Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.06.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 19. 6. 2019
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)

CKZ1: --- ()
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)

Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6:Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: Alena Kužmová (32634)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)


Hosté:
Vančata Marek (32416)
Hübner Marek (34246)
Vlasáková Anna (27542)
Labovský Roman (28517)
Fichna Samuel (33860)
Bohuněk Viktor (32160)
Zdeněk Jaroslav (32150)
Havránek Václav (30694)
Šejna Jakub (28044)
Huvarová Veronika (33204)
Prudek David (29861)

Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 29. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Úklid na Strahově [45 minut, hlasování] (J. Rubáš)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)---
(20:10)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem:13
---

(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

J. Rubáš oznamuje, že se rozhodl nepřijmout bod o záměru SHOW 2020, protože byl poslán pozdě a ne do všech konferencí.

Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 29. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Úklid na Strahově [45 minut, hlasování] (J. Rubáš)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---

(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0027
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.

---
(20:06)
1) Schválení zápisu ze schůze 29. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Aktuálně není žádná připomínka. Zasílám tedy hotový zápis do konference Vedení.
---
(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 29. 5. 2019 zaslaný do konference Vedení 19. 06. 2019.
::Číslo: 2019-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.

F. Flachs: Mám otázku k vyškrtnutí studovny B4 ze seznamu sledovaných prostor.
J. Rubáš: Výsledkem diskuze na minulé schůzi bylo, že studovny, stejně jako společenky, jsou ze seznamu vyškrtnuty. V těchto místnostech je primárně majetek SÚZu, zajistit kamerový systém pro ochranu majetku by měl tedy on. Budeme ale dokument přeschvalovat kvůli špatně uvedeným číslům místností. Můžeme tedy otevřít diskuzi na téma kamerových systémů ve studovnách znovu.
---
(20:20)
2) Úklid na Strahově [45 minut, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš o tom, že obeslal velké množství úklidových firem a prezentuje výsledky jednání s firmami.

(20:24) - Přichází CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
Počet osob s hlasovacím právem: 14

J. Rubáš dále informuje, že náklady na úklid kanceláře na B1 bude sdíleným nákladem SU a tedy se na placení bude SU podílet.
J. Rubáš prezentuje reference a finanční nabídky 4 firem (CDV Služby, Ksena, Plecity, Expert) a informuje, že by upřednostnil CDV Služby, protože tato firma sídlí na Strahově a uklízí na blocích. Cena je přijatelná. Ostatní firmy mají buď problém s tím, že nebudou schopny uklízet 2x týdně nebo mohou začít až od roku 2020.

V. Suk: S CDV předpokládám, bude uzavřená smlouva, ale s ostatními by to bylo na OSVČ. Je to tak?
J. Rubáš: Ano.
V. Suk: To je dobře, protože bude složitější, kdyby úklidu chtěli nechat. Na jak dlouho s nimi chceš podepsat smlouvu?
J. Rubáš: Na rok. Na zkoušku bychom nechali smlouvu do konce roku 2019 a pak případně další na celý kalendářní rok.

J. Rubáš: Byl bych rád, kdybychom mohli s úklidem začít co nejdřív. Kdyby to fungovalo, tak to naplánujeme do příštího roku do standardního rozpočtu. V tomto rozpočtu nemáme tuto položku zavedenou, proto bych vás chtěl poprosit o pokrytí nákladů čerpáním z rezervy. Celková částka by neměla přesáhnout u CDV služeb 45000 Kč.

V. Suk: Byl bych rád, kdyby to byla firma. Úklid se řešil asi před 2 lety, bylo to domluvené a nakonec z toho sešlo. Proto je to menší riziko.

J. Rubáš: Přejděme prosím k informativnímu hlasování o firmě.
Představenstvo se vyjadřovalo souhlasně k CDV Službám.
J. Rubáš: Co si myslíte o klouzavých službách, že by podle potřeby docházeli uklízet 1 nebo 2 krát týdně?
V. Suk: Když si schválíme čerpání z rezervy ve výši, která je rovna úklidům 2x týdně a na konci roku můžeme maximáně ušetřit. Jaká je ta částka přesně?|
J. Rubáš: Ta částka je maximálně 45 000,-
Představenstvo se nevyjadřuje nesouhlasně.
F. Flachs: Myslíš, že budou příplatky za větší nepořádek po větších akcích?
J. Rubáš: Částka bude dána smluvně, k tomuhle by nemělo docházet, ale vyřešíme to ve smlouvě.
---
(20:45)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy do maximální výše 45 000,- za účelem zaplacení úklidové firmy pro aktuální rok.
::Číslo: 2019-0029
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:47)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)

J. Rubáš informuje o dění v centrále.
Řešíme anténu do grilovacího centra, takže se můžete těšit na wifi. Proběhl kratší výpadek na mail serveru kvůli zranitelnosti. Nic neuniklo a vše je v současné době zajištěno.
Dojde k uzavření mailových listů, protože některé listy v public módu mají přístupy k některým archivům, kde jsou citlivé údaje. Proto budou všechny v módu privat. J. Brož na tom v současnosti pracuje.
R. Selvek: Kdo se tedy bude moct přidat do listu?
J. Rubáš: Každý, jen nově bude schvalovatel nových lidí.
J. Rubáš dále informuje o tom, že proběhl klubový bowling, plánuje se na červenec společné grilování se SÚZem. Dále informuje o elektrorevizích, množí se závady na elektroinstalaci, proto by bylo dobré připomenout ubytovaným, že na starších zařízeních je povinná elektrorevize.
Byla uzavřena smlouva s ÚTVS, takže nám budou platit za spoluužívání prostor.
Na SHOW vznikl problém s placením za nájem prostor, protože vznikly nejasnosti v objednávce a fakturaci, smlouva byla uzavřena se SU ČVUT a objednávku učinilo ČVUT, mělo to být zaplaceno z FSP. Nakonec to ale bude muset kvůli těmto nejasnostem zaplatit klub SH, protože podpora z FSP byla stažena.
Kateřina Bartizalová byla jmenována vedoucím projektu SHerna. J. Rubáš děkuje F. Flachsovi za to, že se SHerně věnoval a dotáhl ji do současné podoby.


---
(21:08)
4) Různé

J. Rubáš: V létě proběhne akce “Prázdniny s klubem”, oproti předešlým rokům budeme měnit s A. Vlasákovou koncept. Budou probíhat grilovačky a bude potřeba i něco udělat. Zmiňuju konkrétně obnovení loga na place mezi bloky. Nemělo by to trvat déle než 3 dny.
Proběhlo výjezdní zasedání, děkuju všem co jeli a za to, jak to proběhlo. Zpětná vazba je víceméně pozitivní. Byly výhrady k lokaci, do příštího výjezdka s tím zkusíme něco udělat.
Zítra proběhne parlament podle počasí buď v grill centru nebo pod střechou. Jste zváni.
Přes léto se změní registrační formuláře, do nástupu na koleje by měly být rozdistribuované finální formuláře. Před začátkem nástupů proběhne školení registrátorů aby se zlepšila jejich informovanost.
R. Selvek: neuvažovali jste o tom, že byste sepsali informace pro registrátory na wiki?
J. Rubáš: snažím se tomu vyhnout, protože oceňuju přímý kontakt s lidmi. Ale proberu to s J. Jančičkou.

Blok 2 (Martin Jakubec) - Menší problémy s lidmi, co si ukládají věci do kufrárny. Lidi se neumí chovat k cizímu majetku.
Blok 3 (Róbert Selvek) - Informuje o provozu kufrárny a o nové hospodářce, která svou práci dělá dobře.
Blok 4 (František Flachs) - Informuje o kufrárně a o fungování místností v průběhu léta. Dále informuje o problému s cizinci, kteří ruší noční klid a dělají nepořádek ve venkovních prostorách mezi bloky.
J. Rubáš: Stížnosti zkusíme řešit na SÚZu.
Blok 5 (Adam Ježek) - Informuje o malém počtu aktivních na bloku.
Blok 6 (Jaromír Mikušík) - Informuje o tom, že v průběhu léta odjede na část roku pryč, nehodlá rezignovat, v době jeho nepřítomnosti bude jako zástupce fungovat místozástupce.
Blok 7 (Alena Kužmová) - Nic
Blok 8 (Vojtěch Šmejkal) - Stejně jako F. Flachs zmiňuje rušení nočního klidu na bloku a v jeho okolí studenty z ciziny. Dále zmiňuje odliv aktivních lidí.
Blok 9 (Aleš Neoral) - Informuje o provozu kufrárny, novém gauči a proběhlé párty.
Blok 10 (Petr Dvořák) - Informuje o provozu kufrárny a protékání střechy na 5. patře.
Blok 11 (Jan Dvořák) - Informuje o provozu kufrárny a o správcích místností v průběhu léta. Dále informuje o tom, že proběhla kontrola připojených zařízení do sítě. Byl vznesen požadavek na častější vyvážení kontejnerů.
J. Rubáš: Poprosím K. Jeziorskou, aby zjistila u SÚZu.
J. Dvořák: Pak mám ještě otázku, jestli existuje někde seznam lidí, kteří mají povolené routry?
J. Rubáš: Myslím, že není nikde žádný seznam.

J. Rubáš: Předávám slovo D. Prudkovi, aby představil záměr projektu SHOW 2020.
D. Prudek představuje SHOW a zmiňuje některé zajímavé detaily. Otvírá diskuzi:
J. Šejna zmiňuje, že pošle své připomínky e-mailem.
F. Flachs: Máte do příště v plánu nějak vyřešit auta, která zůstanou na place stát?
D. Prudek: Ano, do příštího roku máme v plánu vyřešit pomocí odtahové služby (přesun v rámci areálu).
D. Prudek všechny nabádá, aby si ten záměr před zasedáním v září všichni přečetli a případné otázky a připomínky mu zaslali předem e-mailem, aby se to mohlo do záměru zapracovat.

F. Flachs: Řešili jste na minulých schůzích kolárny?
J. Rubáš: Je něco sepsané z proběhlé víkendovky, ale v rámci předpisové skupinky jsme se k tomu ještě nedostali.

M. Jakubec: Neplánuje se z důvodu ucpávání kanalizace v kuchyňkách řešit nějaké sbírání oleje?
F. Flachs: Bylo by dobré rozšířit taky kontejnery na tříděný odpad.
R. Selvek: Byl by možná dobrý i kontejner na elektroodpad.
J. Rubáš: Zkusíme to nadnést na SÚZu.


J. Rubáš: Na další představenstvo pošlu doodle, ale bude to někdy v týdnu před nástupy na kolej.

(21:51) J. Rubáš ukončuje schůzi
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 29. 5. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190529
MD5(20190529.txt) = 6213375d743289afe96e88e74e5db931MD5 hash tohoto zápisu je: f32b5a860d68d4facad7557f2a8d9130

Tato verze souboru txt/20190619.txt byla nahrána 08.09. 2019 16:05:19.