrárnu. Sháním svářečku pro opravu fotbálku.
J. Rubáš: Napiš provoznímu technikovi a do bastlírny, mohli by něco mít.


J. Rubáš: Datum příští schůze navrhuji na 19. 6. 2019.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně.
J. Rubáš ještě pro potvrzení termínu zašle doodle, protože spousta členů představenstva chybí.

(21:21) J. Rubáš ukončuje schůzi
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Pravidla kamerového systému klubu Silicon Hill [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190529-Priloha1-Pravidla_kameroveho_systemu__klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20190529-Priloha1-Pravidla_kameroveho_systemu__klubu_Silicon_Hill.pdf) = 5d39a42b2e687e42af7b4d88514d431b


Příloha č. 2: Zápis z 13. 5. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190513
MD5(20190513.txt) = e2b61e29b3d34a26ebaff9f456ff5d17

MD5 hash tohoto zápisu je: 81bd7fd8194357017bb95ee559d3f488

Tato verze souboru txt/20190529.txt byla nahrána 28.06. 2019 18:24:02.