Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 4. 9. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921) v.z.
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694) v.z.
Blok 7: Alena Kužmová (32634)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Anna Kapitánová (33582)
Juraj Orenčák (33753)
Jan Bednář (12364)
Tomáš Pícha (28950)
Michal Viochman (30478)
Karolína Bergelová (33966)
Pavla Lacinová (33026)
Michal Jurásek (21877)
Vít Pekárek (27408)
Anna Vlasáková (27542)
Roman Labovský (28517)
Adam Hořčica (10854)
Viktor Bohuněk (32160)


Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 19. 6. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Přeschválení IP Pravidla kamerového systému [20 min, hlasování] (V. Bohuněk, J. Rubáš)
3) Info do nového AR [30 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:08)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem:14
---


(20:09)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


J. Rubáš: Chybí bod, který byl poslaný pozdě, a to Žádost o čerpání z rezervy pro grill centrum.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 29. 5. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Úklid na Strahově [45 minut, hlasování] (J. Rubáš)
3) Informace z CENSH [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---


(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0030
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:10)
1) Schválení zápisu ze schůze 19. 6. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Maže jednu nedokončenou větu. Další návrhy na změnu zápisu nejsou.
---
(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 19. 6. 2019 zaslaný do konference Vedení 4. 9. 2019.
::Číslo: 2019-0031
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:15)
2) Přeschválení IP Pravidla kamerového systému [20 min, hlasování] (V. Bohuněk, J. Rubáš)


J. Rubáš předává slovo V. Bohuňkovi.


V. Bohuněk: Na samotném předpisu se nic nezměnilo, jedná se pouze o úpravu přechodných ustanovení na konci předpisu. Hlavní změny se ale odehrály v příloze č. 1 - Seznam sledovaných místností, a to protože v předešlé verzi byly chyby v označení místností. Další změny proběhnou v seznamu lidí, kteří mají přístup ke kamerovým záznamům místností AVC. U tohoto projektu nebude mít přístup jen vedoucí, ale i členové projektu se štítkem Správce místností AVC.SH.
V přechodných ustanoveních se změní pouze datum schválení.

J. Rubáš: Nemění se pouze příloha, ale mění se celý předpis, a tím jeho datum schválení, s novou přílohou.
---
(20:26)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP Pravidla kamerového systému klubu Silicon Hill v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 4. 9. 2019.
::Číslo: 2019-0032
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(20:32)
3) Info do nového AR [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Co nás čeká v následujícím půl roce. Navrhnul jsem předběžné termíny zasedání představenstva. Nejbližší navrhuji na 18. 9. 2019. Na tomto představenstvu probereme hlavně odpustky. Další termíny:


9. 9. Začínají nástupy na kolej.
V prvním týdnu školy nás čeká Vítejte na ČVUT Party, tradiční SOA a Kampus Fest.
2. 10. Je naplánována Akce Prvák
7. 10. - 16. 10. - Termíny pro infoschůzky
17. 10. - Grilovačka pro aktivní
23. 10. - Halloween


Během prázdnin jsme stihli:
- Oprava loga - spotřebovali jsme rekordní množství barvy.
- Sprinty Admins
- Odcizení AP - už je zpět na Strahově, ale dokud policie neuzavře případ, bude v úschově.
- proběhlo uzavření listů z public módu do privat.
- proběhlo SNT v Bratislavě, příští rok pravděpodobně proběhne ve Francii.
- Úklid na Strahově - manažer pro Prahu není v současné chvíli k zastižení, ale pracujeme na tom.
- Proběhla jednání se SÚZ ohledně uzavření 4Kč fondu z důvodu řešení inventarizace. Je potřeba to řešit dále, protože většinu roku je čerpání uzavřeno.
- Se SÚZ proběhla také schůzka ohledně zdražování kolejného. Schůzky se zúčastnili i zástupci akademického senátu. Má docházet k navyšování kolejného každý rok, a to o odhad inflace dle ČSÚ,a to v případě pokud v daném roce je odhadovaná inflace vyšší než 1%. Akademický senát by to měl projednávat na říjnové schůzi, příští týden máme naplánovanou schůzku s kvestorem ČVUT a bude se o tom určitě dále jednat. Protože pravděpodobně nezabráníme navyšování, chceme alespoň zatlačit na to, aby se peníze takto získané na víc opravdu investovaly na kolejích. Průběžně vás budu informovat o průběhu jednání.
- V rámci GDPR skupinky se měly vyřešit v minulých 2 letech tyto věci: Registrační formuláře, které ještě nejsou hotové. Snad by měly být hotové do pátku. Dále mělo dojít ke změně smlouvy OOÚ, ta je aktuálně v připomínkovém řízení u právníka.
A Ježek: To znamená, že nemáme na co registrovat?
J. Rubáš: Nikoliv, pokud nebudou nové registrační formuláře, budeme registrovat stále na ty současné.
- Zítra je plánované školení registrátorů. Je potřeba přeškolit všechny registrátory na Strahově. Další školení proběhnou i v následujících týdnech.
- Plánované změny v rozpočtu, počítá se s nějakými změnami, pokud i ostatní máte potřebu ve svém rozpočtu udělat změny, budete mít příležitost přeskládat kapitoly v rozpočtu.


---
(20:55)
4) Různé


(20:56)
Dorazil Václav Havránek
::Počet osob s hlasovacím právem:15


J. Rubáš: Přenechávám slovo M. Juráskovi k představení bodu Výměna žebřin v blokových posilovnách.
M. Jurásek prezentuje problém se žebřinami. V blokových posilovnách, jejichž vybavení přešlo do majetku SU. Žebřiny jsou v tristním stavu a je potřeba je z bezpečnostních důvodů vyměnit. Vybrali jsme ocelové žebřiny, protože déle vydrží a jsou lépe udržovatelné. Celkově tato investice vyjde s montáží na cca 160 000,- Kč s DPH. Část peněz by šla z rezervy a část z rozpočtu sportu.
J. Rubáš: Tento bod o čerpání z rezervy probereme na příštím představenstvu.


Blok 2 (Martin Jakubec) - Přes léto byl vymalovány místnosti a plánujeme nákup nábytku do společenských místností.
Blok 3 (Radoslav Kondáč) - Přes prázdniny jsme nic neudělali, čekáme na nové aktivní po nástupech.
Blok 4 (František Flachs) - Máme nového admina. Místo kolárny jsme udělali dílnu. Plánuje se centrální prádelna na B4, proto nemůže dojít k plánovanému přesunu fotbálku z B8.
Bude možné požádat o pomoc grafiky z PR na výrobu plakátů na začátek semestru?
T. Pícha: Napiš do PR a určitě to půjde udělat.
F. Flachs: Řešili jste někdy odhlučnění místností?
J. Šejna: Ozvi se mi, spojím tě s někým, kdo ti poradí.
F. Flachs: Plánujeme nový stůl na mixážní pult do klubovny.
Blok 5 (Adam Ježek) - O prázdninách proběhl postřik proti hmyzu a dostaneme nové vybavení do kuchyněk.
Blok 6 (Havránek) - Proběhla rekonstrukce studovny a uklidili jsme klubovnu. Plánujeme nábor nových lidí během infoschůzky.
Blok 7 (Alena Kužmová) - Rozjeli jsme akci proti kouření na bloku. Dokončujeme rekonstrukci studovny.
Blok 8 (Vojtěch Šmejkal) - Máme nové registrátory a připravujeme se na nástupy. Měla se rekonstruovat studovna, ale ze 4Kč fondu se už nečerpá a to nám zkazilo plány.
Blok 9 (Aleš Neoral) - Máme taky problémy, že se nedá čerpat ze 4Kč fondu. Připravujeme kolárnu.
Blok 10 (Petr Dvořák) - Připravujeme se na nástupy. Připravujeme rekonstrukci společenky.
Blok 11 (Jan Dvořák) - Proběhly rekonstrukce pokojů (linolea a malování), probíhaly taky postřiky proti hmyzu a připravujeme se na infoschůzky.

F. Flachs: Hodně se nám porouchávají plotýnkové vařiče. Slyšel jsem, že se budou místo vařičů dodávat do kuchyněk sklokeramické desky, víte o tom něco?
J. Rubáš: Nevím o tom.

M. Jakubec: Sháním bílou barvu, nemáte někdo na víc?
F. Flachs: Ozvi se mi, u nás něco najdem.

J. Šejna informuje o studentské soutěži na revitalizaci areálu kolejí Strahov. Bude se jednat o zadání do ročníkových prací. Fakulta stavební s tím souhlasí, bude vyhlášena oficiální soutěž a následně budeme mít spoustu materiálů, jak s areálem naložit. První místa jsou finančně ohodnocena.
J.Šejna: V lednu bych vám rád představil výsledky soutěže. SÚZ je zatím taky tomuto nakloněn.
Pokud máte jakékoliv požadavky nebo nápady na místa, která v rámci soutěže řešit, určitě se mi ozvěte do e-mailu.


(21:20)
Odešel A. Neoral
::Počet osob s hlasovacím právem:14

(21:20)
Dorazil A. Neoral
::Počet osob s hlasovacím právem:15

V. Pekárek: Protokoly na AP mají stále stav “nové”. Hospodářka na to upozornila.
J. Rubáš: Podíváme se na to.


V. Pekárek: Na oficiálních stránkách klubu, na wiki i na dveřích jsou různé časy otevření kanceláře. Bylo by dobré to sjednotit.
J. Rubáš: Máš pravdu, v současné chvíli není platná ani jedna informace, upravíme to.
V. Pekárek: Bylo by dobré informace sjednotit, i kontakty často odkazují na jiné lidi a jsou tam další nepřesnosti.
J. Rubáš: Budeme se tomu věnovat. Příště nás, prosím na takové věci upozorňujte rovnou e-mailem.


J. Rubáš se ptá hostů, zda by chtěl někdo přidat něco dalšího do bodu různé.
Nikdo.

(21:26) J. Rubáš ukončuje schůzi
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 19. 6. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190619
MD5(20190619.txt) = f32b5a860d68d4facad7557f2a8d9130
Příloha č. 2: Pravidla kamerového systému
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190904-Priloha2-Pravidla_kameroveho_systemu_v2.pdf
MD5(20190904-Priloha2-Pravidla_kameroveho_systemu_v2.pdf) = d9b3b51d2e1051f9d379172793914ad8

MD5 hash tohoto zápisu je: a86adf21c6e1683e33bf91ac21a67745

Tato verze souboru txt/20190904.txt byla nahrána 19.09. 2019 19:19:02.